Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Ὅσιος Γαβριὴλ ὁ διὰ Χριστὸν σαλός περὶ ἐσχάτων καὶ Ἀντιχρίστου.

 

Περὶ ἐσχάτων καὶ Ἀντιχρίστου.

 

Στὰ χρόνια του Ἀντιχρίστου οἱ ἄνθρωποι θὰ περιμένουν τὴ σωτηρία ἀπὸ τὸ Διάστημα. Αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ μεγαλύτερο τέχνασμα τοῦ διαβόλου. Ἡ ἀνθρωπότητα θὰ ζητεῖ βοήθεια ἀπὸ τοὺς ἐξωγήινους, χωρὶς νὰ γνωρίζει ὅτι αὐτοὶ στὴν πραγματικότητα εἶναι δαίμονες.

 

Ὁ Γέροντας Γαβριὴλ ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς (1929-1995), πλήρης Χάριτος καὶ ἁγιοπνευματικῶν χαρισμάτων, ἀπολάμβανε μεγάλου σεβασμοῦ στὴ Γεωργία. Μαρτυρίες γιὰ τὴν ἁγιότητα τοῦ δίνουν σὲ ἕνα μικρὸ βιβλίο Μητροπολίτες, ἡγούμενοι, ἡγουμένισσες, μοναχοί, ἱερεῖς καὶ λαικοί. Ὁ Γέροντας ἦταν ἀσυμβίβαστος μὲ κάθε ἀντίχριστη πολιτικὴ καὶ πρακτική.

 

Τὴν πρωτομαγιὰ τοῦ 1965 ἔκαψε ἕνα 12μετρο πορτραῖτο τοῦ Λένιν ποὺ κρεμόταν στὸ κτίριο τοῦ ἀνωτάτου Σοβιὲτ στὴν Τυφλίδα, πρωτεύουσα τῆς Γεωργίας. Συνελήφθη ἀπὸ τὴν Κά-Γκέ-Μπέ. Στὴν ἐρώτηση τοῦ ἀνακριτοῦ γιατί τὸ ἔκανε ἀπάντησε: «Τὸ ἔκανα γιατί δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λατρεύουμε ἕνα ἄνθρωπο. Ἐκεῖ, στὴν θέση τοῦ πορτραίτου τοῦ Λένιν, πρέπει νὰ κρεμάσετε τὴν εἰκόνα τῆς Σταυρώσεως τοῦ Χριστοῦ. Γιατί γράφετε ‘Δόξα στὸν Λένιν’; Πρέπει νὰ γράψετε: Δόξα στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό». Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸν ἔκλεισαν σὲ ψυχιατρικὴ κλινική, ὅπου διέγνωσαν σχιζοφρένεια!!! (Δεῖτε λεπτομέρειες τοῦ περιστατικοῦ στήν ἐπόμενη ἐνότητα «Λίγα λόγια γιά τόν βίο του»).

 

Παραθέτουμε στὴν συνέχεια μερικὲς ἀπὸ τὶς νουθεσίες τοῦ Γέροντος πρὸς τὰ πνευματικὰ τοῦ τέκνα περὶ τῶν ἐσχάτων καὶ τοῦ Ἀντιχρίστου.

 

Δίδασκε ὁ Γέροντας: στοὺς ἐσχάτους καιροὺς τοὺς ἀνθρώπους θὰ τοὺς σώσουν ἡ ἀγάπη, ἡ ταπείνωση καὶ ἡ καλωσύνη. Ἡ καλωσύνη ἀνοίγει τὶς πύλες τοῦ Παραδείσου, ἡ ταπείνωση ὁδηγεῖ μέσα σ’ αὐτόν, ἀλλὰ ἡ ἀγάπη ἐμφανίζει τὸν Θεό.

 

Ὅλους, ὅσοι πήγαιναν σ’ αὐτὸν γιὰ εὐλογία, τοὺς παρακαλοῦσε κλαίγοντας: νὰ κάνετε τὸ καλὸ γιὰ νὰ σᾶς σώσει ἡ καλωσύνη σας. Ἡ γῆ κατὰ τὸ ἥμισυ ἔγινε Ἅδης. Ὁ Ἀντίχριστος στέκεται στὴν πόρτα καὶ δὲν τὴ χτυπᾶ ἁπλῶς, ἀλλὰ ὁρμᾶ μέσα. Ἐσεῖς θὰ τὸν δεῖτε τὸν Ἀντίχριστο. Θὰ προσπαθήσει νὰ βασιλεύσει σὲ ὄλον τὸν πλανήτη. Παντοῦ θὰ γίνονται διωγμοί… μὴ μένετε χώρια. Κρατηθεῖτε μαζί, δέκα-δεκαπέντε μαζί. Βοηθεῖτε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον.

 

Στοὺς ἐσχάτους χρόνους νὰ μὴν κοιτᾶτε τὸν οὐρανό. Μπορεῖ νὰ πλανηθεῖτε ἀπὸ τὰ ψευδοσημεία ποὺ θὰ παρουσιάζονται ἐκεῖ. Θὰ ἐξαπατηθεῖτε καὶ θὰ ἀπολεσθεῖτε…

 

Θὰ βάλουν τὸ χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου στὸ χέρι καὶ στὸ μέτωπο. Τὰ διάφορα προιόντα (τροφές, εἴδη κατανάλωσης) δὲν μποροῦν νὰ σᾶς προκαλέσουν βλάβη. Ἔστω κι’ ἂν βάζουν σ’ αὐτὰ τὸν ἀριθμὸ τοῦ Ἀντιχρίστου, αὐτὸ δὲν εἶναι ἀκόμη τὸ χάραγμα. Πρέπει νὰ λέτε τὸ ‘Πάτερ ἠμῶν’, νὰ κάνετε τὸν Σταυρό σας καὶ ἡ τροφή σας θὰ ἁγιάζεται. Στὰ χρόνια του Ἀντιχρίστου οἱ ἄνθρωποι θὰ περιμένουν τὴ σωτηρία ἀπὸ τὸ Διάστημα. Αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ μεγαλύτερο τέχνασμα τοῦ διαβόλου. Ἡ ἀνθρωπότητα θὰ ζητεῖ βοήθεια ἀπὸ τοὺς ἐξωγήινους, χωρὶς νὰ γνωρίζει ὅτι αὐτοὶ στὴν πραγματικότητα εἶναι δαίμονες (Πρόγραμμα: Blue Beam τῆς NASA).

 

Ρώτησαν τὸν Στάρετς ἂν μπορεῖ κανεὶς νὰ κλέψει τροφή, ὅταν δὲ θὰ μπορεῖ νὰ τὴν ἀγοράσει. Ἀπάντησε ἔτσι: «Ἂν κλέψεις, θὰ παραβεῖς μία ἀπὸ τὶς δέκα ἐντολές. Ὅποιος ἐνεργεῖ ἔτσι, ἀκόμη καὶ ἔτσι δέχεται τὸν Ἀντίχριστο. Ὁ πιστὸς ἄνθρωπος πρέπει νὰ ἐλπίζει στὸ Θεό. Ὁ Κύριος στοὺς ἔσχατους χρόνους θὰ ἐνεργεῖ τέτοια θαύματα, ὥστε ἕνα φυλλαράκι ἀπὸ τὸ δένδρο θὰ φθάνει γιὰ τροφὴ ἑνὸς μηνός. Στ’ ἀλήθεια. Ὁ πιστὸς ἄνθρωπος θὰ σταυρώνει τὴ γῆ, καὶ ἐκείνη θὰ τοῦ δίνει ψωμί. Ἂν βιάσουν ἕνα κορίτσι, τὸ διακορεύσουν χωρὶς τὴ θέλησή του, αὐτὸ ἐνώπιόν του Θεοῦ θὰ παραμείνει παρθένος. Ἔτσι θὰ γίνει καὶ μὲ τὸ χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἂν δώσουν τὸ χάραγμα ἐνάντια στὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὸ δὲν θὰ ἐνεργεῖ ἐπάνω του. Στὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο εἶναι γραμμένο ὅτι παντοῦ θὰ γίνονται διωγμοὶ ἀλλὰ καὶ θλίψη σὲ ὅποιον προδίδει τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Θὰ ἔρθει καιρὸς ποὺ θὰ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ φύγετε στὰ βουνά, μόνο νὰ μὴν τὸ κάνετε ἕνας-ἕνας.

 

Ὁμαδικὰ νὰ φεύγετε στὰ βουνὰ καὶ στὰ δάση. Γιὰ τοὺς πιστοὺς χριστιανοὺς ἡ μεγαλύτερη θλίψη θὰ εἶναι ὅτι αὐτοὶ θὰ φεύγουν στὸ δάσος, ἀλλὰ οἱ κοντινοί τους ἄνθρωποι θὰ δέχονται τὸ χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου. Στοὺς ἐσχάτους καιροὺς οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Ἀντιχρίστου θὰ πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία, θὰ βαπτίζονται, θὰ κηρύττουν γιὰ τὶς εὐαγγελικὲς ἐντολές. Ὅμως μὴν τοὺς πιστεύετε. Αὐτοὶ δὲν θὰ ἔχουν τὰ καλὰ ἔργα. Μόνο μὲ τὰ καλὰ ἔργα μπορεῖ κάποιος νὰ ἀναγνωρίσει τὸν ἀληθινὸ Χριστιανό».

 

Ὅσα γράφει ὁ Γέροντας δὲν πρέπει νὰ μᾶς δημιουργοῦν ἄγχος καὶ ὑπερβολικὴ ἀνυσηχία ἀλλὰ νὰ μᾶς ὁπλίζουν μὲ πίστη καὶ ὑπομονὴ νὰ μᾶς νθαρύννουν σὲ περισσότερη προσευχὴ καὶ προσοχὴ στὶν ζωή μας. Καί, ἐννοεῖτε, δὲν πρέπει νὰ παραιτηθοῦμε, ὅσο ἀκόμα μας παίρνει, ἀπὸ τὰ δικαιώματά μας, τὴν ἐργασία μας, καὶ τὴν φροντίδα τῶν παιδιῶν μας.

 

“ΙΣΧΥΕΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΑΙΟΥΣΘΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΩ ΠΡΕΣΒΕΙΑΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΤΡΟΣ Κ’ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ – ΑΜΗΝ

 

Πηγή: ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ, Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς – Μάρτιος 2012,

 

http://www.impantokratoros.gr/

 
Related Posts
0 Comments

No Comment.