Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

BAR CODE ( Ε.Α.Ν.-13 UPC) και το (666) Μέρος Β’

Τα modules της κωδικοποίησης των αριθμών 0-9, του συστήματος UPC αρχικά, και του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΑΝ-13 τώρα, στη δεξιά πλευρά (EVEN PARITY)

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1110011 1100110 1101100 1000010 1011100 1001110 1010000 1000100 1001000 1110100

 

Πιο πάνω οι κωδικοί που αναπαριστούν τους αριθμούς από το 0 ως το 9 στη δεξιά πλευρά ενός γραμμωτού κώδικα (barcode). Αυτή η κωδικοποίηση αποτελεί ένα σετ, γιατί θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, όπως πράγματι συμβαίνει στην αριστερή πλευρά που οι αριθμοί λαμβάνονται και από άλλα σετ κωδικοποίησης. Συνολικά χρησιμοποιούνται τρία σετ στο ΕΑΝ 13, τα A, B, C, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με τη λεπτομέρεια της τυποποίησης, η οποία μάλιστα εξελίσσεται κατά καιρούς.

Γενικά κάθε αριθμός στο σύστημα αυτό παριστάνεται από ένα σύνολο 7 modules (μερών) που αποδίδουν στο τέλος τις μπάρες (λωρίδες ή bars εξ ου και barcode) ή και “χαρακιές“, από την οποία προέρχεται και ο χαρακτηρισμός “χάραγμα“. Μια παχιά μαύρη λωρίδα σημαίνει ότι περισσότερα του ενός μαύρα modules την απαρτίζουν. Ομοίως ένα λευκό φαρδύ διάκενο είναι ενδεικτικό του ότι απαρτίζεται από περισσότερα του ενός λευκά modules. Γενικά η κωδικοποίηση αυτή δουλεύει με τον τρόπο που δουλεύουν οι υπολογιστές. Δηλαδή το δυαδικό σύστημα φως – σκοτάδι, 1 ή 0.

 

Οι οδηγοί της αρχής και του τέλους στο barcode, είναι εξάρια, ή (αν θέλετε) είναι όμοιοι με εξάρια, διότι έχουν ακριβώς τα ίδια μέρη, μόνο που κάνουν άλλη δουλειά. Δεν καταγράφουν κάποια στοιχεία του προϊόντος, αλλά ορίζουν στο μηχάνημα τα όρια του διαβάσματός του. Στο διπλανό σχήμα τα επιλεγμένα σαν “κανονικά εξάρια”, δεν είναι μόνο οι μαύρες γραμμές αλλά και τα αντίστοιχα λευκά διαστήματα ανάμεσα (1 διάστημα) αλλά και προς τα έξω, προς τη μια μεριά (4 διαστήματα). Βλ. και σημ. 1.

(O κώδικας στο σχήμα, είναι του προτύπου ΕΑΝ-13. Το 2 δίπλα στον δεξιό οδηγό είναι ψηφίο ελέγχου).

Αν και μερικές φορές παραλείπονται κάποια λευκά modules στην άκρη και εξωτερικά του γραμμωτού κώδικα, το μηχάνημα είναι φτιαγμένο έτσι ώστε όταν αναγνωρίσει τις δύο μαύρες γραμμές του εξαριού με το κενό ανάμεσά τους (101) στο τέλος του barcode, εφ’ όσον υπάρχει επαρκής λευκός χώρος μετά, να βεβαιώνεται ότι πρόκειται για τις μπάρες ασφαλείας, που μοιάζουν ακριβώς με τα άλλα εξάρια. Μπορεί πχ το barcode να τυπωθεί σε χαρτάκι που το χωράει ακριβώς, από τη μαύρη μπάρα του αριστερού οδηγού ως την αντίστοιχη μπάρα του δεξιού, και να μην αφήνει καθόλου λευκό περιθώριο. Τότε αν κολληθεί πάνω σε άσπρο προϊόν, ο κωδικός διαβάζεται. Αν όμως κολληθεί πάνω σε μαύρη επιφάνεια, ο κωδικός για το μηχάνημα δεν μπορεί να διαβαστεί.

Οι οδηγοί μπάρες δηλαδή, δεν χρειάζονται όλα τα 7 modules που περιγράφουν τους αριθμούς από 0 ως 9. Το μηχάνημα (σαρωτής) βλέπει τις μπάρες (101) των εξαριών, και του φτάνει να συνορεύονται από ένα λευκό module, για να βεβαιώνεται ότι πρόκειται για τις ακραίες, ή από ένα αριστερά και δεξιά για τη μεσαία. Τελικά δηλαδή, οι μπάρες ασφαλείας χρειάζονται 4 modules μόνο, όπως λέει και ο εφευρέτης του barcode στην ιστοσελίδα του.

 


Επομένως σε κάθε περίπτωση έχομε μπάρες ασφαλείας (ή οδηγούς), στα άκρα και στο μέσον του γραμμωτού κώδικα, να παριστάνουν εξάρια, ή αν θέλετε να μοιάζουν ακριβώς με 6άρια! Και αυτό όπως είπαμε το βεβαιώνει ο εφευρέτης του συστήματος με κεφαλαία:

«Ναι, ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ με τον κωδικό του 6»!

Αριστερά ένα πιο εξελιγμένο” barcode τύπου EAN 13, όπου παρατηρείτε επί πλέον αριθμούς έξω από τις μπάρες ασφαλείας, καθώς και τα διαφορετικά (Α και Β) σετ στο αριστερό του μέρος (μεταξύ κεντρικής και αριστερής οδηγού), που κάνουν το 6 να τυπώνεται διαφορετικά ανάλογα με τη θέση του. Δεξιά όλα είναι ενός σετ (C).

’λλο ένα παράδειγμα με τα αντίστοιχα σετ (A,B,C) κάτω από τους αριθμούς του συστήματος EAN 13, που ο καθένας τους όπως είπαμε παριστάνεται από ομάδες των 7 λωρίδων –modules(άσπρων και μαύρων) .

 

Το barcode λοιπόν τυπώνει ένα σύστημα αρίθμησης κατάλληλο ιδιαίτερα για το εμπόριο (που είναι και το κύριο μέλημα της Βαβυλώνας της Αποκάλυψης), και δεν πρέπει να μας τρομοκρατεί, αλλά να μας καλεί σε πνευματική επαγρύπνηση, διότι οι «χαρακιές» του μας προειδοποιούν ότι ζούμε στα πολύ τελευταία χρόνια!

 

 

Imdleo.gr

 

 

Σημείωση : E.A.N. 13 (European article numbering), δηλαδή Ευρωπαϊκή αρίθμηση πραγμάτων (αντικειμένων).Στα συστήματα αυτά U.P.C και E.A.N. 13 περιέχουν μέσα στο bar code (Γραμμωτό Κωδικα) ως Μπάρα ασφαλείας τον κωδικό αριθμό 666.To

Related Posts
0 Comments

No Comment.