Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΑ Υ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ

Εικόνα

Μια σημαντική καινούρια μελέτη εξετάζει τα χρωματοσώματα Υ των Αλβανών. Η μελέτη έχει ενδιαφέρον όχι τόσο για το είδος των δεικτών που εξετάζονται (αναλυτικότερες μελέτες έχουν υπάρξει στο παρελθόν), όσο για το γεγονός πως για πρώτη φορά μελετώνται τέσσερις διαφορετικοί υποπληθυσμοί Αλβανών: οι Γκέγκηδες, οι Τόσκηδες, και δυο υποπληθυσμοί “Γύφτων” (Jevg και Gabel).

Είναι σημαντικό άλλωστε να μην ξεχνάμε πως όταν μιλάμε για Αλβανούς δεν μιλάμε για ένα ομοιογενές έθνος και να μελετούμε τις διαφορές των διαφόρων πληθυσμών του.

Κατ’ αρχήν σημειώνουμε πως παρά τις παραδόσεις περί “Αιγυπτιακής προέλευσης” που έχουν οι Jevg (εξ’ ου και το όνομα “Γύφτοι”), τόσο αυτοί όσο και οι Gabel έχουν ξεκάθαρη προέλευση από τη Νότιο Ασία εξαιτίας της μεγάλης συχνότητας της απλοομάδας H1 η οποία είναι Ινδικής προέλευσης.

Σχετικά με τους κυρίως Αλβανούς, τους Τόσκηδες και τους Γκέγκηδες μπορούμε να πούμε τα εξής:

* Και οι δύο παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα E-M35 όπως και αρκετοί Έλληνες και σε αντίθεση με πιο βόρειους πληθυσμούς της Βαλκανικής. Οι Γκέγκηδες μάλιστα έχουν ακόμα υψηλότερη συχνότητα από τους Τόσκηδες και ομοιάζουν με τους Κοσοβάρους Αλβανούς όπου επίσης μεγάλη συχνότητα παρατηρείται. Ωστόσο δεν υπάρχει κάποια σαφής γεωγραφική συσχέτιση της απλοομάδας στην Βαλκανική, αφού π.χ. στην Πελοπόννησο παρατηρείται το μέγιστο των Ελληνικών πληθυσμών, ενώ η απλοομάδα βρίσκεται σε αρκετό βαθμό παντού στην Ελλάδα (ακόμα και στην Κρήτη όπου παρουσιάζει ελάχιστο) αλλά και στη γειτονική Βουλγαρία, ενώ παρουσιάζει μεγάλη κάμψη τόσο στην Τουρκία όσο και στη Σικελία Νότιο Ιταλία.
* Η μειωμένη συχνότητα της απλοομάδας G εν σχέσει με τους Έλληνες (που έχουν περίπου 1/10) είναι άξια λόγου. Η απλοομάδα G έχει αρκετούς ενδιαφέροντες κλάδους και μια αρκετά περίεργη κατανομή: γεωγραφική ευρεία αλλά παντού σε αρκετά μικρά ποσοστά.
* Η απλοομάδα J παρουσιάζει τη σύνηθη σχέση περίπου 10:1 ανάμεσα στους υποκλάδους της J2 και J1. Τα ποσοστά είναι παρόμοια με τα Ελληνικά, αλλά πρέπει να σημειώσουμε πως από προηγούμενες μελέτες έχει βγει το συμπέρασμα πως στους Αλβανούς κυριαρχεί ο υποκλάδος J2b ενώ στους Έλληνες υπάρχει μεν ο J2b ο οποίος κυριαρχεί τοπικά αλλά συνολικά κυριαρχεί ο J2a ο οποίος φτάνει στο μέγιστο του (εν σχέσει με τον J2b, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο) στην Κρήτη.
* Η απλοομάδα R1 περιλαμβάνει τόσο την R1b η οποία συνδέει τη Μέση Ανατολή μέσω της Ελλάδας και της Ιταλίας με τη Δυτική Ευρώπη, όσο και την R1a που συνδέει τα Βαλκάνια μέσω της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας με την Ινδία. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα γι’αυτή πέρα από την παρατήρηση πως το ποσοστό της R1 στους Αλβανούς είναι παρόμοιο με αυτό στους Έλληνες.
* Τέλος, η απλοομάδα I παρουσιάζει μεγαλύτερη συχνότητα στους Τόσκηδες παρά στους Γκέγκηδες. Αυτό είναι αξιοπρόσεκτο γιατί γεωγραφικά θα περίμενε κανείς το αντίθετο, αφού στα Βαλκάνια η απλοομάδα αυτή παρουσιάζει μέγιστο στους Κροάτες. Πάντως γενικά μπορούμε να πούμε πως οι Αλβανοί έχουν σχετικά χαμηλή συχνότητα εν σχέσει με τους Σλάβους, αλλά η διαφορά δεν είναι τόσο χτυπητή όπως π.χ. στην E-M35 και J.

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε πως οι Αλβανοί (εκτός από τους “Γύφτους”) είναι ένας τυπικά Νοτιοβαλκανικός πληθυσμός, που διαφέρει από τους πιο βόρειους Σλάβους των Βαλκανίων εξαιτίας της υψηλής συχνότητας των E και J. Εν σχέσει με τους Ελλαδίτες υπάρχει ίσως μια μικρότερη συχνότητα της G, και μια διαφορά στην αναλογία των J2a και J2b η οποία όμως δεν μπορεί να εμφανιστεί στη συγκεκριμένη μελέτη.

http://greekgenetics.blogspot.com/


Related Posts
0 Comments

No Comment.