Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

QR code στίς νέες ταυτότητες καί στά ἁγιορείτικα διαμονητήρια. Ἕνας νέος δούρειος ἵππος τῶν ἱπποτῶν τῆς παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς τραπέζης δεδομένων τῆς Νέας Τάξεως;

Πίσω ἀπό τό τέλειο σύστημα, κάρτα ἐξυπηρετήσεως,
ἀσφαλείας κομπιοῦτερ κρύβεται ἡ παγκόσμια
δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ Ἀντιχρίστου.
π. Παΐσιος

Ὁ ὑφυπουργός διοικητικῆς μεταρρύθμισης καί ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης κ. Μανοῦσος Βολουδάκης σέ διάφορες ἀναρτήσεις του στήν προσωπική του ἱστοσελίδα ἀναφέρεται στήν ἠλεκτρονική ταυτότητα. Ἔτσι κάνει λόγο γιά «επιλογή ενός μοντέλου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο θα είναι προαιρετικό στη χρήση και θα διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πολιτών……»

QR Code agiooros10Καί ἀλλοῦ γράφει : «Έτσι, για παράδειγμα, ξεκαθαρίζω ότι για εμάς η ψηφιακή ταυτοποίηση αποσυνδέεται από την υποχρεωτική ταυτοποίηση. Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι επιδιώκουμε να παρέχει η δημόσια διοίκηση το μέγιστο δυνατό αριθμό υπηρεσιών της ψηφιακά, δεν σημαίνει ότι ο πολίτης θα είναι υποχρεωμένος να έχει ένα δελτίο ταυτότητος το οποίο θα φέρει ηλεκτρονικό κύκλωμα, το περιεχόμενο του οποίου ο ίδιος ο πολίτης δε θα μπορεί να ελέγξει…Για τους ίδιους λόγους, στα πλαίσια της στρατηγικής μας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επιλέγουμε να μην ενοποιήσουμε τα μητρώα των ψηφιακών δεδομένων της πολιτείας, αλλά να δομήσουμε ένα τρόπο διασύνδεσης, όπου μόνο κατά περίπτωση, αναλογικά και για συγκεκριμένο λόγο θα μπορεί ο διαχειριστής του ενός μητρώου να αντλήσει (τα απολύτως απαραίτητα) στοιχεία ενός πολίτη από άλλο μητρώο…»

Μέ ἄλλα λόγια στά πλαίσια τῆς ἑτοιμαζομένης ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης ὄχι μόνο ἀφηρημένα τοῦ κράτους ἀλλά καί τῆς κοινωνικῆς καί προσωπικῆς μας ζωῆς ὁ κ. Βολουδάκης ὑπόσχεται τή δυνατότητα νά ἐπιλέξουμε ἤ ὄχι τήν ἠλεκτρονική ταυτοποίησή μας. Σημαίνουν τά παραπάνω, ὅπως ἐξήγησε σέ ἐπιμέρους συζητήσεις ὁ κ. ὑφυπουργός ὅτι α) ὅλοι οἱ ἕλληνες πολίτες θά ἔχουν μιά συμβατική ταυτότητα χωρίς μικροκύκλωμα (microchip) γιά τήν ταυτοποίησή τους στίς δημόσιες ὑπηρεσίες καί ὅπου ἀλλοῦ τούς ζητεῖται β) ὅσοι ἐπιθυμοῦν ἠλεκτρονική ἐξυπηρέτηση-διευκόλυνση θά ἔχουν καί τήν ἠλεκτρονική τους ταυτότητα ἤ ἕνα μικρό stick πού θά τοποθετεῖται στόν ὑπολογιστή τους ἤ ὅπου ἀλλοῦ ἀπαιτεῖται γιά νά ἔχουν γρήγορη καί ἀσφαλῆ ἐξυπηρέτηση. γ) τά ἠλεκτρονικά ἀρχεῖα, οἱ βάσεις δεδομένων τῶν πολιτῶν δέν θά ἑνοποιηθοῦν μέ βάση ἕνα καί μόνον ἀριθμό.

Πῶς μᾶς ἀκούγονται ὅλα τοῦτα; Ἀσφαλῶς ἀνακουφιστικά ἀφοῦ θά δίνεται ἡ δυνατότητα, σέ ὅσους δέν θέλουν νά πάρουν ἠλεκτρονικές ταυτότητες μέ microchip νά ἔχουν τή συμβατική τους ταυτότητα! Καί ὅμως! Δέν εἶναι τόσο ἁπλᾶ τά πράγματα, ὅση καλή διάθεση κι ἄν ἔχει ὁ κ. Βολουδάκης. Τί φαντάζεσθε; ὅτι θά κρατήσετε τήν παλιά σας ἀστυνομική ταυτότητα; Λάθος! Θά πάρετε, ἄν τελικά τό ἀποφασίσετε, μιά νέα ταυτότητα πλαστικοποιημένη, ὅπως εἶναι οἱ πιστωτικές κάρτες. Δέν θά ἔχει microchip. Θά ἔχει ὅμως… QR code!

QR Code2

Τό παραπάνω σχῆμα εἶναι ἠλεκτρονικός κωδικός πού συναντᾶται ἀποτυπωμένος σήμερα σέ διάφορα ἔγγραφα. Περιέχει διάφορες πληροφορίες, οἱ ὁποῖες μποροῦν νά ἀναγνωσθοῦν μέ τή βοήθεια κάποιου ἠλεκτρονικοῦ μηχανήματος. Ὀνομάζεται QR code καί εἶναι ἐξέλιξη τοῦ γνωστοῦ μας Barcode. Ἔτσι ἡ νέα συμβατική ταυτότητα θά ἔχει πάνω τόν ὡς ἄνω κωδικό. Ἔστω καί χωρίς microchip ἡ συμβατική ταυτότητα δέν εἶναι καί τόσο…συμβατική.

Κατά σύμπτωση(;;;) στό Ἅγιον Ὄρος τόν τελευταῖο καιρό τά διαμονητήρια, τά ἔγγραφα δηλαδή πού ἐπιτρέπουν τήν διακίνηση καί διαμονή τῶν λαϊκῶν μέσα στό Ἅγιον Ὄρος φέρουν καί αὐτά QR code. Μετά τόσους ἀγῶνες κληρικῶν, μοναχῶν καί λαϊκῶν κατά τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων εἶναι ὁμολογουμένως τοὐλάχιστον ἀταίριαστο καί ἀσύμβατο πρός τά φρονήματα καί τή συνείδηση τῶν περισσοτέρων μοναχῶν, ἀλλά καί πολλῶν ἐπισκεπτῶν ἡ παρουσία ἠλεκτρονικῆς σήμανσης σέ ἁγιορείτικα ἔγγραφα.

Ἁγιορεῖτες πατέρες μᾶς ἔστειλαν ἐδῶ καί πολύ καιρό μιά διαμαρτυρία, τήν ὁποία καί δημοσιεύουμε στή συνέχεια :


Τά κάστρα πέφτουν ἀπό μέσα…

Σεβαστοί Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας καί τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Εἶναι ἄξιον ἀπορίας μετά ἀπό τόσους ἀγῶνες ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας καί γενικότερα ἑλλήνων πολιτῶν, καθώς καί ἀνθρώπων ἀπό ἄλλα ἔθνη τῆς γῆς, μετά ἀπό ἡμερίδες, στίς ὁποῖες μίλησαν εἰδικοί ἐπιστήμονες, ἀλλά καί θεολόγοι πού ἐξήτασαν τό θέμα ἀπό ἁγιογραφικῆς πλευρᾶς, μετά ἀπό συγκεντρώσεις καί διαμαρτυρίες τόσων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι εἶναι εὐαίσθητοι σ’αὐτά τά θέματα πού ἔχουν νά κάνουν μέ τήν ἐλευθερία καί τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου, καθώς ἐπίσης καί μέ τήν χριστιανική συνείδηση τῆς μή ἀποδοχῆς τοῦ δυσώνυμου ἀριθμοῦ τοῦ ἀντιχρίστου, τοῦ 666, τόν ὁποῖο ὡς γνωστόν τοποθετοῦν στό Barcode γιά νά τό διαβάζουν οἱ ἀνάλογες μηχανές, πῶς ἐσεῖς μέ τό QR code, (ἐξέλιξη τοῦ «παραδοσιακοῦ» Barcode) πού βάλατε στά διαμονητήρια, ἀνοίγετε σάν ἄλλη κεκρόπορτα τόν δρόμο τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης πού ἐπιμένουν νά ἐπιβάλουν οἱ ἀντίχριστες κυβερνήσεις. Ἔτσι γιά νά περάσουν οἱ πιστοί στόν ἱερό αὐτό τόπο, θά τούς «χτυπάει» μία συσκευή σάν τά ψώνια τοῦ supermarket ! Καί πῶς μετά θά ἀντιδράσετε ἐσεῖς καί ὅλη ἡ Ἐκκλησία σέ μιά τέτοια ἐπιβολή, ὅταν ἐσεῖς θά εἶστε οἱ πρῶτοι πού τήν ἐφάρμοσαν;

Ποῦ πάει ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου καί οἱ προφητεῖες τῶν Ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἀπό τό στόμα τοῦ Χριστοῦ καί τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μᾶς προειδοποίησαν γιά ὅλα αὐτά τά ἐπερχόμενα;

Τί ἔγιναν τά λόγια καί τά γραπτά τοῦ Γέροντος Παϊσίου καί πολλῶν ἄλλων ἀναγνωρισμένων Γερόντων πού μίλησαν ἀπόλυτα ἀρνητικά γιά ὅλα αὐτά τά συστήματα ἀναγνώρισης καί ἐλέγχου τῆς ἀνθρωπίνης ταυτότητας;

Ποῦ εἶναι ἡ ἀνακοίνωσή σας περί τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, στήν ὁποία ἐκφράζετε τήν ἔντονη ἀνησυχία σας καί συστήνετε στούς χριστιανούς «νά χρησιμοποιοῦν τά συμβατικά μέσα ταυτοποιήσεώς τους»; Δηλαδή ὅ,τι δέν ἔκαναν οἱ ἀντίχριστες κυβερνήσεις ξένες καί ἑλληνικές, λόγω τῆς ἀντίδρασης τῶν λαῶν, τό κάνετε ἐσεῖς πού ὑποτίθεται ὅτι πρέπει νά «φυλάττετε Θερμοπύλες»;

Δέν ὑπῆρχε ἄλλος τρόπος ἀντιμετώπισης τῆς πλαστογραφίας τῶν διαμονητηρίων, τήν στιγμή πού ὅλα τά γνήσια διαμονητήρια εἶναι καταχωρημένα στό κομπιούτερ τοῦ γραφείου προσκυνητῶν, καί προτιμήσατε νά μιάνετε τά ἱεροσφράγιστα ἔγγραφά σας μέ τό ἄρμα τοῦ ἀντιχρίστου, τό σύστημα τῆς ἠλεκτρ. διακυβέρνησης; Τότε τί πρέπει νά κάνουν αὐτοί πού δῆθεν χτυποῦν τήν τρομοκρατία καί τήν κάθε παρανομία, έφαρμόζοντας τήν «Συμφωνία Σένγκεν», πού ἔχουν νά κάνουν μέ ἐπικίνδυνα καί κακοποιά στοιχεῖα; Μέ τό ἀνάλογο πρόσχημα θά προωθήσουν το ἠλεκτρονικό τσιπάρισμα τῶν ἀνθρώπων, ἀρχικά μέ τήν ἠλεκτρ. ταυτότητα καί τήν «κάρτα τοῦ πολίτη» καί στή συνέχεια μέ ἐμφυτεύσιμο μικροτσίπ.

Ἐπαναλαμβάνουμε τά λόγια τῆς ἀνακοίνωσής σας πρός τήν ἑλληνική κυβέρνηση λέγοντας ὅτι ἡ ὁμήγυρις τῶν Πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑποβάλλει θερμή παράκληση πρός τήν Ἱερά Κοινότητα νά μή συνεχίσει τήν ἔκδοση τῶν ἠλεκτρονικά μαρκαρισμένων διαμονητηρίων.

ὑπογράφουν
Ἁγιορεῖτες Πατέρες 


Μήπως οἱ Ἁγιορεῖτες μοναχοί εἶναι ὑπερβολικοί; Μποροῦμε στή σημερινή ἐποχή τῶν εὔκολων χαρακτηρισμῶν, τήν ἐποχή τῆς ἐτικέτας νά τούς χαρακτηρίσουμε φανατικούς, στενόμυαλους καί φοβικούς ἔναντι τῆς τεχνολογίας; Γιά νά κατανοήσουμε τήν ἀνησυχία τους καί νά δοῦμε μέ μάτια ἀνοιχτά, χωρίς τρόμο καί ἄγχος, μέ πνευματική ἀνδρεία ποῦ βρισκόμαστε πραγματικά, ποιά κοινωνία, μᾶλλον ποιά τυρρανία μᾶς ἑτοιμάζει ἡ Νέα Τάξη, ἄς διαβάσουμε τή γνώμη ἑνός εἰδικευμένου σέ θέματα ἠλεκτρονικοῦ ἐλέγχου καί ἀσφάλειας τῶν προσωπικῶν δεδομένων. Ἐρωτήθηκε σχετικῶς ἀπό τούς ἁγιορεῖτες καί ἀπάντησε μέ

Σκέψεις γιά τή λειτουργία τοῦ QRcode καί τούς κινδύνους γιά τήν ἐλευθερία μας ἀπό τή χρήση του.

Πρόκειται για ένα σύστημα ηλεκτρονικής ανάγνωσης του εγγράφου που φέρει το ανθρώπινο πρόσωπο (άδεια εισόδου εν προκειμένω, αργότερα άλλα έγγραφα). Στο πλοίο προφανώς, ο υπάλληλος, έχει μέσα στο μηχάνημα ανάγνωσης τη λίστα όσων επιτρέπεται να μπουν στο Άγιο Όρος κι αντί να ελέγχει με το μάτι, εάν το όνομα που γράφει το διαμονητήριο είναι στην εγκεκριμένη λίστα, το μηχάνημα αυτόματα διαβάζει το QR code, αποκωδικοποιεί το όνομα και ελέγχει εάν το όνομα είναι στη λίστα.

Υπάρχουν 2 ζητήματα:

1. Εάν περιέχει το 666: Απάντηση: Δεν το γνωρίζω. Το 666 στο παραδοσιακό bar code έπαιζε το ρόλο των οριοθετητών. Δηλ. βοηθάει το μηχάνημα ανάγνωσης να διαβάσει το bar code. Στο QR code, δεν γνωρίζω εάν τον ρόλο αυτό έχουν αναλάβει οι 3 μεγάλες κουκίδες κα αν αυτές αντιπροσωπεύουν κάποιον αριθμό… Δείτε στο σχήμα, συνημμένα, στα Αγγλικά τα λένε «position», δηλ θέση, το οποίο εν πρώτοις μοιάζει με τη λέξη οριοθετητής.

2. Από τη στιγμή που είναι εξέλιξη του παραδοσιακού bar code, σημαίνει ότι το Άγιο Όρος, με την αξιοποίησή του, μπαίνει στην εποχή της ηλεκτρονικής αναγνώρισης, σήμερα του διαμονητηρίου, αύριο κάτι άλλου, πχ με «καλύτερα» μηχανήματα ανάγνωσης της Κάρτας του Πολίτη. Ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης θα αναγνωρίζει την Κάρτα του Πολίτη. Απλά η Κάρτα του Πολίτη έχει ακόμη πιο εξελιγμένη τεχνολογία – το RFID – σε σχέση με το QR code.

Το QR code μπορεί να περιέχει ελάχιστες πληροφορίες σήμερα. Αύριο όμως;

Μπορεί σήμερα να γράφει το όνομα του φέροντος το διαμονητήριο, αύριο όμως; Αυτός που χειρίζεται το σύστημα που δημιουργεί τα QR codes, μπορεί να προσθέσει κι άλλες πληροφορίες κατά το δοκούν, οι οποίες θα διαβάζονται από αυτόν που έχει τα συστήματα ανάγνωσης αυτών των QR codes. Δηλ ο κάτοχος του διαμονητηρίου δεν θα ξέρει εάν περιέχονται και πρόσθετες πληροφορίες για αυτόν στο QR code.

Σήμερα αυτό το σύστημα ανάγνωσης θα το έχει ο υπάλληλος στο καράβι. Αύριο είναι απίθανο να υποχρεωθούν όλα τα μοναστήρια και τα κελιά προκειμένου να έχουν κι αυτά από ένα ή περισσότερα τέτοια συστήματα ανάγνωσης;

Το διαμονητήριο έχει ας πούμε 3 ημέρες διάρκεια. Σε ένα υποθετικό σενάριο, θα ήθελε η Ιερά Επιστασία να δει ποια μοναστήρια «κάνουν τα στραβά μάτια» και φιλοξενούν προσκυνητές περισσότερες μέρες, ενώ το διαμονητήριό τους έχει λήξει.

Εάν κάθε αρχοντάρης έχει αυτό το σύστημα και το χρησιμοποιεί – γιατί μπορεί να το χρησιμοποιεί κατά το δοκούν, τότε όμως θα είναι «παράνομος» ο αρχοντάρης και στο σύστημα θα εμφανίζονται κάποιοι προσκυνητές ότι διανυκτερεύουν στο ύπαιθρο –, μπορεί να ενημερώνεται άμεσα, on-line η Ιερά Επιστασία, πόσοι φιλοξενούνται κάθε μέρα σε κάθε μοναστήρι, πόσοι έχουν «νόμιμο» διαμονητήριο και πόσοι «παράνομο». Ποια μοναστήρια έχουν «μεγάλη κίνηση» και ποια έχουν «χαμηλή κίνηση».

Αυτό είναι που λέμε ότι με το QR code, το Άγιο Όρος «ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ», γίνεται η αρχή. Σήμερα χρησιμοποιείται για έναν λόγο (πλαστά διαμονητήρια), όμως «νέες ανάγκες» μπορούν να επεκτείνουν τη χρήση του και τέλος να την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ:

Δηλ. Μπορεί η Πολιτεία να πει: «Άγιο Όρος, αντί να παιδεύεσαι με QR codes, διαμονητήρια κλπ, πάρε το νέο σύστημα RFID αναγνώρισης και θα ξέρεις ποια Κάρτα του Πολίτη, μπήκε, σε ποιο μοναστήρι πήγε, πόσες μέρες έμεινε, από ποια μονοπάτια πέρασε κλπ κλπ». Σε αυτή την «προσφορά της Πολιτείας» τι θα απαντήσει το Άγιο Όρος; Εισάγοντας αυτό το σύστημα, δεν αμβλύνονται οι συνειδήσεις, δεν εξοικειώνεται ο απλός προσκυνητής που δεν γνωρίζει τεχνικές λεπτομέρειες, με το να σκανάρονται τα χαρτιά του, αύριο να σκανάρεται η Κάρτα του, και τέλος να σκανάρεται ο ίδιος;

Ὅπως ἀντιλαμβάνεται ὁ καθένας οἱ ἴδιοι κίνδυνοι καί περισσότεροι θά συνοδεύουν τήν καινούργια «συμβατική» μέ QRcode ταυτότητα τῶν πολιτῶν πού σχεδιάζει ἡ ἑλληνική κυβέρνηση.

Ἀδελφοί μου, στῶμεν καλῶς! Ὅσο πιό πολύ μᾶς στενεύουν, ὅσο περισσότερο μᾶς στεροῦν τά ἀπαραίτητα γιά τήν ἐπιβίωσή μας, τόσο περισσότερο θᾶς μᾶς πιέζουν μέ τίς προτεινόμενες ἐξυπηρετήσεις τους γιά νά φτάσουν στό ἀντίχριστο χάραγμα. Γι΄αὐτό χωρίς πανικό, χωρίς περιττές σκέψεις, φαντασίες καί φόβους νά παραμένουμε νηφάλιοι καί γενναῖοι μέ τή βοήθεια τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς. Ἄν εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό τίποτε δέν μπορεῖ νά μᾶς βλάψει. Ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός : «Μόνο ψυχή καί Χριστός σᾶς χρειάζεται».

QR Code1

 

 Πηγή

Related Posts
0 Comments

No Comment.