Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

WICCA: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΓΙΣΣΩΝ

Λάμπρου Σκόντζου, Θεολόγου-Καθηγητού

Είναι πια ολοφάνερο πως ο κόσμος ολόκληρος εισέρχεται με όλο και πιο γορ­γούς ρυθμούς στο αποκρυφιστικό πνεύμα της διαβόητης «Νέας Εποχής». Μια νέα, πρωτόγνωρη πνευματική κατάσταση δι­αμορφώνεται, η οποία τείνει να περιθω­ριοποιήσει πνευματικές και θρησκευτικές αξίες αιώνων. Εμείς, όσοι ασχολούμαστε με θέματα συγχρόνων αιρέσεων και παραθρησκείας, δυσκολευόμαστε να παρακο­λουθήσουμε την ροή των δραματικών εξε­λίξεων και την τραγική φάση στην όποια εισέρχεται η ανθρωπότητα.

Η χώρα μας δε θα μπορούσε να αποτε­λέσει εξαίρεση. Παρ’ όλο ότι ο ελληνικός λαός διαθέτει υγιείς πνευματικές καταβο­λές, οι οποίες στηρίζονται στην Ορθόδοξη παράδοση μας, ο αποκρυφισμός όχι μόνο είναι παρών στη βιωτή των νεοελλήνων, αλλά τείνει να αποτελέσει κανόνα ζωής σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Δεν εί­ναι υπερβολικό να υποστηρίξουμε πως η κάθε γειτονιά διαθέτει πια το μάγο ή τη μάγισσά της , διότι ο αριθμός των θερα­πόντων του αποκρυφισμού και της μαγεί­ας μετριέται σε πολλές χιλιάδες στη χώρα μας! Η μαγεία τείνει να γίνει «φυσική» ενασχόληση και τρόπος ζωής για πολύ κόσμο. Άλλωστε η συνεχής και συστη­ματική προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο και τα αναγνώ­σματα τύπου Χάρι Πότερ, έχουν επιφέ­ρει τεράστια επίδραση στις συνειδήσεις χιλιάδων ανθρώπων και έχουν αμβλύνει επικίνδυνα τις επιφυλάξεις της ορθόδο­ξης παράδοσης μας για το πρόβλημα του αποκρυφισμού.

Αλλά υπάρχει και μια άλλη σοβαρότατη παράμετρος στο πρόβλημα της μαγείας. Ως τώρα γνωρίζαμε πως η μαγεία είναι μια απόκρυφη και σκοτεινή τέχνη ερ­γαλείο στο χέρια κάποιων επιτηδείων. Ως τις αρχές του εικοστού αιώνα οι μάγοι και οι μάγισσες σε διάφορα μέρη του κόσμου αποτελούσαν απλά κάποιες ενώσεις, ή δρούσαν μεμονωμένα. Όμως τώρα συνει­δητοποιούμε πως η μαγεία έχει πάρει τη μορφή συγκεκριμένης και οργανωμένης θρησκείας. Πρόκειται για τη διαβόητη Wicca, η οποία έχει παγκόσμιο χαρακτήρα και η οποία λέγεται ότι βρίσκεται στην 5η θέση των μεγάλων θρησκειών από άποψη οπαδών!

Για την ιστορία αναφέρουμε πως εμ­πνευστής, πρωτεργάτης και δημιουργός της Wicca υπήρξε ο διαβόητος Άγγλος μά­γος αποκρυφιστής και παγανιστής Gerald Gardner (1884-1964). Αυτόν τον μύησε στον σατανισμό και τη μαγεία το 1940 μία μά­γισσα, η «γηραιά» Dorothy Chutterburch και το 1946 είχε συνδεθεί με τον άρχισατανιστή Alister Crowley ο οποίος τον έχρισε τιμητικό μέλος της μυστικιστικής σατανιστικής αδελφότητας «Ordo Templi Orientis» (O.T.O.). Ο Gardner υπό την επίδραση του μαύρου σατανιστή, έγραψε το 1949 το βιβλίο «Hign Magic’s Aid» (Βοήθημα ανώτερης μαγείας), που περιείχε μαγικές τελετουργίες στον κερασφόρο θεό Πάνα. Το 1951 ίδρυσε δική του αδελφότητα, όπου εφάρμοζε τις αποκρυφιστικές πρακτικές του Crowley. Το 1953 μύησε στην αδελφό­τητα του τη διαβόητη αποκρυφίστρια Doreen Valiente, με την οποία διαμόρφωσαν και συστηματοποίησαν τη λεγόμενη γκαρντεριανή παράδοση, δηλαδή την αναβίωση του αρχαίου δρυιδικού παγανισμού και της μαγικο-παγανιστική ς Wicca. Το 1954 εξέδω­σε άλλο βιβλίο για την εξέλιξη της μαγεί­ας, με τίτλο: «Witchcraft Today» (Η μαγεία σήμερα), το οποίο είναι η συστηματοποίη­ση στην ουσία του δρυιδικού και γουικανικού νεοπαγανισμού. Αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην ανάπτυξη της Wicca και την διάδοση της μαγείας σε όλο τον κόσμο.

Μετά το θάνατο του Gardner το 1964, το έργο του συνέχισε ο Raymond Buckland (Ρεϊμόν Μπάκλαντ), διαβόητος και αυτός μάγος και αποκρυφιστής. Τη δεκαετία του 1960 εισήγαγε τη μαγεία της Wicca στην Αμερική, όπου έγινε δεκτή από τους εκεί αποκρυφιστικούς κύκλους και ιδιαίτερα τους σατανιστές του Anton LaVey, ο οποίος υπήρξε ο ιδρυτής της φρικιαστικής οργά­νωσης, της «Εκκλησίας του Σατανά». Στα 1979 η μάγισσα σατανίστρια, από την Καλιφόρνια, Starhawk έγραψε το μπέστ σέλερ «Ο Σπειροειδής Χορός: Μια Ανα­γέννηση της Αρχαίας Θρησκείας της Μεγάλης Θεάς», μια συστηματική παρου­σίαση των γουϊκανικών παγανιστικών τε­λετουργιών, το οποίο έκαμε πολύ μεγάλη εντύπωση στους αναγνώστες του δυτικού κόσμου και συνέδεσε τον σατανισμό με τον Κέλτικο νεοπαγανισμό.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της Wicca έπαιξε και ο δι­αβόητος μάγος και σατανιστής Alexander Sanders, ο οποίος διαμόρφωσε, παράλληλα με την γκαρντεριανή νεοπαγανιστική πα­ράδοση, τη λεγόμενη αλεξανδρινή. Έχου­με αποδείξει εδώ και χρόνια πως το μέγα εύρος του αποκρυφισμού, με τις πολυάριθ­μες πτυχές και οργανώσεις του, λειτουργεί ς δίκτυο συγκοινωνούντων δοχείων. Η σημερινή «ιέρεια» της «Εκκλησίας του Σατανά» στην πόλη Σαν Ζοζέ της Καλιφόρνιας, Μάργκαρετ Γουέντλ δηλώνει γουϊκανή νεοπαγανίστρια!

Η Wicca εμπεριέχει στο λατρευτικό της σύστημα κράμα πολλών αρχαίων παγανι­στικών δοξασιών και τελετουργιών. Κυρί­ως είναι αναβίωση των δοξασιών και των τελετουργιών των δρυιδών Κελτών και των αρχαίων παγανιστών Σκανδιναβών. Η ονομασία Wicca δηλώνει τη γυναίκα μάγισσα. Ως κύρια θεότητα λατρεύεται η «Μητέρα θεά Γαία» των Κελτών, την οποία οι σύγχρονοι δημιουργοί της Wic­ca την ταύτισαν με την Άρτεμη Εκάτη του αρχαιοελληνικού πανθέου. Άλλη κο­ρυφαία θεότητα της Wicca είναι ο κερασφόρος και τραγόμορφος θεός, ο οποίος και αυτός ταυτίστηκε με τον επίσης αρ­χαιοελληνικό θεό Πάνα, «Υιός, αδελφός, εραστής και σύντροφος της Μεγάλης Μητέρας»1. Δεν είναι τυχαία η επιλογή. Η Άρτεμις Εκάτη θεωρούνταν στην αρχαι­ότητα προστάτης της μαγείας, αλλά και της γονιμότητας στην Ιωνία. Το ίδιο και ο Πάνας θεωρούνταν προσωποποίηση της άγριας ερωτικής λαγνείας. Τα δύο αυτά «θεία» πρόσωπα, σύμφωνα με τις δοξασί­ες της Wicca, βρίσκονται σε αέναη ερωτική συνεύρεση. «Οι δύο θεοί θεωρούνται η συμπλήρωση ο ένας του άλλου και μαζί ολοκληρώνονται και δημιουργούν την Υπέρτατη Δύναμη»2. Η προσέγγιση από μέρους των οπαδών γίνεται με τη μαγεία και τις ελεύθερες ερωτικές σχέσεις, «ως ύψιστη λατρεία», όπως ισχυρίζονται, που όμως στην ουσία είναι συγκερασμός της μαγείας και του αχαλίνωτου ερωτισμού.

Αρχικά ο Gerald Gardner, αργότερα ο Ra­ymond Buckland και κυρίως η Στάρχοουκ έδωσαν μια ώθηση φεμινιστική στη Wicca, με τη λατρεία της θηλυκής «Μεγάλης Θε­άς», που δεν ήταν άλλη από τις διάφορες παραλλαγές της θηλυκής θεότητας της μαγείας στα διάφορα αρχαία παγανιστικά θρησκεύματα. Χιλιάδες φεμινίστριες σε όλο τον κόσμο αποδέχτηκαν τη νέα θρησκεία, την οποία θεωρούσαν ως μια από τις κύριες εκφράσεις της γυναικείας απελευθέρωσης. Παράλληλα με τη λατρεία της θεάς Γαίας, προσεταιρίστηκαν το οικολογικό παγκό­σμιο κίνημα και κατόρθωσαν να θεωρη­θούν ως θρησκευτικό οικολογικό κίνημα!

Τελευταία πληροφορούμαστε πως η δι­εθνής Wicca ίδρυσε παράρτημα και στη χώρα μας και ειδικότερα της λεγομένης Κορελλιανής παράδοσης. «Καθιερώθηκε» «ναός» με την ονομασία: «Ναός της Ιερής Φλόγας» και συστάθηκε ιερατείο μυημένο στην Αμερική και στην Αγγλία. Δημοσίευ­μα του περασμένου Μαΐου αναφέρει ότι έλαβαν χώρα την πρωτομαγιά «δυναμι­κές» μαγικές τελετουργίες από τα μέλη της εν Ελλάδι θρησκευτικής κοινότητας της Wicca. Ας σημειωθεί πως τη νύχτα της 30ης Απριλίου προς 1η Μαΐου, η οποία ονομάζε­ται Μπιάλτα (Beltaine) η Βαλμπούργειος Νύχτα, εορτάζεται από τους σατανιστές το φρικτό γεγονός της συστάσεως της «Εκ­κλησίας του Σατανά» από τον LaVey. Η «εορτή» αυτή τιμάται και από όλους τους αποκρυφιστές του κόσμου. Επίσης μετα­φράστηκαν στα ελληνικά πάμπολλα βι­βλία, όπως του αποκρυφιστή συγγραφέα Κ. Scot «Wicca: Ο Απόλυτος Πρακτικός Οδηγός», από τις εκδόσεις «Αρχέτυπο».

Παρ’ όλες τις μεγαλοστομίες των εκπρο­σώπων της Wicca, ότι δήθεν αποτελεί μια τυπική φυσιοκρατική θρησκεία, θεωρού­με, βάσει στοιχείων, ότι εντάσσεται στις ακραίες αποκρυφιστικές ομάδες, διότι δεν αρκείται απλά σε κάποιες παγανιστικού τύπου τελετουργίες, αλλά ασκεί την πρα­κτική μαγεία, ως κατ’ εξοχήν λατρευτικό τυπικό. Παρ’ όλο ότι ισχυρίζονται ότι δεν έχουν καμιά σχέση με τον σατανισμό και ότι θεωρούν τον σατανά ως «ανύπαρκτο ον», αποδεικνύουμε με στοιχεία ότι οι ιδρυ­τές της Wicca, (Gardner, Starhawk, κ.λπ.), που προαναφέραμε, άνηκαν ή είχαν κοινωνία με σατανιστικές οργανώσεις.

Τα σύμβολα και τα τελετουργικά τους έχουν κοινά σημεία με αυτές και τα «πνευματι­κά όντα» που επικαλούνται στις μαγικές τελετουργίες τους είναι σαφώς ακάθαρτα πνεύματα. Έστω για παράδειγμα το πα­γανιστικό μουσικό συγκρότημα της Wicca «Inkubus Sukkubus», οι συμβολισμοί και η θεματολογία του οποίου είναι ταυτόσημοι με τον σατανισμό, όπου εξυμνείται απρο­κάλυπτα ο Devil (Διάβολος) και ο Lucifer (Εωσφόρος)3. Έχουμε επίσης τη βεβαιό­τητα ότι η μαγικοπαγανιστική θρησκεία Wicca αποτελεί κύρια ομάδα του αποκρυφιστικού πλέγματος της «Νέας Εποχής», διότι απηχεί πλήρως τις αρχές της και ταυ­τίζεται με τις επιδιώξεις της.

Φρονούμε ότι η σύγχρονη πνευματική κατάσταση του κόσμου δεν είναι καθόλου καλή. Είναι ανάγκη να εγερθούμε από τον πνευματικό μας λήθαργο και να προτά­ξουμε δυνάμεις αντιστάσεως ενάντια στη συνεχή και ραγδαία κατάπτωση της αν­θρωπότητας. Είναι επιτακτική ανάγκη να αφυπνιστούμε από την πνευματική απο­χαύνωση που μας οδήγησε η αποκρυφιστική προπαγάνδα εδώ και κάποιες δεκαετίες, να διώξουμε τη νοητή σκοταδιστική αχλή από τα μάτια μας και να ατενίσουμε το ανέσπερο φως του Χριστού, το οποίο, μό­νο αυτό, διαλύει τα νοητά σκοτάδια του ψεύδους και της απάτης. Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε πως η ψευδαίσθηση διεξόδων από τα οποία προβλήματα της ζωής που δημιουργεί ο αποκρυφισμός είναι μια καλοστημένη παγίδα και ένα απατηλό δόλωμα που στήνει ο πονηρός με τα όρ­γανά του, προκειμένου να αποσπάσει τον σύγχρονο άνθρωπο από την πρόνοια του Θεού και να τον οδηγήσει στα σκοτεινά ερέβη της σατανοκρατίας, όπου όχι μόνο δεν υπάρχουν διέξοδοι, αλλά επικρατεί η φρίκη και ο δρόμος χωρίς επιστροφή.

Περιοδικό ΔΙΑΛΟΓΟΣ (ΟΚΤΟΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 58)

http://www.egolpion.com/wicca_2.el.aspx

Related Posts
0 Comments

No Comment.