Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Συνέντευξη-βόμβα γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις

” Γιὰ ποιὸν Ἱπποκράτη μιλᾶτε τώρα; Ἐδῶ, τὰ ἔχουν πετάξει ὅλα στὰ σκουπίδια, τὰ ἔχουν κάνει κουρελόχαρτα, συντάγματα καὶ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας. Τίποτα δὲν ἔχει μείνει ὄρθιο”

 

Συνέντευξη τοῦ ἰατροῦ Κυπριανοῦ Χριστοδουλίδη στὸν δημοσιογράφο Μάκη Βραχιολίδη

 

Ὁ Κυπριανὸς Χριστοδουλίδης εἶναι Παθολόγος ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὶς μεταμοσχεύσεις ὀργάνων σώματος ἀπὸ τὸ 1987, ἐνῶ παρακολουθεῖ τὴν ἑλληνικὴ καὶ ξένη βιβλιογραφία στὸν τομέα αὐτό, ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ ’70. Ἀπὸ τότε, ὁ κ. Χριστοδουλίδης,  ἄρχισε νὰ διαπιστώνει τί παιζόταν γύρω ἀπὸ τὶς μεταμοσχεύσεις ὀργάνων σώματος. Ὁ ἴδιος λέει: «Τὶς ἔβλεπα εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς μὲ ἀρνητικὸ βλέμμα, γιατί ἤξερα ὅτι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔπαιρναν τὰ ὄργανα δὲν ἦταν νεκροί. Ἡ ἰατρικὴ κοινότητα εἶχε εἰσαγάγει τὸν νεολογισμὸ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου καὶ ἐπιπλέον τὴ διάγνωση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, πράγμα τὸ ὁποῖο εἶναι ἐντελῶς ἐξωφρενικὸ γιὰ τὰ ἰατρικὰ δεδομένα. Καὶ αὐτὸ διότι ὁ θάνατος πιστοποιεῖται δὲν διαγιγνώσκεται! Δὲν ὑπάρχει «διάγνωση θανάτου», ὅπως δὲν ὑπάρχει τὸ «ὀλίγον ἔγκυος». Ἢ εἶναι ἢ δὲν εἶναι».
-Δηλαδὴ τί μᾶς λέτε, ὅτι ἡ μεταμόσχευση ὀργάνων σκοτώνει ἀνθρώπους;
-Βεβαίως. Ὅταν μάλιστα διαπίστωσα ὅτι ὁ τότε ἀρχιεπίσκοπος Σεραφεὶμ ἔγινε ὁ πρῶτος δωρητὴς  στὴν Ἐκκλησία, ἔπεσα ἀπὸ τὰ σύννεφα. Ὅταν λοιπὸν τὸ ἄκουσα αὐτό,  καὶ βλέποντας ὅτι ἄρχισε νὰ γίνεται μία ἐξαπάτηση καὶ παραπλάνηση τοῦ λαοῦ, ἔγραψα ἕνα ἄρθρο στὴν «Καθημερινή». Τὸ ἄρθρο αὐτὸ ξεσήκωσε θύελλα, διότι τοὺς ἀποκάλυπτα ὅτι ἔλεγαν ψέματα. Ἔλεγαν ὅτι τὰ ὄργανα τὰ ἔπαιρναν ἀπὸ νεκροὺς καὶ ὄχι ἀπὸ ἐγκεφαλικὰ νεκρούς. Αὐτοὶ δὲν εἶναι νεκροὶ καὶ ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος δὲν εὐσταθεῖ. Σὲ μία ἐνημέρωση μάλιστα ποὺ ἔκαναν στὸ κοινὸ προσπαθώντας νὰ τὸ πείσουν γιὰ τὴν χρησιμότητα τῶν μεταμοσχεύσεων, παρευρέθηκα κι ἐγώ. Κι ἐκεῖ τους φλόμωναν στὰ ψέματα. Ὅτι δηλ. δὲν τοὺς ὑπέβαλαν σὲ νάρκωση γιὰ νὰ τοὺς πάρουν τὰ ὄργανα! Ἔκανα παρέμβαση καὶ τοὺς ἀποκάλυψα τὸ….
 ψεῦδος ὅτι ναρκώνουν τὸν φερόμενο ὡς νεκρό! Καὶ μοῦ ἀνταπάντησε ἕνας συνάδελφος γιατρὸς ὅτι «δὲν κάνουμε νάρκωση ἀλλὰ μυοχάλαση». Ἡ μυοχάλαση, ποὺ ὁ ἄλλος τὸν ἀκούει, δὲν ξέρει τί σημαίνει. Μυοχάλαση χωρὶς νάρκωση, δὲν ὑπάρχει. Κοροϊδεύουν τὸν κόσμο.
-Γιατί κοροϊδεύουν τὸν κόσμο;
-Εἶναι πολλοὶ οἱ λόγοι καὶ ἕνας ἐξ αὐτῶν εἶναι οἰκονομικός.
-Πάει στὸ βρόντο ὁ ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη;
-Γιὰ ποιὸν Ἱπποκράτη μιλᾶτε τώρα; Ἐδῶ, τὰ ἔχουν πετάξει ὅλα στὰ σκουπίδια, τὰ ἔχουν κάνει κουρελόχαρτα. Συντάγματα, δόγματα τῆς Ἐκκλησίας, τίποτα δὲν ἔχει μείνει ὄρθιο, γιατί νὰ μείνει ὁ ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη; Ἀφοῦ πᾶνε νὰ καταργήσουν καὶ τὸν ὅρκο στὰ δικαστήρια! Βγῆκαν καὶ κάποιοι ἀνόητοι ἀπὸ τὴν ἐκκλησία καὶ εἶπαν ὅτι ἡ ἐκκλησία εἶναι ἀντίθετη μὲ τὸν ὅρκο. Ποῦ τὸ βρήκανε γραμμένο ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀντίθετη μὲ τὸν ὅρκο; Ἐπειδὴ λέει ὁ Χριστὸς μὴ ὁμόσαι ὅλως; Ἀπευθύνεται στοὺς μαθητές Του καὶ αὐτὸ ποὺ λέει, ἔχει τὴν προοπτικὴ μίας κοινωνίας ποὺ κυριαρχεῖ ἡ χριστιανοσύνη, ἡ κατὰ Χριστὸν Δικαιοσύνη. Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση, βεβαίως δὲν ὑπάρχει καμία ἀνάγκη γιὰ ὅρκο. Ἀλλὰ ἀπευθυνόταν στὸ πρόστυχο ἱερατεῖο τῆς ἐποχῆς. Ὅταν κάποιος ὁρκίζεται, σημαίνει ὅτι ἀπεκδέχεται τὴν ὕπαρξη μίας ἀρχῆς ποὺ ὑπερβαίνει τὸ κατὰ κόσμον δίκαιο, τὴν κοσμικὴ δικαιοσύνη. Δέχεται τὴν ὕπαρξη μιᾶς ἀνώτερης ἀρχῆς.
-Ἡ διὰ νόμου ἐπιβολὴ ὅτι ὅλοι θεωροῦνται ὑποχρεωτικὰ δωρητὲς ὀργάνων σώματος, τί σημαίνει;
-Σημαίνει ὅτι ὑποχρεωτικὰ δεχόμαστε ὅλοι τὴ δωρεὰ ὀργάνων. Θεωρούμαστε δηλαδὴ συγκαταβατικοὶ καὶ θετικῶς διακείμενοι. Ὑπάρχουν ὅμως πολλὰ κενὰ ἀπὸ τὸν νομοθέτη, σὲ αὐτὸ τὸ νόμο. Προσπαθοῦν νὰ νομιμοποιήσουν τὸ ἔγκλημα. Καὶ ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία γίνεται γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸν λόγο: τὴ νομιμοποίηση τοῦ ἐγκλήματος. Ἑνὸς ἐγκλήματος καθοσιώσεως. Καὶ δυστυχῶς σὲ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα ἔχουν συμπαραστάτη τοὺς τὴν Ἐκκλησία.
-Ἡ Ἐκκλησία σιωπᾶ;
-Βεβαίως. Θὰ σᾶς πῶ καὶ κάτι ἄλλο ποὺ μὲ ἐξοργίζει: το1995 ἐξέδωσα ἕνα βιβλιαράκι κατανοητὸ γιὰ ὅλους ὅσους ἤθελαν νὰ μποῦν στὸ πνεῦμα τῶν μεταμοσχεύσεων. Ἤμουν ὑποχρεωμένος, ἐφόσον τὸ θέμα ἔπαιρνε καὶ θεολογικὲς διαστάσεις νὰ ἀνατρέξω καὶ στοὺς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας  καὶ στὴν Ἁγία Γραφή. Τεκμηρίωσα τὰ πάντα καὶ ἀπὸ ἰατρικῆς-ἐπιστημονικῆς ἄποψης καὶ ἀπὸ θεολογικῆς, μὲ τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία, ὄχι μόνο δὲν ἔδωσε σημασία στὰ ἐπιχειρήματά μου ἀλλὰ ὁ ἐκδότης τοῦ βιβλίου μου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἱερωμένος, στὸ ἰστολόγιο ποὺ διατηρεῖ, ὅλα τὰ δικά μου στοιχεῖα τὰ πῆρε καὶ τὰ δημοσίευσε τὸ 2005 σὰν νὰ ἦταν δικά του, σὲ ἕνα συνέδριο ποὺ ὀργάνωσε ἡ παπικὴ ἐκκλησία γιὰ τὸ θέμα τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου! Δὲν εἶχε οὔτε καν τὴ στοιχειώδη εὐπρέπεια νὰ ἀναφερθεῖ στὴν πηγή.
-Πέρα ἀπὸ τὸ βιβλίο σας, ἀπευθυνθήκατε ἐπισήμως στὴν Ἐκκλησία νὰ ἐκθέσετε τὶς ἀπόψεις σας;
-Τὸ 1990 ἀπευθύνθηκα στὴν ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ συγκεκριμένα στὸν τότε ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Πρωτοπρεσβύτερο Ματζουνέα. Ξέρετε τί μου ἀπάντησε; Ὁ Θεὸς θὰ σὲ ἐκδικηθεῖ διότι εἶσαι ἀφιλάδελφος. Ὅταν πῆγα στὸ περιοδικὸ ποὺ ἐκδίδει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στὴν Μονὴ Πετράκη καὶ ἔδωσα αὐτὸ τὸ ἄρθρο ποὺ δημοσίευσε ἡ «Καθημερινή», μοῦ τὸ πέταξαν στὰ σκουπίδια.
-Τί μᾶς λέτε τώρα, ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συναινεῖ στὸ ἔγκλημα ἐν γνώσει της;
Βεβαίως!
-Ποιοὺς λόγους νὰ ἔχει; Μήπως παραπλανᾶται καὶ ἡ Ἐκκλησία, νομίζοντας ὅτι ἡ δωρεὰ ὀργάνων εἶναι ὅμοια μὲ τὴ δωρεὰ αἵματος;
-Μὰ δὲν ἔχει καμία σχέση. Ἀνεξαρτήτως ὅτι αὐτοὶ λένε «δωρεὰ ἱστῶν καὶ ὀργάνων» , ἄλλο ὅμως ὁ ἱστὸς καὶ ἄλλο τὸ ὄργανο. Μιλᾶνε γιὰ μεταμόσχευση τοῦ μυελοῦ τῶν ὀστῶν! Ψεύδονται. Δὲν γίνεται μεταμόσχευση μυελοῦ ὀστῶν ἀλλὰ μετάγγιση μυελοῦ ὀστῶν. Κοροϊδεύουν τὸν κόσμο, τὸν παραπλανοῦν.
-Παίζουν μὲ τὶς λέξεις προσπαθώντας νὰ ἐξαπατήσουν τὸν κόσμο;
-Ἀκριβῶς, αὐτὸ κάνουν. Ὅταν λένε «διάγνωση ἐγκεφαλικοῦ θανάτου» καὶ ζητοῦν τὴ συναίνεση τῶν συγγενῶν, ξέρετε τί κάνουν; Ζητᾶνε τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς δικῆς τους διαγνώσεως, ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς. Οἱ διαγνώσεις στὴν ἰατρικὴ εἶναι πολὺ δύσκολο θέμα, δὲν δίνονται εὔκολα. Ἐνέχουν μεγάλο ρίσκο λάθους. Ὅταν λοιπὸν λένε «ἐμεῖς ἔχουμε βγάλει τὴ διάγνωση ἐγκεφαλικοῦ θανάτου», τί θέλετε νὰ ποῦν οἱ συγγενεῖς; Λένε «ναί, συναινοῦμε ἀφοῦ τὸ λένε οἱ γιατροί»! Πετᾶνε τὸ μπαλάκι στοὺς συγγενεῖς θεωρώντας ὅτι βγάζουν ἀπὸ πάνω τους τὶς εὐθύνες. Συναινοῦν στὸ ἔγκλημα ὅμως.
-Ἔχετε ἀπευθυνθεῖ στὴν παροῦσα ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὸν Ἀρχιεπίσκοπο;
-Ἔχω ζητήσει ἀπαντήσεις ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Μεσογαίας, κανένας δὲν ἀπαντάει, ὅλοι μὲ πετᾶνε στ’ ἄχρηστα, στὰ σκουπίδια. Θεωροῦμε «ἀφιλάδελφος», «παλαιοημερολογίτης» , «σχισματο-αἱρετικὸς» κ.λ.π. «Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ…ΠΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΥΒΟΥΝ»
-Κύριε Χριστοδουλίδη, βρισκόμαστε πλέον ἐνώπιον μίας ἐπιβαλλόμενης κατάστασης.
 -Ὅλοι ἐκλαμβάνονται ὡς δωρητὲς ὀργάνων σώματος. Πῶς μποροῦν νὰ ἀντιδράσουν αὐτοὶ ποῦ δὲν θέλουν νὰ εἶναι δωρητές;
-Μᾶς ζητᾶνε νὰ δηλώσουμε ὑπεύθυνα ὅτι δὲν θέλουμε νὰ εἴμαστε δωρητές. Αὐτὸ γιατί τὸ κάνουν, ξέρετε; Γιὰ νὰ ἔχουν πρῶτα ἕνα στατιστικὸ δεδομένο. Καὶ θὰ ποῦν, «ἐμεῖς τοὺς εἴπαμε νὰ δηλώσουν καὶ μόνο καμιὰ 30αριά ἄνθρωποι δήλωσαν ὅτι δὲν θέλουν. Ἄρα, ἡ συντριπτικὴ  πλειοψηφία εἶναι αὐτῶν ποὺ θέλουν». Δὲν θὰ μᾶς ποῦν ὅμως ποτὲ ὅτι ἀπὸ τὸ 1988-89 ποὺ ξεκίνησαν οἱ μεταμοσχεύσεις , μέχρι σήμερα ποὺ ἔχουν περάσει 25 χρόνια, ἡ Ἑλλάδα εἶναι «πάτος» στὶς μεταμοσχεύσεις καὶ ὅτι μόνον καμιὰ 50.000, ζήτημα εἶναι, ἂν ἔχουν δηλώσει δωρητὲς σώματος. Πρώτη ἀπάτη: δὲν μᾶς λένε πόσοι δὲν δέχτηκαν νὰ δηλώσουν ὑπεύθυνα τὰ ὄργανά τους. Δεύτερη ἀπάτη: οἱ γιατροὶ θὰ ρωτήσουν τὴν οἰκογένεια ἐὰν συμφωνεῖ ἢ ὄχι νὰ δώσουν τὰ ὄργανα τοῦ ἐγκεφαλικὰ νεκροῦ. Ποιὸς λέει ὅτι τὸ οἰκεῖο περιβάλλον θὰ συμφωνεῖ πάντα; Ἐὰν εἰδικὰ τὸ ζευγάρι εἶναι χωρισμένο, ὁ μὲν πατέρας μπορεῖ νὰ λέει «πάρτε τοῦ τὰ ὄργανα», ἡ μάνα νὰ λέει «μὴν τοῦ πάρετε τὰ ὄργανα» ἢ ἄλλοι, πρώτου βαθμοῦ συγγενείας νὰ λένε «ναί», ὅποτε γίνεται ἕνας μύλος, ἕνα κομφούζιο.
Ἐὰν ὁ ἐγκεφαλικὰ νεκρὸς εἶναι χωρὶς ταυτότητα, ἐὰν εἶναι ἄνθρωπος στὰ ἀζήτητα, ἕνας λαθρομετανάστης γιὰ παράδειγμα, τότε τί γίνεται; Τότε, μπορεῖ νὰ βαρέσουν κάποιον στὸ κεφάλι καὶ νὰ ποῦν, πάρτε τοῦ τώρα τὰ ὄργανα καὶ «ἄστε τους νὰ οἰκονομήσουν». Ἀλλὰ καὶ σὲ περιπτώσεις ποὺ οἱ συγγενεῖς δὲν θέλουν νὰ δώσουν τὰ ὄργανα τοῦ συγγενῆ τους, δὲν θὰ ἔχουν κανένα δικαίωμα ἐπ’ αὐτοῦ, ἐὰν ἐκεῖνος ὅσο ἦταν ἐν ζωὴ δὲν εἶχε κάνει δήλωση ἄρνησης δωρεᾶς!

«ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ»
-Ὑπάρχει τὸ ἐνδεχόμενο, ἐὰν κάποιος δηλώσει ὅτι δὲν θέλει νὰ γίνει δωρητὴς ὀργάνων σώματος, αὔριο-μεθαύριο νὰ τοῦ ἀλλάξουν τὴ δήλωση μὲ κάποιο ἄλλο ἔγγραφο;

-Μποροῦν νὰ τὸ κάνουν καὶ αὐτό. Ἄνετα μποροῦν νὰ τὸ κάνουν. Εἰδικὰ ἐὰν δὲν ἔχει κάποιον συγγενῆ ἢ γνωστό του. Μᾶς ἀποπροσανατολίζουν, μᾶς βάζουν σὲ ἄλλα μονοπάτια ποὺ μᾶς βγάζουν ἀπὸ τὴν οὐσία τοῦ θέματος. Ἡ οὐσία τοῦ θέματος εἶναι ὅτι ἕνας ἄνθρωπος γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη δὲν εἶναι βέβαιη ὅτι ἔχει πεθάνει, διότι γιὰ νὰ μπεῖ ἡ διάγνωση τῆς νεκρώσεως τοῦ ἐγκεφαλικοῦ στελέχους, πρέπει νὰ γίνει βιοψία. Βιοψία ὅμως στὸ ἐγκέφαλο δὲν μπορεῖ νὰ γίνει, πῶς νὰ τὸ κάνουμε; Δὲν μπορεῖ νὰ γίνει αὐτὴ ἡ πιστοποίηση παρὰ ἐμμέσως μὲ κάποιες ἄλλες ἐξετάσεις, οἱ ὁποῖες καὶ πάλι δὲν εἶναι 100% ἀποδεικτικές του ἐγκεφαλικοῦ θανάτου , διότι ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν χαρακτηριστεῖ ἐγκεφαλικὰ νεκροὶ ἔχουν ἀνανήψει!!! Καὶ τέτοιες περιπτώσεις ἔχουν δημοσιευτεῖ. Ἡ ἰατρικὴ διάγνωση κύριε Βραχιολίδη, ἐνέχει πάντα ἕνα ποσοστὸ σφάλματος, ἄλλοτε μικρὸ ἄλλοτε μεγάλο. Ἡ ἰατρικὴ δὲν εἶναι ἡ ἐπιστήμη τοῦ ἀπολύτου. Ἐξάλλου δὲν μποροῦμε νὰ ὑποκαταστήσουμε τὸ Θεό!

-Ἔχουν κάνει τὴ σχετικότητα, ἀξίωμα καὶ κανόνα κύριε Χριστοδουλίδη;

-Ἀκριβῶς, ὅπως τὸ λέτε εἶναι!

-Ποῦ θέλουν τὸ πάνε τὸ πράγμα γιατρέ;

-Ἐκεῖ ποὺ πηγαίνουν ὅλα τὰ πράγματα. Καὶ τὸ καταλαβαίνει ὁ καθένας ποὺ ἔχει ἕνα IQ παραπάνω ἀπὸ τὸ μέτριο. Πᾶνε νὰ ὀργανώσουν μία παγκόσμια αὐτοκρατορία ὅπου θὰ ὑπάρχει μία ἐλὶτ ποὺ θὰ κυβερνάει τὸν κόσμο, ἔχοντας δημιουργήσει μία …σοβιετία νέου τύπου καὶ οἱ παρακατιανοὶ ἀπὸ κάτω θὰ ἐπιλέγονται: αὐτὸς θὰ σπουδάσει, αὐτὸς θὰ γίνει ἐργάτης, ὁ ἄλλος θὰ πάει τελείως… χαμένος. Θὰ μᾶς προσδιορίζουν  πόσα χρόνια θὰ δουλεύουμε, ποιοὶ θὰ δουλεύουν, ποιοὶ θὰ κάνουν παιδιὰ καὶ ποιοὶ θὰ πεθαίνουν. Ἐκεῖ τὸ πηγαίνουν. Καὶ ἡ ἀντίφαση ποὺ φαίνεται εἶναι ὅτι ἐνῶ θέλουν νὰ μειώσουν τὸν παγκόσμιο πληθυσμό, φροντίζουν οἱ ἄγαμες μητέρες νὰ ἀποκτοῦν παιδιά, τὰ ζευγάρια ποὺ δὲν ἔχουν παιδιὰ νὰ κάνουν παιδιὰ μὲ τὶς τεχνητὲς γονιμοποιήσεις, οἱ ἄρρωστοι ποὺ πεθαίνουν νὰ τοὺς πάρουν τὰ ὄργανα, γιὰ νὰ ζήσουν ἄλλοι. Μὰ ἀφοῦ θέλουν νὰ μειώσουν τὸν πληθυσμό, γιατί κάνουν καλά τους ἄλλους; Τὸ κάνουν γιὰ νὰ ἔχουν ἐπιτυχία στὰ πειράματά τους. Οὕτως ὥστε ἀργότερα αὐτὴ ἡ ἐλὶτ ποὺ κυβερνᾶ, νὰ μὴν ἔχει κανένα πρόβλημα. Νὰ ξέρει ὅτι ὁ τάδε δοῦλος εἶναι συμβατός, ὅποτε τελείωσε τὸν γιὰ νὰ ζήσει ὁ ἐκλεκτός της παγκοσμιοποίησης!

-Ὁ προσωπικός σας ἀγώνας εἶναι μοναχικός;

-Δυστυχῶς. Μοῦ ἔχουν κατεβάσει τὰ ρολά. Προσπαθῶ νὰ ἀφυπνίσω τοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας,  ἀπὸ τότε ποὺ ξεκίνησαν οἱ μεταμοσχεύσεις. Χτυπάω πόρτες ἀλλά μου λένε «λάθος διεύθυνση»! Τὸ ἴδιο καὶ τὰ ΜΜΕ. Μία φορὰ βγῆκα στὸν ΑΝΤΕΝΝΑ, μία φορὰ μὲ φιλοξένησε ἄρθρο μου ἡ «Καθημερινὴ» καὶ ἄλλη μία τὸ τηλεοπτικὸ κανάλι ΤΗΛΕΤΩΡΑ. Ἀπὸ τότε, τὰ φῶτα σβήσανε.

-Καὶ ἡ αὐλαία ἔπεσε, ἀλλὰ ἡ παράσταση συνεχίζεται γιὰ τοὺς πρωταγωνιστὲς τῆς παγκοσμιοποίησης;

-Δυστυχῶς.

 

indobserver

 

Πηγή

Related Posts
0 Comments

No Comment.