Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Επιστολή Αγίου Φιλουμένου – Δεν έχει σημασίαν το τί θα γίνη- σημασίαν έχει να είμεθα έτοιμοι διά την παρουσίαν του Κυρίου

Ποιμαντική Επιστολή Αγίου Φιλουμένου

Εν Ιερουσαλήμ τη 31/1/73

Αγαπητά! Αδελφοί εν Χριστώ Ελένη και Αγγελική,  Έλαβα το βιβλίο των Προφητειών καθώς και τας εν αύτώ άναγραφομένας εύχάς σας και σας ευχαριστώ πολύ. 

Σάς εύχομαι και εγώ κάθε ποθητόν εν Κυρίω.

Μου είναι βεβαίως χρήσιμον το βιβλίο, άλλα δι’ ημάς τούς Χριστιανούς δεν έχει σημασίαν το τί θα γίνη- σημασίαν έχει να είμεθα έτοιμοι διά την παρουσίαν του Κυρίου.

Εύχομαι να μας άξιώση ό Κύριος, όσοι έλάβομεν   Άγιόν Του Όνομα εις το βάπτισμα, να το τηρήσωμεν άσπιλον εις την ήμέραν Αυτού, διά να λάβωμεν τον μισθόν τών φρονίμων Παρθένων.

Δότε τούς εν Κυρίω ασπασμούς και τα σέβη μου εις όλας τας άδελφάς και τα όσια Δαβίδ τα πιστά .

Ταύτα και διατελώ μετ’ ευχών και τιμής.

Άρχιμ. Φιλούμενος Ηγούμενος Πρ. Ήλιου Εν Ιερουσαλή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ.

https://apantaortodoxias.blogspot.com

Related Posts
1 Comments

[…] Επιστολή Αγίου Φιλουμένου – Δεν έχει σημασίαν το τί θα… […]