Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Ἕτοιμη τυπογραφημένη δήλωση ἄρνησης δωρεᾶς ὀργάνων

 

 

 

 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΣΔΟΤΗΣ ΖΩΗΣ

 
 

ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 
 

ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 
  Γιά τήν διευκόλυνση ὅσων θά ἀποστείλουν δήλωση ἄρνησης δωρεᾶς ὀργάνων, παραθέτουμε ἕτοιμο τό ἔντυπο τῆς δήλωσης καί ἕτοιμο τυπογραφημένο κείμενο.
Προσπαθήσαμε νά ἀποκλείσουμε κάθε ἐνδεχόμενο νά «μήν κατανοήσει» τό Κράτος τήν ἄρνησή μας στή μεταμόσχευση ζωτικῶν ὀργάνων ( καί ὡς δότες καί ὡς λῆπτες ), ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ΦΟΝΟ καί ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ!
 

 Προσοχή:

 
1. Στήν δεύτερη σειρά τοῦ κειμένου στή λέξη: νεκρ (ός ἤ ή) καί στήν τρίτη σειρά τοῦ κειμένου στή λέξη: ἀναίσθητ (ος ἤ η), ἀφήσαμε τήν κατάληξη κενή, γιά νά συμπληρωθεῖ ἀνάλογα μέ τό φύλο.

2. Τό πλαίσιο τοῦ εἰκονιδίου τῆς Σημαίας στό ἐπάνω μέρος τῆς δήλωσης, στήν ἐκτύπωση δέν θά φαίνεται, γιά τήν καλύτερη αἰσθητική τοῦ ἐντύπου
 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

 
Οἱ δηλώσεις νά ἀποστέλλονται στή διεύθυνση:
 

 Ἐθνικός Ὀργανισμός Μεταμοσχεύσεων

 
 

Τμῆμα Προώθησης Δωρεᾶς Ἱστῶν & Ὀργάνων

 
 

 

 

 

Ἀν. Τσόχα 5, 11521 Ἀθήνα

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 

1. Θά πρέπει νά πιστοποιηθεῖ τό γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς σέ Κ.Ε.Π. ἤ σέ Ἀστυνομικό Τμῆμα!
2. Νά βγεῖ φωτοτυπία τῆς δήλωσης καί νά ἐπικυρωθεῖ,
γιά νά ἔχουν ὁ δηλών ἤ ἡ δηλοῦσα πιστό ἀντίγραφο στήν κατοχή τους!
3. Ἡ δήλωση νά ταχυδρομηθεῖ ἀπό ΕΛΤΑ ὥστε νά κρατηθεῖ ἀποδεικτικό ἀποστολῆς,
γιά καλύτερη κατοχύρωση ὅτι ἐστάλη στόν Ε.Ο.Μ. (Ἐθνικός Ὀργανισμός Μεταμοσχεύσεων)!

 Καλή ἐπιτυχία. Ὁ Θεός μαζί μας.
Πηγή:ἐστάλη μέσω ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου

Πηγή

Related Posts
0 Comments

No Comment.