Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Ο “ανθέλληνας” Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Tα ακόλουθα κείμενα, δεν τα παραθέτω εναντίον όσων δεν πιστεύουν στον Χριστιανισμό και είναι αρχαιολάτρες, τα παραθέτω για να τους επιδείξω πόσο τους έχουν κοροιδέψει οι δήθεν παγανιστές ή της πατρώας θρησκείας ή δωδεκαθειστές καλλιεργώντας μίσος και έχθρα εναντίον του Χριστιανισμού και εναντίον των Ελλήνων Χριστιανών, προβάλλωντας ιδέες τύπου, δεν δύνασαι να είσαι Χριστιανός και Έλλην!
Ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει σε ότι θέλει, αρκεί να μην δημιουργούνται τεχνητώς μίση και πάθη, αρκεί να ψάχνει να βρει την ιστορική αλήθεια σε κείμενα που υπάρχουν και να μην δέχεται άκριτα οτι του πλασάρουν οι δήθεν δωδεκαθειστές-μασώνοι περιοδικών και οχι μόνο τύπου Δαυλού.

 

Και για να μην πει κανείς οτι λέω οτι θέλω, παραθέτω απόσπασμα της ομιλίας του Φουράκη:

“ΜΑΣΩΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΕΒΓΑΖΑΝ ΤΟΝ ΔΑΥΛΟ,ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΚΗΛΙΔΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑ”!

Δυστυχώς στο διαδίκτυο ,πολλές ιστοσελίδες έχουν αντιγράψει κατα κόρον, άρθρα του Δαυλού και οχι μόνο,που καταφέρονται εναντίον του Χριστιανισμού και προωθούν τα ψεύδη ή μάλλον την ελλιπή και διαστρεβλωμένη αλήθεια, νομίζωντας οτι προσφέρουν γνώση .
Πως όμως προσφέρουν γνώση, οταν είναι διαστρεβλωμένη με τον τρόπο που τους συμφέρει;
Είναι αυτό γνώση ή προπαγάνδα;

Η αλήθεια είναι εκει έξω, αρκεί να ανοίξουμε τα βιβλία.

 

 

Επανερχόμενος στο θέμα μας σχετικά με τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο.

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ & ΤΟ ΣΑΡΑΠΕΙΟΝ

Τι λέει σχετικά ο κ.Καλόπουλος με το θέμα.

 

 

Ιωάννης Χρυσόστομος: ο “εμπρηστής” της αλεξανδρινής βιβλιοθήκης!

Κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει κατά του μεγαλύτερου πνευματικού κέντρου στον κόσμου… τον ναό των βιβλίων! Ο Ιωάννης τόλμησε γράφοντας… «κατά Ιουδαίων»!
Να τι λέει ο “ιερός” Χρυσόστομος για την Αλεξάνδρεια την γνώση και τα βιβλία: «Ιστορίαν θα σας διηγηθώ παλαιάν. Πτολεμαίος (Β΄) ο Φιλάδελφος πανταχόθεν βίβλους συνάγων και μαθών ότι και παρά Ιουδαίων υπάρχουσι γραφαί (αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη) περί θεού φιλοσοφούσαι, … ερμήνευσε αυτάς και εις το Σεράπιδος ιερόν απέθεσεν, ήτο δε ο (Πτολεμαίος) ανήρ Έλλην, και μέχρι τώρα εκεί των προφητών αι ερμηνευθείσαι βίβλοι μένουν. Τι λοιπόν, άγιος έσται ο ναός του Σεράπιδος δια τα βιβλία; (αναφέρεται ξανά στην Παλαιά Διαθήκη) Μη γένοιτο! Αλλ’ εκείνα μεν (τα ιουδαϊκά βιβλία) έχουν την δική τους αγιότητα, στον τόπο όμως (στο Σεράπειο) δεν την μεταδίδουν… αλλά δαίμονες οικούσι τον τόπον… μάλλον δε και αυτών (των Ελλήνων) όντων δαιμόνων… και παρ’ αυτών βωμός στέκει απάτης αόρατος εις τον οποίον ψυχάς ανθρώπων θυσιάζουσι… κατάλαβε λοιπόν και φανέρωσε (διαδώστε!) ότι δαίμονες κατοικούν εκεί!» Ι. Χρυσόστομος ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ 48.851.38 έως 852.35

 

Αυτό ήταν και το τελικό σάλπισμα επίθεσης κατά της αλεξανδρινής βιβλιοθήκης. Με ηθικό αυτουργό της καταστροφής τον Ι. Χρυσόστομο και την εμπρηστική αυτή δήλωση του, η αλεξανδρινή βιβλιοθήκη κατεστράφη έως εδάφους λίγο αργότερα από τον πλέον αλητήριο επίσκοπο Αλεξανδρείας Θεόφιλο το 391 μ. Χ. Ναι, σάλπισμα καταστροφής του κορυφαίου ιδρύματος των τεχνών, βιβλίων και γραμμάτων, της πανανθρώπινης ιστορίαςαπ τον υποτιθέμενο προστάτη των γραμμάτων!

Kαταρχάς ο επίσκοπος Αλεξανδρείας Θεόφιλος, ήταν εχθρός του Ι.Χρυσοστόμου, οπότε αδύνατον να έδωσε ο Ιωάννης το σάλπισμα και ο Θεόφιλος να το εκτέλεσε.

Κατα δεύτερον, οι λόγοι του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου ‘’Κατά Ιουδαίων’’ περιστρέφονται από το θέμα της συμμετοχής μερίδας Χριστιανών της Αντιόχειας σε Ιουδαϊκές νηστείες και εορτές, κάτι που οδηγούσε σε Ιουδαΐζοντα Χριστιανισμό και το οποίο αποτελούσε πρόβλημα ακόμα και στην πρώτη αποστολική Εκκλησία.

 

Aς δούμε τι πραγματικά λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στους Λόγους κατά Ιουδαίων (Βιβλίο Α’.στ)(χωρις αποσιωπητικά)

 Καὶ ἵνα μάθητε, ὅτι οὐχ ἁγιάζει τὸν τόπον τὰ βιβλία, ἀλλὰ βέβηλον ποιεῖ τῶν συνιόντων ἡ προαίρεσις, ἱστορίαν ὑμῖν διηγήσομαι παλαιάν. Πτολεμαῖος ὁ Φιλάδελφος τὰς πανταχόθεν βίβλους συναγαγὼν, καὶ μαθὼν ὅτι καὶ παρὰ Ἰουδαίοις εἰσὶ γραφαὶ περὶ Θεοῦ φιλοσοφοῦσαι, καὶ πολιτείας ἀρίστης, μεταπεμψάμενος ἄνδρας ἐκ τῆς Ἰουδαίας, ἡρμήνευσεν αὐτὰς δι’ ἐκείνων, καὶ ἀπέθετο εἰς τὸ τοῦ Σεράπιδος ἱερόν· καὶ γὰρ ἦν Ἕλλην ὁ ἀνήρ· καὶ μέχρι νῦν ἐκεῖ τῶν προφητῶν αἱ ἑρμηνευθεῖσαι βίβλοι μένουσι. Τί οὖν, ἅγιος ἔσται τοῦ Σεράπιδος ὁ ναὸς διὰ τὰ βιβλία; Μὴ γένοιτο! ἀλλ’ ἐκεῖνα μὲν ἔχει τὴν οἰκείαν ἁγιότητα, τῷ τόπῳ δὲ οὐ μεταδίδωσι, διὰ τὴν τῶν συνιόντων ἐκεῖ μιαρίαν. Τὸ αὐτὸ τοίνυν καὶ περὶ τῆς συναγωγῆς λογιστέον. Εἰ γὰρ καὶ μὴ εἴδωλον ἕστηκεν ἐκεῖ, [48.852] ἀλλὰ δαίμονες οἰκοῦσι τὸν τόπον. Καὶ τοῦτο οὐ περὶ τῆς ἐνταῦθα λέγω συναγωγῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐν Δάφνῃ· πονηρότερον γὰρ ἐκεῖ τὸ βάραθρον, ὃ δὴ καλοῦσι Ματρώνης. Καὶ γὰρ πολλοὺς ἤκουσα τῶν πιστῶν ἀναβαίνειν ἐκεῖ, καὶ παρακαθεύδειν τῷ τόπῳ. Ἀλλὰ μὴ γένοιτό ποτε τούτους πιστοὺς προσειπεῖν.

Και μετάφραση :

 

«Επειδή όμως υπάρχουν μερικοί που θεωρούν και τη Συναγωγή σαν τόπο ιερό, είναι ανάγκη να πούμε και σ’ αυτούς λίγα λόγια. Για ποιον λόγο σέβεστε τον τόπο εκείνον, τον οποίον πρέπει να καταφρονείτε, να τον σιχαίνεστε και να τον αποφεύγετε; Στον χώρο αυτόν, απαντούν, βρίσκεται ο νόμος και τα βιβλία των Προφητών. Και τί σχέση έχει αυτό; Όπου υπάρχουν δηλαδή τέτοια βιβλία, θα θεωρείται και ο τόπος άγιος; Οπωσδήποτε όχι.»
«Για να μάθετε, ότι τα βιβλία δεν αγιάζουν τον τόπο, αλλά τον καθιστά βέβηλο η προαίρεση εκείνων που συνέρχονται εκεί, θα σας διηγηθώ μια παλιά ιστορία. Ο Πτολεμαίος ο Φιλάδελφος, αφού συγκέντρωσε από παντού τα βιβλία και έμαθε ότι και οι Ιουδαίοι έχουν βιβλία, τα οποία φιλοσοφούν για το Θεό και για άριστη πολιτεία, έστειλε και κάλεσε άνδρες από την Ιουδαία, ερμήνευσε αυτά με εκείνους και τα τοποθέτησε στο ιερό του Σαράπιδος, μια που ο ίδιος ήταν ειδωλολάτρης, και αυτά μέχρι τώρα βρίσκονται εκεί, τα άγια των Προφητών. Τι λοιπόν, ο ναός του Σαράπιδος είναι άγιος, επειδή έχει τα βιβλία των Προφητών; Μακριά μια τέτοια σκέψη. Εκείνα (τα βιβλία) βέβαια έχουν τη δική τους αγιότητα, που όμως δεν την μεταδίδουν στον τόπο (του ναού), λόγω της μιαρότητας εκείνων που συγκεντρώνονται εκεί. Το ίδιο λοιπόν πρέπει να σκεφτεί κανείς και για τη συναγωγή. Γιατί, αν και δεν στήθηκε εκεί κάποιο είδωλο, στον τόπο εκείνο κατοικούν δαίμονες. Και αυτό δεν το λέω μόνο για τη συναγωγή που βρίσκεται εδώ, αλλά και για τη συναγωγή που βρίσκεται στη Δάφνη».

Δεν αναφέρει πουθενά για βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας ,αλλά για το Σεραπείο.

Το Σεραπείο της Αλεξανδρείας ήταν ναός αφιερωμένος στην ελληνιστική θεότητα του Σέραπη, της υψηλότερης θεότητας στην Αλεξάνδρεια, και ήταν το πιο ξακουστό Σεραπείο της αρχαιότητας.

Κτίστηκε από τον Πτολεμαίο Σωτήρα το 287 – 286 π.Χ.. Διέθετε εκτός από τον ναό και βιβλιοθήκη, παράρτημα της ξακουστής Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, το Σεραπείο βρίσκονταν στα δυτικά της Αλεξάνδρειας, εκεί που τα τείχη σώζονται μέχρι σήμερα. Στον ναό ήταν στημένο το άγαλμα του Σέραπι, έργο του Βρύαξη, ένα από τα πιο φημισμένα αγάλματα της αρχαιότητας.

Δεν αναφέρει πουθενά, οτι οι Έλληνες είναι δαίμονες, ούτε οτι τα βιβλία που είναι στο Σεραπείο, είναι δαίμονες.

Που αναφέρεται ξεκάθαρα οτι κατοικούν δαίμονες;

ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗ!!!

Βέβαια τίθεται και το εξής ερώτημα: Πώς απο όλα αυτά ο κ.Καλόπουλος έβγαλε το συμπέρασμα οτι ο άγιος Ιωάννης ήταν ο εμπρηστής της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας;

Τα συμπεράσματα δικά σας.

 

Mιχάλης Καλόπουλος: Φιλοβαρβαρικός Ανθελληνισμός του Ι. Χρυσοστόμου

 

«Όσο πιο βάρβαρο ένα έθνος φαίνεται και της ελληνικής απέχει παιδείας, τόσο λαμπρότερα φαίνονται τα ημέτερα… Ούτος ο (πιστός) βάρβαρος, την οικουμένη ολάκερη κατέλαβε… και ενώ πάντα τα των Ελλήνων σβήνουν και αφανίζονται, τούτου (του πιστού βάρβαρου) καθ’ έκαστη λαμπρότερα γίνονται.» – Ι. Χρυσόστομος εις Ιωάννην 59.31.33

Aπάντηση:

Μα η απάτη των κειμένων του Καλόπουλου δεν σταματά εκεί. Και αυτό γίνεται αμέσως κατανοητό μέσα από ΟΛΟΚΛΗΡΟ το κείμενο του Ιωάννη του Χρυσοστόμου (PG 59, 31B, Ομιλία Β΄ εις τον Ευαγγελιστή Ιωάννη):

«Ενώ αυτός ο αγράμματος, ο απλοϊκός, από τη Βησθαϊδά, ο υιός του Ζεβεδαίου, έστω κι αν μύριες φορές ειρωνεύονται οι Έλληνες για την ευτέλεια των τίτλων του, θα το πω με πολύ πιο μεγάλη παρρησία, όσο κι αν ΤΟ έθνος -από το οποίο κατάγεται ο Ιωάννης- τους φαίνεται ότι είναι βάρβαρο («όσω γαρ ΤΟ εθνος αυτοίς βάρβαρον φαίνηται») και ότι απέχει από την ελληνική παιδεία, τόσο πιο σαφή θα αποδειχθούν τα δικά μας. Διότι, όταν ο βάρβαρος και αμαθής λέγει τέτοια πράγματα τα οποία κανείς από τους ανθρώπους της γης δεν κατανόησε ποτέ, και όχι μόνο λέγει αλλά και πείθει, αυτό αν συνέβαινε θα ήταν μεγάλο θαύμα. (….) Αυτός λοιπόν ο βάρβαρος (=Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης), με την συγγραφή του Ευαγγελίου («τη μεν του Ευαγγελίου συγγραφή») κυρίευσε ολόκληρη την οικουμένη. (….) Και τα μεν έργα των Ελλήνων όλα έσβησαν και εξαφανίστηκαν, ενώ τα δικά του γίνονται κάθε μέρα περισσότερο περιφανή. Διότι, αφ’ ότου εμφανίστηκαν αυτός και οι υπόλοιποι αλιείς, από τότε οι διδασκαλίες του Πυθαγόρα και του Πλάτωνα έχουν σιγήσει, ενώ προηγουμένως νομιζόταν ότι επικρατούν.»

Ο Καλόπουλος και οι αμαθείς μαθητές του και υποστηρικτές του, χασάπηδες των κειμένων και της παιδείας «ξεχνούν», επίτηδες και αδίσταχτα φυσικά, να μεταφράσουν το άρθρο «το» μπροστά από το «έθνος», αλλά το μεταφράζουν ως «ένα έθνος». Όμως ο Χρυσόστομος αναφέρεται στο έθνος του Ιωάννη, το εβραϊκό, γι’ αυτό δεν γράφει «όσο γαρ ΕΝ έθνος αυτοίς βάρβαρον φαίνεται», αλλά «όσο γαρ ΤΟ έθνος αυτοίς βάρβαρον φαίνεται».

 

http://www.apologitis.com/gr/ancient/kalopoulos/pateres_xr.htm

 

O Ιωάννης ο Χρυσόστομος εναντίον των ελληνικών ονομάτων

To κείμενο κατηγορίας κατά του Ιωάννου του Χρυσοστόμου:
«Κανείς δεν πρέπει στα παιδιά του, των (Ελλήνων) προγονών να καλεί τα ονόματα, του πατέρα, της μητέρας, του παππού και του προπάππου, αλλά αυτά των δικαίων, (της Παλαιάς Διαθήκης).» – Ι. Χρυσόστομος, Περί Κενοδοξίας και πώς δει τους Γονείς Ανατρέφειν τα Τέκνα (690) 641.65

Για να δούμε τι λέει όντως ό άγιος:

«Μηδείς τοίνυν εἰς τὰ τῶν προγόνων σπευδέτω καλεῖν ὀνόματα τᾶ παιδία, τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς καὶ τοῦ πάππου καὶ τοῦ ἐπιπάπου, ἀλλὰ εἰς τὰ τῶν δικαίων, τῶν μαρτύρων, τῶν ἐπισκόπων, τῶν ἀποστόλων… ὁ μὲν Πέτρος καλείσθω, ὁ δὲ Ιωάννης, ὁ δὲ ἑτέραν τινὰ προσηγορίαν ἑνὸς τῶν ἁγίων. Καὶ μή μοι τὰ ἔθνη τὰ Ἑλληνικά» (Πηγή: περιοδικό Ιχώρ, τεύχος 28, άρθρο «Το οδοιπορικό της αθλιότητας», Μάριος Δημόπουλος, σελ 66).

Μετάφραση:
«Κανένας, λοιπόν, ἄς μή σπεύδει νά δώσει στά παιδιά τά ὀνόματα τῶν προγόνων, τοῦ πατέρα δηλαδή, τῆς μητέρας, τοῦ πάππου καί τοῦ προπάππου, ἀλλά νά δίνονται τά ὀνόματα τῶν δικαίων, τῶν μαρτύρων, τῶν ἐπισκόπων, τῶν ἀποστόλων» (ΕΠΕ 30,667).

Με λίγα λόγια,τελειώνει την πρόταση αυθαίρετα στο δικαίων και βάζει μέσα σε παρένθεση οχι τυχαία (της Παλαιάς Διαθήκης) και πάλι αυθαίρετα,αποκρύπτωντας την συνέχεια, δηλαδη, των μαρτύρων, των επισκόπων, των αποστόλων, που πολλών τα ονόματα είναι ελληνικά και δη αρχαιοελληνικά.

Απο Απολογητή:

 

 
Οι δίκαιοι δεν είναι οι άνθρωποι της Π.Δ. όπως για ακόμη μια φορά με αποκρύψεις και εξαπατήσεις υποστηρίζει ο Καλόπουλος αλλά οι μάρτυρες, οι απόστολοι και οι επίσκοποι. Τώρα ας μας εξηγήσει ο Καλόπουλος, εφόσον είπε πως ο Άγιος Χρυσόστομος είναι ανθέλληνας, τι γίνεται στην περίπτωση που πρώην ειδωλολάτρης με ελληνικό όνομα γίνει μάρτυρας. Δεν έχουμε εισαγωγή ελληνικού ονόματος σε εκείνα των χριστιανικών «δικαίων» ναι ή όχι; Απόδειξη ο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Αυτό αρκεί περί των ονομάτων. Αλλά ας προστεθεί και τούτο. Εδώ επειδή και πάλι βλέποντας τον Άγιο να ομιλεί περί «τὰ ἔθνη τὰ Ἑλληνικά» κατανοούμε ότι δεν εννοεί τους Έλληνες κατά το έθνος, διότι δεν γίνεται ένα έθνος να είναι πολλά αλλά έθνη, μα για εκείνα τα ειδωλολατρικά. Αν δέχεται ο Καλόπουλος πως οι Έλληνες είναι ειδωλολάτρες τότε να μην λέει πως ο Άγιος Χρυσόστομος είναι υβριστής όταν ονομάζει τους Έλληνες ειδωλολάτρες, παρά να θεωρήσει τον εαυτό του υβριστή, αν πάλι δεν το δέχεται να μην θεωρεί στο συγκεκριμένο χωρίο πως ο Άγιος τα βάζει με τους Έλληνες (εφόσον δεν είναι ειδωλολάτρες). Αυτός είπε αυτός διαλέγει. Αν έχει σοφία ας καταλάβει.

 

Ο Χρυσόστομος Επιστράτευσε Μισθοφόρους για την Συστηματική Κατεδάφιση των Ελληνικών Μεγαλουργημάτων

 

Κατηγορούν οτι :

«Ο δε μέγας Ιωάννης (ο Χρυσόστομος) ασκητάς πυρπολούμενους από ζήλον θεού (φανατισμένους καλόγερους) συνέλεξε, με βασιλικούς δε νόμους αυτούς οπλίσας, κατά των ειδωλικών (ελληνικών) έπεμψε τεμενών, τα δε χρήματα για τους κατεδαφιστές και τους βοηθούς, δεν έλαβε απ’ τα βασιλικά ταμεία, αλλά από πλούσιες γυναίκες που φιλοτίμως να παρέχουν κατέπειθε, ώστε με την λαμπρή τους πίστη να κερδίσουν την ευλογία. Έτσι με τον τρόπο αυτόν τους υπολειπόμενους Σηκούς (ελληνικούς ναούς) με τούτον τον τρόπον εκ βάθρων ανέσπασεν.» – Θεοδώρητου, Εκκλησιαστική Ιστορία (Τομ. 5ος σελίδες 328 – 330)

Aς δούμε τι όντως λέει το κείμενο(Mπορείτε να το βρείτε εδω http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/Theodoretus%20of%20Cyrrhus_PG%2080-84/Historia%20ecclesiastica.pdf ,σελ118):

Μαθὼν δὲ τὴν Φοινίκην ἔτι
περὶ τὰς τῶν δαιμόνων τελετὰς 330 μεμηνέναι, ἀσκητὰς μὲν ζήλῳ θείῳ
πυρπολουμένους συνέλεξε, νόμοις δὲ αὐτοὺς ὁπλίσας βασιλικοῖς κατὰ τῶν
εἰδωλικῶν ἐξέπεμψε τεμενῶν. τὰ δὲ τοῖς καταλύουσι τεχνίταις καὶ τοῖς τούτων
ὑπουργοῖς χορη γούμενα χρήματα οὐκ ἐκ ταμιείων βασιλικῶν λαμβάνων ἀνήλισκεν,
ἀλλὰ τὰς πλούτῳ κομώσας καὶ πίστει λαμπρυνομένας γυναῖκας φιλο τίμως ταῦτα
παρέχειν ἀνέπειθε, τὴν ἐκ τῆς χορηγίας φυομένην εὐ λογίαν ἐπιδεικνύς. τοὺς μὲν
οὖν ὑπολειφθέντας τῶν δαιμόνων σηκοὺς τοῦτον τὸν τρόπον ἐκ βάθρων ἀνέσπασεν.


Συμπεράσματα:

α)Μιλάει για την Φοινίκη,τοποθεσία την οποία αποκρύπτει το κατηγορητικό κείμενο.
β)Μιλάει για δαιμόνων τελετές και δαιμόνων σήκους,που πάλι αποκρύπτει το κατηγορητικό κείμενο.
γ)Δεν αναφέρεται πουθενα σε ελληνικά τέμενη ή ελληνικούς ναούς που πάλι αυθαίρετα βάζουν σε παρένθεση,πόσον μάλλον σε ελληνικά μεγαλουργήματα.
δ)Δεν γνωρίζουμε τι θρησκείας ήταν τα τεμένη,συμπεραίνουμε όμως εκ της τοποθεσίας ότι άνηκαν στην Φοινικική θρησκεία και ενδέχεται να υπήρχαν και αρχαιοελληνικά ιερά.Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι,ώστε να κατηγορούμε τον άγιο για ανθελληνικό μένος και ως καταστροφέα των ελληνικών μεγαλουργημάτων.

 

 

 Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος βρίζει τους Έλληνες

 

Για να δούμε τι λένε εναντίον του Αγίου Ιωάννου :

Ιωάννης Χρυσόστομος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
«Αν στα ενδότερα (των ελληνικών σκέψεων) κοιτάξεις θα δεις, τέφρα και σκόνη και υγιές ουδέν, αλλά τάφος ανεωγμένος ο λάρυγξ αυτών, (των Ελλήνων φιλοσόφων!) τα πάντα δε γεμάτα ακαθαρσίες και ιχώρ, (έμπυο!) και πάντα τα δόγματα τους βρίθουν σκωλήκων… Αυτά γέννησαν και αύξησαν οι Έλληνες, από των φιλοσόφων λαβόντες… Ημείς δε ου παραιτούμεθα της κατ’ αυτών μάχης.» – Ι. Χρυσόστομος (344-407 μ.Χ.), εις Άγιον Ιωάννην τον Ευαγγελιστήν, Ομιλία ξς΄ 59.369.12 – 370.11

To κείμενο θα το βρείτε εδω
σελ.278
Πρόκειται περι της ομιλίας Ξ’ και οχι Ξς’ και αναφέρεται στην ανάσταση του Λαζάρου,όπου αναλύει το Κατα Ιωάννην Ευαγγέλιον.Και αναλύοντας αναφέρεται σε όσους διαστρεβλώνουν το νόημα της ανάστασης και σε όσους δεν δέχονται την ανάσταση και προτρέπει τους Χριστιανούς να μην δίνουν σημασία, γιατί αυτά δεν είναι αποστολικά διδάγματα.
Μάλιστα αναφέρεται συγκεκριμένα στον Μαρκιώνα και Ουαλεντίνο.

Για να δούμε ποιοι ήταν αυτοί :

Ο Μαρκίωνας ήταν ένας γνωστικός συγγραφέας του β’ αιώνος. Η θεολογία του διέφερε όμως σε πολλά σημεία από αυτή των γνωστικών. Παραδεχόταν δύο θεούς, τον αγαθό και τον κακό. Απέρριπτε την Παλαιά Διαθήκη και πολλά βιβλία της Καινής.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE% … F%89%CE%BD

Και για τον Ουαλεντίνο:
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE% … E%BF%CF%82

Σας παραθέτω αυτουσίως το κείμενο χωρίς παραλείψεις.

 

Φθείρουσι γὰρ, φησὶν, ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί. Οὐκ ἔστι
ταῦτα ἀποστόλων διδάγματα· Μαρκίων ἐστὶ καὶ Οὐαλεντῖνος ὁ ταῦτα καινοτομήσας.
Φεύγωμεν τοίνυν, ἀγαπητοί. Οὐδὲν γὰρ ὄφελος βίου καθαροῦ, δογμάτων
διεφθαρμένων· ὥσπερ οὖν οὐδὲ τοὐναντίον, δογμάτων ὑγιῶν, ἐὰν βίος ᾗ
διεφθαρμένος.Ταῦτα Ἕλληνες ἔτεκον, ταῦτα ἐκεῖνοι ηὔξησαν, ἀπὸ τῶν ἔξωθεν
φιλοσόφων λαβόντες, καὶ τὴν ὕλην ἀγέννητον λέγοντες, καὶ πολλὰ τοιαῦτα. Ὥσπερ
οὖν εἶπαν, ὅτι οὐκ ἂν εἴη δημιουργὸς, μὴ ὑποκειμένης ὕλης ἀγεννήτου· οὕτω καὶ
τὴν ἀνάστασιν ἠθέτησαν. Ἀλλὰ μὴ προσέχωμεν, εἰδότες Θεοῦ δύναμιν παναρκῆ· μὴ
προσέχωμεν. Ὑμῖν λέγω ταῦτα. Ἡμεῖς γὰρ τὴν πρὸς αὐτοὺς οὐ παραιτησόμεθα
μάχην. Ἀλλ’ ὁ ἄοπλος καὶ γυμνὸς, κἂν εἰς ἀσθενεῖς ἐμπέσῃ, κἂν ἰσχυρότερος ᾖ,
ῥᾳδίως ἁλώσεται. Εἰ μὲν γὰρ Γραφαῖς προσείχετε, καὶ καθ’ ἑκάστην ἑαυτοὺς ἠκονᾶτε
τὴν ἡμέραν, οὐκ ἂν παρῄνεσα τὴν πρὸς ἐκείνους φεύγειν μάχην, ἀλλὰ καὶ
συμπλέκεσθαι συνεβούλευσα ἄν. Καὶ γὰρ ἰσχυρὰ ἡ ἀλήθεια. Ἐπειδὴ δὲ χρῆσθαι
αὐταῖς οὐκ ἴστε, δέδοικα τὴν συμπλοκὴν, μὴ λαβόντες ὑμᾶς ἀόπλους καταβάλωσιν.
Οὐδὲν γὰρ, οὐδὲν ἀσθενέστερον ἐκείνων τῶν τῆς τοῦ Πνεύματος βοηθείας
ἠρημωμένων. Εἰ δὲ τῇ ἔξωθεν κέχρηνται σοφίᾳ, θαυμάζειν οὐ χρὴ, ἀλλὰ καταγελᾷν,
ὅτι τοῖς μωροῖς κέχρηνται διδασκάλοις. Οὔτε γὰρ περὶ Θεοῦ, οὔτε περὶ κτίσεώς τι
ὑγιὲς εὑρεῖν 59.370 ἠδυνήθησαν ἐκεῖνοι· ἀλλ’ ἅπερ ἡ παρ’ ἡμῖν χήρα ἐπίσταται,
ταῦτα Πυθαγόρας οὐδέπω ᾔδει· ἀλλ’ ἔλεγον ὅτι θάμνος ἐστὶ καὶ ἰχθὺς, καὶ κύων
γίνεται ἡ ψυχή. (σ.σ. μιλάει για την μετεμψύχωση) Τούτοις οὖν, εἰπέ μοι, προσέχειν δεῖ; καὶ πῶς ἂν ἔχοι λόγον;
Μεγάλοι εἰσὶν ἐν τῇ κώμῃ ἐκεῖνοι, καλοὺς βοστρύχους τρέφουσι, καὶ τρίβωνας
ἀναβέβληνται· μέχρι τούτων αὐτοῖς ἡ φιλοσοφία. Ἂν δὲ τὰ ἔνδοθεν ἴδῃς, τέφρα καὶ
κόνις, καὶ ὑγιὲς οὐδὲν, ἀλλὰ Τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, πάντα ἀκαθαρσίας
ἔχων γέμοντα καὶ ἰχῶρος, καὶ τὰ δόγματα πάντα σκωλήκων. Ὁ γοῦν πρῶτος αὐτῶν
τὸ ὕδωρ ἔφησεν εἶναι θεὸν, καὶ ὁ μετ’ ἐκεῖνον τὸ πῦρ, ἄλλος τὸν ἀέρα, καὶ πάντες εἰς
τὰ σώματα κατηνέχθησαν. Τούτους οὖν, εἰπέ μοι, θαυμάζειν χρὴ, τοὺς οὐδὲ ἔννοιαν
ἀσωμάτου λαβόντας Θεοῦ, εἰ δήποτε καὶ ὕστερον ἔλαβον, μετὰ τὸ συγγενέσθαι ἐν
Αἰγύπτῳ τοῖς ἡμετέροις; Ἀλλ’ ἵνα μὴ πολὺν ὑμῖν ἐπάγωμεν θόρυβον, ἐνταῦθα τὸν
λόγον καταλύσωμεν. Ἂν γὰρ ἀρξώμεθα τὰ ἐκείνων προτιθέναι δόγματα, καὶ τί μὲν
περὶ Θεοῦ, τί δὲ περὶ ὕλης, τί δὲ περὶ ψυχῆς, τί δὲ περὶ σωμάτων εἶπον, πολὺς ἕψεται
γέλως. Καὶ οὐδὲ τῆς παρ’ ἡμῶν κατηγορίας δεήσονται· αὐτοὶ γὰρ ἀλλήλους ἔβαλον.
Ὁ γοῦν καθ’ ἡμῶν γράψας τὸν περὶ τῆς ὕλης λόγον, ἑαυτὸν ἀνεῖλε. ∆ιόπερ ἵνα μὴ
ματαίως ὑμᾶς ἀποσχολήσωμεν, καὶ λαβύρινθον λόγων ἀνελίσσωμεν, ταῦτα
ἀφέντες, ἐκεῖνο ἐροῦμεν, τῆς ἀκροάσεως τῶν θείων ἔχεσθαι Γραφῶν, καὶ μὴ
λογομαχεῖν εἰς οὐδὲν δέον·

Μια παρατήρηση:Λέει στο κειμενο:

 

Ταῦτα Ἕλληνες ἔτεκον, ταῦτα ἐκεῖνοι ηὔξησαν, ἀπὸ τῶν ἔξωθεν
φιλοσόφων λαβόντες, καὶ τὴν ὕλην ἀγέννητον λέγοντες, καὶ πολλὰ τοιαῦτα.

 

Ταύτα Ελληνες έτεκον…απο των έξωθεν φιλοσόφων λαβόντες,λαβόντες ποιοι;

Οι Ελληνες ή ο Μαρκίων και Ουαλεντίνος;

Μετά πάλι λέει:

 

Ὥσπερ

οὖν εἶπαν, ὅτι οὐκ ἂν εἴη δημιουργὸς, μὴ ὑποκειμένης ὕλης ἀγεννήτου· οὕτω καὶ

τὴν ἀνάστασιν ἠθέτησαν.

 

Ποιοι ηθέτησαν την ανάστασιν οι Έλληνες φιλόσοφοι που δεν ήταν Χριστιανοί,άρα εξυπακούεται οτι δεν δέχοταν την ανάστασιν ή ο Μαρκίων και Ουαλεντίνος που ήταν γνωστικοί Χριστιανοί και αλλοίωναν τον Χριστιανισμό,άρα αρνούνταν την ανάστασιν;
Μετά συνεχίζει:

 

Εἰ δὲ τῇ ἔξωθεν κέχρηνται σοφίᾳ, θαυμάζειν οὐ χρὴ, ἀλλὰ καταγελᾷν,
ὅτι τοῖς μωροῖς κέχρηνται διδασκάλοις.

Λέει αν μεταχειρίζονται την έξωθεν σοφία ,δεν πρέπει να τους θαυμάζουμε,αλλά να γελάμε γιατί τους μωρούς μεταχειρίζονται διδασκάλους.

Ποιοι μεταχειρίζονται την εξωθεν σοφία και τους διδασκάλους;Οι Έλληνες φιλόσοφοι ή ο Μαρκίων και Ουαλεντίνος;
Και ποια είναι αυτή η έξωθεν σοφία και έξωθεν φιλόσοφοι;

Παραθέτω απόσπασμα απο κείμενο για τον Μ.Βασίλειο :

Γενικά, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο Μ. Βασίλειος ερμηνεύει την δημιουργία του κόσμου κυρίως βάσει της αποκαλυπτικής διδασκαλίας του Μωϋσέως, βάσει της δικής του ερμηνευτικής παραδόσεως, που είναι καρπός της προσωπικής του εμπειρίας, χρησιμοποιώντας όμως και παραδείγματα από τους έξωθεν φιλοσόφους, και μάλιστα τα παραδείγματα αυτά, άλλοτε τα δέχεται, όπως ακριβώς διατυπώθηκαν από εκείνους, άλλοτε δίνει σε αυτά μια διαφορετική πληρέστερη ερμηνεία, άλλοτε τα απορρίπτει. Και όλα αυτά δεν γίνονται αυθαίρετα, αλλά βάσει θεολογικών αρχών, τις οποίες αναφέραμε προηγουμένως, οι οποίες αναφέρονται στην οντολογία της κτίσεως, ποιός είναι ο δημιουργός της, πώς δημιούργησε και πώς συντηρεί ο Θεός τον κόσμο. Χρησιμοποιεί οπωσδήποτε τις βασικές θεολογικές αρχές πάνω στα θέματα αυτά, καθώς επίσης και όσα αναφέρονται σε θέματα επιστημονικά, τα οποία δεν κλονίζουν αυτές τις αρχές, γίνονται αποδεκτά.

Συμπέρασμα:O M.Bασίλειος δεν ήταν εναντίον της έξωθεν φιλοσοφίας(θα δούμε παρακάτω τι είναι),αλλά χρησιμοποιούσε τα επιστημονικά δεδομένα ,όπου δεν αντιπαρέρχονταν με τις χριστιανικές αρχές.

Eπίσης :

 

«Μέγας ούτος, τη έξω φιλοσοφία δι’ επιμελείας καθ’ ομιλήσας, δι’ ων ο Ελληνισμός τοις πολλοίς βεβαιούται, δια τούτων ωδηγήθη προς την του Χριστιανισμού κατανόησιν, και καταλιπών την πεπλανημένην των πατέρων θρησκείαν, εζήτει τη των όντων αλήθειαν, εξ αυτών των πεπονημένων τοις έξωθεν διδαχθείς το των Ελληνικών δογμάτων ασύστατον. Επειδή γαρ είδε προς διαφόρους υπολήψεις εν ταις περί του Θείου» Εις τον βίον Γρηγορίου του Θαυματουργού 46,901.11-17.

Και απο το Χρονικό του Γεωργίου Μοναχού:

Ὅστις Ὠριγένης εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἀκμάζων μεγίστην εἰςτὸν θεῖον λόγον σπουδὴν καταβαλλόμενος οὐ μόνον τοῖς πιστοῖς πρόξενος ὠφελείας ἐγένετο μεγάλης, ἀλλά γε καὶ τῶν αἱρετικῶν οὐκ ὀλίγοις. ὑπ’ αὐτοῦ γὰρ τὰ ὑγιῆ τῆς πίστεως παραλαμβάνοντες δόγματα ζηλωταὶ τῆς ἀληθείας ἐγίνοντο. ἐξ ὧν ὑπῆρχε διαφερόντως Ἀμβρόσιος ἀνὴρ ἐπί σημος καὶ φιλόλογος, ὃς εἰς γνῶσιν τοῦ ἀνδρὸς ἀφικέσθαι σπουδάσας ἀπέστη τῆς Οὐαλεντίνου καὶ Μαρκίωνος αἱρέσεως πεῖραν τῆς ἐνθέου παιδείας αὐτοῦ ἀρκοῦσαν κτησάμενος. πλεῖστοι δὲ καὶ τῶν ἔξωθεν φιλοσόφων πρὸς αὐτὸν φοιτῶν τες μεγίστην καὶ αὐτοὶ πρὸς τὰ οἰκεῖα μαθήματα τὴν ὠφέ λειαν ἐκαρποῦντο. μέγας γὰρ καὶ παρ’ αὐτοῖς ἐνομίζετο παραδιδοὺς γεωμετρίαν καὶ ἀριθμητικὴν καὶ τἄλλα προπαι δεύματα. διόπερ οὐκ ὀλίγοι τῶν παρ’ Ἕλλησι φιλοσόφων μαρτυροῦσιν αὐτῷ μνήμην ἐν τοῖς ἰδίοις ποιούμενοι συγ γράμμασιν ὡς διδασκάλου. καὶ γὰρ εὐφυὴς παιδόθεν ὑπῆρχε σφόδρα καὶ ζητητικὸς ἄγαν, ᾧ ἐν τῇ παιδικῇ ἡλικίᾳ τὸ τῆς θείας γραφῆς βούλημα πυνθανομένῳ ὡς βαθύτερον ἢ δια νοούμενον ἐπέπληττεν ὁ πατὴρ μηδὲν ὑπὲρ ἡλικίαν περαι τέρω ζητεῖν.

(Σημείωση:O Ωριγένης στην συνέχεια αναθεματίστηκε για τις αιρετικές διδασκαλίες του σχετικά με τον Χριστιανισμό στην Β’Οικουμενική Σύνοδο)

 

Για να δούμε και τι είναι αυτή η έξωθεν σοφία:

 

«Πολλοί την έξω παίδευσιν τη του Θεού Εκκλησία καθάπερ τι δώρον προσάγουσιν, οίος ην ο μέγας Βασίλειος, ο καλώς τον Αιγύπτιον πλούτον εμπορευσάμενος κατά τον της νεότητος χρόνον και αναθείς τω Θεώ και τω τοιούτω πλούτω την αληθινήν κατακοσμήσας της Εκκλησίας σκηνήν». Θεωρία εις τον του Μωσέως βίον. PG 44, 359CD.

Και επανέρχομαι στον Χρυσόστομο.Αναφέρεται ύστερα στην έξωθεν σοφία,οτι δεν βρήκαν κάτι σωστό,σχετικά με τον Θεό ή την κτίση και αναφέρεται στον Πυθαγόρα,που πίστευε στην μετεμψύχωση.Και αναρωτιέται,πρέπει σε αυτά να δίνουμε σημασία;
Και ερχόμαστε στο σημείο που γίνεται όλος ο θόρυβος.

 

Ἂν δὲ τὰ ἔνδοθεν ἴδῃς, τέφρα καὶ
κόνις, καὶ ὑγιὲς οὐδὲν, ἀλλὰ Τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, πάντα ἀκαθαρσίας
ἔχων γέμοντα καὶ ἰχῶρος, καὶ τὰ δόγματα πάντα σκωλήκων. Ὁ γοῦν πρῶτος αὐτῶν
τὸ ὕδωρ ἔφησεν εἶναι θεὸν, καὶ ὁ μετ’ ἐκεῖνον τὸ πῦρ, ἄλλος τὸν ἀέρα, καὶ πάντες εἰς
τὰ σώματα κατηνέχθησαν. Τούτους οὖν, εἰπέ μοι, θαυμάζειν χρὴ, τοὺς οὐδὲ ἔννοιαν
ἀσωμάτου λαβόντας Θεοῦ, εἰ δήποτε καὶ ὕστερον ἔλαβον, μετὰ τὸ συγγενέσθαι ἐν
Αἰγύπτῳ τοῖς ἡμετέροις;

όπου περιγράφει οτι εσωτερικά,προφανώς εννοεί τις απόψεις τους,δεν υπάρχει κάτι υγιές και είναι γεμάτα ακαθαρσίες και δηλητήριο και επεξηγεί γιατί αναφέρεται με τέτοιες λέξεις,ο πρώτος λέει το ύδωρ θεόν,ο άλλος το πυρ και ούτω καθεξής και οτι ο ένας αναιρούσε τον άλλον.

Επομένως δεν αναφέρεται στους Ελληνες ως έθνος ,αλλά στα δόγματα των φιλοσόφων,οχι μονο των Ελλήνων φιλοσόφων, που ήταν αντίθετα στις χριστιανικές αρχές και δόγματα.
Δεν υπάρχει κανένας ανθελληνισμός,όυτε μίσος εναντίον των Ελλήνων,εκτός αν κάποιους τους συμφέρει να βλέπουνε.

 

grecko

 

 

 

 

Related Posts
0 Comments

No Comment.