Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Αφιέρωμα στον Αρχιστράτηγο Μιχαήλ

 

Οι άγιοι Αγγελοι είναι νοερές φύσεις, πού δεν μπορεί κανένας από τους ανθρώπους να τίς δει. Εΐναι αεικίνητοι, ως καί ό νους του ανθρώπου, πού δεν μένει σε έναν τόπο, αλλά μεταφέρεται από τόπο σε τόπο. Εΐναι αυτεξούσιοι. Είναι ασώματοι. Είναι υπηρέτες του παντοδυνάμου Θεοΰ σε έργα δοξολογίας. Είναι φωτεινοί καί λαμπροί. Είναι αθάνατοι.

Οί κυριότεροι καί πιο γνωστοί στο ανθρώπινο γένος Αρχάγγελοι είναι οί αρχιστράτηγοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ.
Ό Ταξιάρχης Μιχαήλ, ό «άρχων ό μέγας», όπως αποκαλείται στην Παλαιά Διαθήκη (Δαν. ιβ 1), ή «αρχιστράτηγος δυνάμεως Κυρίου (Ί. Ναυή ε’ 14), μαζί με τον Γαβριήλ είναι ό γνωστότερος στους πιστούς άγγελος, πρόθυμος πάντοτε να βοηθήσει καί να συντρέξει στις ανάγκες καί δυσκολίες του ανηφορικού μας δρόμου προς την Βασιλεία των Ουρανών. Ή αποστολή του αυτή επισημαίνεται στον απόστολο Παύλο, πού στην προς Εβραίους επιστολή του χαρακτηρίζει τους “Αγγέλους «λειτουργικά πνεύματα είς διακονίαν αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν» (Κεφ. α’ 14).

 

Στήν Παλαιά Διαθήκη έχουμε πλήθος εμφανίσεων του αρχιστρατήγου Μιχαήλ, όπως στην περιπλανώμενη “Αγαρ καί τον γιο της Ισμαήλ, για να τους παραμυθήσει, στον Αβραάμ,όταν επρόκειτο να θυσιάσει τον γιο του Ισαάκ, στον μάντηΒαλαάμ, όταν άνοιξε το στόμα της όνου καί μίλησε αυτή με φωνή ανθρώπινη,κατά τον θάνατο του Μωϋσέως, οπότε έπετίμησε τον εχθρό τον παμβέβηλο, στον Ίησοΰ του Ναυή, στον Γεδεών, στον Μανωέ καί στην γυναίκα του, καταργώντας την στειρότητα της. Του είχε δέ ήδη φέρει ζεστό ψωμί καί δοχείο με νερό. Αργότερα ό ίδιος Αρχάγγελος του εμήνυσε να συναντήσει τους ανθρώπους του βασιλέως καί να τους μεταφέρει εντολές του Θεοΰ. ‘ Αλλου βρίσκουμε πάλι τον αρχιστράτηγο Μιχαήλ να κατακόπτει εκατό χιλιάδες Άσσυρίους, να διαφυλάττει τους «Τρεις Παίδας» από την «κάμινον του πυρός την φλεγομένην» καί τον προφήτη Δανιήλ στον λάκκο των λεόντων επίσης με θαυμαστό τρόπο, για να θρέψει τον τελευταίο μέσα στον λάκκο, μετέφερε στην Βαβυλώνα τον προφήτη “Αββακούμ.

Καθώς περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη, εμφανίσθηκε στονΚορνήλιο κατά την ώρα της προσευχής του καί του είπε να καλέσει τον Πέτρο, για να τον βαπτίσει. Τον απόστολο Πέτρο, πού επρόκειτο να σκοτώσει ό Ηρώδης για χάρη των Ιουδαίων, ελευθέρωσε από την φυλακή, ενώ τον ίδιο τον Ηρώδη, πού ύπερηφανεύθηκε, τιμώρησε με θάνατο. Στόν απόστολο Παύλοεμφανίσθηκε, όταν κινδύνευε το πλοίο, καί του είπε να μη φοβάται. Επίσης ό ίδιος ό Ταξιάρχης έτάραττε το νερό στην Προβατική κο-υμβήθρα καί θεραπεύονταν κατ’ έτος οί ασθενείς. Αυτόν, τέλος, είδε ό Θεολόγος Ιωάννης στηνΑποκάλυψη καί σύμφωνα με αυτήν μέλει να φονεύσει τονΑντίχριστο κατά την συντέλεια του κόσμου. Στήν εκκλησιαστική ιστορία μέχρι τίς ημέρες μας δεν ήταν λίγες οί φορές πού ό Μιχαήλ επισκέφθηκε τον κόσμο. Βοήθησε τονΜέγα Κωνσταντίνο να κατατροπώσει τους εχθρούς, γι’ αυτό καί κατά προτροπή του ό άγιος Βασιλεύς έκτισε ναό του Ταξιάρχη Μιχαήλ στο Σωσθένειο. Έσωσε με τρόπο θαυμαστό την Κωνσταντινούπολη από τον κίνδυνο των Άβάρων, των Περσών καί των Άγαρηνών επίσης την πόλη Άκολία παρά την Μαύρη θάλασσα από τους Σαρακηνούς. Στίς Κολοσσές της Φρυγίας διαφύλαξε ακέραιο το ομώνυμο προσκύνημα του από την ορμή των ποταμών, πού κατευθύνονταν απειλητικοί επάνω του, δημιουργώντας μια τεράστια οπή, μέσα στην οποία χωνεύθηκαν τα νερά τους.

Ό αρχάγγελος Μιχαήλ δεν παύει καί στίς ημέρες μας της αποστασίας καί άκρας ανομίας να παρουσιάζεται σε καθαρούς καί άξιους ανθρώπους, πού βιώνουν το Ευαγγέλιο καί αγωνίζονται για την τελειότητα καί την θέωση. 

του Δρος Χαραλάμπους Μ.Μπούσια/orthodoxigynaika

 

Ενα φτερούγισμα του Μιχαήλ ή το εν Χώναις θαύμα

Παρακλητικός κανόνας Αρχαγγέλου Μιχαήλ-Μανταμάδου

Η Θαυμαστή εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο χωριό Ταξιάρχης της Χαλκιδικής!

 

                                                                                                                                                                      
Related Posts
0 Comments

No Comment.