Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ – ΕΝΕΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ

Η εταιρία Σήματεκ στο Ώστιν του Τέξας, παρήγαγε το 1993 ένα τσιπ πάχους
μόνο 0.35 μικρών, σχεδόν το 1/200 του πάχους μιας ανθρώπινης τρίχας.
Η εφημερίδα “The Washington Times” παρουσίασε στις 11 Οκτωβρίου 1993
ένα άρθρο του Μάρτιν Άντερσον με τίτλο “Εθνικό Τατουάζ Υψηλής Τεχνολογί-
ας”, όπου αναφέρεται ένα εμφυτεύσιμος, ενέσιμος πομπός που κατασκεύασε η
Αεροπορική Εταιρία Hughes. Ο πομπός αυτός διαφημίζεται σα μια “ευφυής,
ασφαλής, φθηνή και διαρκής μέθοδος αναγνώρισης με τη χρησιμοποίηση ρα-
διοκυμάτων. Ένα μικροτσίπ, στο μέγεθος ενός κόκκου ριζιού που τοποθετείται
κάτω από το δέρμα”. Αυτό μπορεί επίσης να “ενεθεί μαζί με ένα εμβόλιο ή μό-
νο του”.

Εικόνα

Το τσιπ αυτό περιέχει ένα αλφαριθμητικό κώδικα αναγνώρισης δέκα χαρακτή-
ρων που δεν αντιγράφεται ποτέ. Όταν περάσει ένα σκάνερ από πάνω του, αυ-
τό εκπέμπει ένα “μπιπ” κι εμφανίζεται στη ψηφιακή οθόνη του σκάνερ ο αριθ-
μός μας. Μπορούν να διατεθούν πάνω από 34 δισεκατομμύρια κωδικοί αριθ-
μοί. Προς το παρόν η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση
και αναγνώριση ζώων (σκύλων, γατών, αλόγων και βοοειδών). Με 30 μέχρι
50 δολάρια ένας κτηνίατρος εμφυτεύει ένα τέτοιο μικροτσίπ σε ένα σκύλο ή
γάτα, για να μπορούν αυτά να αναγνωριστούν, αν εμφανιστούν π.χ. στην Ε-
ταιρεία Προστασίας Ζώων. Τέτοια τσιπ χρησιμοποιούνται επίσης από βιολόγους
για να παρακολουθήσουν τους σολομούς και άλλες ποικιλίες ψαριών στην α-
νοικτή θάλασσα. Όταν το ψάρι έλθει κοντά σε ένα ειδικό ραδιοπομπό, εκπέ-
μπεται ένα σήμα από το τσιπ, που αναγνωρίζει αυτό το ιδιαίτερο πλάσμα.
Θεωρείται ότι στο μέλλον αντί να κρατάμε μια πλαστική ταυτότητα στο πορτο-
φόλι μας, θα μπορούμε να έχουμε αυτό το μικροτσίπ κάτω από το δέρμα μας,
με το οποίο θα μπορούμε αμέσως να αναγνωριστούμε.

Ναι ο Μεγάλος Αδελφόςθα μπορεί να μας παρακολουθεί πιο στενά,
γιατί βέβαια δε θα μπορούμε ναπούμε ότι έχουμε ξεχάσει ή
χάσει την νέα αυτή ηλεκτρονική μας ταυτότητα.
Από την άλλη μεριά, μόλις εμφυτευτεί το μικροτσίπ είναι ουσιαστικά αδύνατον
να απομακρυνθεί, ακόμα και με χειρουργική επέμβαση, έστω και αν χρησιμο-
ποιήσουμε τις πιο προχωρημένες τεχνικές ραδιογραφίας. Αυτό συμβαίνει γιατί
προσκολλάται πάνω στο γυαλί που περιβάλλει το τσιπ ινώδης ιστός για να ε-
μποδίσει τη μετανάστευσή του. Εφόσον το τσιπ λειτουργεί με ραδιοκύματα
χαμηλής συχνότητας και δεν περιέχει καμιά μπαταρία, παραμένει αδρανές χω-
ρίς να έχει φθαρτά μέρη.

Εικόνα

Πολλοί πιστεύουν ότι το μικροτσίπ αυτό μπορεί να συνδέσει το άτομο με μια
βάση δεδομένων ενός υπολογιστή ή να ανιχνεύσει τη θέση του μέσω ενός δο-
ρυφόρου. Η ανίχνευση των μικροτσίπ συμβαίνει πράγματι. Η Εταιρία Hughes
Missiles Systems Company χρησιμοποιεί μικροτσίπ για να ανιχνεύει αεροπλά-
να και οχήματα. Γιατί όχι και ανθρώπους;

Ενώ το Global Positioning System μπορεί να ανιχνεύσει αεροπλάνα, θεωρείται
ότι υπάρχει τώρα ένα σύστημα δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά που μπορεί να
ανιχνεύσει μικροτσίπ που ενίονται σε ανθρώπους. Ο μηχανικός, ηλεκτρονικός
και εφευρέτης Δρ. Καρλ Σάντερς, που σχεδίασε το βιοτσίπ Intelligence
Manned Interface (IMI) για τους ανθρώπους συμφωνεί ότι ορισμένα μικροτσίπ
μπορούν να πιαστούν από δορυφόρους χαμηλής τροχιάς: “Τα χρησιμοποιήσα-
με ήδη με το στρατιωτικό προσωπικό στο πόλεμο του Ιράκ, όπου αυτά ανι-
χνεύθηκαν πραγματικά με τη χρησιμοποίηση αυτού του ιδιαίτερου τύπου συ-
σκευής”.

Ο Δρ. Σάντερς, με ένα εκτεταμένο υπόβαθρο στο σχεδιασμό συστημάτων επι-
σκόπισης για τη CIA και το FBI, παρόλο που εργάσθηκε για το σχεδιασμό του
μικροτσίπ πριν από χρόνια, φοβάται τώρα ότι οι μυστικές υπηρεσίες θα το κα-
ταχραστούν. Σε μια κασέτα που δημιούργησε για να εξηγήσει τις απόψεις του
πάνω στο μικροτσίπ, λέει τα εξής: “Ξόδεψα τριανταδύο χρόνια της ζωής μου
στη μηχανική σχεδίαση, σχεδιάζοντας μικροτσίπ για το βιοϊατρικό πεδίο… Ό-
ταν εργαζόμασταν για το μικροτσίπ δεν είχαμε ιδέα ότι θα γινόταν ποτέ ένα
τσιπ αναγνώρισης ταυτότητας…”. Ο Σάντερς πιστεύει ότι αυτό το τσιπ θα χρη-
σιμοποιηθεί τελικά για την αναγνώριση ανθρώπων, πιθανά χωρίς τη θέλησή
τους.

Το ενέσιμο μικροτσίπ έχει παραβληθεί με τη “Σφραγίδα του Θηρίου” της Απο-
κάλυψης, που λέει ότι μόνο αυτοί που θα έχουν ένα σημάδι στο δεξί χέρι ή
στο μέτωπό τους στο Τέλος των Ημερών θα μπορούν να αγοράζουν ή να που-
λάνε. Η ειρωνεία είναι ότι ο υπερϋπολογιστής στις Βρυξέλες που διαχειρίζεται
τις τραπεζικές εμπορικές ανταλλαγές για τη Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunications (Κοινωνία για τις Παγκόσμιες Διατραπεζικές Οι-
κονομικές Τηλεπικοινωνίες) έχει το ψευδώνυμο “Το Θηρίο”.

Και άλλες εταιρίες έχουν κατασκευάσει εμφυτεύσιμους μικροπομπούς αναγνώ-
ρισης. Για παράδειγμα η την εταιρία Ντέστρον-Φήαριν έχει εμφυτεύσει μέχρι
σήμερα πάνω από 3 εκατομμύρια τέτοιους πομπούς αναγνώρισης σε ζώα σε
όλο το κόσμο. Και ο πομπός αυτός ενεργοποιείται με ένα ραδιοσήμα χαμηλής
συχνότητας και μεταδίδει μετά τον κωδικό αριθμό στο σύστημα ανάγνωσης.
Το μικροσκοπικό ηλεκτρονικό σύστημα του πομπού ενεργοποιείται από την
ραδιοακτίνα χαμηλής ισχύος που στέλνεται από τη συμβατή συσκευή ανάγνω-
σης.

Ζώα παρακολουθούνται ήδη με βιοτηλεμετρία για τριάντα περίπου χρόνια. Με-
ρικοί πιστεύουν ότι ανάλογα τηλεμετρικά συστήματα χρησιμοποιεί και ο στρα-
τός των ΗΠΑ για τη παρακολούθηση ανθρώπων. Σύμφωνα με το Ασοσιέιτεντ
Πρες, ο Δρ. Ντάνιελ Μαν, ένας πλαστικός χειρούργος στο Μαϊάμι της Φλόρι-
ντα, μπορούσε με τη βοήθεια μιας συσκευής να εντοπίσει χαμένα παιδιά ή να
βρει θύματα της νόσου Αλτσχάιμερ. Η συσκευή εξέπεμπε ένα σήμα που μπο-
ρούσε να παρακολουθηθεί από ένα σύστημα κινητής τηλεφωνίας και πιθανά
από ένα δορυφόρο. Αυτή ήταν λίγο μεγαλύτερη από το εμφύτευμα της εταιρί-
ας Ντέστρον. Το εμφύτευμα του Δρ. Μαν δεν μπορεί να ενεθεί απλά με μια ει-
δική σύριγγα. Για να εμφυτευτεί πρέπει να γίνει μια μικρή χειρουργική τομή.
Σύμφωνα με το Δρ. Μαν, η καλύτερη θέση για το εμφύτευμά του είναι πίσω
από το αυτί. Είναι περίεργο που απαχθέντες από στρατιωτικό προσωπικό, ό-
πως η Ντέμπυ Τζόρνταν ή ο Λήιχ Χάλεϋ, έχουν αναφέρει ότι οι γιατροί αφαί-
ρεσαν εμφυτεύματα από το αυτί τους.

Ο Δρ. Μαν λέει ότι η συσκευή του τροφοδοτείται από μια μικρή μπαταρία,
η οποία μπορεί να φορτωθεί εύκολα με
μια συσκευή που κρατείται έξω από το σώμα, κοντά στη θέση του εμφυτεύμα-
τος. Οι αρχές για να ανακαλύψουν ή παρακολουθήσουν ένα άτομο θα πρέπει
να χρησιμοποιήσουν τρεις δορυφόρους, ή ειδικά εξοπλισμένα ελικόπτερα.
Χρησιμοποιώντας τριγωνισμό για να ακολουθήσουν το σήμα του εμφυτεύμα-
τος, οι δορυφόροι ή τα ελικόπτερα θα εντόπιζαν με ακρίβεια τη θέση του ατό-
μου.

 

 

Ήδη από τη δεκαετία του ’60 ειδήμονες της Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (Δρ.
Στήβεν Μετζ και Δρ. Τζέιμς Κιέβιτ) είχαν προβλέψει ότι στο προσεχές μέλλον
κάθε Αμερικανός που θα βρισκόταν σε κίνδυνο θα μπορούσε να εφοδιασθεί με
μια ατομική συσκευή ηλεκτρονικού εντοπισμού της θέσης του (IPLD), η οποία
θα μπορούσε να εμφυτευτεί μόνιμα κάτω από το δέρμα του. Αυτή θα ενεργο-
ποιείτο αυτόματα από μακριά, είτε με την αναχώρησή του από τις ΗΠΑ, ενώ θα
περνά μπροστά από κάποια οθόνη ασφαλείας, για παράδειγμα στα αεροδρόμια.

Από την άλλη μεριά ο ειδικός των υπολογιστών της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφα-
λείας (NSA) των ΗΠΑ, Δρ. Τζόσεφ Μέγιερ, πρότεινε στη δεκαετία του 1970 να
προσαρτώνται πομποί στους Αμερικανούς που συλλαμβάνονται για ένα έγκλη-
μα.

Εικόνα

Στο Κίνγκστον του Οντάριο του Καναδά η τοπική εφημερίδα Whig Standard (η
αρχαιότερη εφημερίδα του Καναδά) έγραψε στις 19 Μαΐου 1998 ένα άρθρο για
ένα νέο εμφύτευμα στη μορφή ενός μικροτσίπ που μπορούσε να παρακολου-
θεί και να ελέγχει τους κατάδικους των φυλακών. Αυτό μπορούσε να ανιχνευ-
θεί από δορυφόρο ή τηλεπικοινωνιακά συστήματα και να χρησιμοποιηθεί για
να ακινητοποιήσει τους φορείς του, ή ακόμα και τους σκοτώσει. Ήταν μάλιστα
τόσο μικρό που μπορούσε να τοποθετηθεί με ένεση μέσα στο σώμα.

Ο διαφημιστής Στέφεν Κάρτερ, μιας Συμβουλευτικής Εταιρίας της Νότιας Κα-
ρολίνα, έχει προτείνει τη χρησιμοποίηση αυτής της συσκευής στην Αμερική για
την αποσυμφόρηση των φυλακών και μαζί την διάσωση εκατομμυρίων δολα-
ρίων από την εφαρμογή του τρέχοντος δαπανηρού σωφρονιστικού συστήμα-
τος. Οι κατάδικοι θα μπορούν να παρακολουθούνται πλήρως σε κατάλληλα
μόνιτορ και να ελέγχεται η κάθε τους κίνηση, επιτρέποντας έτσι την απελευ-
θέρωσή τους από τη φυλακή. Οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούσαν να ακινητο-
ποιηθούν, ή ακόμα να σκοτωθούν, αν σκόπευαν να συνεχίσουν την εγκλημα-
τική τους συμπεριφορά. Μπορεί βέβαια αυτά τα σχέδια να θυμίζουν τον Όρ-
γουελ και το Μεγάλο Αδελφό, αλλά σύμφωνα με τον Κάρτερ το έθνος χρειαζό-
ταν άμεσα την εφαρμογή τους για να αντιμετωπίσει τα έξοδα και τον διαρκώς
αυξανόμενο αριθμό των εγκληματιών στις Αμερικανικές φυλακές.

Μερικοί ισχυρίζονται ότι ένα τέτοιο τσιπ έχει δοκιμασθεί στη Φλόριντα και ότι
κανείς δεν γνωρίζει πόσοι το μεταφέρουν ήδη ανίδεοι επάνω τους. Οι υποχρε-
ωτικοί εμβολιασμοί στο σχολείο είναι μια από τις σκέψεις που μας έρχονται στο
μυαλό, οι οποίοι αποκτούν έτσι μια φοβερή προοπτική.

Ο κυβερνητιστής ερευνητής Κέβιν Γουόργουικ έκανε μια εντυπωσιακή επίδειξη
για την αλληλεπίδραση ανθρώπου και μηχανής εμφυτεύοντας ένα βιοτσίπ στο
χέρι του. Όταν έμπαινε στο γραφείο του κτιρίου του, άναβαν τα φώτα και μια
φωνή από ένα μεγάφωνο του έλεγε πόσο e-mail τον περίμενε. Όπως παρατή-
ρησε: “Καθώς κινούμαι τριγύρω, ο υπολογιστής στο κτίριο μπορεί να με εντο-
πίσει. Δυνητικά, οι μηχανές θα μπορούσαν να είναι πιο έξυπνες από τον άν-
θρωπο”.
Ο Γουόργουικ είπε ότι το δικό του πείραμα ήταν μια προσπάθεια για να παρου-
σιάσει τη τρέχουσα εφαρμογή της τεχνολογίας των βιοτσίπ και να δείξει τις
δυνατότητές τους για το μέλλον. Τελικά, όπως λέει, τα εμφυτευόμενα μικρο-
τσίπ θα συνδέσουν το ανθρώπινο νευρικό σύστημα με τους εξωτερικούς υπο-
λογιστές, σαν τερματικά σε ένα δίκτυο.

Πιστεύει ότι στο μέλλον, τα δυο βασικά είδη των βιοτσίπ: αυτά που χρησιμο-
ποιούντα σαν ετικέτες αναγνώρισης και αυτά που ρυθμίζουν τις σωματικές λει-
τουργίες (π.χ. οι βηματοδότες), θα συνδυαστούν μεταξύ τους. Αρκετά σύντο-
μα οι άνθρωποι θα επικοινωνούν με υπολογιστές χωρίς να χρησιμοποιούν
πλήκτρα ή ποντίκι.
“Καθώς θα κινούμε τριγύρω τους μυς μας, θα μπορούμε να
ελέγχουμε τον υπολογιστή. Θα μπορούσαμε να γράψουμε κουνώντας απλώς
τα χέρια μας”.

Ο Γουόργουικ, αφαίρεσε τελικά το μικροτσίπ από το μπράτσο του, γιατί όπως
είπε η συσκευή προσέλκυε ανεπιθύμητη προσοχή: “Τα τηλεοπτικά βαράιτυ σό-
ου μου έχουν ζητήσει κατά κάποιο τρόπο να παρουσιάσω νούμερα τσίρκου,
όπως το να περπατώ τριγύρω και να ανάβω διάφορα φώτα κουνώντας το χέρι
μου. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου”.

Μερικοί πιστεύουν ότι τα σύγχρονα αμερικάνικα αυτοκίνητα έχουν σχεδιαστεί,
έτσι ώστε να εκπέμπουν σήματα από το αυτοκίνητο προς τους δορυφόρους.
Με αυτό το τρόπο οι αρχές μπορούν να σε παρακολουθήσουν όπου και να πας
(εφόσον είσαι μέσα στο αυτοκίνητο). Θεωρείται ότι ο ηλεκτρομαγνητικός αυ-
τός εκπομπός είναι εγκατεστημένος στον άξονα του τιμονιού, γιατί με αυτό το
τρόπο 1) μας αντικρίζει 2) μπορεί να εκπέμψει εύκολα τα ηλεκτρομαγνητικά
κύματα πάνω μας και 3) αυτή η θέση σπάνια χρειάζεται κάποια επιδιόρθωση.
Σύμφωνα με τον ερευνητή Άλαν Γιου, με αυτό το τρόπο οι χειριστές της μηχα-
νής ελέγχου του νου, εκτός από τον εντοπισμό του ατόμου, θα μπορούν να
διαβάζουν τις σκέψεις του και να εστιάζουν πάνω του ηλεκτρομαγνητικά κύ-
ματα για να του προκαλέσουν φυσικό θάνατο, ή για να τον κάνουν να πέσει σε
μια κατάσταση ζάλης ή ισχυρής υπνηλίας και να προκληθεί έτσι ένα αυτοκινη-
τιστικό δυστύχημα.

Ο Κος Τζων Χο από το Ντάλας του Τέξας (

john@jho.com

) αναφέρει ότι όταν
μια μεγάλη εταιρία τηλεπικοινωνιών δοκίμαζε το καινούργιο της Προσωπικό
Σύστημα Επικοινωνιών στο κέντρο του Λος Άντζελες, χρειάσθηκε να εγκατα-
στήσει μερικούς μικρούς δέκτες πάνω στους στύλους των φώτων της ΔΕΗ.
Ενώ οι τεχνικοί εγκαθιστούσαν τον εξοπλισμό τους, ανακάλυψαν μερικά ά-
γνωστα κουτιά πάνω στους στύλους, που κανένας δεν ήξερε τι ήταν. Θα πρέ-
πει κάποιος απ’ αυτούς να έκανε κάτι σε αυτά τα κουτιά, γιατί μετά από λίγες
μέρες το γραφείο της εταιρίας δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από το FBI που τους
έλεγε να μείνουν μακριά από αυτά τα κουτιά. Σύμφωνα με τον Άλαν Γιου, οι
φωτεινοί αυτοί στήλη της ΔΕΗ στις ΗΠΑ είναι η πιθανή θέση εγκατάστασης ε-
νός επί μέρους ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης των μυστικών υπηρε-
σιών. Ο Άλαν Γιου αναφέρει ένα γνωστό του θύμα ηλεκτρομαγνητικής παρε-
νόχλησης το οποίο όταν πήγαινε για ψώνια στο τοπικό σούπερ μάρκετ άκουγε
καμιά φορά να εκφωνούνται διάφορες λέξεις στον αέρα. Επίσης μερικές φορές
τα κύματα εστιάζονταν στο κεφάλι του, ενώ προσπερνούσε το στύλο της ΔΕΗ.

To κείμενο πάρθηκε απο το βιβλίο Τεχνολογία υποταγής συνειδήσεων του Δημήτρη Ευαγγελόπουλου.

Related Posts
0 Comments

No Comment.