Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ , ΘΕΟΣΟΦΙΑ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ενώ η παγκόσμια κοινή γνώμη παραδέρνει μεταξύ του φόβου της γρίππης των ορνίθων
και της αγωνίας να γλιτώσει από τα νύχια των «τρομοκρατών», τα πραγματικά αρπακτικά
παλεύουν για τον έλεγχο της Παγκόσμιας “Φάρμας των Ζώων”…
Κάποιοι πριν απο 3 αιώνες έδωσαν εντολή να διαμορφωθούν εθνικά κράτη και συνειδήσεις. Σήμερα η εντολή είναι: «Έπαιξαν το ρολό τους… ξηλώστε τα!»

Πέρα από τη «Σύγκρουση των πολιτισμών», συμβαίνει τον τελευταίο καιρό ένας άλλος πόλεμος μεταξύ των διαφόρων κέντρων των Επικυρίαρχων για τη «μοιρασιά», μέσα στα όργανα της υπερεθνικής εξουσίας, στα πλαί σια της Νέας Παγκόσμιας Τάξης. Πρώτο και κύριο μέτωπο αυτής της σύγκρουσης είναι η διαμάχη για τον μελλοντικό κατα μερισμό δυνάμεων στο εσωτερικό του τεράστιου διεθνούς ιστού των Ηνωμένων Εθνών.

Σήμερα είναι γεγονός ότι η Παγκοσμιοποίηση οδεύει αποτελεσματικά προς έναν παγκόσμιο ενιαίο φασισμό σύστημα ολοκληρωτικού χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας αυτό που ορισμένοι αποκαλούν χαρακτηριστικά παγκόσμιο ζουρλομανδύα των Ηνωμένων Εθνών με τις πάνω από 30.000 Μη-Κυβερνη τικές Οργανώσεις και περισσότερες από 37.000 Πολυεθνικές Εταιρείες και Ιδρύματα…

Ενώ όμως ο Ο.Η.Ε. έπαιξε ικανοποιητικά τον ρόλο που του είχε ανατεθεί από τους Επικυρίαρχους όλες αυτές τις δεκαετίες, τα δύσκολα άρχισαν όταν μπήκαμε στην τελική ευθεία της Παγκοσμιοποίησης, οπότε κι άρχισε η απομυθοποίηση του «ειρηνευτικού» ρόλου του διεθνούς αυτού Οργανισμού.

Το αποκορύφωμα αυτής της εξέλιξης ήταν ο πόλεμος στο Ιράκ και η δημόσια σύγκρου ση Αγγλοαμερικανών και Γαλλογερμανών, που οδήγησε στον υποβιβασμό του Ο.Η.Ε. και την ανάδειξη του NATO σε ρόλο διεθνούς αστυ νόμου. Στην τελευταία συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, φάνηκε καθαρά αυ τή η σύγκρουση που, εκ πρώτης όψε ως, είναι πολιτική αλλά, όπως θα δείξουμε παρακάτω, έχει βαθιές αποκρυφιστικές ρίζες.

 

Το τέλος του παλιού Ο.Η.Ε.

Τα πρόσφατα γεγονότα στον Ιράκ επέφεραν ισχυρό πλήγμα στο κύρος του ΟΗΕ και πι θανότατα ήταν σχεδιασμένα για να φέρουν και αυτό το αποτέλεσμα. Τα χτυπήματα όμως κατά του Οργανισμού συνεχίστηκαν. Μία σειρά βιβλίων, σκανδάλων και κατηγοριών άρχισαν να κυκλοφορούν αποκαλύπτοντας το βρώμικο πρόσωπο των «παλιών καλών» Ο.Η.Ε.δων-ειρηνευτών.

Στο βιβλίο «Emergency Sex and Other Desperate Measures», που έγραψαν τρεις υπάλληλοι του Οργανισμού, ο Κόφι Ανάν κατηγορείται ως συνυπεύθυνος για τις αφρικανικές γενοκτονίες στη Ρουάντα το 1994. Στο ίδιο βιβλίο γίνεται εκτενής αναφορά στη διεφθαρμένη χρήση των κονδυλίων της Παγκόσμιας Τράπεζας, που έχουν διατεθεί για αναπτυξιακά προγράμματα του Ο.Η.Ε.

Όλα αυτά δεν ξέσπασαν τυχαία. Η κυβέρνηση Μπους πολλαπλασιάζει τις κινήσεις της για την κατάργηση του διεθνούς δικαίου και τον περιορισμό του Ο.Η.Ε. στην κλίμακα μιας απλής ανθρωπιστικής οργάνωσης.

Ο παλιός Ο.Η.Ε., κάτω από την συλλογική «ομπρέλλα» του οποίου οι Η.Π.Α. έπαιζαν τον πλανηταρχικό τους ρόλο μέχρι τις 11/9, είναι ξεπερασμένος («irrelevant», κατά την αμερικανική έκφραση).

Το σκληρό (χριστιανοσιωνιστικό) κομμάτι των Επικυρίαρχων που, μετά την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, ακολουθεί το νέο δόγμα του προληπτικού πολέμου και της στρατιωτικής κατοχής και δείχνει πρωταρχικό ενδιαφέρον για την προστασία του Ισραήλ, προτιμά να δράσει με τη βοήθεια του στρατιωτικού βραχίονα των νεοταξικών δυνάμεων, δηλαδή, το NATO. Και είναι έτοιμο να συγκρουσθεί με το «προοδευτικό» (νεοεποχίτικο-New Age) τμήμα της νεοταξικής ελίτ, που προτιμά μία πιο «soft» Παγκοσμιοποίηση υπό τον μανδύα της πολυπολιτισμικότητας και με τον Ο.Η.Ε. στον παραδοσιακό «ανθρωπιστικό» του ρόλο…

Γι’ αυτό τον λόγο, η οργάνωση Move America Forward, που αποτελείται από Ρεπουμπλικάνους υποστηρικτές της κυβέρνησης Μπους, έχει εξαπολύσει ενημερωτικές καμπάνιες από τις αμερικανικές τηλεοράσεις, με στόχο τη δυσφήμηση του Ο.Η.Ε., παρουσιάζοντας τον Οργανισμό ως υποστηρικτή της τρομοκρατίας και των εχθρών των Η.Π.Α. Έχει ζητήσει ακόμα και την εκδίωξη του Ο.Η.Ε. και το κλείσιμο της έδρας του στην Νέα Υόρκη!

Τελεσίγραφο της Ουάσιγκτον κατά του Ο.Η.Ε.

Ο πρόεδρος Μπους διόρισε τον John Bolton πρεσβευτή των Η.Π.Α. στον Ο.Η.Ε.. Ο Bolton ήταν γνωστό ότι έχει πει δημοσίως πως «πρέπει να τελειώνουμε» με αυτό τον Οργανισμό που εμποδίζει την Αμερική να δράσει! Ο διορισμός αυτός αμφισβητήθηκε ακόμα και από ρεπουμπλικανικούς κύκλους.

Για να τον κάνουν να υπακούσει, οι Αμερι κανοί θέλουν να τον πλήξουν στο ευαίσθητο σημείο του: το «πορτοφόλι»… Οι Η.ΠΑ. εί ναι ο σημαντικότερος χρηματοδότης του ορ γανισμού. Η αμερικανική συνεισφορά αποτε λεί το 22% του προϋπολογισμού του. Η κε ντρική ιδέα του σχεδίου είναι ότι η αμερικα νική συνεισφορά πρέπει να χρηματοδοτεί τις πράξεις που υποστηρίζονται από την Ουάσι γκτον. Αρνούνται, όμως, να πληρώνουν για πράξεις που αποφασίζουν άλλοι.

Οι Ρεπουμπλικάνοι υπενθυμίζουν ότι τα 128 πιο φτωχά κράτη δεν συνεισφέρουν συνολικά παρά στο 1% του προϋπολογι σμού του Ο.Η.Ε., ενώ διαθέτουν από μία ψήφο το καθένα. Είναι μία δικαιολογία που θέτει υπό αμφισβήτηση την αρχή της ισότητας μεταξύ των κρατών-μελών για να επιβάλει, ντε φάκτο, μία ψήφο φόρου υποτελή.
Παράλληλα, επικαλούμενοι τα «εγκλήματα» του Ο.Η.Ε. που, σύμ φωνα με μαρτυρίες, διαπράχθηκαν από τους κυανόκρανους στην Αφρι κή και στην Καραϊβική, οι Αμερι κανοί βουλευτές επιθυμούν να πε ριορίσουν την προσφυγή σε πολυε θνικές δυνάμεις που δεν ελέγχουν. Με τον τρόπο αυτόν, αποκτούν το μονοπώλιο της παγκόσμιας αστυνο μικής δύναμης.

Η Παγκόσμια Γειτονιά μας

Στη Συνδιάσκεψη για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση που έγινε το 1998, υιοθετήθηκαν επισήμως συμ φωνίες για παγκόσμια διακυβέρνη ση και ορισμένες έχουν αρχίσει ήδη να εφαρμόζονται από το 2000. Με ταξύ αυτών των «συστάσεων», υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις που επεκτείνουν την εξουσία του Ο.Η.Ε. ώστε να μπορεί σταδιακά να επιβάλει, μεταξύ άλλων:

– Παγκόσμια φορολογία,
– Τέλος στην δυνατότητα βέτο των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας,
– Νέο κοινοβουλευτικό σώμα αντιπροσώπων «εκ των πολιτών» (ΜΚΟ),
– Διευρυμένη εξουσία του γενικού γραμμα τέα,
– Προσαύξηση στα αεροπορικά εισητήρια, που θα χρησιμοποιείται για τις παγκόσμιες ανάγκες,
– Χρεώσεις στις υπερωκεάνιες θαλάσσιες με ταφορές,
– Τέλη για άσους ψαρεύουν στους ωκεανούς,
– Ειδικά τέλη για δραστηριότητες στην Ανταρκτική,
– Τέλη στάθμευσης για γεωστατικούς δορυ φόρους,
– Χρεώσεις για δικαίωμα χρήσης των συχνοτή των του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, κ.ά.

Οι συμφωνίες αυτές αντανακλούν την πολυετή δουλειά δεκάδων διαφορετικών Υπηρεσιών και Επιτροπών, που στην συνέχεια διαμορφώθηκαν σε προτάσεις από την Επιτροπή για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση στην αναφορά της με τίτλο «Our Global Neighborhood» (Η Παγκόσμια Γειτονιά μας).

Η Επιτροπή αποτελείται από 28 άτομα, προσεκτικά επιλεγμένα με βάση την σπου δαιότητα τους και την ικανότητα τους να επηρεάζουν για την εφαρμογή των εισηγήσεων τους.
Η Επιτροπή αυτή πιστεύει ότι τα παγκόσμια γεγονότα, από την εποχή της δημιουργίας του Ο.Η.Ε., συνδυαζόμενα με τις προόδους στην τεχνολογία, την επανάσταση στον τομέα των πληροφοριών και τη σημερινή συνειδητοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο για την επερχόμενη περιβαλλοντική καταστροφή, δημιουργούν προϋποθέσεις, ώστε οι κάτοικοι της γης να δεχθούν την ανάγκη και τα οφέλη, της παγκόσμιας διακυβέρνησης!

Δεν υπάρχει προτεινόμενο ιστορικό μοντέλο και καμία μέθοδος με την οποία οι κυβερ νώμενοι να μπορούν να εκφρασθούν εάν θέ λουν ή δεν θέλουν να κυβερνηθούν από ένα τέτοιο σύστημα. Η παγκόσμια διακυβέρ νηση είναι μία πορεία προς προκαθορι σμένο στόχο που χρησιμοποιεί ποικιλία μεθόδων, από τις οποίες καμία δεν δίνει στους κυβερνώμενους τη δυνατότητα να αποφασίσουν για το τελικό αποτέλεσμα.

Η κλιματική αλλαγή και η Πνευματική Υγεία προσχήματα για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση
Ενώ το ισχυρό νεοσυντηρητικό-χριστιανο σιωνιστικό μπλοκ των Επικυρίαρχων προ τάσσει τα θέματα «τρομοκρατίας-πολέμου των πολιτισμών-στρατιωτικής ασφάλειας» στην ατζέντα της Νέας Τάξης, το «προοδευτικό»-αποκρυφιστικό τμήμα τους προσφεύγει σε άλλα εργαλεία.

Η επίκληση της κλιματικής αλλαγής και του κινδύνου καταστροφών σε όλο τον πλανήτη, εξαιτίας του καιρού, είναι ένας βασικός λόγος που οι ευρωπαϊκές κυρίως δυνάμεις της υπερεθνικής ελίτ επικαλούνται για να υποστηρίζουν το πρόταγμα μιας Παγκόσμιας Διακυβέρνησης.

Οι επικριτές τους λένε ότι δεν υπάρχει φαινόμενο του θερμοκηπίου σε παγκό σμια κλίμακα, αλλά υπάρχει μία παγκόσμια πολιτική ατζέντα, που ενορχηστρώνεται από χα Ηνωμένα Έθνη και χ\ς δεκάδες οικολογικές Μη-Κυβερνητικές Οργανώ σεις τους, προκειμένου να επιβληθούν διεθνείς συνθήκες που θα ακυρώνουν την εθνική κυριαρχία κάθε κράτους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι προθέσεις αυτές καταγράφονται σε διά φορα ντοκουμέντα του Ο.Η.Ε. όπως τα «The Earth Charter», «The Ark of the Gaia Covenant» και «Our Global Neighborhood», τα οποία οι οικολογο-παγκοσμιοποιητές προωθούν ως «Νέο Ευαγγέλιο» της μιας παγκόσμιας θρησκείας.

Εικόνα

Το θέμα είναι ότι η Γη έχει ηλικία 5,4 δισ. ετών και έχει περάσει μακρές εποχές παγετώ νων και άλλες, όπως η Ιουράσια περίοδος, όταν η θερμοκρασία ήταν πολύ υψηλότερη. Επομένως, ο βαθμός που ο άνθρωπος επηρεά ζει τις σημερινές κλιματικές αλλαγές δεν εί ναι εύκολο να διαπιστωθεί. Οι δυνατότητες πρόβλεψης τέτοιας έκτασης αλλαγής του κλίματος είναι ακόμα περιορισμένες. Το κύ μα καύσωνα του 2003 είναι πολύ πιθανόν να επανέλθει στο μέλλον, αλλά οι χειρισμοί του απαιτούν μεγάλη προσοχή! Όπως παρουσιάζεται σήμερα δεν είναι αρκετός λόγος για να καταλύσουμε την εθνική ανεξαρτησία μας και να διαλύσουμε τους δημοκρατικούς μας θεσμούς…

Εκτός από τις «οικολογικές», και οι κα μπάνιες για τη δημόσια και την πνευμα τική υγεία γίνονται στα πλαίσια ενός πα γκόσμιου σχεδίου! Εντάσσονται όλες μέσα σε ένα παγκόσμιο σύστημα διαχείρισης και επιτήρησης της υγείας που καθοδηγείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μία ειδική Υπηρεσία του Ο.Η.Ε. Στόχος είναι ο επηρεα σμός των μαζών ώστε οικειοθελώς να προ σαρμοσθούν σε νέες «οικουμενικές» αξίες, σε περιβαλλοντικές κατευθύνσεις και σε ένα παγκόσμιο σύστημα διαχείρισης.

Το επόμενο βήμα είναι η νομιμοποίηση του Mind Control με το πρόσχημα της Πνευματικής Υγείας! Η Παγκόσμια Ομο σπονδία για την Πνευματική Υγεία (WFMH), που είναι συμβουλευτικό όργανο του Ο.Η.Ε., ιδρύθηκε ως ΜΚΟ από τον Dr. John Rawling-Rees, έναν Βρετανό ταξίαρχο που είχε βοηθήσει στην ίδρυση του περι βόητου Ινστιτούτου Ιατρικής Ψυχολο γίας Tavistock, απ’ όπου ξεκίνησαν οι σύγχρονες τεχνικές πλύσης εγκεφάλου στην Δύση [4].

Ο Αποκρυφιστικός Χαρακτήρας του Ο.Η.Ε.

Ο Ο.Η.Ε. είναι ο βασικός πρόδρομος της σχε δίασης της «Νέας Τάξης», στη βάση παλιότε ρων και νεώτερων μαγικο-αποκρυφιστικών και ελευθεροτεκτονικών δοξασιών.

Λίγα χρόνια μετά• την ίδρυση του, η θεοσο-φίστρια Άλις Μπέηλυ (Alice Bailey), ιδρύτρια της Lucis Trust, έγραφε χαρακτηριστι κά ότι «Μέσα στον Ο.Η.Ε. βρίσκεται ο σπόρος και το σπέρμα μιας μεγάλης διεθνούς και διαλογιζόμενης ομάδας σκεπτόμενων και πληρο φορημένων ανδρών και γυναικών, στα χέρια των οποίων βρίσκεται το πεπρωμένο της αν θρωπότητας…». Γι’ αυτό το λόγο, η Μπέηλυ και ο Φόστερ ίδρυσαν την οργάνωση της «Καλής Θέλησης» (World Goodwill), που δρα έκτοτε ως επίσημη Μη Κυβερνητική Οργά νωση του Ο.Η.Ε. Ο εκφρασμένος στόχος της World Goodwill είναι «να εξυπηρε τήσει την προετοιμασία της ανθρωπότη τας για την επανεμφάνιση του Χριστού»!

Τα Ηνωμένα Έθνη (που η λειτουργία τους ξεκινά στις 24 Οκτωβρίου 1945) υφίστανται σαν ένα επίσημο ψευδο-κυβερνητικό σώμα και βασίζονται σε ένα πλήθος συμβουλευτικών επιτροπών, συμβουλίων και άλλων μη κυβερνητικών Οργανώσεων. Οι «παγκόσμιοι ηγέτες» χρηματοδοτούνται μέσω των Πολυεθνικών και των Ιδρυμάτων που ελέγχουν, με έναν συγκεκριμένο σκοπό: να εξοπλίσουν τον Ο.Η.Ε., δημιουργώντας ομάδες ειδικών συμφερόντων γνωστές ως ΜΚΟ (Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις).
Οι ΜΚΟ έχουν την δύναμη να περάσουν ό,τι χρειάζονται σε τοπικό επίπεδο, σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, από τα σχολεία και τις εκκλησίες μέχρι τους εργασιακούς χώρους και τις τοπικές αρχές, παρά τη θέληση των εθνικών κοινοβουλίων. «Να σκέ φτεσαι παγκόσμια, να δρας τοπικά» είναι η πολεμική κραυγή τους και, μέχρι στιγμής, έχει λειτουργήσει άψογα. Παρακάτω γίνεται παράθε ση ενός καταλόγου, που σε καμία περίπτωση δεν είναι πλήρης, των βασικών παραγόντων που βοηθούν τον στόχο της ενιαίας παγκόσμιας κυβέρνησης: Think-tanks, ιδρύματα, ΜΚΟ, οργανώσεις New Age και επίσημες οργανώσεις του Ο.Η.Ε. Ειδικά οι ΜΚΟ υφίστανται από την ίδρυση του Ο.Η.Ε., και ορισμένες χαίρουν ειδικού Συμβουλευτικού Καθεστώτος (ECOSOC), που τους επιτρέπει να παρίστανται στις εβδο μαδιαίες συνεδριάσεις του Ο.Η.Ε. και να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων ισότιμα με τα κράτη-μέλη. Ο κατάλογος έχει ως εξής:

Aspen Institute for Humanistic Studies • Association of Humanistic Psychology (NGO) » Bahai • International Community (NGO) •Bank For International Settlements • Brookings Institute • Carnegie Council on Ethics and International Affairs • Carnegie Endowment for International Peace (NGO) • Carter Center • Club Of Madrid (NGO) • Club Of Rome (NGO) • Commission on Global Governance (NGO) • Council For the Parliament of World Religions • • Council On Foreign Relations (NGO) • Ditchley Foundations • Earth Charter
initiative • Earth Council (NGO) • Esalen Institute • Federal Resen’e • Findhorn Foundation (NGO) • Ford Foundation • Global Public Policy • Gorbachev Foundation • Green Cross International (NGO) • Group-77 • Group of 30 (NGO) • Habitat For Humanity • Heritage Foundation • Hudson Institute • Institute For International Economics • Institute For Policy Studies • Institute For Social Research • Institute of Global Education (NGO) • International Monetary Fund • International Planned Parenthood (NGO) • LEAD International
GO) • Lucis Trust (NGO) • Manitou Foundation (NGO) • Mont Pelerin Society • MOST – Management of Social Transformations (A UNESCO Project) • New Group of World Servers • NGO’s (Non Governmental Organizations associated with the UN) • NGO Committee on Disarmament • NGO’s in Consultative Status with ECOSOC • Planned Parenthood Federation of America (NGO • Pop ulation Council (NGO) • Population Institute (NGO) • Rand Corp. • Rockefeller Foundation (NGO) • Rothschild, NM & Sons • Royal Institute of
ni tnalional Affairs • Share International (NGO) • Sierra Club (NGO) • Stanford Research Institute • State of the World Forum •Tavistock Institute» Temple of Understanding (NGO) • Theosophical Society • Trilateral Commission (NGO) • United Nations • United Nations Commission on Sustainable Development • UNDP • UNESCO • World Bank Group • World Business Council for Sustainable Development (NGO) • World Conservation Union ‘NGO• • World Goodwill (NGO) • World Federalist Movement (NGO)- World Wildlife Fund (NGO).

To TM φυσικά και δεν επικρίνει στα πιστεύω της εν λόγω Οργάνωσης, όπως και κά θε εσωτερικής ομάδας. Ωστόσο, αξίζει να δι ευκρινιστεί ότι ο όρος «επανεμφάνιση του Χριστού» στην ορολογία των νεο-γνωστικών λατρειών δεν έχει την ίδια σημασία με την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού της χριστια νικής παράδοσης. Ο Χριστός είναι για τους οπαδούς αυτών των κινήσεων ένας μεγάλος «Δάσκαλος», που θα οδηγήσει την ανθρωπό τητα σε μία «χρυσή» νέα εποχή. Αυτή που ζούμε είναι η μεταβατική περίοδος ανάμεσα στην αποχώρηση της Ιχθυακής Εποχής και την έλευση της Υδροχοϊκής.

Με άλλα λόγια, αν η Ορθοδοξία ή το Βατι κανό ήθελαν να επιβάλουν στον ΟΗΕ μία πο λιτική προετοιμασίας της ανθρωπότητας για την «επανεμφάνιση του Χριστού», όπως τον αντιλαμβάνεται το δόγμα τους, δεν θα είχαν καμία ελπίδα, και ίσως και πολύ σωστά, αφού η υπόλοιπη ανθρωπότητα δεν είναι χριστιανική… Η προετοιμασία της ανθρω πότητας και η ύπαρξη σχεδίου για την «επανεμφάνιση του Χριστού», θα απαι τούσε τουλάχιστον την επίσημη συνεργασία των χριστιανικών δογμάτων. Αλλιώς, προωθείται η επανεμφάνιση άλ λου Χριστού από αυτόν που πιστεύουν οι χριστιανοί ανά τον κόσμο, ο οποίος ταυτίζεται με την άποψη που έχουν για αυτόν ορισμένες εσωτερικές Οργανώσεις. Αυτό δεν είναι απαραίτητα «κακό». Πρέπει όμως να γίνει ξεκάθαρο στους λαούς (χριστιανικούς και μη) ώστε να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για συνειδητή συμμέτοχη τους.
Από την ίδρυση του ο πρωταρχικός ρόλος του Ο.Η.Ε. ήταν να εθίσει τους ανθρώπους στην ιδέα μιας «παγκόσμιας κυβέρνησης» και να αναλάβει τελικά τον σπουδαίο ρόλο του «αστυνόμου του πλανήτη».

Δύο είναι οι βασικές οργανώσεις, που παρέχουν βοήθεια και συμβουλές στους αξιω ματούχους και το προσωπικό του Ο.Η.Ε.: Η Aquarian Age Community (AAC-Κοινότητα της Εποχής του Υδροχόου) και η Lucis Trust. Η AAC πραγματοποιεί τις συναντήσεις της σε μία αίθουσα διασκέψεων στο κτί ριο των Ηνωμένων Εθνών. Πόσο συνδεδεμέ νη είναι η AAC με τον Ο.Η.Ε., φαίνεται από το εξής κείμενο της: «Έχουμε ένα πληροφοριακό δίκτυο στον Ο.Η.Ε., με ανθρωπιστικό υπόβαθρο. Αποτελείται από εκείνους που είναι αφοσιωμένοι, συνειδητοί και πασχίζουν για τη γέννηση τον Νέον Κόσμου. Αποτελείται από ανθρώπους σε υψηλές και χαμη λές θέσεις, που συνεργάζονται με τον Ο.Η.Ε. εδώ και τριάντα χρό νια, και ζουν με αυτό το όραμα. Από επαγγελματίες, γραμματείς και επικεφαλής των τμημάτων που πραγματοποιούν όσα τους υπαγορεύει το εσωτερικό τους όραμα.

lucislogosmall

Λίγοι από αυτούς γνωρί ζουν συνειδητά την πηγή της έμπνευσης τους, οι περισσότεροι, όμως, δεν την γνωρίζουν. Οι πρώ τοι είναι οι Κάρμα-Γιόγκα της εποχής μας, εκείνοι των οποίων η πνευ ματική ατραπός είναι να επιτυγχάνουν τον σκοπό τους υπηρετώντας τους άλλους. Δεν βρίσκονται μόνο στη γραμματεία, αλ λά επίσης και στις αντιπροσωπείες στον Ο.Η.Ε., μεταξύ των διπλωματών και των επιτελείων τους, και επίσης μεταξύ αν θρώπων όπως εμείς, εκπροσώπους Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων σε ολό κληρα των Ηνωμένα Έθνη».

Η AAC συναντιέται τακτικά στον Ο.Η.Ε. και συζητά την πνευματικότητα της Νέας Τάξης. Τα μέλη της ασκούν τον διαλογισμό και την αστρική προβολή και δέ χονται καθοδήγηση από πνεύματα-οδηγούς, ενώ ξεκι νούν τις συναντήσεις τους με διαλογισμό.
Η AAC θεωρεί τον Ο.Η.Ε. ως έναν μεγάλο καταλύτη για να έλθει παγκοσμίως η Νέα Τάξη και για να στρώσει τον δρόμο για την επάνο δο του μεγάλου Διδασκάλου… Δείτε προσε κτικά τι λένε για το όραμα τους και για τον Ο.Η.Ε.:

«Ο Ο.Η.Ε. μπορεί να είναι χώρος εκπαίδευ σης με βάση ορισμένους πνευματικούς “δρό μους”. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί. Θα πρέ πει να επηρεάσουμε τις κυβερνήσεις μας, ώστε να διδάσκεται η «καλή θέληση» στα σχολεία. Η πρόσβαση της κοινωνίας σε προγράμματα κα λωδιακής τηλεόρασης είναι επίσης ένας τρόπος εκπαίδευσης του κοινού. Θα πρέπει να χρησι μοποιήσουμε τα μέσα αυτά για να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση της Κοινής Γνώμης.

• Ο Ο.Η.Ε. είναι ο μεγαλύτερος εκδοτικός οίκος στον κόσμο και μπορεί να παρέχει τερά στια ποσότητα πληροφοριών σχετικά με τον πλανήτη και τους ανθρώπους του.
• Ο Ο.Η.Ε. θα έπρεπε να επιβλέπει όλους τους εξοπλισμούς στον κόσμο.
• Επίσης, ως άτομα, μπορούμε να πιέσουμε την κυβέρνηση μας να πληρώσει τις οφειλές της ώστε ο Ο.Η.Ε. να μπορεί να προχωρή σει στην αποστολή τον, που είναι στην ου σία πνευματική: να μετατρέψει την αν θρωπότητα σε ένα ενιαιοποιημένο κέντρο συνείδησης.
• Ο Ο.Η.Ε. προσφέρει έναν χώρο για ομαδι κή δουλειά, για την εκμάθηση της τέχνης του συμβιβασμού, για την καταπολέμηση του εθνικισμού και την υιοθέτηση ενός πνεύματος πα γκοσμιότητας…

Η αναγνώριση της Μοναδικής Ανθρωπότη τας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενοποίη σης των θρησκειών και της πραγμάτω σης της Μοναδικής Θεότητας».
Ποιος είναι επομένως ο πνευματικός σκο πός του Ο.Η.Ε.; Να βρεθεί το κοινό έδαφος σε όλες τις θρησκείες και να αναπτυχθούν πρακτικές που θα ενώσουν τις πνευματικές εκφράσεις όλων των πολιτισμών.

Η Lucis Trust, που αναγνωρίσθηκε αρχικά ως Lucifer Publishing Company στην Νέα Υόρκη, είναι μια ΜΚΟ του Ο.Η.Ε. και είναι βασικός παράγων στις πρόσφατες συναντή σεις κορυφής του Οργανισμού. Μάλιστα, ο τότε βοηθός Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε. Robert Muller επικύρωσε τη δημιουργία του World Core Curriculum για μύηση στις διδα σκαλίες του «Θιβετανού Διδάσκαλου» Ντζβαλ Κχουλ (Djwahl Kuhl) μέσω των σχε τικών γραπτών της Άλις Μπέηλι.

Την ίδια στιγμή, τα γραφεία της Lucis Trust στην Νέα Υόρκη είναι στην United States Plaza 866 και η ίδια είναι μέλος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών στα πλαίσια ενός προ γράμματος που ονομάζεται «World Goodwill». Μεταξύ των πολλών χρηματοδοτών της Lucis Trust, είναι ο πρώην υπουργός Άμυνας Ρό-μπερτ ΜακΝαμάρα, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, ένα μέλος του Ιδρύματος Ροκφέλλερ και ο. Thomas Watson (IBM, πρώην πρε σβευτής των Η.Π.Α. στην Μόσχα). Η Lucis Trust συνδέεται με οικονο μικές χορηγίες με την UNICEF, την Greenpeace, την Διεθνή Αμνηστία, και πολλούς άλλους φορείς.

Προσδοκίες της «Νέας Εποχής»

Το αποκρυφιστικό προτσές προς μία Νέα Τάξη με Παγκόσμια Διακυβέρ νηση το έχουν προωθήσει και συ γκεκριμένοι αξιωματούχοι του Οργανισμού. Ο Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε. της περιόδου 1953-1961, ο Σκαν διναβός Dag Hammarskjild, ήταν μυημένος στην αποκρυφιστική-χριστιανίζουσα τάση του -σημαντικού- φιλοσόφου Teilhard de Chardin και πίστευε ότι «η εσωτερική μύηση είναι το υπέρτατο κλειδί για το γήινο πεπρωμέ νο μας στον χώρο και τον χρόνο» [6]. Ένα φυλλάδιο, που είχε κυκλοφορήσει υπό την αιγίδα του, σχετικά με το Κέ ντρο Διαλογισμού το οποίο βρί σκεται στο κτίριο του Οργανι σμού στη Νέα Υόρκη, έλεγε ότι «ο υπερφυσικός βωμός από μα γνητίτη στο εσωτερικό του είναι αφιερωμένος στον Θεό που ο άν θρωπος λατρεύει με πολλά ονόμα τα και πολλές μορφές» [7]. Το 1973, ένας άλλος Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε., ο γνω στός εσωτεριστής Ου Θαντ, δη μιούργησε την Μη-Κυβερνητική Οργάνωση «Planetary Citizens», σε συνεργασία με έναν γνωστό ακτιβιστή του κινήματος New Age, τον Donald Keys, με σκοπό την εξάπλωση του νεογνωστικισμού.

Σήμερα αυτή η οργάνωση έχει γιγαντωθεί σε ένα παγκόσμιο δίκτυο μέσα στους κόλ πους του Ο.Η.Ε., που εργάζεται συστηματι κά «για την προετοιμασία των ανθρώπων για την επερχόμενη νέα κουλτούρα» [8]!

Το πώς γίνονται οι αποκρυφιστικές συνα ντήσεις στους κόλπους των Ηνωμένων Εθνών όπου εξετάζονται με εξωτικές μεθό δους κάποιου διαλογισμού και… επίκλησης πνευμάτων πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως ο πόλεμος στα Βαλκάνια και το ενιαίο νόμισμα, το Ευρώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί κανείς να απολαύσει στο ντοκουμέντο της οργάνωσης «Lightworkers» που υπάρχει και στο Ίντερνετ [9]. Είναι αξιωσημείωτο ότι στην προσπάθεια «ενοποίησης» σημα ντικό ρόλο έχουν και τα UFO’s! Βέβαια, χο υπαρκτό φαινόμενο των Αγνώστου Ταυ τότητας Ιπτάμενων «Αντικειμένων» δεν εξαντλείται στην «σπέκουλα» που γίνεται από τους συγκεκριμένους μηχανισμούς που χειραγωγούν πολύ έξυπνα τις μάζες, μα κριά από το να δουν την καρδιά της συνωμο σίας και τις οδηγούν στην απόλυτη και άνευ όρων παράδοση στα ιερατεία της Νέας Τάξης. Είτε με τη «βιβλική» είτε με τη «νεο-γνωοτι-κή» τους εκδοχή… Η φιλολογία για τα UFO, όπως κατευθύνεται από τις Μυστικές Υπηρε σίες εντέχνως τα τελευταία 50 χρόνια (το κρυφτούλι με τις αποκαλύψεις-διαρροές -διαψεύσεις-ξανά αποκαλύψεις κ.ο.κ.), απο σκοπεί στο να προετοιμάσει τους πολίτες σε όλο τον κόσμο, να αποδεχθούν την ιδέα χης «παγκόσμιας υπερκυβέρνησης».

Θα παραθέσουμε όμως την χαρακτηριστι κή συνέντευξη του Χαβιέ Περέζ ντε Γκουε γιάρ, Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. για 10 χρόνια (1982-1992) γύρω από το θέμα της απαγω γής(!) του από ένα UFO στις 30 Νοεμβρίου του 1989 (αγγλική εφημερίδα The Independent, 2 Ιανουαρίου 1994, σελ. 10). «Αφού, είτε αυτοί (οι «εξωγήινοι») θα είναι φι λικοί, άρα η επαφή τους -που ήδη υποτίθεται ότι έχουν- με τους ηγέτες του πλανήτη μας θα μας ενώσει με υπερ-τεχνολογία και γνώσεις, είτε θα είναι εχθρικοί και επικίνδυνοι και θα χρειασθεί πάλι να ενώσουμε όλοι οι άν θρωποι τις δυνάμεις μας νια να τους αντι μετωπίσουμε…»
Δεν είναι απλή σύμπτωση ότι οι πρώτες «εμφανίσεις» των UFO συμπίπτουν χρονικά με την αρχή της τελευταίας φάσης των σχε δίων για τη Νέα Τάξη και την Παγκόσμια Διακυβέρνηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλε μο (βλ. Χρονολογικό πίνακα).

Το εφαλτήριο προς την Νέα Τάξη

Η θαρραλέα μαρτυρία της «Σβάλι» εξηγεί γιατί τα παιδιά μας δεν διδάσκονται πλέ ον τα δικαιώματα του πολίτη, γιατί εθί-ζονται στην υποταγή της βίας, και γιατί η «κουλτούρα» μας υποβιβάζεται στον μηδενισμό, τον οικονομισμό και τον σε ξισμό. «Σβάλι» είναι το ψευδώνυμο μιας γυ ναίκας, ηλικίας 45 ετών, που ήταν «προ γραμματιστής» εγκεφάλων για τις μυστι κές εταιρίες μέχρι το 1996! Ήταν έκτη στην ιεραρχία προγραμματιστών εγκεφάλων στην οργάνωση του Σαν Ντιέγκο των Η.Π.Α. και προΐστατο άλλων 30 προγραμματιστών. Διακινδύνευσε τη ζωή της για να προειδο ποιήσει την ανθρωπότητα για τη μυστική Δύ ναμη, και τους ανομολόγητους σκοπούς τους.
Περιγράφει μία σαδιστική σατανική σέκτα που καθοδηγείται από τους πλουσιότερους και ισχυρότερους ανθρώπους του πλανήτη. Με βάση τις Η.Π.Α. και την Ευρώπη, η συ νωμοτική αυτή ελίτ σχεδιάζει μία «παγκό σμια τάξη» που θα κάνει τους προηγούμε νους ολοκληρωτισμούς να μοιάζουν με προ σκοπικές ασκήσεις.
Τον Μάρτιο του 2000, η Σβάλι άρχισε να γράφει μία μηνιαία στήλη για «επιζήσαντες» της τελετουργικής κακοποίησης που είναι δημοσιευμένη στο Ίντερνετ [10]. Τον Δεκέμ βριο του 2001, ο H.J. Springer, εκδότης του CentrExNews.com, επικοινώνησε με την Σβάλι και της πήρε μία εκτενή συνέντευξη μέσω e-mail, την οποία παρουσίασε online στο Ίντερνετ [11].

Εκεί, μεταξύ άλλων, λέει για τον Ο.Η.Ε.: «Το Ανώτατο Συμβούλιο έχει ήδη διαμορφωθεί σαν πρότυπο αυτού που θα κυβερνά, όταν επι βληθεί η Παγκόσμια Νέα Τάξη. Συναντιέται τακτικά για να συζητήσει θέματα οικονομίας, διοίκησης, πολιτικής, κ.λπ. και για να λύσει τα προβλήματα που ανακύπτουν. Για άλλη, μία φορά, οι ηγέτες αυτοί είναι επικεφαλής του οικονομικού κόσμου, των παλαιών τραπεζικών ιδρυμάτων…
Ο Ο.Η.Ε. (και η αρχική Κοινωνία των Εθνών) δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου αι ώνα προκειμένου να βοηθήσει να ξεπερασθεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για μια παγκό σμια διακυβέρνηση… Το εμπόδιο αυτό είναι ο πατριωτισμός, δηλαδή η υπερηφάνεια κάθε πολίτη νια τη χώρα του.

Ο Ο.Η.Ε. είναι ένα προκαταρκτικό στάδιο, αλ λά δεν είναι η πραγματική εξουσία στον κόσμο, και θα είναι σχετικά ασήμαντος όταν πάρουν τον έλεγχο οι ΜΚΟ. Τα πραγματικά Συμβούλια θα έλθουν τότε στο προσκήνιο. Αλλά για να γίνει αποδεκτή από το ευρύ κοινό η έννοια της “πα γκόσμιας κοινότητας”, ο Ο.Η.Ε. αποτελεί εφαλ τήριο στο έργο τους προς την NWO».

http://antipliroforisi.blogspot.com/200 … _3450.html

Related Posts
0 Comments

No Comment.