Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Ουφολογία. Μια αποκρυφιστική πίστη στα πλαίσια της Νέας Εποχής

ΤΕΥΧΟΣ 28 ΤΡΙΠΟΛΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003

Τί εἶναι ἡ Οὐφολογία

Μέ τόν ὅρο Οὐφολογία ἐννοοῦμε τόν λόγο γιά ὕπαρξη Ἀγνώστου Ταυτότητος Ἰπτάμενων Ἀντικειμένων (ΑΤΙΑ – UFO: Unidentified Elymg Ohjects), πού δῆθεν μεταφέρουν στή Γῆ ἐξωγήινα ὄντα. Τέτοιος λόγος ἔγινε γιά πρώτη φορά τό 1947, ὅταν ὁ ἰδιωτικός ἀμερικανός πιλότος Keneth Arnhold ἰσχυρίστηκε ὅτι, ἐνῶ πετοῦσε, εἶδε στόν οὐρανό ἐννέα περίεργους δίσκους. Πολύ σύντομα διαπιστώθηκε ὅτι ἐπρόκειτο γιά ἀεροπλάνα τῆς Ἀμερικανικῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας πού ἔκαναν δοκιμαστικές πτήσεις. Τά μέσα ἐνημερώσεως ὅμως, ἤδη μιλοῦσαν γιά UFO («ἱπτάμενους δίσκους»). Τόν Keneth Arnhold ἀκολούθησε ὁ Georges Adam, ὁ ὁποῖος μέχρι τόν θάνατό του (1965) ἰσχυριζόταν ὅτι εἶχε ἐπαφή μέ ἐξωγήινους στόν πλανήτη Ἀφροδίτη, ἐκεῖ πού, λόγῳ τῆς θερμοκρασίας πού ἐπικρατεῖ, εἶναι ἀδύνατο νά ὑπάρξει ζωή. Κάποιοι μάλιστα ἰσχυρίστηκαν ὅτι μυήθηκαν σέ ἀπόκρυφες καί μυστικές ἀλήθειες πού σχετίζονται μέ τήν προέλευση, τήν ἐξέλιξη καί τήν πνευματική ζωή τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ πλανήτη μας, καί τήν σχέση τους μέ τούς ἄλλους πλανῆτες καί ἐξωγήινα ὄντα. Ἔτσι ἡ φιλολογία γιά τήν ὕπαρξη UFO κατέληξε νά εἶναι μιά ἀποκρυφιστική πίστη, πού μυεῖ δῆθεν σέ «ἀλήθειες» ἀπρόσιτες γιά τούς πολλούς. Μέ αὐτή τήν ἔννοια ἡ Οὐφολογία μᾶς ἐνδιαφέρει ἐδῶ, ὡς σύνολο ἀντιλήψεων πού εἶναι ἐντελῶς ἀσυμβίβαστες μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη, ὅπως θά δοῦμε στή συνέχεια.

Γενικές πεποιθήσεις τῶν Οὐφολογικῶν ὀργανώσεων

Μετά τήν παρακοή τῶν πρωτοπλάστων καί τήν ἔξοδο ἀπό τόν Παράδεισο, ὁ ἄνθρωπος ἔχασε τή σχέση του μέ τόν Τριαδικό Θεό. Ἔτσι ἄρχισε νά νοιώθει ἀνασφαλής, ἰδιαίτερα σήμερα, μπροστά στό πιθανό ἐνδεχόμενο μιᾶς ὁλοκληρωτικῆς καταστροφῆς τοῦ πλανήτη μας. Αὐτό εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά ἐμφανισθοῦν πρεσβευτές τῆς ἄποψης ὅτι ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ πλανήτη μας θά πραγματοποιηθεῖ μέ ἐπέμβαση δυνάμεων ἤ ὄντων ἀπό ἄλλους πλανῆτες. Τό μόνο πού ἔχει νά κάνει ὁ ἄνθρωπος εἶναι νά γνωρίσει τούς ἀντιπροσώπους τῶν ὄντων αὐτῶν στή Γῆ καί νά ὑποταγεῖ σ’ αὐτούς. Οἱ ἀντιπρόσωποι αὐτοί προβάλλονται ὡς ἀπόγονοι κάποιου ἰδιαίτερου προγόνου καί ἐμφανίζονται ὡς «δάσκαλοι» ἤ «μεσσίες», μέσῳ τῶν ὁποίων γίνεται ἡ ἐπικοινωνία. Εἶναι οἱ ἐκλεκτοί, πού κατέχουν τά μυστήρια τοῦ σύμπαντος καί θά μᾶς μυήσουν σέ αὐτά.

Στή συνάφεια αὐτή οἱ Οὐφολόγοι ἑρμηνεύουν ἀκόμη καί τήν ἐνσάρκωση τοῦ Κυρίου ἤ τά βιβλικά γεγονότα μέ βάση τίς δικές τους ἀντιλήψεις περί ἐξωγήινων ὄντων. Ἔτσι πιστεύουν π.χ. ὅτι τό ἄστρο τῆς Βηθλεέμ ἦταν ἕνα ἐξωγήινο διαστημόπλοιο, ὅτι ὁ Μωυσῆς ἦταν δῆθεν μέντιουμ καί ὅτι ἡ καταστροφή τῶν Σοδόμων καί τῶν Γομόρων ἔγινε ἀπό διαστημόπλοια πού ἦλθαν ἀπό ἄλλους πλανῆτες. Ἀκόμη κηρύττουν ὅτι ὁ Χριστός ἀναλήφθηκε μέ διαστημόπλοιο καί ὅτι μέ τόν ἴδιο τρόπο θά γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία Του.
Ὡς πρός τόν τρόπο λειτουργίας τους οἱ Οὐφολογικές ὀργανώσεις ἐμφανίζουν κατά κανόνα ὅλα γενικῶς τά χαρακτηριστικά τῶν νεοφανῶν καί ἐπικίνδυνων αἱρέσεων. Τέτοια εἶναι: α) ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ὀργάνωσης «διδάσκαλος» ἤ «μεσσίας», μέ θεϊκές ἰδιότητες, κάτοχος μιᾶς ἀπόκρυφης γνώσης ἀπρόσιτης στούς πολλούς καί μιᾶς σωτήριας συνταγῆς γιά τή σωτηρία τοῦ πλανήτη καί τή λύση ὅλων τῶν προβλημάτων, β) οἱ ὁπαδοί (τά μέλη), μέ ἀπόλυτη ὑποταγή στόν ἀρχηγό, ἔτοιμοι νά θυσιάσουν ἀκόμη καί τή ζωή τους μέ ἐντολή του γ) ἡ πλήρης ἀποκοπή ἀπό τόν ὑπόλοιπο κόσμο καί ἀπό τήν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων (συχνά ὁ ἐγκλεισμός σέ κοινόβιο καί ὁ πανομοιότυπος τρόπος ἔνδυσης καί διατροφῆς), δ) ἡ αἴσθηση ὅτι τά μέλη εἶναι ἡ ἐλίτ ἤ οἱ ἐκλεκτοί, σέ ἀντίθεση μέ τόν ὑπόλοιπο κόσμο πού θεωρεῖται ἀρρωστημένος καί πρόκειται νά καταστραφεῖ, κ.ἅ.

Γιά νά γίνουν τά παραπάνω περισσότερο κατανοητά, ἄς δοῦμε ἐνδεικτικά κάποιες συγκεκριμένες οὐφολογικές ὁμάδες, στίς ἀντιλήψεις τῶν ὁποίων ἐντοπίζονται στοιχεῖα ἀπό διάφορες θρησκεῖες καί ἰδεολογίες.


«Πύλη τοῦ Οὐρανοῦ»

Ἡ ὀργάνωση αὐτή εἶναι μιά οὐφολογική λατρεία. Ἱδρυτές της εἶναι ὁ Marshall Applewhite καί ἡ Bonnie Nettles. Ἡ τελευταία ἀσχολεῖτο μέ τήν ἀστρολογία ὅταν γνώρισε τόν Applewhite στό Ψυχιατρεῖο ὅπου αὐτός νοσηλευόταν. Μετά τό γάμο τους ἀσχολήθηκαν μέ τόν ἀποκρυφισμό, μελέτησαν κείμενα τῆς γνωστῆς ἀποκρυφίστριας Elena Petrova Blavatsky (+1891), δημιουργοῦ τῆς Θεοσοφίας καί τῆς Νέας Ἐποχῆς, καί ἐπηρεάστηκαν πολύ ἀπό τίς ἀντολήψεις της.

Στίς πεποιθήσεις τῆς ὀργάνωσης ἐντοπίζονται ἀνάμεικτα σανκριτικά καί χριστιανικά στοιχεῖα. Ἡ ὀργάνωση ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ Γῆ ἔχει καταληφθεῖ ἀπό δαιμονικές δυνάμεις καί ὅτι μόνο οἱ ὁπαδοί της θά ἐξαιρεθοῦν ἀπό τήν ἐπερχόμενη καταστροφή. Ὁ Applewhite θεωρεῖ τόν ἑαυτό του μετενσάρκωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί μαζί μέ τήν Nettles ἰσχυρίζονται ὅτι προέρχονται ἀπό ἄλλους κόσμους, καθώς καί ὅτι ἦρθαν στή γῆ πρίν 2000 χρόνια περίπου.
Ἄν καί ἡ ὀργάνωση ἦταν μικρή, ἀποδείχθηκε πολύ καταστροφική ὅταν τό Μάρτιο τοῦ 1997 τριάντα ἐννέα μέλη της βρέθηκαν νεκρά σέ μιά βίλα στό Σάν Ντιέγκο μέ ἐνοίκιο 10.000 δολάρια τό μῆνα. Τά μέλη τῆς ὀργάνωσης, πού πολλά ἦσαν εὐνουχισμένα, ζοῦσαν ἐκεῖ σάν σέ μοναστήρι, εἶχαν ἀποστειρώσει τόν χῶρο, ντύνονταν ὅλα ὁμοιοτρόπως καί ἀποκαλοῦνταν μεταξύ τους μέ τούς χαρακτηρισμούς «ἀδελφός» καί «ἀδελφή». Ἦσαν πεπεισμένα ὅτι δίπλα στόν κομήτη τοῦ Halle – Bopp, πού πλησίασε τότε πολύ κοντά στή Γῆ, ὑπῆρχε ἕνα διαστημόπλοιο πού θά τά μετέφερε στόν «ἀστρικό παράδεισο». «Θά μεταφερθοῦμε σέ ἀνώτερες σφαῖρες ὕπαρξης πέρα ἀπό τήν ἀνθρώπινη ὑπόστασή μας, θά ἀποκτήσουμε ἕνα ὁλοκαίνουργο ὄχημα πού θά χρησιμοποιήσουμε στό ἀμέσως ἑπόμενο ἐπίπεδο», λέει μέλος τῆς ὀργάνωσης στή βιντοεκασέτα πού ἄφησαν πρίν τήν αὐτοκτονία. Οἱ αὐτόχειρες ἦσαν ἄνθρωποι μέ δείκτη εὐφυΐας πάνω τοῦ μέσου ὅρου καί ἔβγαζαν δεκάδες χιλιάδες δολάρια, δημιουργώντας σελίδες στό διαδύκτιο γιά καλιφορνέζικες ἑταιρεῖες (Higher Sourse = Ἀνώτερη Πύλη, ἦταν τό σῆμα τους στό διαδύκτιο). Κρῖμα πού ἄτομα τά ὁποῖα εἶχαν καί μποροῦσαν νά προσφέρουν πολλά στό κοινωνικό σύνολο ἀπομονώθηκαν καί πίστεψαν τούς λόγους καί τίς ὑποσχέσεις ἑνός ψυχοπαθοῦς, πληρώνοντάς το αὐτό μέ τή ζωή τους. Τό παράδοξο εἶναι ὅτι ὅσα μέλη δέν ἦσαν ἀνάμεσα στούς νεκρούς δήλωναν ὅτι λυποῦνταν πού δέν ἔφυγαν καί αὐτοί μαζί τους!


Ραελική κίνηση – Διεθνής Ραελική Θρησκεία – Ραελική Ἐκκλησία

Ἱδρυτής τῆς κίνησης εἶναι ὁ Γάλλος Ρέιλ (Claude Vorilhon), ὁ ὁποῖος αὐτοανακηρύχθηκε «προφήτης» καί «μεσσίας» τῆς ἐποχῆς τῆς ἐπιστήμης. Οἱ πεποιθήσεις της βασίζονται σέ ἱερά βιβλία μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν. Κύρια πεποίθηση εἶναι ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα δημιουργήθηκε ἀπό τούς Ἐλωχίμ – Δημιουργούς. «Ὁ Βούδας, ὁ Μωϋσῆς, ὁ Χριστός, ὁ Μωάμεθ, ὁ Joseph Smith ὑπῆρξαν οἱ ἀγγελιοφόροι τῶν δημιουργῶν τῆς ἀνθρωπότητας…». Οἱ ὁπαδοί της ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ Γῆ δημιουργήθηκε σέ κάποιον ἄλλο πλανήτη μέ ἀνώτερο ἐπιστημονικό ἐπίπεδο. Ἀφοῦ δημιουργήθηκε ἡ Γῆ, ὁ Ἐλωχίμ, κατασκευάζοντας ἐργαστήρια στούς Ἁγίους Τόπους, συνέχισε σ’ αὐτήν τά πειράματά του. Οἱ ἄνθρωποι ὅμως, ἐπειδή εἶχαν ἐπιθετικές διαθέσεις, διώχθηκαν ἀπό τό ἐργαστήρι καί, ὅταν ἀργότερα οἱ υἱοί τοῦ Ἐλωχίμ εἶδαν τίς ὄμορφες γυναῖκες τῶν ἀνθρώπων, τίς πῆραν γιά γυναῖκες τους. Ὁ ἴδιος ὁ Claude Vorilhon πιστεύει ὅτι εἶναι καρπός μιᾶς τέτοιας σχέσης. Ἐπίσης ὑποστηρίζουν ἕνα πολιτικό σύστημα ὅπου θά ἐπιτρέπεται μόνο σέ ἄτομα – ἰδιοφυΐες νά κυβερνοῦν καί ὅπου μόνο ἄτομα μέ δείκτη εὐφυΐας πάνω ἀπό τό 10% τοῦ μέσου ὅρου θά ἔχουν δικαίωμα ψήφου. Ὁ Ρέιλ ἰσχυρίζεται ὅτι παίρνει μήνυμα «ἀπό αὐτούς πού ἔρχονται ἀπό τόν οὐρανό», σύμφωνα μέ τὀ ὁποῖο τά μέλη τῆς ὀργάνωσης πρέπει νά ἀνακαλύψουν τό σῶμα τους, ὥστε νά ἐκτονωθοῦν ἀπό τήν καταπίεση καί τίς ἐνοχές τῆς κοινωνίας. Γιά τό σκοπό αὐτό διοργανώνονται «σεμινάρια ἀφύπνισης», ὅπου μετέχουν ὅλα τά μέλη τῆς ὀργάνωσης ἀνά τήν ὑφήλιο. Τά σεμινάρια διαρκοῦν μία ἑβδομάδα, κατά τήν ὁποία τά μέλη κυκλοφοροῦν γυμνά καί ἐνθαρύνονται νά κάνουν ὅ,τι θέλουν δίχως ἴχνος ἐνοχῆς. Αὐτό συντελεῖ στό νά δέχεται ἡ ὀργάνωση ἐπικρίσεις ὅτι κύρια μέριμνά της εἶναι τό σεξ.
Τό 1997 ἱδρύθηκε ἀπό τήν ὀργάνωση ἡ ἑταιρεία Valiam Veniure Ltd μέ σκοπό τήν κλωνοποίηση ἀνθρώπων. Μάλιστα πρίν ἀπό μερικούς μῆνες, γιά λόγους προβολῆς, ὅπως φάνηκε, ἡ ὀργάνωση ἰσχυρίστηκε ὅτι κατάφερε νά κλωνοποιήσει ἀνθρώπινο βρέφος καί ὅτι ἕπονται ἄλλες κλωνοποιήσεις. Φυσικά αὐτά ἔμειναν στό ἐπίπεδο τῶν ἰσχυρισμῶν, καθώς ποτέ δέν ἀπεδείχθησαν τά λεγόμενά της ἐπιστημονικά.
Ἡ κίνηση ἰσχυρίζεται ὅτι θά ὁδηγήσει τόν κόσμο στή Νέα Ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου καί ἀπορρίπτει τή χριστιανική διδασκαλία. Γι’ αὐτήν δέν ὑπάρχει οὔτε Θεός, οὔτε ψυχή. Δέν ὑπῆρξε προπατορικό ἁμάρτημα, οὔτε πραγματοποιεῖται σωτηρία διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ ὀπαδοί της δέν δέχονται ὅτι ἀποτελοῦν οὐφολογικό κίνημα ἤ ὁμάδα, ἐπειδή, ὅπως λένε, δέν ἐνδιαφέρονται γιά τά UFO ἀλλά γι’ αὐτούς πού πιθανόν νά εἶναι μέσα στά UFO (Palmer 1995 A’ 2000).

Στήν Ἑλλάδα δημιουργήθηκε ἡ «Ἑλληνική Ραελική Κίνηση» ἀπό τόν ἴδιο τόν Claude Vorilhon τό 1989, ὅταν αὐτός ἐπισκέφθηκε τή χώρα μας. Ἐκπρόσωπός του εἶναι ὁ Γεώργιος Κονταράκης ἀπό τήν Κρήτη.


Οἰκουμενική Ζωή ἤ Ἔργο διάδοσης Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἡ ὁρολογία αὐτῆς τῆς ὀργάνωσης μπορεῖ εὔκολα νά συγχύσει καί νά ἐξαπατήσει. Πρόκειται ὅμως γιά μιά οὐφολογική – πνευματιστική ὀργάνωση μέ ἀποκρυφιστικό περιεχόμενο. Ἱδρύθηκε στή Γερμανία ἀπό τήν Gabriela WitteK, ἡ ὁποία, ἀφοῦ εἶχε ἀσχοληθεῖ μέ τόν πνευματισμό, ἰσχυρίστηκε ὅτι ἔλαβε μηνύματα ἀπό ἐξωγήινους κόσμους. Μεταξύ αὐτῶν εἶναι καί ὁ «Ἰησοῦς Χριστός». Σύμφωνα μέ τήν ἱδρύτρια τῆς κίνησης, οἱ ἐξωγήινοι θά σώσουν τούς ἀνθρώπους καλῆς θέλησης καί τίς ἀφοσιωμένες ψυχές (π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, Ἀποκρυφισμός, τευχ. ΙΙ, σ. 260). Ἡ ὀργάνωση ἀναφέρεται στόν Ἰησοῦ Χριστό ὄχι σάν ἱστορικό πρόσωπο, ἀλλά σάν «Χριστό μέσα μας» (δηλ. σάν μιά ἀφηρημένη κατάσταση). Εἶναι μιά ὁμάδα πού κινεῖται στά πλαίσια τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Στό δικό μας χῶρο ξεκίνησε μέ «μικρές ἀγγελίες» καί ἀλληλογραφία, καθώς καί μέ τήν ἔκδοση βιβλίων, ὅπως τό «Ἕνας ἄνθρωπος χωρίς πνευματικές γνώσεις στό μονοπάτι πρός τόν Θεό» κ.ἄ.

Παρατηρήσεις καί συμπεράσματα

Κρίνοντας μέ βάση ὅσα προαναφέραμε τίς γενικές ἀντιλήψεις τῶν Οὐφολογικῶν ὀργανώσεων, παρατηροῦμε κατ’ ἀρχήν ὅτι αὐτές δέν τεκμηριώνονται καί δέν ἐπαληθεύνται ἐπιστημονικά. Βασίζονται σέ «ἐμπειρίες» μενονωμένων ἀτόμων γιά δῆθεν «ἀποκαλύψεις» ἀπό «ἀδελφούς» πού κατοικοῦν σέ ἄλλους πλανῆτες. Ὅσο διαφορετικές εἶναι οἱ «πηγές» ἀπό τίς ὁποῖες προέρχονται αὐτές οἱ «ἀποκαλύψεις», τόσο διαφορετικό εἶναι κάθε φορά καί τό περιεχόμενό τους. Ἔτσι οἱ «ἀποκαλύψεις» αὐτές ἤ εἶναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις ἀπάτης, ἤ πρόκειται γιά πληροφορίες τοῦ ὑποσυνειδήτου (γνώσεις πολιτιστικές, θρησκευτικές ἤ φιλοσοφικές), πού ἀποτελοῦν γενικό κτῆμα τῆς ἀνθρωπότητας. Ἀπό Ὀρδόδοξη ἄποψη πολλές ἀπό αὐτές μποροῦν νά ἑρμηνευθοῦν καί ὡς ἐνδεχόμενα δαιμονικῆς πλάνης, ἀφοῦ ὁ διάβολος ἔχει τήν δυνατότητα νά δανείζεται διάφορες μορφές καί νά ἐξαπατᾶ. Σέ καμία περίπτωση ἡ ἐπιστήμη, ὡς τώρα τουλάχιστον, παρά τίς τεράστιες προόδους της στήν ἐξερεύνηση τοῦ σύμπαντος, δέν ἔχει συναντήσει ἐξωγήινα ὄντα ἤ διαπιστώσει τήν ὕπαρξη ζωῆς σέ ἄλλους πλανῆτες.
Τί δέχεται ὅμως ἡ Ἐκκλησία μας γι’ αὐτά τά θέματα; Ὑπάρχουν ἐξωγήινοι; Ὑπάρχει ζωή σέ ἄλλους πλανῆτες; Τό Εὐαγγέλιο ἀποκλείει τήν ὕπαρξη ζωῆς κάπου ἀλλοῦ καί τό ἐνδεχόμενο αὐτό μήπως ἀκυρώνει τό χριστιανικό Εὐαγγέλιο; Κατ’ ἀρχήν πρέπει νά παρατηρήσουμε ὅτι τά ἐρωτήματα αὐτά εἶναι ἐντελῶς ὑποθετικά, δέν βασίζονται σέ κάποια, ἔστω καί μικρή ἔγκυρη ἔνδειξη, καί ἴσως εἶναι σφάλμα νά ἀναζητοῦμε ἀπαντήσεις τῆς Ἐκκλησίας σέ τέτοια ἐρωτήματα. Ἡ Ἁγ. Γραφή καί ἡ Ἱερά Παράδοση φαίνεται νά ἀγνοοῦν τήν ὕπαρξη ζωῆς σέ ἄλλους πλανῆτες, ἄν καί οἱ μαρτυρίες πού ὑπάρχουν δέν εἶναι τέτοιες πού νά μᾶς ἐπιτρέπουν νά σχηματίσουμε σαφή ἄποψη. Πάντως πολλοί ἐπιχείρησαν νά ἀπαντήσουν, εἴτε λέγοντας ὅτι ἡ ὕπαρξη ζωῆς σέ ἄλλους πλανῆτες ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τά δεδομένα τῆς Ἁγ. Γραφῆς, εἴτε ἰσχυριζόμενοι ἀκριβῶς τό ἀντίθετο. Ἡ ἀπάντηση, βέβαια, δέν εἶναι τόσο ἁπλή. Ἡ ἀνακάλυψη π.χ. μιᾶς μορφῆς κτιστῆς ζωῆς (ὅπως ἑνός φυτοῦ) σέ κάποιον ἄλλο πλανήτη γιατί νά ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τήν Ἁγ. Γραφή καί νά ἀκυρώνει τό χριστιανικό Εὐαγγέλιο; Κάθε ὀρθόδοξη ἀπάντηση ὅμως πρέπει νά λαμβάνει ἀπαραιτήτως ὑπ’ ὄψιν ὁρισμένες ἀμετακίνητες καί ἀκατάλυτες ἀρχές τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως α) τήν ὑπεροχή τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος δημιουργήθηκε «κατ’ εἰκόνα» καί «καθ’ ὁμοίωσιν» τοῦ Θεοῦ, ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων δημιουργημάτων καί β) τόν χαρακτῆρα τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος ἦλθε στή γῆ καί προσέλαβε μόνο ἀνθρώπινη φύση (ὄχι ἀγγελική, οὔτε φύση ἄλλου ὄντος), τήν ὁποία ἕνωσε μέ τή δική Του θεία φύση γενόμενος Θεάνθρωπος, γιά νά λυτρώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν φθορά καί τόν θάνατο. Πρός τό παρόν, λοιπόν, ὁ μόνος ὄντως «ἐξωγήινος» πού γνωρίζουμε εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, μέ τήν ἔννοια ὅτι ὡς Θεός δέν ἔχει καμία ὁμοιότητα μέ τόν παρόντα κτιστό κόσμο.

Ἄν, ὅμως ἡ Οὐφολογία δέν βασίζει τίς ἀντιλήψεις της σέ ἐπιστημονικά δεδομένα, τότε τί ἀκριβῶς εἶναι; Ἀναμφίβολα εἶναι μιά αὐθαίρετη πίστη, ἡ ὁποία γεννήθηκε, ὅπως εἴδαμε, στούς κόλπους τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καί τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ἡ πίστη αὐτή εἶναι παντελῶς ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη διδασκαλία, ἀφοῦ ἀκυρώνει ὁλόκληρη τήν περί Θεοῦ καί περί σωτηρίας χριστιανική ἀντίληψη, δεδομένου ὅτι ὁ Χριστός δέν ἐκλαμβάνεται ὡς Θεάνθρωπος λυτρωτής, ἀλλ’ ἐκλαμβάνεται ἀφελῶς ὡς ἐξωγήινος. Κατά τήν Οὐφολογία ἡ σωτηρία θά προέλθει ἀπό ἄλλους πλανῆτες. Οἱ «ἀδελφοί» ἀπό τό σύμπαν θά συλλέξουν τούς «ἐκλεκτούς» καί θά τούς σώσουν, μεταφέροντάς τους σέ «εἰρηνικούς» πλανῆτες. Οἱ ὑπόλοιποι, ὅσοι δέν συμμορφωθοῦν, θά καταστραφοῦν μαζί μέ τόν κόσμο. Κατά τήν Ὀρθόδοξη ἄποψη ὅμως, ἔξω ἀπό τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ δέν ὑπάρχει σωτηρία. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ μοναδική σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ μέ τήν ἐνσάρκωσή, τήν Σταύρωση καί τήν Ἀνάστασή Του, ὁ ἄνθρωπος ἀνέκτησε πάλι τήν κοινωνία καί ἕνωση μέ τόν Θεό, τό θεμέλιο τῆς ἐλπίδας καί τήν πηγή τῆς Χάριτος. «Αὐτός δέ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί ὁ Θεός καί Πατήρ ἡμῶν, ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς καί δούς παράκλησιν αἰωνίαν καί ἐλπίδα ἀγαθήν ἐν χάριτι παρακαλέσαι ὑμῶν τάς καρδίας καί στηρίξαι ὑμᾶς ἐν παντί λόγῳ καί ἔργῳ ἀγαθῷ» (Β’ Θεσ. 2, 16-17).

Πρακτικά οἱ Οὐφολογικές ὀργανώσεις εἶναι τόσο ἐπικίνδυνες, ὅσο καί καί οἱ γνωστές καταστροφικές αἱρέσεις. Εἶναι ἰδιαίτερα ἀνησυχητικό φαινόμενο ἡ ἐξάπλωση οὐφολογικῶν ἀντιλήψεων καί ἡ προβολή τῶν μυθευμάτων γιά ἐξωγήινους καί UFO ἀπό μέσα ἐνημερώσεως, διαδύκτιο, τηλεοπτικές σειρές, παιδικά προγράμματα, κόμιξ κ.τ.λ., πού εἰσαγάγουν ἀθόρυβα στή Νέα Ἐποχή. Σέ κάθε Οὐφολογική ὀργάνωση ἐμφανίζονται κατά κανόνα ὅλοι οἱ κίνδυνοι πού παρατηροῦμε σέ κάθε ἄλλη αἵρεση, ὅπως ἡ καταπίεση τῆς προσωπικότητος, ἡ ἀποκοπή ἀπό τό κοινωνικό σύνολο καί τίς οἰκογενειακές καί φιλικές σχέσεις, ἡ ἐγκατάλειψη τῆς ἐργασίας, ὁ ἐγκλεισμός σέ κοινόβιο, ἡ σκληρή οἰκονομική ἐκμετάλευση, ἡ πλύση ἐγκεφάλου, ἀκόμη καί ὁ βιολογικός θάνατος, συνήθως μέ τή μορφή ὁμαδικῆς αὐτοκτονίας μετά ἀπό ἐντολή τοῦ ἀρχηγοῦ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἡ πρόσφατη ὁμαδική αὐτοκτονία 39 ἀτόμων στό Σάν Ντιέγκο μετά ἀπό ἐντολή τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς οὐφολογικῆς αἵρεσις Πύλη τοῦ Οὐρανοῦ πού συγκλόνησε τήν ἀνθρωπότητα.

Πηγή

Related Posts
0 Comments

No Comment.