Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

ΛΕΗΛΑΤΕΙΤΑΙ ΑΓΡΙΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

 Λεηλατεῖται ἄγρια τὸ Καστελλόριζο
Ποιοὶ ἁρπάζουν μεγάλες ἐκτάσεις στὸ ἀκριτικὸ νησὶ
Τοῦ Κώστα Χαρδαβέλλα
         Λίγους μῆνες πρὶν φύγει ἀπὸ τὴν ζωή, ὁ οἰκονομικὸς ἐπιθεωρητὴς Κρήτης καὶ Δωδεκανήσου Μανώλης Χριστοδουλάκης ὑπέβαλε ἐπίσημη ἔκθεση στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν μὲ τὴν ὁποία ζητοῦσε νὰ γίνει ἐπειγόντως ἔλεγχος σὲ ὅλους τους τίτλους κτήσεων μεγάλων οἰκοπέδων στὸ Καστελλόριζο γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν σκοτεινὴ αὐτὴ ὑπόθεση.
        Λόγῳ τῆς ὑψίστης στρατηγικῆς σημασίας τοῦ νησιοῦ γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὁ ἀείμνηστος Χριστοδουλάκης ζητοῦσε νὰ ξεκαθαριστεῖ ἂν οἱ τελικοὶ ἀποδέκτες τῶν ἐκτάσεων στὸ Καστελλόριζο ἦταν Τοῦρκοι ἰδιῶτες ἢ ἑταιρεῖες τουρκικῶν συμφερόντων.
          Ὁ ἔλεγχος Χριστοδουλάκη ἔγινε τὸ 2008 καὶ ἀποκάλυπτε ὅτι ἀπὸ τὸ 2000 εἶχαν γίνει 1.500 συμβολαιογραφικὲς πράξεις γιὰ τὴν ἀλλαγὴ ἰδιοκτησίας στὸ ἀκριτικὸ νησὶ τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει περισσότερους ἀπὸ 200 κατοίκους.
          Προφανῶς μιλᾶμε γιὰ ἕνα σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων ποὺ ἐφάπτεται τῶν κυριαρχικῶν καὶ ἐθνικῶν δικαιωμάτων μας στὸ Αἰγαῖο. Ἀπὸ τὸ 2005 ὑπῆρχε ἡ φήμη στὰ Δωδεκάνησα ὅτι μία μαφία ἑλληνοτουρκικὴ ἁρπάζει ἰδιωτικὴ καὶ δημόσια γῆ στὸ Καστελόριζο. Ἡ μέθοδος ἦταν νὰ οἰκειοποιοῦνται παράνομα ἐκτάσεις ποὺ ἀνῆκαν σὲ οἰκογένειες ἀπὸ τὸ Καστελόριζο, ποὺ εἶχαν μεταναστεύσει στὸ ἐξωτερικὸ καὶ μετὰ νὰ τὶς μεταπωλοῦν σὲ ξένους ἐπενδυτές.
          Δύο χρόνια ἀργότερα, τὸ 2007, εἶχε φθάσει ξαφνικὰ στὸ ἀκριτικὸ νησὶ κλιμάκιο τῆς οἰκονομικῆς ἐπιθεώρησης Δωδεκανήσου καὶ Κρήτης μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν τότε διευθυντὴ τοῦ Μανώλη Χριστοδουλάκη, ὁ ὁποῖος τὸ 2008 ὑπέβαλε ἕνα πόρισμα-σὸκ, στὸ ὁποῖο μιλοῦσε ἀνοιχτὰ γιὰ ἐθνικοὺς κινδύνους ἀπὸ τὸ ξεπούλημα μεγάλων ἐκτάσεων στὸ Καστελόριζο.
          Ἕνα ἀπὸ τὰ συμπεράσματα τοῦ Χριστοδουλάκη ἦταν ὅτι περίπου 20 οἰκογένειες εἶχαν καταφέρει μέσα σὲ μία δεκαετία νὰ κατέχουν ἑκατοντάδες οἰκόπεδα στὸ νησὶ ἀλλὰ τὰ ἐπίμαχα συμβόλαια ποὺ γινόντουσαν στὴ Ρόδο κατὰ ἕνα περίεργο τρόπο ἐξαφανιζόντουσαν ἀπὸ τὰ διάφορα ὑποθηκοφυλακεῖα.
          Ὁ Χριστοδουλάκης μιλᾶ στὴν ἔκθεσή του γιὰ κύκλωμα ποὺ δρᾶ μεθοδικὰ στὸ Καστελόριζο καὶ τόνιζε ὅτι κατὰ περίεργο τρόπο στοὺς ὑποψήφιους ἰδιοκτῆτες ἐκτάσεων περιλαμβάνονταν ἐπιφανεῖς παράγοντες καὶ τῶν Ἀθηνῶν, ἐνῶ ἄφηνε ὑπονοούμενα ὅτι πίσω ἀπ’ ὅλα αὐτὰ ὑπάρχουν παράγοντες τῆς Τουρκίας ποὺ ἐνδιαφέρονται νὰ δημιουργήσουν τουρκικὸ θύλακα στὸ ἀκριτικὸ νησί.
          Τὴν ἄποψη αὐτὴ ὑποστήριζε καὶ ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Μεγίστης, πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μαλτέζος, ὁ ὁποῖος τὸ 2010 εἶχε ἀποστείλει μία ἐξαιρετικὰ σκληρὴ ἀναφορὰ πρὸς τὶς ὑπηρεσίες ποὺ διενεργοῦν τοὺς ἐλέγχους στὸ Καστελόριζο ζητώντας τους νὰ ἐπέμβουν δυναμικὰ καὶ νὰ σταματήσουν τὴ λεηλασία τοῦ Καστελόριζου.
 ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

 

Related Posts
0 Comments

No Comment.