Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΚΥΡΙΟΙ !

Παρακολουθώ με πραγματική έκπληξη εδώ και ημέρες, την όψιμη προσπάθεια των δύο εκ των τριών κυβερνητικών εταίρων (ΠΑΣΟΚ & ΔΗΜΑΡ), να μας πείσουν για τις αντιρρήσεις τους, όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τα εργασιακά θέματα.

Μία προσπάθεια που αγγίζει τα όρια ενός θεάτρου του παραλόγου.

Και εξηγούμαι. 

Για όσους και όσες δε γνωρίζουν την ύπαρξη του ΦΕΚ 38 Α της 28ης Φεβρουαρίου 2012, παραθέτω τα κατωτέρω :
Άρθρο 1 παρ. 1


“Από 14−2−2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15−7−2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1−1−2012, μειώνονται κατά 22%.”

Με βάση αυτό το άρθρο λοιπόν, καθορίσθηκε ο κατώτατος μισθός στα 586€ μεικτά, για πλήρη απασχόληση 8ώρου 5 ημερών, και μέχρι το τέλος των μνημονίων.

Στη δε παρ. 3, διαβάζουμε :

 : 

“Η άμεση προσαρμογή στα νέα μειωμένα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, όπως καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.”

Για ποια  Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μιλάμε τότε ;!

Και τα πράγματα γίνονται πιο ξεκάθαρα όσο συνεχίζουμε την ανάγνωση

Στο άρθρο 2 προβλέπεται :


1. Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συνάπτονται εφεξής για ορισμένο χρόνο ισχύος, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
2. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14−2−2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις 14−2−2013.

Από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 λοιπόν, όσοι εργάζονταν στον ίδιο εργοδότη για περισσότερο από 2 χρόνια, η σύμβασή τους, νομικά, ισχύει για έναν ακόμη χρόνο !

Ο Νόμος όμως προβλέπει … για όλους. Στην παρ.3 του ίδιου άρθρου διαβάζουμε :

3. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που την 14−2−2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27).

Τι προβλέπει το άρθρο 12 του Ν. 1876 του 1990 ;( ΦΕΚ Α 27)

1.Συλλογική σύμβαση εργασίας αόριστης διάρκειας, μπορεί να καταγγελθεί ύστερα από την παρέλευση ενός έτους από την έναρξη της ισχύος της
2.Συλλογική σύμβαση εργασίας μπορεί να καταγγελθεί πριν από την πάροδο ενός έτους ή πριν από τη λήξη της, αν έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι συνθήκες που υπήρχαν κατά την υπογραφή της

Με δυο λόγια δηλαδή, ακόμη και εάν κάποιος εργαζόμενος είχε προσληφθεί από κάποιον εργοδότη τον Ιανουάριο (πχ) του 2012, με βάση τα παραπάνω, μπορούσε να καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας του μόλις ενάμιση μήνα μετά. Ποιος άλλωστε θα διαφωνούσε με το επιχείρημα ότι “οι συνθήκες που υπήρχαν κατά την πρόσληψη, είχαν αλλάξει σημαντικά” ;!

Στη δε παρ. 4 του ΦΕΚ 38 Α της 28ης Φεβρουαρίου 2012, καταρρίπτεται πλέον κάθε επιχείρημα περί … διαπραγμάτευσης, αντιρρήσεων ή ότι άλλο :


4. Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012. Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα. Η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων….”

Με απλά λόγια, τα μόνα που εγγυάται η κυβέρνηση είναι α) ο βασικός μισθός των 586€ και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, ενώ ΠΑΥΕΙ ΑΜΕΣΩΣ να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο επίδομα.

Βλέπετε πουθενά να γίνεται μνεία για το επίδομα γάμου για το οποίο … μάχεται η Δημοκρατική Αριστερά ; Έχει καταργηθεί από τον Φεβρουάριο !

Και, προς Θεού, μην αυταπατάστε διαβάζοντας ότι διατηρείτε το επίδομα ωρίμανσης, ελπίζοντας ότι οι γνωστές 3ετίες έχουν διασωθεί. Λίγο πιο κάτω, στο άρθρο 4, το “τοπίο” είναι ξεκάθαρο :


 Από 14−2−2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Εάν λοιπόν δεν το καταλάβατε ακόμη, μέχρι η ανεργία στη χώρα μας να φτάσει στο 10%, και προσέξτε, ετήσιο ποσοστό ανεργίας, όχι απλά ενός μήνα ή τριμήνου, ξεχάστε ΚΑΙ τις τριετίες, πενταετίες ή ότι άλλο.

Μπορεί φαντάζομαι ο καθένας να υπολογίσει, με τους σημερινούς αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, την ύφεση στο 6 με 7% και την ανεργία να καλπάζει, πότε το ποσοστό της (ετήσια) θα φτάσει σε ποσοστό κάτω του 10% !!
Εάν συνεχίσουμε με τα ίδια υφεσιακά μέτρα φτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, της απαξίωσης αλλά και ποινικοποίησης της επιχειρηματικότητας και της άκρατης φορολόγησης των πάντων, η ανεργία στην Ελλάδα θα συνεχίσει να αυξάνεται και όχι να μειώνεται.
Άλλωστε, ακόμη και εάν μετά από 20 χρόνια καταφέρουμε ως χώρα να φτάσουμε το ποσοστό της ανεργίας κάτω από 10%, μέχρι τότε ο βασικός μηνιαίος μισθός θα είναι στα 586€ (εάν δεν μειωθεί κι άλλο) χωρίς τη δυνατότητα καμίας αύξησης, όσα χρόνια προϋπηρεσίας και εάν έχει κάποιος, όσα χρόνια και αν δουλεύει στον ίδιο εργοδότη.

Ας σταματήσει λοιπόν αυτός ο τραγέλαφος των αντιρρήσεων και του κάλπικου αντάρτικου των κυβερνητικών εταίρων, διότι έχουν πλέον καταντήσει να εμφανίζονται ως κωμικά σκετσάκια σε μια παράσταση που οι θεατές της αγωνιούν πεθαίνοντας, γιατί δεν βρίσκουν τα φάρμακά τους, το γιατρό ή το χειρουργό τους ή ακόμη και ένα πιάτο φαγητό, ρημάζοντας την όποια αξιοπρέπειά τους, ψαχουλεύοντας στους κάδους σκουπιδιών

Έχετε συμφωνήσει σε όλα κύριοι και απλά κερδίζετε χρόνο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου όπου, ελπίζετε, να διασωθείτε με την ΔΙΚΗ σας και όχι δική μας, δόση των (χ) δισεκατομμυρίων, που θα σταλεί απευθείας στον Νεοαποικιακό Κεντρικό Ειδικό Λογαριασμό Διαχείρισης του Χρέους της χώρας, αφού βέβαια αφαιρεθούν όσα αναλογούν στις τράπεζες τις οποίες ανακεφαλαιοποιείτε με τον ιδρώτα και το αίμα του κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας.
http://georgetsakiris.blogspot.gr/2012/10/blog-post_29.html 

 

Πηγή

Related Posts
0 Comments

No Comment.