Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Το σενάριο των εξωγήινων και πως προωθείται απο την Παγκόσμια κυβέρνηση.

Εκτός από την προώθηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης και διαφόρων κατά καιρούς σοσιαλιστικών και διεθνιστικών ιδεών, κάτι που υποτίθεται ότι ετοιμάζει χρόνια τώρα πολύ μεθοδικά είναι ο ξαφνικός κίνδυνος που θα προκύψει από την εισβολή μιας εξωγήινης, ανώτερης πολεμικά από μας φυλής στο πλανήτη μας. Μπροστά στον εμφανιζόμενο μεγάλο και κοινό για όλους μας κίνδυνο θα ξεπεράσουμε τις φυλετικές, οικονομικές και εθνικές μας διαφορές και θα ενωθούμε όλοι μαζί για να
τον αντιμετωπίσουμε. Ένας ενωμένος όμως πλανήτης εξυπακούει την ανάγκη
ύπαρξης μιας Παγκόσμιας Κυβέρνησης που θα τον αντιπροσωπεύει στον αγώνα της αυτό εναντίον των εξωγήινων. Όταν βέβαια οι εξωγήινοι φύγουν ή διωχθούν, η Παγκόσμια Κυβέρνηση θα παραμείνει…

Στο σενάριο αυτό εντάσσονται όλα όσα γνωρίζουμε, έχουμε ακούσει, διαβάσει
ή δει για ιπτάμενους δίσκους, UFO και εξωγήινους. Υποτίθεται ότι ήδη κατέ-
χουμε μια υψηλή τεχνολογία, η οποία όμως παραμένει μυστική για το πολύ
κόσμο, αλλά τελικά οι ιπτάμενοι δίσκοι είναι ενδογήινης, δικής μας προέλευ-
σης και με τις εμφανίσεις τους, τις “στενές επαφές ανωτέρου τύπου” τους, τις
ιστορίες απαγωγών ανθρώπων από εξωγήινους, ακρωτηριασμών ανθρώπων
από εξωγήινους και τα εμφυτεύματα σε ανθρώπους από εξωγήινους για να
τους καταστήσουν πειθήνια όργανά τους, προετοιμάζουν απλώς τους ανθρώ-
πους, όταν το πρόβλημα θα έχει κορυφωθεί, για να δεχθούν την ανάγκη της
επιβολής μιας Παγκόσμιας Κυβέρνησης που θα αντιμετωπίσει αυτή την παναν-
θρώπινη απειλή.

Εικόνα

Υπάρχουν βέβαια άλλες αντεργκράουντ ιστορίες ότι τα “UFO” προέρχονται από
το εσωτερικό της γης, η οποία είναι στη πραγματικότητα κούφια και κατοικεί-
ται κλπ., κ.λ.π. Το σενάριο που θα παρουσιάσουμε εδώ, το οποίο αντλείται
από τις εργασίες γνωστών Αμερικανών συνωμοσιολόγων και βασικά από το βι-
βλίο “Behold the Pale Horse” του Αμερικανού ερευνητή και συγγραφέα Μίλτον
Γουίλιαμ Κούπερ, μιλάει για την ήδη ύπαρξη εδώ και δεκαετίες μιας εξωγήινης
φυλής πάνω στη γη, με την οποία έχει κάνει συμφωνία και συνεργάζεται η μυ-
στική υπερκυβέρνηση της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Ο ίδιος δηλώνει τα εξής για
τις πηγές των πληροφοριών του:

“Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της γνώσης προέρχεται κατευθείαν, ή είναι απο-
τέλεσμα της δικιάς μου έρευνας στις Άκρως Απόρρητες πληροφορίες που είδα
και διάβασα ανάμεσα στα 1970 και 1973 σαν ένα μέλος της Ομάδας Ενημέρω-
σης του Αρχιστράτηγου του Στόλου του Ειρηνικού. Εφόσον μερικές από αυτές
τις πληροφορίες προήλθαν από πηγές που δεν μπορώ να αποκαλύψω για
προφανείς λόγους, και από δημοσιευμένες πηγές για τις οποίες δεν μπορώ να
εγγυηθώ, αυτό το άρθρο πρέπει να θεωρηθεί σα μια υπόθεση. Πιστεύω σταθε-
ρά ότι αν οι εξωγήινοι είναι πραγματικοί, αυτή είναι η πραγματική φύση του
Θηρίου. Είναι το μοναδικό σενάριο που μπορεί να ενώσει όλα τα γνωστά στοι-
χεία. Είναι το μόνο σενάριο που απαντά σε όλα τα ερωτήματα και θέτει τα διά-
φορα σημαντικά μυστήρια σε μια νοηματική βάση. Είναι μόνη εξήγηση που
δείχνει τη χρονολογία των γεγονότων και αποδεικνύει ότι οι χρονολογίες, ό-
ταν συγκεντρωθούν, ταιριάζουν τέλεια. Το μεγαλύτερο μέρος του πιστεύω ότι
είναι αληθινό, εφόσον το υλικό που είδα στο Ναυτικό είναι αυθεντικό. Όσο για
τα υπόλοιπα, δεν ξέρω, και γι’ αυτό αυτή η διατριβή θα πρέπει να θεωρηθεί σα
μια υπόθεση. Οι περισσότερες πάντως ιστορικές και πρόσφατες αποδείξεις υ-
ποστηρίζουν αυτή την υπόθεση”.

Αλλά ας δούμε όμως τα πράγματα εξ’ αρχής, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία.
Από τον Ιανουάριο του 1947 μέχρι το Δεκέμβριο του 1952 ανακαλύφθηκαν 16
τουλάχιστον συνετριμμένα ή καταρριφθέντα άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα
αντικείμενα (UFO) με 65 πτώματα εξωγήινων κι’ ένα εξωγήινο ζωντανό. Ένα
ακόμη UFO είχε εκραγεί στον αέρα χωρίς να αφήσει ίχνη. Από τα 16 αυτά
συμβάντα τα 13 συνέβησαν στις ΗΠΑ, ένα στη Νορβηγία και τα άλλα δύο στο
Μεξικό. Εκείνη τη περίοδο υπήρχαν αναρίθμητες εμφανίσεις UFO.

Στις 13 Φεβρουαρίου 1948 βρέθηκε ένα εξωγήινο αεροσκάφος σ’ ένα οροπέ-
διο κοντά στη πόλη Άζτεκ του Νέου Μεξικού. Ένα άλλο εντοπίσθηκε στις 25
Μαρτίου 1948 στο Γουάιτ Σαντς Προύβιν Γκράουντ. Σε αυτά τα δυο αεροσκά-
φη βρέθηκαν 17 πτώματα εξωγήινων και πολλά αποθηκευμένα κομμάτια αν-
θρωπίνων σωμάτων. Όλα τα περιστατικά θεωρήθηκαν άκρως απόρρητα και
καλύφθηκαν με πλήρη μυστικότητα.

Το Δεκέμβριο του 1947 οργανώθηκε μια ειδική ομάδα από κορυφαίους επι-
στήμονες της Αμερικής με βάση το Πρόγραμμα “ΣΑΪΝ” για να μελετήσει αυτό
το φαινόμενο. Όλα έγιναν με πλήρη μυστικότητα. Το Δεκέμβριο του 1948 το
Πρόγραμμα ΣΑΪΝ (SIGN) εξελίχθηκε στο Πρόγραμμα ΓΚΡΟΥΝΤΖ (GRUNGE).
Με βάση το τελευταίο δημιουργήθηκε μια συλλογή δεδομένων και πληροφο-
ριών χαμηλού επιπέδου, μαζί με ένα πρόγραμμα για την αποπληροφόρηση της
κοινής γνώμης με το τίτλο “Μπλε Βιβλίο” Δημιουργήθηκαν επίσης οι “Μπλε
Ομάδες” για την ανακάλυψη των συνετριμμένων ιπταμένων δίσκων και των
νεκρών ή ζωντανών εξωγήινων. Οι Μπλε Ομάδες εξελίχθηκαν αργότερα στις
Ομάδες Άλφα με βάση το Πρόγραμμα ΠΟΥΝΣ (POUNCE).
Στη διάρκεια αυτών των πρώτων ετών η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και η
Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών άσκησαν ένα πλήρη έλεγχο πάνω στο μεγά-
λο “μυστικό των εξωγήινων”. Στη πραγματικότητα η CIA σχηματίσθηκε στην
αρχή με Προεδρικό Διάταγμα για τη εύρεση του ακριβούς λόγου της παρουσί-
ας των εξωγήινων. Αργότερα ψηφίσθηκε η Νομοθετική Πράξη Εθνικής Ασφα-
λείας, που την καθιέρωσε σαν την Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφο-
ριών.

Επίσης ιδρύθηκε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για την εποπτεία των υπη-
ρεσιών πληροφοριών και ιδιαίτερα για τους εξωγήινους. Μια σειρά μνημονίων
και διαταγμάτων που εξεδόθησαν από αυτό επεξέτεινε τις αρμοδιότητες της
CIA, νομιμοποιώντας τελικά τις “συγκαλυμμένες επιχειρήσεις” της στο εσωτε-
ρικό και στο εξωτερικό. Επίσης εξεδόθη μια άλλη σειρά μνημονίων για να προ-
στατεύσουν το πρόεδρο από τη πιθανή διαρροή ορισμένων πληροφοριών και
να μπορεί αυτός να τις αρνείται. Η λογική όμως αυτή στράφηκε τελικά εναντί-
ον των προέδρων, απομονώνοντάς τους από τις ζωτικές πληροφορίες. Τελικά
οι πρόεδροι μάθαιναν μόνον αυτά που ήθελαν να ξέρουν η Μυστική Κυβέρνη-
ση και οι υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο ζωντανός εξωγήινος που είχε βρεθεί μετά τη συντριβή του αεροσκάφους
του στο Ρόζγουελ το 1949, πήρε το όνομα EBE (μια συντόμευση για το Εξω-
γήινη Βιολογική Οντότητα). Ο EBE συνήθως ψευδόταν και έδινε μόνο την α-
πάντηση που ήθελε στις ερωτήσεις που του γίνονταν. Κατά το δεύτερο όμως
χρόνο της αιχμαλωσίας του άρχισε να ανοίγεται και να δίνει συγκλονιστικές
πληροφορίες. Οι αποκαλύψεις του απετέλεσαν τη βάση του λεγόμενου “Κίτρι-
νου Βιβλίου”. Στα τέλη του 1951 ο EBE αρρώστησε και παρά τις προσπάθειες
των επιστημόνων να τον διατηρήσουν στη ζωή, πέθανε στις 2 Ιουνίου1952.
Θεωρείται ότι η κινηματογραφική ταινία “Ο Εξωγήινος” ήταν μια συγκαλυμμέ-
νη ιστορία του EBE..

Εικόνα

Στη μάταιη προσπάθειά τους να σώσουν τον EBE και να αποκτήσουν φιλίες με
τους τεχνολογικά ανώτερους συντρόφους του, οι Αμερικανοί άρχισαν να εκ-
πέμπουν στις αρχές του 1952 μια έκκληση βοήθειας στο διάστημα. Αυτή δεν
απαντήθηκε, αλλά το σχέδιό τους, που του δόθηκε το όνομα ΣΙΓΜΑ (SIGMA),
συνεχίσθηκε σα μια προσπάθεια καλής θέλησης. Στις 4 Νοεμβρίου του 1952 ο
Πρόεδρος Τρούμαν δημιούργησε με μυστικό διάταγμα την υπερμυστική Υπη-
ρεσία Εθνικής Ασφαλείας (NSA). Ο πρωταρχικός σκοπός της ήταν να αποκωδι-
κοποιήσει τις εξωγήινες επικοινωνίες, τη γλώσσα τους και να καθιερώσει ένα
διάλογο με αυτούς. Ο δευτερεύων σκοπός της ήταν να παρακολουθεί όλες τις
επικοινωνίες και εκπομπές από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή σε όλο το
κόσμο με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών, τόσο από τα άλλα κράτη όσο και
από τους εξωγήινους και για να μπορέσει να κρατήσει μυστική τη παρουσία
των εξωγήινων. Το σχέδιο ΣΙΓΜΑ είχε απόλυτη επιτυχία.

Ο πρόεδρος Τρούμαν κρατούσε ενήμερους τους συμμάχους, μαζί και τη Σοβιε-
τική Ένωση, για την εξέλιξη του προβλήματος των εξωγήινων, για τη περί-
πτωση που οι εξωγήινοι αποδεικνύοντο μια απειλή για την ανθρωπότητα. Δια-
μορφώθηκαν έτσι σχέδια για την υπεράσπιση της Γης σε περίπτωση εισβολής
τους. Γενικά αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκολία στη διατήρηση της διεθνούς μυ-
στικότητας γι’ αυτό το θέμα.

Το1953 διεδέχθη τον Τρούμαν στο Λευκό Οίκο ο Αρχιστράτηγος των Συμμά-
χων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Στρατηγός Αϊζενχάουερ. Κατά το πρώτο
χρόνο της Προεδρίας του ανακαλύφθηκαν 10 τουλάχιστον επιπλέον συνετριμ-
μένοι ιπτάμενοι δίσκοι, μαζί με 26 νεκρούς και 4 ζωντανούς εξωγήινους. Από
τα δέκα εξωγήινα σκάφη, τα τέσσερα ανακαλύφθηκαν στην Αριζόνα, τα δύο
στο Τέξας, το ένα στο Νέο Μεξικό, το ένα στη Λουϊζιάνα, το ένα στη Μοντάνα
και το τελευταίο στη Νότια Αφρική. Τον ίδιο χρόνο συνέβησαν εκατοντάδες
εμφανίσεις ιπτάμενων δίσκων.

Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τους εξωγήινους ο Αϊζενχά-
ουερ ζήτησε τη βοήθεια του φίλου του και συντρόφου του στο Συμβούλιο Ε-
ξωτερικών Σχέσεων Νέλσον Ροκφέλερ. Άρχισε να σχεδιάζει μαζί του τη μυστι-
κή δομή της ομάδας επιτήρησης της εργασίας των εξωγήινων. Δημιουργήθηκε
έτσι μέσα σε ένα χρόνο η μυστική ομάδα Majesty 12 ή συντομογραφικά MJ-12
(Μάτζεστυ Τουέλβ).

Εικόνα

Το 1953 οι αστρονόμοι παρατήρησαν διάφορα μεγάλα αντικείμενα στο διάστη-
μα να κινούνται προς τη Γη. Στην αρχή πίστευσαν ότι ήσαν αστεροειδείς, αλλά
αργότερα αποδείχθηκε ότι ήταν διαστημόπλοια. Το πρόγραμμα ΣΙΓΜΑ συνέλα-
βε τις ραδιοεπικοινωνίες τους. Όταν αυτά έφτασαν στη Γη ανέλαβαν μία σύγ-
χρονη τροχιά μεγάλου ύψους γύρω από τον ισημερινό. Υπήρχαν πολλά τερά-
στια διαστημόπλοια και ο πραγματικός τους σκοπός ήταν άγνωστος. Το πρό-
γραμμα ΣΙΓΜΑ κι ένα νέο πρόγραμμα ΠΛΑΤΟ (PLATO), μέσω ραδιοεπικοινω-
νιών χρησιμοποιώντας τη δυαδική γλώσσα των υπολογιστών μπόρεσαν να κα-
νονίσουν την προσγείωση ενός απ’ αυτά, η οποία κατέληξε σε μια στενή επα-
φή με τα εξωγήινα όντα. Η προσγείωση του εξωγήινου σκάφους έγινε στην
έρημο. Η κινηματογραφική ταινία Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου είναι μια μυθι-
στορηματική απόδοση των πραγματικών αυτών γεγονότων. Το πρόγραμμα
ΠΛΑΤΟ ανέλαβε την αποστολή της δημιουργίας διπλωματικών σχέσεων με αυ-
τή την εξωγήινη φυλή. Οι ίδιοι μετά έφυγαν, αφού άφησαν ένα όμηρο σα μια
δέσμευση ότι θα επέστρεφαν για να διαμορφώσουν με τους Αμερικανούς μια
συμφωνία.

Εικόνα

Εν τω μεταξύ μια άλλη φυλή ανθρωποειδών εξωγήινων προσγειώθηκε στην
Αεροπορική Βάση Χόμστεντ της Φλόριντα και επικοινώνησε με επιτυχία με την
κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αυτή η ομάδα προειδοποίησε τους Αμερικάνους εναντί-
ον της προηγούμενης φυλής και προσφέρθηκε να τους βοηθήσει στη πνευμα-
τική τους ανάπτυξη. Απαίτησαν όμως σα βασική προϋπόθεση να καταστρέ-
ψουν οι Αμερικανοί τα πυρηνικά τους όπλα. Αρνήθηκαν να ανταλλάξουν μαζί
τους τεχνολογία, λέγοντάς τους ότι ήσαν πνευματικά ανίκανοι να χειριστούν
τη τεχνολογία που ήδη κατείχαν. Οι Αμερικανοί απέρριψαν τις προτάσεις τους.
Μια τρίτη προσγείωση εξωγήινων αεροσκαφών συνέβη το 1954 στη Muroc,
σημερινή Αεροπορική Βάση Έντγουαρντς. Η βάση παρέμεινε κλειστή για τρεις
μέρες και σε αυτό το διάστημα δεν επετράπη σε κανένα να μπει ή να φύγει
από αυτήν. Το ιστορικό αυτό συμβάν είχε σχεδιαστεί εκ των προτέρων. Είχαν
συμφωνηθεί οι λεπτομέρειες για μια συμφωνία με τη πρώτη εξωγήινη φυλή
που είχαν έλθει σε επαφή. Ο Αϊζενχάουερ κανόνισε να βρίσκεται στο Παλμ
Σπρινγκς για διακοπές και τη συμφωνημένη ημέρα πήγε στη βάση. Όπως πε-
ριέγραψαν μάρτυρες του γεγονότος τρία UFO πέταξαν πάνω από τη βάση και
προσγειώθηκαν μετά σε αυτήν.

Ο Πρόεδρος Αϊζενχάουερ συναντήθηκε με τους εξωγήινους στις 20 Φεβρουα-
ρίου 1954 και υπέγραψε μια τυπική συμφωνία ανάμεσα στο έθνος τους και
στις ΗΠΑ. Είχαν τότε τον πρώτο εξωγήινο πρεσβευτή, που ήταν ο όμηρος που
είχε αφεθεί κατά την πρώτη προσγείωσή τους στην έρημο. Το όνομά του και ο
τίτλος του ήταν Η Παντοδύναμη Υψηλότητά Του, Κριλ. Οι Αμερικανοί όμως
τον ονόμασαν μυστικά ο Αρχικός Όμηρος Κριλ.

Στη συνάντηση αυτή ήσαν παρούσες και τέσσερες άλλες προσωπικότητες: ο
Φράνκλιν Άλεν των εφημερίδων Χηρστ, ο Έντγουιν Νόουρς του Ινστιτούτου
Μπρούκινγκς, ο Τζέραλντ Λάιτ της “metaphysical research fame” και ο Καθο-
λικός Επίσκοπος ΜακΊντυρ του Λος Άντζελες. Η αντίδρασή τους στο συμβάν
κρίθηκε ανάλογα με το κοινό που αντιπροσώπευαν. Τελικά, με βάση την αντί-
δρασή τους αποφασίσθηκε ότι δεν θα έπρεπε να πληροφορηθεί τίποτα το κοι-
νό.

Η συμφωνία καθόριζε ότι οι εξωγήινοι δεν θα αναμιγνύοντο στα ζητήματα των
Αμερικανών, ούτε και αυτοί στα δικά τους. Οι Αμερικανοί θα κρατούσαν μυστι-
κή τη παρουσία τους πάνω στη γη. Οι εξωγήινοι θα τους έδιναν προχωρημένη
τεχνολογία και θα τους βοηθούσαν στη τεχνολογική τους ανάπτυξη. Δε θα έ-
καναν καμιά συμφωνία με κανένα άλλο έθνος της Γης. Θα μπορούσαν να απα-
γάγουν ανθρώπους σε μια περιορισμένη και περιοδική βάση για το σκοπό της
ιατρικής εξέτασης και παρακολούθησης της ανάπτυξής μας, με τον όρο ότι αυ-
τοί οι άνθρωποι δεν θα εβλάπτοντο, θα επέστρεφαν στο σημείο της απαγωγής
τους, δε θα είχαν καμιά ανάμνηση του γεγονότος και ότι οι εξωγήινοι θα έδι-
ναν στην Μάτζεστυ Τουέλβ κάθε τόσο ένα κατάλογο με όλες τις επαφές με αν-
θρώπους και απαγωγές που είχαν κάνει.

Συμφωνήθηκε επίσης ότι κάθε έθνος θα δεχόταν τον πρεσβευτή του άλλου για
όσο χρόνο διατηρείτο η συνθήκη. Συμφωνήθηκε ακόμα να ανταλλάξουν οι
εξωγήινοι με τις ΗΠΑ ένα προσωπικό 16 ατόμων για να μάθει ο ένας από τον
άλλον. Οι εξωγήινοι “προσκεκλημένοι” θα έμεναν στη γη. Οι άνθρωποι “προ-
σκεκλημένοι” θα ταξίδευαν στο χώρο προέλευσης των εξωγήινων για μια ορι-
σμένη χρονική περίοδο και μετά θα επέστρεφαν, οπότε θα πραγματοποιείτο η
αντίστροφη ανταλλαγή. Μια αναπαράσταση αυτού του γεγονότος δραματο-
ποιήθηκε στη ταινία “Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου”.

Τέλος συμφωνήθηκε να κατασκευαστούν υπόγειες βάσεις γα τους εξωγήινους
και ότι δυο βάσεις θα κατασκευάζονταν για ενιαία χρήση από αυτούς και από
τη Κυβέρνησης των ΗΠΑ. Η ανταλλαγή τεχνολογίας θα συνέβαινε στις δυο αυ-
τές κοινές βάσεις. Οι βάσεις για τους εξωγήινους θα κατασκευάζονταν στην
περιοχή Φορ Κόρνερς του Ουτάχ, στο Κολοράντο, στο Νέο Μεξικό και στην
Αριζόνα και μία άλλη σε μια περιοχή που είναι γνωστή σαν Ντρήμλαντ (Ονει-
ροχώρα). Η Ντρήμλαντ ήταν κτισμένη στην έρημο Mojave. Οι περισσότερες
εμφανίσεις UFO σε όλο τον κόσμο συμβαίνουν σε αυτή την έρημο της Καλι-
φόρνια και μάλιστα τόσες πολλές, που κανείς δεν νοιάζεται εκεί να κάνει καμιά
αναφορά στις αρχές. Όποιος μάλιστα αποτολμήσει να πάει στην έρημο για να
μιλήσει με τους κατοίκους, θα εκπλαγεί από το μεγάλο βαθμό της αποδοχής
τους, που θεωρούν τις εμφανίσεις UFO σαν ένα φυσιολογικό φαινόμενο.

Σχηματίσθηκε τότε το πρόγραμμα ΡΕΝΤΛΑΪΤ (REDLIGHT) και άρχισαν αμέσως
με ενθουσιασμό οι δοκιμές πτήσεως των εξωγήινων αεροσκαφών. Κατασκευά-
σθηκε μια Άκρως Απόρρητη εγκατάσταση στη Γκρουμ Λέικ στη Νεβάδα. Η
κωδική της ονομασία ήταν Area 51. Η εγκατάσταση τέθηκε κάτω από την ευ-
θύνη του Υπουργείο Ναυτικού και όλο το προσωπικό της έπρεπε να είχε την
άδεια χειρισμού απορρήτων. Η βάση των εξωγήινων και η ανταλλαγή τεχνο-
λογίας συνέβη στη περιοχή με το κωδικό όνομα Ντρήμλαντ (επίγεια), ενώ το
υπόγειο τμήμα ονομάσθηκε Η Σκοτεινή Πλευρά της Σελήνης. Τουλάχιστον 600
εξωγήινα όντα κατοικούσαν στη πραγματικότητα όλο το χρόνο σε αυτό το μέ-
ρος, μαζί με ένα άγνωστο αριθμό επιστημόνων και προσωπικού της CIA. Λόγω
του φόβου των εμφυτευμάτων, επιτρεπόταν μόνο σε ορισμένα άτομα να έρ-
χονται σε επαφή με τους εξωγήινους και αυτό το προσωπικό παρακολουθείτο
και παρακολουθείται και ελέγχεται συνεχώς.

Ανατέθηκε στο Στρατό να σχηματίσει έναν υπερμυστικό οργανισμό για να εξα-
σφαλίσει τη ασφάλεια των ανατεθειμένων στους εξωγήινους προγραμμάτων.
Αυτός ο οργανισμός έγινε ο Οργανισμός Εθνικής Κατόπτευσης με βάση το
Φορτ Κάρσον του Κολοράντο. Οι ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες για την εξα-
σφάλιση των προγραμμάτων ονομάσθηκαν “Δύναμη Δέλτα”.

Ένα δεύτερο πρόγραμμα με το κωδικό όνομα ΣΝΟΟΥΜΠΕΡΝΤ (SNOWBIRD)
τέθηκε σε εφαρμογή για να δίνει εξηγήσεις για τις οποιεσδήποτε εμφανίσεις
των αεροσκαφών Ρέντλαϊτ, ότι αυτά ήσαν δήθεν πειράματα της Πολεμικής Αε-
ροπορίας. Τα αεροσκάφη Σνόουμπερντ κατασκευάσθηκαν με τη συμβατική τε-
χνολογία και πέταξαν αρκετές φορές για τα μάτια του τύπου. Το πρόγραμμα
Σνόουμπερντ χρησιμοποιήθηκε επίσης για την απομυθοποίηση των γνήσιων
δημόσιων εμφανίσεων εξωγήινων αεροσκαφών. Αυτό είχε μεγάλη επιτυχία και
οι αναφορές του κοινού για εμφανίσεις “UFO” άρχισαν να μειώνονται σε μια
σταθερή βάση.

Για το πρόγραμμα snowbird διαβάστε και εδω viewtopic.php?f=86&t=5824&hilit=SNOWBIRD&start=0

Η Μάτζεστυ Τουέλβ αποτελείτο από το Νέλσον Ροκφέλερ, το Διευθυντή της
Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) Άλεν Γουέλς Ντάλες, τον Υπουργό
Εξωτερικών Τζων Φόστερ Ντάλες, τον Υπουργό Άμυνας Τσαρλς Ε. Γουίλσον,
τον Πρόεδρο των Ενιαίων Αρχηγών του Επιτελείου Ναύαρχο Άρθουρ Γ. Ρά-
ντφορντ, το Διευθυντή του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) Τζ. Έντ-
γκαρ Χούβερ, έξη άνδρες από την εκτελεστική επιτροπή του Συμβουλίου Εξω-
τερικών Σχέσεων, γνωστών σαν οι “Σοφοί”, έξη άνδρες από την εκτελεστική
επιτροπή της Ομάδας Τζέισον και το Δρ. Έντγουαρντ Τέλερ.

Η Ομάδα Τζέισον είναι μια μυστική επιστημονική ομάδα. Ο εσωτερικός πυρή-
νας του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων στρατολογεί τα μέλη του από τις
μυστικές φοιτητικές οργανώσεις Skull & Bones και Scroll & Key των Πανεπι-
στημίων Χάρβαρντ και Γέιλ. Οι Σοφοί Άνθρωποι είναι βασικά μέλη του Συμ-
βουλίου Εξωτερικών Σχέσεων και επίσης μέλη του μυστικού Τάγματος της Α-
ναζήτησης, που είναι γνωστό σαν η Κοινότητα Τζέισον.

Η Μάτζεστυ Τουέλβ είχε 19 μέλη. Ο πρώτος κανόνας της ήταν ότι δε θα δινό-
ταν καμιά εντολή και καμιά πράξη δεν θα αναλαμβανόταν, αν δεν υπήρχε μια
πλειοψηφία 12 μελών υπέρ αυτής της θέσης, απ’ όπου πήρε και το όνομά της
η Ματζόριτυ Τουέλβ (Majority Twelve = Πλειοψηφία Δώδεκα Ψήφων). Οι ε-
ντολές που εξέδιδε η Μάτζεστυ Τουέλβ έγιναν γνωστές σαν οι ντιρεκτίβες της
Ματζόριτυ Τουέλβ.

Αυτή η ομάδα αποτελείτο με τα χρόνια από τους κορυφαίους αξιωματούχους
και διευθυντές του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων και αργότερα της Τριμε-
ρούς Επιτροπής.
Το όνομα της Τριμερούς Επιτροπής πάρθηκε από της εξωγήι-
νη σημαία, που είναι γνωστή σαν το Τριμερές Έμβλημα. Η Μάτζεστυ Τουέλβ
έχει επιζήσει μέχρι σήμερα, αν και στα προηγούμενα χρόνια άλλαζε συνεχώς
το όνομά της.

Κατά το1955 έγινε προφανές ότι οι εξωγήινοι είχαν εξαπατήσει τον Αϊζενχάου-
ερ και είχαν παραβιάσει τη συμφωνία. Ανακαλύφθηκαν ακρωτηριασμένοι άν-
θρωποι και ακρωτηριασμένα ζώα σε όλη την έκταση των ΗΠΑ. Υποπτεύθηκαν
τότε ότι οι εξωγήινοι δεν έδιναν στη Μάτζεστυ Τουέλβ τον πλήρη κατάλογο
των επαφών που είχαν με τους ανθρώπους και των απαγωγών που έκαναν και
ότι δεν είχαν επιστρέψει τελικά όλοι οι απαχθέντες. Υποπτεύθηκαν ότι συνερ-
γάζονταν με τη Σοβιετική ένωση, που αποδείχθηκε αληθινό. Οι εξωγήινοι δή-
λωσαν ότι είχαν χειραγωγήσει και ότι χειραγωγούσαν τότε επιδέξια μάζες αν-
θρώπων μέσω μυστικών εταιριών, της μαγείας, του αποκρυφισμού και της
θρησκείας. Μετά επίσης από αρκετές αεροπορικές μάχες με τα αεροσκάφη
τους έγινε φανερό ότι τα όπλα των Αμερικάνων ήσαν πολύ υποδεέστερα των
δικών τους.

Το Νοέμβριο του 1955 ιδρύθηκε μια επιτροπή μελέτης για την εξερεύνηση “ό-
λων των παραγόντων που εμπλέκονται στη δημιουργία και υλοποίηση της ε-
ξωτερικής πολιτικής στην πυρηνική εποχή”. Αυτή ήταν όμως απλά ένα κάλυμ-
μα για το πραγματικό ζήτημα της μελέτης, που ήταν το θέμα των εξωγήινων.
Οι πρώτες συναντήσεις έγιναν το 1954 και ονομάσθηκαν “οι συναντήσεις του
Κουάντικο, γιατί έγιναν στη Ναυτική Βάση Κουάντικο. Η ομάδα μελέτης απο-
τελείτο μόνο από 35 μέλη της μυστικής ομάδας μελέτης του Συμβουλίου Εξω-
τερικών Σχέσεων. Προσεκλήθη να συμμετάσχει και ο Δρ. Έντγουαρντ Τέλερ.

Ο Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκι ήταν ο διευθυντής μελέτης για τους 18 πρώτους μή-
νες και ο Χένρυ Κίσινγκερ για τους επόμενους 18, αρχίζοντας από το Νοέμβριο
του 1955. Ο Νέλσον Ροκφέλερ επισκεπτόταν συχνά την ομάδα στη διάρκεια
της μελέτης της.

Οι συναντήσεις της δεύτερης φάσης έγιναν επίσης στη Ναυτική Βάση Κουάντι-
κο στη Βιρτζίνια και η ομάδα έγινε τότε γνωστή σαν “Κουάντικο II”. Ο Νέλσον
Ροκφέλερ κατασκεύασε ένα ησυχαστήριο κάπου στη Μέριλαντ για τη Μάτζεστυ
Τουέλβ και την ομάδα μελέτης, που μπορούσε να προσεγγιστεί μόνο από τον
αέρα. Με αυτό το τρόπο μπορούσαν να συναντιούνται μακριά από την περιέρ-
γεια του κοινού. Η ομάδα μελέτης υποτίθεται ότι τερμάτισε δημόσια την εργα-
σία της το 1956.

 

Ο Χένρυ Κίσινγκερ έγραψε τα “αποτελέσματά της” που πήραν
το 1957 επίσημα το τίτλο “Πυρηνικά Όπλα και Εξωτερική Πολιτική” και εκδό-
θηκαν με αυτό το όνομα για το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων από τις εκδό-
σεις Harper & Brothers, New York. Στην πραγματικότητα το έγγραφο είχε ήδη
γραφτεί κατά 80% ενόσω ο Κίσινγκερ ήταν στο Χάρβαρντ. Η ομάδα μελέτης
συνέχισε πάντως το έργο της, καλυμμένη με μυστικότητα. Μια ένδειξη για τη
σοβαρότητα που προσέδωσε ο Κίσινγκερ στη μελέτη, μπορεί να φανεί από τις
δηλώσεις της συζύγου και των φίλων του. Πολλοί από αυτούς δήλωσαν ότι
αυτός έφευγε από το σπίτι νωρίς κάθε πρωί και γύριζε αργά το βράδυ, χωρίς
να μιλά ή να απαντά σε κανένα. Φαινόταν σα να βρισκόταν στο δικό του κό-
σμο, απαγορεύοντας σε οποιονδήποτε άλλο να εισέλθει σε αυτόν.

Το ζήτημα της παρουσίας των εξωγήινων και των πράξεων στη διάρκεια της
μελέτης συγκλόνισε τον Κίσινγκερ. Ποτέ ξανά αυτός δε θα επηρεαζόταν με αυ-
τό το τρόπο, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα του θέματος. Η όλη του συμπε-
ριφορά εκείνη τη περίοδο τον οδήγησε τελικά σε διαζύγιο με τη γυναίκα του.
Μια σημαντική ανακάλυψη της μελέτης των εξωγήινων ήταν ότι το κοινό δεν
μπορούσε να πληροφορηθεί την αλήθεια. Πίστευαν ότι αυτό θα οδηγούσε σί-
γουρα σε οικονομική και θρησκευτική κατάρρευση και σε εθνικό πανικό, που
θα μπορούσε να οδηγήσει με τη σειρά του στην αναρχία. Συνεχίσθηκε έτσι η
μυστικότητα. Επίσης, αν το κοινό δεν μπορούσε να πληροφορηθεί την αλήθει-
α, τότε ούτε και το Κογκρέσο μπορούσε.

Μια άλλη σημαντική ανακάλυψη ήταν ότι οι εξωγήινοι εχρησιμοποιούσαν τους
ανθρώπους και τα ζώα σα μια πηγή αδενικών εκκρίσεων, ενζύμων, ορμονικών
εκκρίσεων, πλάσματος αίματος και πιθανώς γενετικών πειραμάτων. Οι ίδιοι ε-
ξήγησαν αυτές τις πράξεις τους σαν απαραίτητες για την επιβίωσή τους. Δή-
λωσαν ότι η γενετική τους δομή είχε εκφυλιστεί και ότι δεν ήσαν πια ικανοί για
αναπαραγωγή. Αν δεν μπορούσαν να βελτιώσουν τη γενετική δομή τους, η
φυλή τους σύντομα θα εξαφανιζόταν. Οι Αμερικάνοι δέχθηκαν τις εξηγήσεις
τους με πάρα πολύ καχυποψία. Εφόσον όμως τα όπλα τους ήταν κυριολεκτικά
άχρηστα εναντίον τους, η Μάτζεστυ Τουέλβ αποφάσισε να συνεχίσουν τις φι-
λικές διπλωματικές σχέσεις μαζί τους, μέχρι τη στιγμή που θα μπορούσαν να
αντιπαραταχθούν στρατιωτικά εναντίον τους. Θα έπρεπε να γίνουν προτάσεις
στη Σοβιετική Ένωση και σε άλλα έθνη να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την
επιβίωση της ανθρωπότητας.

Εξετάσθηκαν επίσης λεπτομερειακά οι προφητείες των τριών παιδιών που δό-
θηκαν από την Παναγία στις 13 Οκτωβρίου 1917 στη Φατιμά. Υπήρχε η υπο-
ψία ότι ήταν μια μορφή εξωγήινης χειραγώγησης και γι’ αυτό η υπηρεσία πλη-
ροφοριών κινήθηκε για να διαλευκάνει το μυστήριο σε σχέση με αυτές τις
προφητείες. Η προφητεία έλεγε ότι αν ο άνθρωπος δεν μεταστραφόταν από το
κακό και δεν έθετε τον εαυτό του στα πόδια του Χριστού, ο πλανήτης θα αυ-
τοκαταστρεφόταν και θα συνέβαιναν τα γεγονότα που περιγράφονται στην
Αποκάλυψη.

Η προφητεία ζητούσε η Ρωσία να αφιερωθεί στην “Αγία Καρδιά”
και δήλωνε ότι θα γεννιόταν ένα παιδί που θα ένωνε το κόσμο με ένα σχέδιο
για μια παγκόσμια ειρήνη και μια ψεύτικη θρησκεία. Οι άνθρωποι θα διέκριναν
ότι ήταν κακός και ότι ήταν στη πραγματικότητα ο Αντίχριστος. Θα άρχιζε τότε
ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος στη Μέση Ανατολή με μια εισβολή στο Ισραήλ
ενός Ενωμένου Αραβικού έθνους με συμβατικά όπλα, που θα αποκορυφωνό-
ταν όμως σε ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα με αποτέλεσμα το θάνατο του μεγαλύ-
τερου τμήματος της ζωής αυτού του πλανήτη. Η επιστροφή του Χριστού θα
συνέβαινε σύντομα μετά από αυτό.

Οι εξωγήινοι είπαν πως η προφητεία ήταν αληθινή. Εξήγησαν ότι αυτοί μας εί-
χαν δημιουργήσει μέσω γενετικής εργαστηριακής επέμβασης. Δήλωσαν ξανά
ότι μας είχαν χειραγωγήσει μέσω της θρησκείας, του σατανισμού, της μαγείας
και του αποκρυφισμού.
Εξήγησαν ότι μπορούσαν να κάνουν ταξίδια στο χρόνο
και ότι τα προβλεπόμενα γεγονότα θα συνέβαιναν πράγματι, αν δεν ικανοποι-
ούνταν οι συνθήκες. Ένα κατοπινό έμπρακτο ταξίδι στο χρόνο των ΗΠΑ και
της Σοβιετικής Ένωσης με τη βοήθεια της τεχνολογίας των εξωγήινων, επιβε-
βαίωσε τη προφητεία.

Το 1957 έγινε ένα συμπόσιο που το παρακολούθησαν μερικοί από τους μεγα-
λύτερους επιστήμονες της εποχής. Αυτοί έφτασαν στο συμπέρασμα ότι κοντά
ή σύντομα μετά το 2.000 ο πλανήτης θα αυτοκαταστραφεί εξ’ αιτίας του αυξα-
νόμενου πληθυσμού και της αλόγιστης εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος. Με
μυστικό Προεδρικό διάταγμα του Αϊζενχάουερ, οι Λόγιοι του Τζέισον διατά-
χθηκαν να μελετήσουν αυτό το σενάριο και να κάνουν συστάσεις από τις ανα-
καλύψεις τους.

Η Ομάδα Τζέισον επιβεβαίωσε την ανακάλυψη των επιστημό-
νων και έκανε τρεις συστάσεις που ονομάσθηκαν Εναλλακτική Λύση 1,2 και 3.

Η Εναλλακτική Λύση 1 ήταν να χρησιμοποιήσουμε πυρηνικές συσκευές για να
ανοίξουμε τρύπες στη στρατόσφαιρα από τις οποίες θα διέφευγαν η θερμότητα
και η μόλυνση στο διάστημα. Μετά θα αλλάζαμε τους πολιτισμούς μας από αυ-
τούς της εκμετάλλευσης, σε πολιτισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. Από
τις τρεις λύσεις, αυτή κρίθηκε σαν η λιγότερο πιθανόν να επιτύχει, λόγω της
έμφυτης φύσης του ανθρώπου και της πρόσθετης ζημιάς που θα προκαλούσαν
οι ίδιες οι πυρηνικές εκρήξεις. Μήπως όμως η ύπαρξη της τρύπας του όζοντος
δείχνει ότι μπορεί να δοκιμάσθηκε η Εναλλακτική Λύση 1;

Η Εναλλακτική Λύση 2 ήταν να κτίσουν ένα απέραντο δίκτυο υπόγειων πόλε-
ων και σηράγγων στις οποίες θα επιζούσαν επιλεγμένοι αντιπροσωπευτικοί άν-
θρωποι από όλους τους πολιτισμούς και τα επαγγέλματα, οι οποίοι θα συνέχι-
ζαν την ανθρώπινη φυλή. Η υπόλοιπη ανθρωπότητα θα αφηνόταν ανυπερά-
σπιστη πάνω στην επιφάνεια του πλανήτη. Λέγεται ότι αυτές οι εγκαταστάσεις
έχουν κτισθεί, είναι έτοιμες και περιμένουν να ανακοινωθούν τα ονόματα των
ελάχιστων εκλεκτών.

Η Εναλλακτική Λύση 3 ήταν να εκμεταλλευθούμε τη συμβατική τεχνολογία και
την τεχνολογία των εξωγήινων για να ξεκινήσουν από τη γη ελάχιστοι “εκλε-
κτοί” άνθρωποι για να ιδρύσουν αποικίες στο διάστημα. Εδώ παίζεται και το
σενάριο των “ομαδικών αποστολών” ανθρώπων – σκλάβων, οι οποίοι θα χρη-
σιμοποιούνταν για τη χειρωνακτική εργασία σαν ένα μέρος αυτού του σχεδίου.
Το πρωταρχικό ενδιαφέρον ήταν για τη Σελήνη, που ονομάζεται κωδικά Αδάμ
και μετά για τον Άρη, με τη κωδική ονομασία Εύα. Υπάρχουν επίσημες φωτο-
γραφίες της NASA που δείχνουν μια από τις ήδη υπάρχουσες βάσεις στη σελή-
νη. Θεωρείται επίσης ότι έχει ήδη αποικιστεί και ο Άρης.

Για τη καθυστέρηση αυτών των ενεργειών και οι τρεις Εναλλακτικές Λύσεις
περιελάμβαναν τον έλεγχο των γεννήσεων, τη στείρωση και την εισαγωγή θα-
νατηφόρων μικροβίων για τον έλεγχο ή την επιβράδυνση της ανάπτυξης του
πληθυσμού στη γη. Θεωρείται ότι το AIDS είναι ένα από τα αποτελέσματα αυ-
τών των σχεδίων.
Οι Ελίτ της κοινωνίας αποφάσισαν ότι, εφόσον ο πληθυσμός
της γης πρέπει να ελαττωθεί και να ελεγχθεί, θα ήταν καλύτερο για την αν-
θρώπινη φυλή να απαλλαχθεί από τα ανεπιθύμητα στοιχεία της, όπως π.χ. οι
μαύροι και οι ομοφυλόφιλοι. Η κοινή ηγεσία των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένω-
σης απέρριψε την Εναλλακτική Λύση 1, αλλά διέταξε να αρχίσει αμέσως η ερ-
γασία πάνω στις Εναλλακτικές Λύσεις 2 και 3.

Οι κυβερνώντες αποφάσισαν ότι ένας τρόπος χρηματοδότησης του συνδεδε-
μένου με τους εξωγήινους προγράμματος, μαζί με άλλα “μαύρα” προγράμμα-
τα, ήταν τα άφθονα χρήματα που μπορούσαν να προέλθουν από το εμπόριο
ναρκωτικών. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι άλλωστε είχαν δημιουργήσει ένα ιστορικό
προηγούμενο, όταν εκμεταλλεύθηκαν το εμπόριο οπίου στην Άπω Ανατολή και
το χρησιμοποίησαν για να γεμίσουν τα θησαυροφυλάκιά τους και να αποκτή-
σουν ένα σταθερό πάτημα αντίστοιχα στη Κίνα και στο Βιετνάμ.

Πλησίασαν τότε ένα νεαρό φιλόδοξο μέλος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέ-
σεων, τον Τζωρτζ Μπους, ο οποίος ήταν τότε ο πρόεδρος για την υποθαλάσσια
έρευνα πετρελαίου της Ζαπάτα Όιλ. Η Ζαπάτα Όιλ, που είχε τη βάση της στο
Τέξας, πειραματιζόταν τότε με τη νέα τεχνολογία για την άντληση πετρελαίου
από τη θάλασσα. Θεωρήθηκε ότι τα ναρκωτικά θα μπορούσαν να μεταφερθούν
εύκολα με ψαροκάικα από τη Νότια Αμερική στις θαλάσσιες πλατφόρμες της
εταιρείας και να μεταφερθούν μετά από κει στην ακτή μέσω του κανονικού
τρόπου μεταφοράς προμηθειών και προσωπικού. Με αυτή τη μέθοδο κανένα
τελωνείο ή υπηρεσία του νόμου δε θα έψαχνε το φορτίο. Ο Τζωρτζ Μπους
συμφώνησε να βοηθήσει και οργάνωσε την επιχείρηση μαζί με τη CIA. Το σχέ-
διο δούλεψε καλύτερα από ό,τι είχαν φαντασθεί. Από τότε έχει επεκταθεί πα-
γκόσμια. Η CIA ελέγχει σήμερα τις περισσότερες από τις παράνομες αγορές
ναρκωτικών του κόσμου.

Το επίσημο διαστημικό πρόγραμμα των ΗΠΑ προωθήθηκε από τον Πρόεδρο
Κένεντυ στην εναρκτήρια ομιλία του, όπου αυτός υποσχέθηκε ότι οι Αμερικα-
νοί αστροναύτες θα βημάτιζαν στο φεγγάρι πριν το τέλος της δεκαετίας. Αν
και αθώο στη σύλληψή του, το σχέδιό του αυτό βοήθησε πολύ όσους ασχο-
λιόντουσαν με τη διοχέτευση τεράστιων χρηματικών ποσών σε μαύρα προ-
γράμματα και οι οποίοι συγχρόνως έκρυψαν το πραγματικό διαστημικό πρό-
γραμμα από τον Αμερικανικό λαό. Ένα παρόμοιο πρόγραμμα στη Σοβιετική
Ένωση χρησίμευσε για τον ίδιο ακριβώς σκοπό. Στη πραγματικότητα, τη στιγ-
μή που ο Κένεντυ έλεγε αυτά τα λόγια, υπήρχε ήδη στο Φεγγάρι μια κοινή βά-
ση των εξωγήινων, των Αμερικανών και των Σοβιετικών.

Στις 22 Μαίου1962 ένα διαστημικό όχημα προσγειώθηκε στο πλανήτη Άρη κι
επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός περιβάλλοντος που θα μπορούσε να υποστηρίξει
τη ζωή. Σύντομα άρχισε ένθερμα η κατασκευή μιας αποικίας στον Άρη. Θεω-
ρείται ότι σήμερα υπάρχει μια ολοκληρωμένη πια αποικία στον Άρη από ειδικά
επιλεγμένους ανθρώπους απ’ όλη τη Γη. Ο έντονος ανταγωνισμός εκείνης της
περιόδου μεταξύ των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης θεωρείται ότι ήταν μια
απλή πρόφαση για τους λαούς τους, ώστε να μπορούν αυτοί να συνεχίζουν να
χρηματοδοτούν προγράμματα στο όνομα της εθνικής τους άμυνας, ενώ στη
πραγματικότητα ήσαν οι πιο κοντινοί σύμμαχοι.

Κάποια στιγμή όμως ο Πρόεδρος Κένεντυ ανακάλυψε ένα μέρος της αλήθειας
σχετικά με τα ναρκωτικά και τους εξωγήινους. Εξέδωσε τότε το 1963 ένα τε-
λεσίγραφο στη Μάτζεστυ Τουέλβ, όπου τους διαβεβαίωσε ότι αν δεν ξεκαθάρι-
ζαν το πρόβλημα με τα ναρκωτικά, θα το έκανε ο ίδιος. Τους πληροφόρησε ότι
σκόπευε τον επόμενο χρόνο να αποκαλύψει την παρουσία των εξωγήινων
στον Αμερικανικό λαό και διέταξε την ανάπτυξη ενός σχεδίου για την υλοποίη-
ση της απόφασής του.

Ο Πρόεδρος Κένεντυ δεν ήταν μέλος του Συμβουλίου
Εξωτερικών Σχέσεων και δεν ήξερε τίποτα για τις Εναλλακτικές Λύσεις 2 και 3.
Διεθνώς οι επιχειρήσεις επιτηρούνταν από τη ελιτίστικη επιτροπή της Ομάδας
Μπίλντερμπεργκ
που είναι γνωστή σαν η Πολιτική Επιτροπή. Στις ΗΠΑ αυτές
εποπτεύονταν από την εκτελεστική επιτροπή του Συμβουλίου Εξωτερικών
Σχέσεων (CFR)
και στη Σοβιετική Ένωση από τον αντίστοιχο οργανισμό της.
Η απόφαση του Προέδρου Κένεντυ γέμισε αμέσως με φόβο αυτούς που είχαν
την ευθύνη της όλης επιχείρησης. Έτσι η Πολιτική Επιτροπή διέταξε τη δολο-
φονία του, η οποία και εξετελέσθη από πράκτορες στο Ντάλας. Ο Πρόεδρος
Κένεντυ δολοφονήθηκε από το πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας που οδήγη-
σε το αυτοκίνητό του στην πομπή των αυτοκινήτων και η πράξη του φαίνεται
πολύ καθαρά στο φιλμ του Ζαπρούντερ.

Στη διάρκεια της αρχικής εξερεύνησης του διαστήματος από τις ΗΠΑ και των
προσγειώσεων στη Σελήνη, κάθε διαστημική άκατος συνοδευόταν από ένα αε-
ροσκάφος των εξωγήινων. Στις 20 Νοεμβρίου 1990 το τηλεοπτικό Κανάλι 2
του Λος Άντζελες ανήγγειλε ότι ένα ξεχωριστό, κόκκινο, λαμπερό, στρογγυλό
αντικείμενο συνόδευε τη διαστημική άκατο Ατλαντίς στην τελευταία απόρρητη
στρατιωτική της αποστολή. Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια παραδοχή. Η Σεληνι-
ακή διαστημική βάση Λούνα φωτογραφήθηκε από το διαστημόπλοιο που περι-
στρεφόταν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και κινηματογραφήθηκε από τους
Αστροναύτες του Απόλλωνα. Θόλοι, σπείρες, υψηλές στρογγυλές κατασκευές
που φαίνονται σαν σιλό, τεράστια εξορυκτικά οχήματα σχήματος -Τ, που άφη-
ναν γραμμωτά ίχνη πάνω στη σεληνιακή επιφάνεια και πολύ μεγάλα καθώς και
μικρά διαστημόπλοια των εξωγήινων εμφανίζονται στις επίσημες φωτογραφίες
της NASA. Αυτή είναι μια κοινή βάση των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης. Το
διαστημικό πρόγραμμα είναι μία φάρσα και μια απίστευτη σπατάλη χρημάτων.
Αντίθετα η Εναλλακτική Λύση 3 είναι μία πραγματικότητα και όχι ένα μυθιστό-
ρημα επιστημονικής φαντασίας.

Οι αστροναύτες του Απόλλωνα συγκλονίσθηκαν σοβαρά από αυτή την εμπει-
ρία τους και η ζωή τους και οι μεταγενέστερες δηλώσεις τους αντανακλούν το
βάθος της αποκάλυψης και την επίδραση των αυστηρών εντολών που τους εί-
χαν δώσει. Αυτοί διατάχθηκαν να παραμείνουν σιωπηλοί, ή να υποστούν τη
τιμωρία του θανάτου, η οποία ονομάσθηκε “σκοπιμότητα”. Ένας αστροναύτης
πάντως μίλησε στους Βρετανούς παραγωγούς της τηλεοπτικής εκπομπής “Ε-
ναλλακτική Λύση 3” Αυτή βγήκε στον αέρα με βάση το τεκμηριωμένο τηλεο-
πτικό επιστημονικό πρόγραμμα “Επιστημονική Αναφορά”.

Το αρχηγείο της διεθνούς συνωμοσίας είναι στη Γενεύη. Το κυβερνόν σώμα
αποτελείται από τρεις επιτροπές, η κάθε μια των οποίων αποτελείται από 13
μέλη, κάνοντας έτσι και οι τρεις μαζί τα 39 μέλη της εκτελεστικής επιτροπής
της ομάδας που είναι γνωστή σαν η Ομάδα Μπίλντερμπεργκ. Η σημαντικότερη
και ισχυρότερη από αυτές τις τρεις επιτροπές είναι η Πολιτική Επιτροπή. Οι
διασκέψεις της Πολιτικής Επιτροπής γίνονται σε ένα πυρηνικό υποβρύχιο κάτω
από τους πολικούς πάγους. Ένα Σοβιετικό και ένα Αμερικανικό υποβρύχιο
συνδέονται σε ένα αερόφραγμα και προκαλείται η συνεδρίαση. Η μυστικότητα
είναι τέτοια, που αυτή ήταν η μόνη μέθοδος που θα εξασφάλιζε τη μη ηλε-
κτρονική παρακολούθηση της συνάντησής τους.

Θεωρείται ότι οι Αμερικάνοι, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των εξωγήινων,
έχουν κατασκευάσει αεροσκάφη που χρησιμοποιούν αντιβαρύτητα και ατομική
ενέργεια και πετάνε σήμερα στη Νεβάδα. Οι πιλότοι τους έχουν κάνει διαπλα-
νητικά ταξίδια με αυτά τα αεροσκάφη κι έχουν πάει στη Σελήνη, τον Άρη και
σε άλλους πλανήτες. Η Κυβέρνηση των ΗΠΑ και οι επιστήμονες έχουν πει ψέ-
ματα για τη πραγματική φύση της Σελήνης, των πλανητών Άρη και Αφροδίτης
και τη πραγματική κατάσταση της τεχνολογίας που κατέχουν σήμερα.
Λέγεται ότι το1969 ξέσπασε μια αντιπαράθεση μεταξύ των Σοβιετικών και των
Αμερικανών στη σεληνιακή βάση Λούνα.

Οι Σοβιετικοί προσπάθησαν να πάρουν τον έλεγχο της βάσης και κράτησαν όμηρους τους Αμερικανούς επιστήμονες και το προσωπικό. Οι Αμερικανοί αποκατέστησαν τελικά τη “τάξη”, αφού
όμως προηγουμένως σκοτώθηκαν 66 άτομα. Οι Σοβιετικοί παραμερίσθηκαν
προσωρινά από το πρόγραμμα για δυο χρόνια. Τελικά έγινε ένας συμβιβασμός
και ξανάρχισαν να συνεργάζονται με τους Αμερικανούς. Σήμερα η συμμαχία
συνεχίζεται, πολύ περισσότερο μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.
Υπάρχει μια μεγάλη οικονομική αυτοκρατορία που ελέγχεται από τη CIA, την
NSA και το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, που με τη σειρά τους ελέγχουν
και ξεπλένουν τα χρήματα από τα ναρκωτικά και άλλες κατάλληλες επιχειρή-
σεις των μυστικών υπηρεσιών. Το διακινούμενα χρήματα είναι πραγματικά τε-
ράστια και κρύβονται μέσα σε ένα απέραντο δίκτυο τραπεζών κι εταιριών με-
τοχικών κεφαλαίων.

Υπάρχει ένα άλλο σχέδιο σε ισχύ.

Θέλουν να προετοιμάσουν το κοινό για τη
τελική αντιπαράθεση με μια εξωγήινη φυλή. Θα μπορούσε επίσης αυτό να α-
ποσκοπεί στο να μας κάνει να πιστεύσουμε στην ύπαρξη μιας εξωγήινης φυ-
λής, η οποία στη πραγματικότητα δεν υπάρχει. Το κοινό βομβαρδίζεται συνε-
χώς με ταινίες, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και με διαφημίσεις που
απεικονίζουν σχεδόν κάθε όψη της υποτιθέμενης φύσης μιας εξωγήινης πα-
ρουσίας στον πλανήτη μας. Αν δώσουμε προσοχή σε αυτά που συμβαίνουν
γύρω μας, θα δούμε ότι κάποιος σχεδιάζει για να μας κάνει γνωστή τη παρου-
σία τους. Δε θέλουν το πανικό. Οι αναρίθμητες εμφανίσεις UFO σε όλο το κό-
σμο, δείχνει ότι η δημόσια έκθεση δεν είναι πολύ μακριά. Ποτέ στην ιστορία
δεν έχουν υπάρξει τόσα πολλά περιστατικά με UFO και ποτέ στην ιστορία δεν
έχουν υπάρξει τόσες πολλές επίσημες αναγνωρίσεις.

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων και η Τριμερής Επιτροπή έχει τον πλήρη
έλεγχο της τεχνολογίας των εξωγήινων και επίσης τον πλήρη έλεγχο της Αμε-
ρικανικής οικονομίας.
Ο Αϊζενχάουερ ήταν ο τελευταίος Πρόεδρος που ήξερε
ολόκληρη την ιστορία με τους εξωγήινους. Οι επόμενοι Πρόεδροι πληροφορή-
θηκαν μονάχα αυτό που ήθελαν οι Μάτζεστυ Τουέλβ και οι υπηρεσίες πληρο-
φοριών, και αυτό βέβαια δεν ήταν η αλήθεια.

Η Μάτζεστυ Τουέλβ έχει παρουσιάσει στους περισσότερους νέους Προέδρους
μια εικόνα ενός χαμένου εξωγήινου πολιτισμού που αναζητά να ανανεωθεί, να
φτιάξει μια κατοικία στον πλανήτη μας και να μας δώσει μεγάλα και πλούσια
δώρα τεχνολογίας. Σε μερικές περιπτώσει δεν ειπώθηκε τίποτα στον Πρόεδρο.
Εν τω μεταξύ αθώοι άνθρωποι συνεχίζουν να υποφέρουν στα χέρια των εξω-
γήινων και των Αμερικανών επιστημόνων. Δεν μπορούμε να πούμε τι ακριβώς
κάνουν. Πολλοί άνθρωποι απαγάγονται και καταδικάζονται να ζήσουν μετά με
ένα ψυχολογικό και σωματικό πρόβλημα. Θα μπορούσε μήπως αυτό να είναι
μια επιχείρηση της CIA για τον έλεγχο του νου;

Υπάρχουν έγγραφα που δηλώνουν ότι 1 στα 40 από αυτά τα άτομα έχουν υ-
ποστεί εμφυτεύματα, ο σκοπός των οποίων δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί. Η Α-
μερικανική Κυβέρνηση πιστεύει ότι οι εξωγήινοι κατασκευάζουν ένα στρατό
από ανθρώπους με εμφυτεύματα, οι οποίοι θα μπορούν να ενεργοποιηθούν και
να στραφούν μετά εναντίον τους. Η υπεροπλία επίσης των εξωγήινων συνεχί-
ζεται ακόμη και σήμερα. Με άλλα λόγια οι Αμερικάνοι δεν είναι σε θέση να
τους αντιμετωπίσουν σε ένα στρατιωτικό επίπεδο.

Τελειώνοντας, μετά απ’ όλες τις προηγούμενες σκέψεις και πληροφορίες ο
Μίλτον Κούπερ συμπεραίνει τα εξής:

” (1) Η μυστική δομή της εξουσίας μπορεί να πιστεύει ότι εξ’ αιτίας της ά-
γνοιάς μας, ή μέσω μιας θείας απόφασης ο πλανήτης μας, θα αυτοκαταστραφεί
κάποτε στο εγγύς μέλλον. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ειλικρινά ότι κάνουν
το σωστό στη προσπάθειά τους να σώσουν την ανθρώπινη φυλή. Είναι τρομα-
κτικά ειρωνικό το ότι έχουν αναγκασθεί να πάρουν σαν συνεργάτη τους μια
εξωγήινη φυλή, η οποία είναι η ίδια αποσχολημένη με ένα μνημειώδη αγώνα
για επιβίωση. Μπορεί να έχουν γίνει πολλοί ηθικοί και νομικοί συμβιβασμοί σε
αυτή τη κοινή προσπάθεια. Αυτοί οι συμβιβασμοί έγιναν λαθεμένα και πρέπει
να διορθωθούν. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν για τις
πράξεις τους. Μπορώ να καταλάβω το φόβο και την επιτακτικότητα της περί-
πτωσης που πρέπει να συνετέλεσε στην απόκρυψη της αλήθειας από το λαό.
Προφανώς διαφωνώ με αυτή την απόφασή τους.

“(2) Χειραγωγούμαστε από μια κοινή ανθρώπινη – εξωγήινη δομή εξουσίας, η
οποία θα καταλήξει σε μια παγκόσμια κυβέρνηση και στο μερικό εξανδραποδι-
σμό της ανθρώπινης φυλής. Αυτό έχει κριθεί απαραίτητο για να απαντηθεί το
στοιχειώδες ερώτημα: “Ποιος θα μιλάει για τον πλανήτη Γη;” Έχει αποφασισθεί
ότι ο άνθρωπος δεν είναι αρκετά ώριμος στην εξελικτική του ανάπτυξη για να
τον εμπιστευθούν ότι θα αλληλεπιδράσει σωστά με μια εξωγήινη φυλή. Ήδη
έχουμε αρκετά προβλήματα με τις διάφορες δικές μας φυλές, τι θα συνέβαινε
λοιπόν όταν παρουσιαζόταν μπροστά μας μια εξωγήινη φυλή; Μήπως θα τους
λιντσάραμε, θα τους φτύναμε, ή θα τους πυροβολούσαμε; Μήπως η διάκριση
θα κατέληγε σε άγριες αντιπαραθέσεις, που θα καταδίκαζαν την ανθρωπότητα,
σαν αποτέλεσμα της προφανώς ανώτερης τεχνολογίας των εξωγήινων;. Μή-
πως οι ηγέτες μας αποφάσισαν να μας κλείσουν στο πάρκο για τα νήπια; Ο
μόνος τρόπος για να εμποδίσουμε αυτό το σενάριο να συμβεί είναι να κάνουμε
ένα εξελικτικό πήδημα στη συνείδησή μας, μια παραδειγματική αλλαγή για ο-
λόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Δεν έχω ιδέα πώς μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά
ξέρω ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα και πολύ
σιωπηλά.

” (3) Η κυβέρνηση έχει ολοκληρωτικά εξαπατηθεί και χειραγωγούμαστε από
μια εξωγήινη εξουσία, η οποία θα καταλήξει στην πλήρη σκλαβιά και τη κατα-
στροφή της ανθρωπότητας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε και κά-
θε μέσο που διαθέτουμε για να εμποδίσουμε να συμβεί αυτό.

“(4) Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι αληθινό, πρέπει να συμβαίνει κάτι
διαφορετικό που είναι πέρα από τις ικανότητές μας να καταλάβουμε αυτή τη
στιγμή. Πρέπει να επιβάλουμε την αποκάλυψη όλων των γεγονότων, να ανα-
καλύψουμε την αλήθεια και να δράσουμε σύμφωνα με αυτήν. Η κατάσταση
στην οποία βρισκόμαστε οφείλεται στις δικές μας πράξεις, ή μη πράξεις, κατά
τα τελευταία πενήντα χρόνια. Επειδή είναι δικό μας λάθος, εμείς είμαστε οι
μόνοι που μπορούμε να αλλάξουμε τα μελλοντικά γεγονότα.

«(5) Υπάρχει πάντα η πιθανότητα ότι χρησιμοποιήθηκα, ότι ολόκληρο το σε-
νάριο με τους εξωγήινους είναι η μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία σχεδιασμένη
για τη δημιουργία ενός εξωγήινου εχθρού από το εξωτερικό διάστημα για να
επισπεύσουμε το σχηματισμό της μιας παγκόσμιας κυβέρνησης. Έχω βρει απο-
δείξεις ότι αυτό μπορεί να είναι αληθινό. Σας συμβουλεύω λοιπόν να θεωρεί-
στε αυτό το σενάριο σαν πιθανόν».

Το κείμενο πάρθηκε απο το βιβλίο του Δημήτρη Ευαγγελόπουλου – Βιομηχανία Υποταγής συνειδήσεων.

Μέρος του βιβλίου του Milton Cooper Βehold a pale horse θα βρείτε εδω.

Related Posts
0 Comments

No Comment.