Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Μέθοδοι και μέσα ψυχολογικών επιχειρήσεων

Μέθοδοι ΨΕ-Μέσα ΨΕ

α. Μέσα ΨΕ

Τα μέσα ΨΕ, ανάλογα με τη χρήση τους από τη σχεδίαση, μπορούν να διακριθούν σε προσχεδιασμένα, ενδεχομένων καταστάσεων, και Ει-δικών καταστάσεων, που παράγονται όποτε αυτές προκύψουν. Επίσης, ανάλογα με τη χρονική περίοδο στην οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν διακρίνονται σε μέσα ΨΕ ειρήνης, κρίσης και πολέμου. Συγκεντρωτικά, τα χρησιμοποιούμενα μέσα κατηγοριοποιούνται ως κάτωθι :

(1) Ο Προφορικός λόγος (περιλαμβάνει τα εξής μέσα) : Κραυγές, Προσωπικές επαφές, Ψίθυρος, Αγόρευση, Ραδιοφωνικές εκπομπές, Μεγαφωνικές εκπομπές.
(2) Ο Γραπτός λόγος (περιλαμβάνει τα εξής μέσα) : :Επιστολή, Προκήρυξη, Εφημερίδα, Φυλλάδιο, Βιβλίο, Αφίσα, Εφημερίδα τοίχου, Περιοδικό, Κάρτα, Γελοιογραφία, Πινακίδα, Πανό, Σύνθημα στο τοίχο, Γραμματόσημο, Ζωγραφικοί πίνακες (χαρακτηριστικές εικόνες αυτών των μέσων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα «Ε»).
(3) Άλλα μέσα : Το θέαμα (Κινηματογράφος, Τηλεόραση, Θέατρο), Το σύμβολο, Η Μουσική, Το Σύνθημα, Το Διαδίκτυο (Ιντερνέτ), Τα ΜΜΕ.

Είναι δηλαδή :

(1) Οπτικά Μέσα ΨΕ. Είναι το πάσης φύσεως και μορφής τυπωμένο υλικό, όπως φυλλάδια, προκηρύξεις (πλούσιο αρχείο ενδεικτικών προκηρύξεων και λοιπού έντυπου υλικού, παρατίθεται στο Παράρτημα «Δ»), αφίσες (πόστερς), διάφορα έντυπα, εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, μη ομιλούσες ταινίες κλπ. Τα πλέον διαδεδομένα από αυτά είναι οι αφίσες και οι προκηρύξεις. Γενικά, τα αμιγώς οπτικά μέσα επικοινωνίας παρουσιάζουν μικρό βαθμό αποτελεσματικότητας σε ότι αφορά στην επίδραση επί του ακροατηρίου-στόχου. Όμως διατηρούν τη σημαντικότητά τους εξαιτίας της απλότητας, της μονιμότητας και του χαμηλού κόστους τους.

(2) Ακουστικά Μέσα ΨΕ. Είναι τα μέσα που χρησιμο-ποιούν ήχους για τη διάδοση των μηνυμάτων. Ραδιόφωνο, μεγάφωνα, τηλεβόας, ζώσα φωνή. Αν και τα μέσα αυτά είναι πιο σύνθετα και πολυέξοδα σε σύγκριση με τα οπτικά μέσα, ωστόσο παρουσιάζουν το πλεονέκτημα της άμεσης επαφής, ταχύτερης μετάδοσης μηνυμάτων και καλύτερης επίδρασης στο ακροατήριο-στόχο.

(3) Οπτικοακουστικά Μέσα ΨΕ. Είναι όλα τα μέσα που στοχεύουν ταυτόχρονα την αίσθηση της ακοής και της όρασης. Κύριο μέσο είναι η τηλεόραση. Ακολουθούν ο κινηματογράφος, το θέατρο, το Διαδίκτυο (Internet) και άλλα. Είναι τα πλέον πολυέξοδα μέσα ΨΕ, όμως αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά ακόμα και για εξειδικευμένα και απαιτητικά ακροατήρια-στόχους.

Ο εξοπλισμός που δύναται να υφίσταται για την διεξαγωγή ΨΕ είναι ο κάτωθι, ενώ φωτογραφίες και εκτενέστερη αναφορά γίνεται στο Παράρτημα «Ε» της παρούσης. Οι περισσότερες από τις κάτωθι παρατιθέμενες συσκευές, συναντώνται στον Αμερικάνικο και σε Ευρωπαϊκούς στρατούς.
– Τελευταίας τεχνολογίας μεγάφωνα για μετάδοση ζωντανών μηνυμάτων, αποστολών ακουστικής παραπλάνησης, καθοδήγησης του πλήθους.
– Κινητά κέντρα παραγωγής εντύπων που επιτρέπουν την παραγωγή και τύπωση προϊόντων ΨΕ σε προωθημένες περιοχές.
– Συστήματα εκτόξευσης φυλλαδίων που παρέχουν την δυνατότητα δια-σποράς προπαγανδιστικών φυλλαδίων σε ακτίνα έως 2550 χλμ.
– Συσκευές και συστήματα διασύνδεσης ΨΕ, οι οποίες παρέχουν ένα ασφαλές και πλήρες λειτουργικό σύστημα δορυφορικών και επίγειων επικοινωνιών που συνδέει όλα τα συστήματα και πληροφορίες των ΨΕ.
– Σύστημα διανομής φυλλαδίων μέσω μη επανδρωμένου ιπτάμενου οχήματος στη ενδοχώρα του εχθρού.
– Κινητό ραδιοτηλεοπτικό σύστημα που μεταδίδει προϊόντα ψυχολογικών επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, που δύναται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος ή επίγειο όχημα.
– Κεραίες ταχείας ανυψώσεως και ισχυρούς φορητούς ραδιοφωνικούς πομπούς.
– Σύστημα μεγαφώνων, προσαρμοσμένο σε μη επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα.

β. Κλασικές μέθοδοι και τεχνικές

Οι τεχνικές που θα περιγραφούν παρακάτω χρησιμοποιούνται ευρύτατα και σε πολιτικό αλλά και στρατιωτικό επίπεδο για την επίτευξη των στόχων αυτών που τις σχεδιάζουν και ιστορικά ανάγονται ήδη από την εποχή του Μεσοπολέμου και νωρίτερα. Αυτές οι τεχνικές ψυχολογικού επηρεασμού είναι :
(1) Η χρησιμοποίηση κατάλληλου χώρου με χρήση συμ-βόλων, εικόνων, μουσικής.
(2) Ο φόβος, που επιτυγχάνεται με παρουσίαση ενός γε-γονότος ως απειλή, παρουσίαση μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση της απειλής και λογικά επιχειρήματα, διαπιστώσεις, προτροπές.
(3) Μέθοδος της ομιλούμενης γλώσσας του απλού λαού.
(4) Ευφημισμός.
(5) Χρήση κοσμητικών επιθέτων, ελκυστικών φράσεων.
(6) Χρησιμοποίηση ονομάτων που μας ανάγουν σε μια ιδέα κατά προτίμηση με αρνητικές επιπτώσεις.

γ. Νέες τεχνικές και μέθοδοι

Η συνεχής και αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και η ολοένα αυξανόμενη αντίληψη της αξίας και της δύναμης του ψυχολογικού επηρεασμού, οδηγούν σε επιστημονικότερες θεωρήσεις των τρόπων εφαρμογής των ΨΕΠ, με σκοπό να τους καταστήσουν αποτελεσματικότερους αλλά και λιγότερο «εμφανείς και αντιληπτούς». Στην συνέχεια παρατίθενται ορισμένες νέες μέθοδοι και ορισμένοι νέοι τρόποι , που σε συνδυασμό με τις κλασικές μεθόδους και τρόπους, αυξάνουν την δυναμικότητα των ΨΕ και την προσπάθεια ικανοποίησης της δίψας για αναίμακτη υποταγή και ελέγχου ψυχής, πνεύματος και συνείδησης. Για τα ΜΜΕ και το Διαδίκτυο (Ιντερνέτ) θα γίνει εκτενής αναφορά, για έκαστο εξ αυτών, σε παρακάτω υποκεφάλαια.

(1) Υποσυνείδητα μηνύματα. Ως Υποσυνείδητα μηνύ-ματα ορίζονται τα οπτικά ή ακουστικά μηνύματα που προβάλλονται (συνήθως στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο ή σε μέσα αναπαραγωγής μουσικής όπως δίσκοι βινυλλίου και κασέτες) τόσο γρήγορα (σε κλάσματα δευτερολέπτου), δεν προλαβαίνουν να γίνουν αντιληπτά από το ανθρώπινο μάτι (το συνειδητό), γίνονται όμως αντιληπτά από το υποσυνείδητο, όπου εντυπώνονται ως υποβολές και ωθούν τα άτομα σε συγκεκριμένες πράξεις.
Στην δεκαετία 50-60 ξεκίνησε η «επιστήμη» των υποσυνείδητων μηνυμάτων στις ΗΠΑ, με πρωτεργάτη τον διαφημιστή Βινάρι, που ξεκίνησε να προβάλλει διαφημιστικά μηνύματα, κατά την διάρκεια διαφημιστικών προβολών, με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Παρόμοιο πείραμα διεξήγαγαν και οι Ρώσοι το 1959, με επιτυχία. Έκτοτε, τέτοιου είδους μηνύματα έχουν εντοπιστεί σε δίσκους και κασέτες αναπαραγωγής ήχου, σε προγράμματα Η/Υ και στο λειτουργικό σύστημα για Η/Υ Windows. Στην επιστημονική προσέγγιση του θέματος φαίνεται να εμπλέκονται η CIA και η NSA.

(2) ΠΕΑ (Παρατήρηση εξ αποστάσεως).
Η Παρατήρηση Εξ Αποστάσεως ή ΠΕΑ είναι μια ψυχική μέθοδος που θεωρείται ότι ανέπτυξαν, σε επιστημονικό επίπεδο, οι ΗΠΑ, στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν τεχνικές και μεθόδους ασφαλών μέσων συλλογής ή μεταβίβασης πληροφοριών σε σχέση με τον εχθρό, χωρίς τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών συσκευών. Η φιλοσοφία της μεθόδου βασίζεται στην ύπαρξη «ψυχικά ευαίσθητων ατόμων» που δρούν ως πομποδέκτες πληροφοριών.
Η ΠΕΑ εστιάζεται πάντα σε έναν στόχο-άτομο, υποψήφιο προς αφαίμαξη-συλλογή πληροφοριών. Βάση αυτής της μεθόδου γίνεται προσπάθεια επικοινωνίας του «πομποδέκτη» με το «άτομο-στόχο» και ειδικότερα με το ασυνείδητό του, με παράλληλη μεταφορά των πληροφοριών στο συνειδητό του πομποδέκτη. Οι πληροφορίες καταγράφονται με τη μορφή σχεδιαγραμμάτων, πριν παρεμβληθεί το συνειδητό και καταστρέψει τις διαδικασίες και τις διακινούμενες πληροφορίες. Τα σχεδιαγράμματα αυτά στην συνέχεια αποκωδικοποιούνται από τους ειδικά εκπαιδευμένους «πομποδέκτες». Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει επτά στάδια υλοποίησης της μεθόδου. Την μέθοδο αυτή την αναπτύσσουν-εφαρμόζουν οι οργανώσεις CIA, DIA, DEA, NSA.

(3) Ηλεκτρονικά εμφυτεύματα.
Η νανοτεχνολογία, επι-τρέπει την κατασκευή μικροκυκλωμάτων (μικροτσίπ) και μικρορομπότ (σε συνδυασμό με την επιστήμη των UAVs) που δύνανται να εμφυτευτούν χειρουργικά ή με ένεση, στα υπό έλεγχο άτομα-στόχους, και μέσω συγκεκριμένων θέσεων που αυτά θα λάβουν στον ανθρώπινο οργανισμό (και ειδικά στην κεφαλή-εγκέφαλο του στόχου).
Αυτά, με τηλεέλεγχο (δορυφορική τεχνολογία) και εφαρμογή μεθόδου υποβολής μηνυμάτων (είτε με ηλεκτρομαγνητικές διεγέρσεις είτε με απ’ ευθείας αποστολή κωδικοποιημένου μηνύματος), υποβάλλουν και ελέγχουν τον στόχο, κατευθύνοντάς τον να ενεργεί υπό έλεγχο. Στην μέθοδο αυτή εμπλέκεται και η τεχνολογία των μικροκυμάτων που διευκολύνουν την βελτιστοποίηση του επιθυμητού αποτελέσματος. Την μέθοδο αυτή την αναπτύσσουν και εφαρμόζουν οι οργανώσεις CIA, DIA, DEA, NSA.

(4) Πρόγραμμα HAARP. Το σύστημα HAARP διαθέτει έναν ισχυρότατο πομπό μικροκυμάτων, είναι τοποθετημένο στην Αλάσκα και δύναται να κατευθύνει την ακτινοβολία του σε διάφορες περιοχές της Γής, με ελεγχόμενη ανάκλαση των μικροκυμάτων του στην ιονόσφαιρα. Το όνομα του συστήματος προκύπτει από τα αγγλικά αρχικά High frequency Active Aural Research Program (Ενεργητικό Πρόγραμμα Υψηλής Συχνότητας για έρευνα του περιβάλλοντος την γή Ηλεκτρικού ρεύματος (εντοπίζεται κυρίως στην ιονόσφαιρα).
Αρχικά, είχε αναπτυχθεί για ερευνητικούς σκοπούς (μετεωρολογικές έρευνες και έρευνες των μεταβολών του στρώματος της ιονόσφαιρας από την κοσμική και ηλιακή ακτινοβολία. Επίσης, για σκοπούς επικοινωνιών, ανίχνευσης και εντοπισμού ενεργειακών κοιτασμάτων (σε συνεργασία με τους δορυφόρους) και ανίχνευσης και εντοπισμού ιπτάμενων αντικειμένων. Ο ισχυρός ραδιοπομπός του (10 ντεσιμπέλ ισχυρότερος σε ένταση από τους «φυσιολογικούς πομπούς») διαθέτει προχωρημένο σύστημα κεραιών που δύναται να συγκεντρώσει την ακτινοβολία του σε μικρό στόχο, με ακτινοβολούμενη, επί αυτού, ισχύ της τάξης των γιγαβάτ. Μπορεί η ακτινοβολία αυτή να προκαλέσει προβλήματα σε ηλεκτρόνια ή σε οργανισμούς (πουλιά) αλλά όχι σε ανθρώπους. Οι πραγματικές δυνατότητες του συστήματος όμως, δεν είναι μόνο αυτές που αναφέρθηκαν.
Με την εκπομπή ιδιαίτερα χαμηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (περιοχής ELF) σε μεγάλες εντάσεις, δύναται προκαλέσει ανεξέλεγκτα αποτελέσματα στην ιονόσφαιρα, να διοχετεύσει τεράστια ποσά ενέργειας σε συγκεκριμένους στόχους, να τροποποιήσει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις τον καιρό, να τροποποιήσει την κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας, να αποσταθεροποιήσει τους πάγους, να ελέγξει τον κυματισμό των ωκεανών. Με όλες αυτές τις δυνατότητες, αν πραγματικά υφίστανται, το σύστημα HAARP καθίσταται υπερόπλο.

(5) Ηλεκτρομαγνητικές συσκευές ελέγχου του νού.
Η μέθοδος HAARP και ο εξοπλισμός της, δύναται επίσης να διαμορφώσει, να ελέγξει ή να εξαφανίσει, νοητικής φύσεως λειτουργίες, καθιστώντας τους στόχους άβουλους και εύκολα ελεγχόμενους (πρόγραμμα MONTAUK, πρόγραμμα MONARCH). Επίσης, η μέθοδος που χρησιμοποιείται από το σύστημα ECHELON, δύναται να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρομαγνητικό έλεγχο του ανθρώπινου νού.

(6) Ψευδαισθήσεις-Παραισθήσεις-Ναρκωτικές ουσίες. Τα είδη των ψευδαισθήσεων είναι πολλά (μερικά από τα σπουδαιότερα είναι οι ακουστικές παραισθήσεις, οπτικές, παραισθήσεις βάρους, αφής, της οσμής, ψυχολογικής σημασίας). Ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις μπορούν να προκληθούν με πολλούς τρόπους (με άμεση διέγερση του εγκεφάλου, ψευδαισθήσεις που προκαλούνται κατά την διάρκεια του ύπνου, στα όνειρα, με ύπνωση, με πρόκληση απώλειας ύπνου, με επηρεασμό ψυχολογικών στοιχείων, με χημικής φύσεως διεργασίες). Ένας από τους σημαντικότερους είναι με την βοήθεια ναρκωτικών ουσιών, που χρησιμοποιούνται σε πολλές από τις προαναφερόμενες μεθόδους.

Μερικές από τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες ναρκωτικές ουσίες, που εξυπηρετούν αυτές τις μεθόδους, είναι : Τα οπιούχα, τα παραισθησιογόνα (LSD, μεσκαλίνη, ψιλοκυβίνη, ψιλοκίνη, μπουφοτενίνη, PCP), η κοκαΐνη, η ηρωϊνη, η μορφίνη, η ινδική κάνναβη, οι αμφεταμίνες, τα βαρβιτουρικά, τα ηρεμιστικά, τα αντικαταθλιπτικά, το καθένα με τις δικές του ιδιότητες και προκαλούμενες παρενέργειες, παραισθήσεις και ψευδαισθήσεις. Επίσης, ορισμένες «νόμιμες και αγαθές» ουσίες, όπως ο καπνός, ο καφές, το αλκοόλ. Όλες οι ουσίες και γενικότερα οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για δημιουργία ψευδαισθήσεων-παραισθήσεων, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για ΨΕ.

(7) Ψηφιακή παραποίηση εικόνας και ήχου. Αρκετές υπηρεσίες του αμερικανικού στρατού εξοπλίζονται με ειδικές συσκευές και προ-γράμματα επεξεργασίας εικόνας και ήχου, για την πραγματοποίηση των επιχειρήσεων πληροφοριών. Με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατασκευάζεται οπτικοακουστικό υλικό το οποίο αφήνεται να διαρρεύσει έντεχνα στα Μέσα Ενημέρωσης ή το Διαδίκτυο, με τελικό αποδέκτη τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του αντιπάλου, η οποία αναγκάζεται να ενημερώσει την πολιτική ηγεσία ή ακόμη να λάβει εσφαλμένες αποφάσεις αναφορικά με τον τρόπο αντίδρασής της σε ενδεχόμενη απειλή.

(8) Σύστημα ECHELON. Είναι σύστημα κεραιών, δορυ-φόρων και υψηλών ταχυτήτων και δυνατοτήτων Η/Υ, που αναπτύχθηκε και λειτουργεί υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ και ΗΒ. Εξυπηρετεί σκοπούς παρακολούθησης, υποκλοπών, ελέγχου τηλεπικοινωνιών, σε παγκόσμια βάση. Διαθέτει βάσεις με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, ανά τον κόσμο (βλέπε Αγγλική βάση στην Κύπρο, που διαθέτει αυτές τις εγκαταστάσεις), που συνδέονται και επικοινωνούν με δορυφορική σύνδεση και με επίγεια συστήματα.

(9) Κινηματογραφική βιομηχανία. Ο κινηματογράφος, από εμφανίσεώς του, ήταν μέσο εφαρμογής ΨΕ. Οι «βιομηχανίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών του σήμερα (η μεγαλύτερη αυτή του Hollywood), με την υπερσύγχρονη τεχνολογία που διαθέτουν, μπορούν να παραποιούν ιστορίες εθνών, προϊδεάζουν (με διάθεση εκφοβισμού) για επερχόμενες καταστάσεις (παγκοσμιοποίηση, παγκόσμιες καταστροφές, τρομοκρατικά κτυπήματα, «διαφήμιση» του Αμερικανικού Έθνους, φονικοί ιοί), με απώτερο στόχο τον πνευματικό και ψυχικό έλεγχο αλλά και καθοδήγηση των συμπεριφορών των χιλιάδων θεατών.

(10) Φορητές συσκευές ΤΦ (Κινητή τηλεφωνία). Η ευ-ρείας κλίμακας μακροχρόνια παρακολούθηση φορητών συσκευών τηλεφώνων, υψηλά ιστάμενων προσώπων του δημόσιου βίου της χώρας μας, που ήρθε στο φώς της δημοσιότητας τον Μάρτιο του 2006, αλλά και η δυνατότητα διακίνησης μηνυμάτων και «ιών», μέσα από τις συσκευές, καταδεικνύει την ικανότητα-δυνατότητα χρήσης των συσκευών για εξυπηρέτηση ΨΕ.

(11) Διαφήμιση. Μια πρώτη αναφορά έγινε στο υποκεφάλαιο «Υποσεινήδειτα μηνύματα». Εκτός από την αναφερθείσα δυνατότητα, με την χρήση της υπερσύγχρονης τεχνολογίας και εισαγωγή νέων μεθόδων επηρεασμού (τέλειες και ιδανικές εικόνες, τοποθεσίες, ωραίες ψηφιακά επεξεργασμένες φωτογραφίες διαφημιζόμενων εμπορευμάτων, χρήση σεξουαλικής φύσεως επηρεασμού μηνυμάτων (όμορφες και προκλητικές κοπέλες), σε οποιοδήποτε μέσο και αν προβάλλονται, υποθάλπουν ύποπτης προέλευσης και σκοπού μηνύματα, με τελική διάθεση την έμμεση εφαρμογή ΨΕ σε καιρό ειρήνης.

(12) Το εμπόριο σε τουριστικές περιοχές. Τα προς πώ-ληση προϊόντα, γίνεται προσπάθεια από τις εταιρίες που τα προωθούν (και φυσικά εξυπηρετούν συμφέροντα κύκλων που επιζητούν να εφαρμόζουν μορφές ΨΕ), να απεικονίζουν μορφές, προσωπικότητες και τοποθεσίες, εντελώς άσχετες με την ιστορία και τον πολιτισμό της τουριστικής περιοχής όπου διατίθενται. Για παράδειγμα, στα τουριστικά καταστήματα πώλησης τέτοιων ειδών της περιοχής των Καταρρακτών Εδέσσης, αλλά και σε άλλα αντίστοιχα άλλων τοποθεσιών και πόλεων της Ελλάδος, πωλούνται μπλούζες και άλλα μικροαντικείμενα που απεικονίζουν τον Τσεγκεβάρα, τον Μπέγκαμ, τον Μπόμπ Μάρλεϋ, αλλοδαπές τοποθεσίες και λοιπές αλλότριες μορφές και τοποθεσίες, που ουδεμία σχέση έχουν με την περιοχή όπου πωλούνται.

(13) Τρομοκρατία. Σκοπός μιάς τρομοκρατικής ενέργειας είναι να σπείρει τον φόβο, τον πανικό, δια μέσου μεθόδων βίας και καταστροφών, να διεκδικήσει εκπλήρωση συγκεκριμένων απαιτήσεων, έτσι ώστε να οδηγήσει τον επηρεαζόμενο πληθυσμό ή ακόμα και κυβερνήσεις, σε συγκεκριμένες και καθοδηγούμενες από την τρομοκρατική ομάδα, πράξεις. Αντίστοιχα, η παγκόσμια προβολή της ανάγκης καταπολέμησης του φαινομένου της τρομοκρατίας, οδηγεί ολόκληρα έθνη σε λήψη αποφάσεων με γνώμονα την προστασία από την τρομοκρατία. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις έχουμε εφαρμογή σαφών μεθόδων ΨΕ.
Τέλος, η στοιχειοθέτηση μπορεί να γίνει και με αναδρομή στις κάτωθι πηγές.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ανχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Νούσκας «Προβλήματα Ψυχολογικών Επιχειρήσεων»
2. Ανχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Νούσκας, «Ψυχολογικές Επιχειρήσεις»
3. Δημήτρης Ευαγγελόπουλος, «Τεχνολογία Υποταγής Συνείδησης»
4. «Ο Πόλεμος του Κόλπου», Εκδόσεις Ι. Φλώρος
5. Χριστόδουλος Γιαλουρίδης «Η Ελληνοτουρκική σύγκρουση»
6. Σμήναρχος (Ι) Παπαζαχαρίας Σπυρίδωνας, Άρθρο στο περιοδικό ΑΘΗΝΑ (Επιθεώρηση Σχολής Εθνικής Άμυνας) «Η σημασία και ο ρόλος των ψυχολογικών επιχειρήσεων στον πόλεμο του Κόλπου, της Γιουγκοσλαβίας και ενδεχόμενες μελλοντικές χρήσεις»
7. «Φάκελος Ίμια : Το χρονικό της Κρίσης», ‘Αρθρο στο περιοδικό Άμυνα και Διπλωματία
8. Υποστράτηγος ε.α Δημήτριος Καντερές «Ψυχολογικές επιχειρήσεις και Ελληνικά Εθνικά Δίκαια και συμφέροντα», Άρθρο στο περιοδικό Αμυντική Επιθεώρηση Σεπ 2005
9. Ασμχος (Ι) Κουρατζόγλου Ιωάννης, (Εκδοθέν στο ΑΤΑ) «Εγχειρίδιο Ψυχολογικών Επιχειρήσεων»
10. Διαδικτυακές Διευθύνσεις
11. Πλεύρης Κ « Πολιτική Προπαγάνδα » Νέα Θέση ΑΘΗΝΑ 1995
12. Σουν Τζου « Η Τέχνη του Πολέμου»
13. ΕΕ 125 – 1 Ψυχολογικές Επιχειρήσεις
14. FM 33 – 1 (Αμερικάνικος κανονισμός ) Ψυχολογικές Επιχειρήσεις
15. ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
16. Πολυαίνου Στρατηγήματα, Τόμοι Α, Β, και Γ, εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ
17. «Δομή και σχεδίαση της Τουρκικής προπαγάνδας», Άρθρο στο περιοδικό Στρατηγική, ΝΟΕ 1996.
18. «Δορυφορική κατασκοπεία και μυστικές υπηρεσίες», Άρθρο στο περιοδικό Στρατηγική, ΑΠΡ 2000.
19. «Πληροφορίες και ψυχολογικές επιχειρήσεις», Άρθρο στο περιοδικό Άμυνα και Διπλωματία, SCOTT R.GOURLEY ΑΠΡ. 1997.
20. Περιοδικό ΑΜΥΝΑ ΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ, ΟΚΤ 2005
21. Περιοδικό TOMORROW, ΟΚΤ 2005
22. Απομνημονεύματα Τούρκου Στρατηγού Ντεμιρέλ, Μετάφραση από εφημερίδα ΤζιούμΧουριέτ, ΕΛΔΥΚ 1989.
23. Υλικό σε ψηφιακή μορφή από την ΕΔΑΠ της ΑΔΙΣΠΟ

Πηγή

http://rudy2.wordpress.com/e-%ce%ad%cf% … %af%ce%b5/

Related Posts
0 Comments

No Comment.