Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Πιστευε και μη ερευνα….

Eχουμε δει και διαβάσει πολλές φορές τις αντιδράσεις που προκαλεί η έκφραση …πίστευε και μη ερεύνα…..ως μια έκφραση που θέλει τους Χριστιανούς να μην έχουν δική τους αποψη,αλλά να ακολουθούν τυφλά ως ότι τους πασάρουν χωρίς την ελάχιστη ερευνητική συμπεριφορά.

Είναι μια από τις πιο αμφισβητουμενες φράσεις,δεδομενου ότι υπάρχει μια αμφιβολια για το ποια είναι η πραγματικη φράση…πιστευε και μη ερευνα…ή πιστευε και μη,ερευνα…

Ένα απλο σημείο στίξης που αλλάζει εντελώς το νόημα της φράσης.

Ψάχνοντας στο διαδίκτιο να βρω,από πού προέρχεται η περιβόητη έκφραση που χρόνια αποτελεί σημείο αμφιλεγόμενο και σημείο αντίδρασης των μη Χριστιανών,θεωρώντας το Χριστιανισμό ως μια θρησκεία προβάτων ανακάλυψα το παρακάτω κείμενο από την Γ’ Οικουμενική σύνοδο που πραγματοποιήθηκε για να αντιμετωπίσει την αίρεση του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου, ο οποίος υπερτόνιζε την ανθρώπινη φύση του Ιησού έναντι της θείας, υποστηρίζοντας ότι η Μαρία γέννησε τον άνθρωπο Ιησού και όχι τον Θεό.

Για να δούμε όμως τι λέει το αυθεντικό κείμενο
Γ’ Οικουμενική Σύνοδος, Έφεσος 431

Θεοδότου επισκόπου ‘Αγκύρας, ομιλία λεχθείσα εν τήι ημέραι τής γεννήσεως τού σωτήρος ημών ‘Ιησού Χριστού, υπανεγνώσθη δέ καί αυτή εν τήι αυτήι συνόδωι.

Ομολογώ τοιγαρούν τόν αυτόν θεόν καί άνθρωπον, θεόν μέν πρό αιώνων, άνθρωπον δέ γενόμενον εκ τού τόκου αρξάμενον, ου δύο, αλλ’ ένα, ου φραζόμενον ως ένα, διττόν δέ επινοούμενον: ουδέ γάρ μάχεσθαι δεί τώι λόγωι τήν έννοιαν. ου νοούμεν δύο, ομολογούμεν δέ ένα: τό γάρ οικονομίαι καί θαύματι συνημμένον ουδέ λόγος διίστησιν ουδέ έννοια. ει δέ τις επινοίαι διαστήσειε τό συνημμένον, διαλελυμένον ενόησε καί ψευδής η έννοια γίνεται, διαστήσασα <δηλονότι> τό συνημμένον αεί. δεί ούν συνομολογούσαν έχειν τώι λόγωι τήν έννοιαν. ένα λέγεις Χριστόν, τόν αυτόν θεόν καί άνθρωπον; ουκούν ένα καί νόει. ει δέ λέγεις μέν ένα, επινοείς δέ δύο, τώι λόγωι σου πολεμούσαν έχεις τήν έννοιαν. μή ούν λέγε δύο διαφοράι τινι διιστάμενα. ει γάρ ενοίς τώι λόγωι, μή τέμηις τήι εννοίαι: ει δέ τέμνεις ταίς εννοίαις, τήν ένωσιν ήρνησαι. μή ούν πρός φύσεις διισταμένας καταγάγηις τόν λογισμόν, θεού τήν άκραν θαυματουργήσαντος ένωσιν. πίστευε τώι θαύματι καί μή ερεύνα λογισμοίς τό γενόμενον. μή καταλύσηις τό θαύμα, ευρείν τόν λόγον φιλονεικών: ου γάρ μένει τό θαύμα ού ο λόγος γνωρίζεται. ει τού γενομένου γνώριμος ο λόγος, ουκέτι σημείον ουδέ θαύμα τό γεγονός: ει δέ σημείον καί θαύμα, καταλιπών λογισμούς τήν πίστιν ανάλαβε, ομολογών ένα κύριον ‘Ιησούν Χριστόν καί θεόν καί άνθρωπον τόν αυτόν ουδέ επινοίαις ουδέ λογισμοίς διιστάμενον, ίνα μή τά ενωθέντα λογισμοίς διαστήσαντες οικονομίαν σωτήριον αρνησώμεθα. ει γάρ ένωσις θεού καί ανθρώπου διά τής οικονομίας γνωρίζεται, ο τήν ένωσιν διαστήσας τήν οικονομίαν ηρνήσατο. πιστεύσωμεν ούν τής οικονομίας τοίς θαύμασιν, ίνα πιστευθείς ο Χριστός τοίς ομολογούσι ταύτην τήν χάριν βασιλείαν ουρανών δωρήσηται, ής γένοιτο πάντας ημάς επιτυχείν χάριτι τού Χριστού, ώι η δόξα εις τούς αιώνας. αμήν.

Τι λέει κανονικά η περιβόητη έκφραση ;

πίστευε τώι θαύματι καί μή ερεύνα λογισμοίς τό γενόμενον.

Δηλαδη,πίστευε στο θαύμα και μη ερευνάς αυτό που έγινε με λογισμούς,αναφερόμενοι στο θαύμα της θεώσεως του Ιησού Χριστού

Υπενθυμίζω ότι το παραπάνω γράφτηκε κατά του Νεστοριου,ο οποιος αδυνατουσε να καταλάβει την διττή υπόσταση του Κυριου.

Τα συμπεράσματα δικά σας για το τι πραγματικα εγινε και ποσο ευκολα μπορει να αλλοιωθει ένα κείμενο στην πάροδο των αιώνων.

Related Posts
0 Comments

No Comment.