Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Κατασχέσεις μισθών και συντάξεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο

Τη δυνατότητα να προχωρούν σε κατασχέσεις μισθών και συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ καθώς και των τραπεζικών τους καταθέσεων έχουν οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντα του Δημοσίου και να εισπράξουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών που εξέδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών οι κατασχέσεις μπορούν να γίνουν, εφόσον το ποσό αυτών αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, υπερβαίνει τα 1.000 τον μήνα. Σε κάθε περίπτωση το ποσό που απομένει δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ.

 

Πάντως σύμφωνα με το news247.gr ,οι κατασχέσεις θα γίνονται και για χρέη των 300 ευρώ.

 

Ακόμα και όσοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη κάτω των 300 ευρώ κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις μισθών ή συντάξεων εφόσον όμως τα εισοδήματά τους υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ το μήνα.

Όπως αναφέρει ο “Ελεύθερος Τύπος”, σύμφωνα με αναλυτικό οδηγό που κυκλοφόρησε από το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να Δημόσιο να διασφαλίσει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών που του οφείλουν, προχωρά σε κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων.

Οι κατασχέσεις δεν μπορούν να υπερβούν το 25% των καταβαλλόμενων εισοδημάτων και ειδικά για όσους έχουν εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ ανά μήνα.

Ειδικότερα, ο οδηγός  που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών απαντά σε συνήθεις ερωτήσεις που υποβάλλουν οι πολίτες. Αυτές είναι:

*Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο ληξιπρόθεσμο χρέος;

Για την είσπραξη ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., τα εξής μέτρα:

α)Κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτων, δηλαδή κατάσχεση μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων και τυχόν άλλων εισοδημάτων που δικαιούται να εισπράξει από τρίτους.

β) Κατάσχεση κινητών περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, που είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε σε χέρια τρίτων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατή και η κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών.

γ) Κατάσχεση ακινήτων.

*Πότε και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά οφειλέτη του Δημοσίου;

Ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί εφόσον το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο από κάθε αιτία συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων η προσαυξήσεων υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ και εφόσον η καθυστέρηση καταβολής υπερβαίνει τους 4 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.

*Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, προς νομικά πρόσωπα και προς τρίτους για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα κατά των οφειλετών;

Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης κατά οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων και τρίτων ύψους μέχρι 300 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων.

Η πιο πάνω ρύθμιση δεν ισχύει για πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας καθώς και για οφειλές υπέρ Ο.Τ.Α.

*Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του Δημοσίου;

Δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι των 1.000 ευρώ, μηνιαίως.

Αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολό τους να μην είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ.

*Η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και πλειστηριασμό;

Όχι. Μετά την επιβολή της κατάσχεσης κινητού ή ακινήτου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού, στο οποίο ορίζεται η ημερομηνία διενέργειάς του, εντός συγκεκριμένης συντόμου προθεσμίας.

Εν τω μεταξύ ο οφειλέτης του Δημοσίου μπορεί, μετά από αίτησή του να υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των χρεών ή σε ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση επιτυγχάνοντας και την αναστολή εκτέλεσης του σχετικού προγράμματος.

Η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου μεταβιβάζεται στον υπερθεματιστή μετά τη μεταγραφή της περίληψης της έκθεσης κατακύρωσης στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο όπου υφίσταται. Μέχρι τότε η κυριότητα του ακινήτου παραμένει στον έως τότε κύριο του ακινήτου.

*Είναι δυνατή η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο;

Ναι, μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο με συγκεκριμένους, κατά περίπτωση, όρους αποδέσμευσης.

Οι κατασχέσεις περιλαμβάνουν και το χαράτσι στην ΔΕΗ,εφόσον περάσουν οι 120 μέρες προθεσμία και μεταφερθεί το χρέος στις εφορίες.

Related Posts
0 Comments

No Comment.