Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν μὲ γραπτὴ ἀνακοίνωση παραδέχεται ὅτι παρέδωσε στοὺς Σκοπιανοὺς τὸ ὄνομα “Μακεδονία”!

 

 
 
Ὅποιος παραχωρεῖ ὄνομα, παραχωρεῖ ἔδαφος!
 
 
Λόγω τοῦ θορύβου ποὺ προκλήθηκε ἀπὸ τὶς δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν Βενιζέλου στὴν ἕδρα τοῦ ΟΗΕ περὶ τῆς παραχώρησης σύνθετης ὀνομασίας στὸ κράτος τῶν Σκοπίων ποὺ θὰ περιέχει τὸ ὄρο “Μακεδονία”, τὸ Ὑπουργεῖο ἐξέδωσε χθὲς γραπτὴ ἀνακοίνωση ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὴν ἐθνικὴ προδοσία! Ἀκολουθεῖ τὸ ἐν λόγω κείμενο τῆς ντροπῆς γιὰ τὸ ὁποῖο ὀφείλουμε ἑνωμένοι ὅλοι νὰ ἀντιδράσουμε:
«Ἐπειδὴ ὁρισμένοι ἀκραῖοι κύκλοι παριστάνουν τὸν ἀνήξερο ἢ τὸν ἔκπληκτο ὡσὰν νὰ πληροφορήθηκαν τώρα – ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης καὶ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στὴ φετινὴ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ – τὴ θέση τῆς χώρας γιὰ τὸ ὄνομα τῆς ΠΓΔΜ, εἶναι χρήσιμο νὰ θυμίσουμε τὰ ἑξῆς:
Ἡ θέση τῆς Ἑλλάδος ὑπὲρ ἑνὸς σύνθετου ὀνόματος μὲ γεωγραφικὸ προσδιορισμὸ πρὶν τὴ λέξη «Μακεδονία» καὶ ὄχι πρὶν τὴ λέξη «Δημοκρατία» ποὺ θὰ χρησιμοποιεῖται ἔναντι πάντων (erga omnes), γιὰ κάθε χρήση, ἐσωτερικὴ καὶ διεθνῆ, ἔχει διαμορφωθεῖ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, ἔχει κατ’ ἐπανάληψη δηλωθεῖ στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ διεθνῶς σὲ….
πολυμερεῖς καὶ διμερεῖς συναντήσεις. Ἐπὶ τῇ βάσει τῆς θέσης αὐτῆς μετέχε
 
ι ὁ Ἕλληνας ἐκπρόσωπος στὴ διαδικασία τοῦ ΟΗΕ ὑπὸ τὸν κ. Nimetz.
 
Εἶναι, ὑποθέτουμε, προφανὲς σὲ ὅλους ὅτι ἡ προσωρινὴ ὀνομασία (Πρώην Γιουγκοσλαβικὴ Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας – Τhe former Yugoslav Republic of Macedonia), ὑπὸ τὴν ὁποία ἐντάχθηκε ἡ γειτονική μας χώρα στὸν ΟΗΕ τὸ 1993 καὶ μὲ τὴν ὁποία μετέχει σὲ πλῆθος διεθνῶν ὀργανισμῶν, δράσεων καὶ συναντήσεων, εἶναι μιὰ σύνθετη ὀνομασία μὲ ἐπιθετικοὺς προσδιορισμοὺς πρὶν τὴ λέξη «Δημοκρατία» καὶ ὄχι πρὶν τὴ λέξη «Μακεδονία». Αὐτὴ δὲ ἡ συνθέτη προσωρινὴ ὀνομασία δὲν χρησιμοποιεῖται ἔναντι πάντων (erga omnes), ἀλλὰ στοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς καὶ στὶς συναντήσεις καὶ δράσεις ποὺ αὐτοὶ ὀργανώνουν καὶ διμερῶς μὲ μεγάλο ἀριθμὸ χωρῶν, ἀλλὰ δυστυχῶς ὄχι ἐσωτερικά, ὄχι στὰ διαβατήρια καὶ ὄχι διμερῶς μὲ ὅσες χῶρες ἔχουν ἀναγνωρίσει τὴν ΠΓΔΜ μὲ τὴ λεγόμενη συνταγματική της ὀνομασία .

Αὐτὴ εἶναι μιὰ κατάσταση ποὺ παραβιάζει τὸ διεθνὲς δίκαιο καὶ πρέπει νὰ ἀλλάξει. Ἡ ἑλληνικὴ ὑπεύθυνη καὶ καθαρὴ θέση εἶναι ἡ μόνη ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀλλαγὴ τῆς κατάστασης αὐτῆς».

 

 

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2014/09/blog-post_53.html

Related Posts
0 Comments

No Comment.