Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Οι δημοσκοπήσεις ως μέσο προπαγάνδας

Όσο για τη περίφημη κοινή γνώμη, η οποία επηρεάζει τόσο πολύ τις καταστά-
σεις και την οποία φαίνονται να υπολογίζουν τόσο πολύ οι πολιτικοί μας έχου-
με να πούμε ότι είναι στη πραγματικότητα το πιο αναξιόπιστο πράγμα στο κό-
σμο: συναισθηματική, εύπιστη, ασαφής, ευμετάβλητη, ευάλωτη, κενόδοξη,
ανόητη και βασικά συντηρητική. Με βάση αυτές τις ποταπές και νεφελώδεις
ιδιότητές της, μπορούν οι αναλυτές της να την διαμορφώνουν και να τη χει-
ραγωγούν. Μπορούμε να την παρομοιάσουμε με μια αυτάρεσκη, ματαιόδοξη
και τελικά κενή και ανόητη νέα γυναίκα.

Τα γκάλοπ ή σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης αποτελούν ένα μέσο που
χρησιμοποιεί η σύγχρονη προπαγάνδα για να επηρεάζει ψηφοφόρους, για να
τους πείσει να είναι και αυτοί “in”, μέσα στο ρεύμα, με άλλα λόγια να ψηφί-
σουν, ή να δεχθούν τις απόψεις των “πρώτων”.

Από την άλλη μεριά σε περιόδους προεκλογικών αγώνων μεγάλες εταιρίες κά-
νουν σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης και ανακαλύπτουν τι ακριβώς ζη-
τούν οι ψηφοφόροι. Με βάση τα συμπεράσματά τους, φτιάχνουν μετά μια όσο
το δυνατόν πιο “τέλεια” εικόνα ενός υποψηφίου, την οποία πουλάνε στη συνέ-
χεια αδρά σε κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξαρτήτου κόμματος. Στη συνέχει ο υ-
ποψήφιος μαθαίνει σαν ηθοποιός το ρόλο του και πλασάρεται ανάλογα στο
κοινό, παρουσιαζόμενος σα να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες του. Κατά τα άλλα
βέβαια ψηφίζουμε δημοκρατικά! Και βέβαια αυτό το ακριβό πακέτο των εται-
ριών σφυγμομετρήσεως δεν το αγοράζει όποιος κι όποιος, αλλά οι πλούσιοι
βασικά υποψήφιοι. Έτσι και αλλιώς όμως η “δημοκρατία” μας έχει χιλιάδες
τρύπες και καταντάει στο τέλος μια σιωπηρή, έντεχνα καμουφλαρισμένη ολι-
γαρχία.

Γενικότερα οι εταιρίες σφυγμομετρήσεων διαπλάθουν συνέχεια τη κοινή γνώ-
μη σύμφωνα με τα σχέδια των πελατών τους. Στην Αμερική τα τρία βασικά δί-
κτυα CBS-NBC-ABC, οι Τάιμς της Νέας Υόρκης και η Ουάσιγκτον Ποστ παίρ-
νουν συνεχώς σφυγμομετρήσεις. Τα περισσότερα δεδομένα τους αναλύονται
από το Ερευνητικό Κέντρο για την Εθνική Κοινή Γνώμη (National Opinion
Research Center), όπου αναπτύσσεται τελικά ένα ψυχολογικό προφίλ για ολό-
κληρο το Αμερικανικό έθνος.

Στη συνέχεια τα ευρήματά τους εκτιμούνται συγκριτικά στους υπολογιστές της Gallup Poll και της Yankelovich, Skelley &
White. Πολλά από αυτά που διαβάζουν οι Αμερικανοί στις εφημερίδες τους ή
βλέπουν στις τηλεοράσεις τους, έχει προηγουμένως ραφιναριστεί από τις εται-
ρίες σφυγμομετρήσεων. Αυτό που βλέπουν είναι αυτό που οι αναλυτές της
κοινής γνώμης θεωρούν ότι πρέπει να δουν. Αυτό ονομάζεται “Κατασκευή της
Κοινής Γνώμης”. Ο κόσμος θεωρείται σαν “πληθυσμιακές ομάδες – στόχοι” και
αυτό που μετρούν οι αναλυτές των σφυγμομετρήσεων είναι πώς αντιδρά ο
κόσμος σε αυτά που του παρουσιάζονται στα βραδινά δελτία ειδήσεων.

Σύμφωνα με τον Ντανιέλ Γιανκέλοβιτς, της εταιρίας σφυγμομετρήσεων
Yankelovich, Skelley & White”, η σφυγμομέτρηση είναι απλώς ένα εργαλείο
για την αλλαγή της κοινής γνώμης”. Και από συνωμοσιολογικής πλευράς ο ε-
ρευνητής και συγγραφέας Δρ. Τζων Κόουλμαν παρατηρεί:

“Σήμερα οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι καλά πληροφορημένοι, αλλά αυτό
που δεν συνειδητοποιούν είναι ότι οι γνώμες που έχουν δεν είναι στη πραγμα-
τικότητα δικές τους, αλλά έχουν κατασκευαστεί στα ινστιτούτα ερευνών και
έχουν διοχετευθεί μετά στα μέσα ενημέρωσης και στους αναλυτές της κοινής
γνώμης…

Η Επιτροπή των Τριακοσίων (Η Μυστική Κυβέρνηση) με τους χιλιά-
δες κοινωνιολόγους που έχει στη διάθεσή της και με τη βοήθεια των ΜΜΕ στα-
θερά στα χέρια της, μπορεί να δημιουργεί ΝΕΕΣ γνώμες για το κοινό πάνω σε
οποιοδήποτε σχεδόν θέμα και να τις διασπείρει μετά σε όλο το κόσμο, το πολύ
σε δυο βδομάδες. Αυτές οι αλλαγές της κοινής γνώμης αναφέρονται κατευθεί-
αν στη Λέσχη της Ρώμης, η οποία με τη σειρά της αναφέρεται στην Επιτροπή
των 300, στη κορυφή της οποίας κάθεται η Βασίλισσα της Αγγλίας, κυβερνώ-
ντας ένα απέραντο δίκτυο από στενά συνδεδεμένες εταιρίες, οι οποίες δεν
πληρώνουν ποτέ φόρους και δεν είναι υπόλογες σε κανένα και οι οποίες χρη-
ματοδοτούν τα ινστιτούτα ερευνών τους μέσω ιδρυμάτων των οποίων οι συν-
δυασμένες δραστηριότητες έχουν ένα πλήρη σχεδόν έλεγχο πάνω στη καθη-
μερινή μας ζωή”.

“Μαζί με τις αλληλοσυνδεόμενες εταιρίες τους, τις ασφαλιστικές εταιρίες, τις
τράπεζες, τις οικονομικές επιχειρήσεις, τις πετρελαϊκές επιχειρήσεις, τις εφη-
μερίδες, τα περιοδικά, τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, αυτός ο αχανής ορ-
γανισμός κάθεται καβάλα στο σβέρκο του κόσμου. Δεν υπάρχει πολιτικός στην
Ουάσιγκτον που να μην είναι με κάποιο τρόπο υποχρεωμένος σε αυτήν. Οι α-
ριστερές επιτιμήσεις εναντίον της, την ονομάζουν “ιμπεριαλισμό”, που πραγ-
ματικά είναι, αλλά οι αριστεροί διευθύνονται από τους ίδιους ανθρώπους, τους
ίδιους ακριβώς που ελέγχουν τους δεξιούς, έτσι ώστε οι αριστεροί να μην είναι
περισσότερο ελεύθεροι από μας!”.

Πηγή Δημήτρης Ευαγγελόπουλος – Βιομηχανία υποταγής συνειδήσεων

Related Posts
0 Comments

No Comment.