Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Η ΤΡΙΣΑΘΛΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΑΡΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΤΡΙΣΑΘΛΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΑΡΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ 7σέλιδο ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

ΕΚΘΕΣΗ
Υπό του κ. Γεδεών Φρανκ, Γενικού Διευθυντή
Της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας του Ισραήλ

Προς την 47η Γενική Διάσκεψη του Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας
Κύριε Πρόεδρε,
Θα ήθελα να ξεκινήσω από την κοινή άποψη διακεκριμένων συναδέλφων και να σας συγχαρώ για την εκλογή σας ως Προέδρου της 47ης συνόδου της
Γενικής Διάσκεψης του ΔΟΑΕ (ΙΑΕΑ). Είμαι βέβαιος ότι με την επαγγελματική εμπειρία σας, θα καθοδηγήσσετε την παρούσα σύνοδο με επιτυχία και θα την οδηγήσετε αρμονικά σε (σωστά) συμπέρασμα.
Εξ ονόματος ολόκληρης της αντιπροσωπείας μου, θα ήθελα να συγχαρώ τη Γραμματεία και το Γενικό Διευθυντή (της ΙΑΕΑ), για τις συνήθεις εξαιρετικές προπαρασκευαστικές προσπάθειές τους, για αυτή τη σύνοδο.
Κύριε Πρόεδρε,
Γεγονότα του παρελθόντος χρόνου έχουν καταδείξει την κεντρική θέση του ΔΟΑΕ (ΙΑΕΑ), να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη, θέματα που απασχολ
ούν ιδιαίτερα τη διεθνή κοινότητα. Τα ζητήματα αυτά, με σειρά από απειλές για την παγκόσμια και περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια που απορρέουν από τη προπαγάνδα και την τρομοκρατία, στην αυξανόμενη ζήτηση για ενέργειες και ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτά, καθώς και άλλα σημαντικά θέματα είναι όλα μπροστά από αυτό το Συνέδριο.
Επιτρέψτε μου να θίξω εν συντομία μερικά από τα πιο γνωστά θέματα.

2
Το Ισραήλ εκφράζει την ικανοποίησή του και στηρίζει τη διεύρυνση της δραστηριότητας του Οργανισμού, για μείωση
της απειλής της πυρηνικής τρομοκρατίας. Οι ανησυχητικοί συσχετισμοί μεταξύ των κρατών, τη στιγμή που αναζητούν όπλα μαζικής καταστροφής και
οι δικαιολογίες της τρομοκρατίας, απαιτεί μια ιδιαίτερα έντονη διεθνή προσπάθεια, για να εμποδιστεί η εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής στις τρομοκρατικές ομάδες, καθώς και για τα κράτη που τους υποστηρίζουν. Ως έκφραση υποστήριξής μας για τις προσπάθειες του Οργανισμού στον τομέα αυτό, έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια, μια περαιτέρω εθελοντική συνεισφορά, για ένα Ταμείο για την Ασφάλεια των Πυρηνικών στην ΔΟΑΕ, για συμπλήρωση της συμβολής μας τα τελευταία χρόνια. Σκεφτόμαστε επίσης να πραγματοποιήσουμε περαιτέρω εισφορά σε είδος.

Η Πρόληψη ραδιολογικών ή πυρηνικών δυνατοτήτων, από το να πέσουν σε λάθος χέρια, ορίζει ότι τα υλικά αυτά παραμένουν υπό τον πλήρη έλεγχο των
αρμόδιων εθνικών αρχών. Ο ρόλος του Οργανισμού στον τομέα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη σύσταση της διεθνούς ασφάλειας και (τα ισχύοντα)
πρότυπα, για να διευκολύνει την εφαρμογή τους, και να παρέχει στα κράτοι μέλη, την αναγκαία καθοδήγηση και εκπαίδευση, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία με πλήρη ασφάλεια, ενός συστήματος ασφαλείας.

Ένα παράδειγμα για την προσπάθεια του Οργανισμού στον τομέα αυτό είναι η προώθηση της Σύμβασης για την φυσική προστασία των πυρηνικών υλικών (CPPNM). Η παρούσα σύμβαση αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την ενίσχυση των εθνικών υποχρεώσεων των μελών της, για την ασφαλή διαχείριση των
υλικών. Το Ισραήλ, ως κράτος μέρος της παρούσας σύμβασης, ελπίζω για την προώθηση της σύμβασης, με την ενεργό συμμετοχή στις επαγγελματικές
συζητήσεις των νομικών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων, στην ομάδ
α για την ενίσχυση της ΣΦΠΠΥ. Μπορούμε, αλλά λυπούμαστε, διότι η συναίνεση προς τούτο, δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής.

3
Σε σχετικό τομέα, το Ισραήλ έχει ενθαρρυνθεί από την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την κατάρτιση του αναθεωρημένο κώδικα συμπεριφοράς, για την ασφάλεια και την προστασία των ραδιενεργών Πηγών. Παρέχει (ο κώδικας συμπεριφοράς) καθοδήγηση στα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον έλεγχό τους επί hi
ghactivity (υψιλής ακτινοβολίας ???) πηγών, που στο παρελθόν έχουν προκαλέσει, από αμέλεια, θανατηφόρα ατυχήματα, και στο μέλλον μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για ραδιολογική τρομοκρατία.
Χαιρετίζουμε την ανάπτυξη αυτού του κώδικα και (το Ισραήλ) είναι έτοιμο να την υποστηρίξει.

Κύριε Πρόεδρε,

Η διατήρηση και η ενίσχυση της ικανότητας του Οργανισμού για την αντιμετώπιση όλων των σημερινών προκλήσεων και τις νέες, που υφαίνονται στο μέλλον, απαιτεί μεγαλύτερη σαφήνεια των πόρων (διαδικασιών) που απαιτούνται σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Το Ισραήλ έχει υποστηρίξει με συνέπεια την αύξηση του προϋπολογισμού του Οργανισμού, που αποσκοπεί στις διασφαλίσεις για την ενίσχυση των δυνατοτήτων του και να συμβάλλουμαι έτσι στην ικανότητα για την αντιμετώπιση της οξείας πρόκλησης, για την αναχαίτιση της πυρηνικής διάδοσης.

Κύριε Πρόεδρε,
Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας κ
αι των τεχνολογιών της διάδοσης. Το ζήτημα αυτό συνδέεται στενά με την αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια, ιδιαίτερα των φιλικών τύπων (ειδών ενέργειας) προς το περιβάλλον, καθώς και τη διάδοση, προκλήσεις που συνδέονται με τη διάδοση των εν λόγω τεχνολογιών.

Η κρίσιμη ανάγκη για μεγαλύτερη εξάρτηση από την αειφόρο (ανάπτυξη), οι περιβαλλοντικά ηχητικές (επιβαρυντικές) πηγές ενέργειας, απαιτούν μια πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση από ένα συνδυασμό, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης ανανεώσιμων πηγών, με απομόνωση του CO2 και της πυρηνικής ενέργειας, εκ των οποίων μόνο η τελευταία μπορεί να παρέχει το μεγαλύτερο μέρος της αυξανόμενης ζήτησης. Αυτό καθιστά την πυρηνική
ενέργεια πιο ελκυστική πηγή ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να παράγεται με ασφάλια και αξιοπιστία. Έτσι ακριβώς,

4
είναι σημαντικότερο, και πρέπει να επιτευχθεί μια νέα ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης και βελτίωσης της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και την αντιμετώπιση της διάδοσης, που προκύπτουν από την επέκταση και την πα
γκόσμια διάδοση των πυρηνικών υποδομών.
Οι διασφαλίσεις (ελέγχων) της ΔΟΑΕ είναι και παραμένουν στο επίκεντρο, μετριασμού των συνεπειών αυτών των ανησυχιών διάδοσης. Ωσ
τόσο, όπως μπορέσαμε να διαπιστώσουμε από ένα αριθμό των ανησυχητικών γεγονότων των τελευταίων χρόνων, το σύστημα διασφαλίσεων του ΔΟΑΕ
από μόνη του δεν μπορεί να εγγυηθεί την αποτελεσματική εξακρίβωση και την επιβολή των nonproliferation υποχρεώσεων.

Μια πιθανή λύση μπορεί να βρεθεί στη δημιουργία ενός νέου κανόνα, που θα διέπει την πρόσβαση σε σύγχρονους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Ο κανόνας αυτός θα μπορούσε να διευκολύνει την ευρεία και βελτιωμένη πρόσβαση σε αυτούς και να συνδυαστούν οι προηγμένοι αντιδραστήρες, με τις διεθνείς εγγυήσεις για την προμήθεια νωπών καυσίμων για τους εν λόγω αντιδραστήρες, που να παρέχονται από αναγνωρισμένα ικανούς υφιστάμενους πωλητές. Σε αντάλλαγμα, αυτό το πρότυπο ζήτησης των πελατών για ισχυρό αντιδραστήρα, (θα υπάρχει) ως προϋπόθεση εφοδιασμού, που δεν θα τους δεσμεύει από την ανάπτυξη δυνατοτήτων (παραγωγής) εγχώριων ανακυκλώσιμων καυσίμων και να επιστρέφουν όλα τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα στον πωλητή τους. Η ρύθμιση αυτή θα μπορούσε (να δοθεί ???) δωρεάν σε χώρες που σχεδιάζουν να χρησιμοποιούν την πυρηνική ενέργεια, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση για τη κατασκευή και τη διαχείριση των αυτόχθονων πυρηνικών καυσίμων και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης (???), και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του περιβάλλοντος για αποθήκευση χρησιμοποιημένων καυσίμων. Την ίδια στιγμή
θα επιτρέψει την ασφαλέστερη διαχείριση αυτών των ευαίσθητων εγκαταστάσεων,
εξασφαλίζοντας έτσι, ότι ο κίνδυνος διάδοσης δεν θα αυξηθεί με τον αυξανόμενο αριθμό των πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος.
Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να συγχαρώ δήλωση του Γενικού Διευθυντή για το θέμα αυτό και υποστηρίζω πλήρως τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη περαιτέρω διαμόρφωση και προώθηση των σχετικών προσεγγίσεων. >>>( = καλένδες) .

5
Συγχαίρω, επίσης, το Γενικό Διευθυντή και τη Γραμματεία για την εξαιρετική επιλογή του θέματος του φετινού Επιστημονικού Φόρουμ: “New Horizons: Πυρηνική ενέργεια σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο”. Αυτό το Επιστημονικό Φόρουμ, πράγματι παρέχει μια εξαιρετική πλατφόρμα για τα κράτη μέλη, για να εκπ
ονήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες που σχετίζονται με την εξέλιξη της πυρηνικής ενέργειας.

Κύριε Πρόεδρε,
Τώρα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένα (ζητήματα) της Μέσης Ανατολής, που συνδέονται με θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής της διάσκεψης του (ΔΟΑΕ). Δυστυχώς, υπάρχουν δύο σχέδια ψηφισμάτων που αφορούν τη Μέση Ανατολή και ξεχωρίζουν ως ξένα προς το καταστατικού του ΔΟΑΕ και την αποστολή του.

Πρώτον, υπάρχει η ημερήσια διάταξη No.20, η οποία ζητά την ίδρυση της Μέσης Ανατολή ως NWFZ (Ζώνη Ελεύθερη από Πυρηνικά). Το Ισραήλ δεν έχει κάνει καμία μυστική καταρχήν επιφύλαξη στη γλώσσα (του κειμένου) και (μπορεί) να εκδηλώσει ενδιαφέρον συναίνεσης για το ψήφισμα, και έχει επισήμως αποστασιοποιηθεί από τις λεπτομέρειες του. (!!!!!). Ωστόσο, προς το συμφέρον για την εξασφάλιση συναίνεσης στο ψήφισμα, το Ισραήλ έχει μέχρι στιγμής τη διάθεση να Υποστηρίζω τη γλώσσα του κειμένου του περασμένου έτους, αναγνωρίζοντας ότι η NWFZ (Ζώνη Ελεύθερη από Πυρηνικά) θα μπορούσε τελικά να χρησιμεύσει ως ένα σημαντικό συμπλήρωμα της συνολικής ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή. Για πολλούς από τους ίδιους λόγους, θα είμαστε πρόθυμοι να πάμε μαζί με την πρακτική αυτή για μια ακόμη φορά, (που) δεν (θα) προβλέπει αλλαγές που θα επέλθουν στο (τελικό) κείμενο.

Δεύτερον, όσον αφορά την Ατζέντα σημείο No.21, των λεγόμενων “Πυρηνικών Δυνατοτήτων του Ισραήλ και των απειλών». Πολλές ανησυχίες υπάρχουν, για την εξέλιξη της διάδοσης (των πυρηνικών) στη Μέση Ανατολή και σε άλλες περιοχές, που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, αν και μερικές έγιναν εμφανείς στη διεθνή κοινότητα μόνο προσφάτως, ιδίως μετά την τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. Καμία από αυτές

6
τις εξελίξεις δεν περιλαμβάνουν το Ισραήλ αν και πολλύ άμεσα προκαλούνται τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας μας. Σε αντίθεση με αυτές τις εξελίξεις, το Ισραήλ δεν αποτελεί απειλή για οποιονδήποτε των γειτόνων του και δεν έχει ενεργήσει κατά παράβαση οποιωνδήποτε από τις διεθνείς δεσμεύσεις του. Βλέπουμε έτσι δεν μπαίνει
σε πραγματική βάση αυτό το σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο δεν έχει άλλο στόχο, από το ναχρησιμοποιηθεί αυτή η διάσκεψη, για κυνική πολιτική σκοπιμότητα. Αυτά που ζήτησε (το Ισραήλ) να συμπεριλάβει (το θέμα) ημερήσιας διάταξης No.21, στην ημερήσια διάταξη της Διάσκεψης, θα ήταν καλό να αναγνωρισθεί για τελευταία φορά, ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο για απευθείας διαπραγματεύσεις, για τη συμφιλίωση και να επιτευχθούν ελεύθερα συμφωνίες μεταξύ των κρατών της περιοχής. Η άποψη του Ισραήλ είναι, ότι μετά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών της Μέσης Ανατολής, για να ιδρύσουν σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ τους, τότε θα είναι ώριμη (στιγμή), για να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση του περιφερειακού ελέγχου των εξοπλισμών και για τις ρυθμίσεις για τον αφοπλισμό στους τομείς συμβατικών, χημικών, βιολογικών, και πυραυλικών (όπλων). Αν εκτιμηθεί το κέρδος, τότε ελπίζω να καταλήξουμε (σε συμφωνία) για τη δημιουργία μιας αμοιβαία επαληθεύσιμης Ζώνης Ελεύθερης Από Πυρηνικά Όπλα. Η αντιπροσωπεία μου, επομένως, δεν θα είναι σε θέση να υποστηρίξει την ημερήσια διάταξη
No.20 με θέμα “Εφαρμογή των διασφαλ
ίσεων του ΔΟΑΕ στη Μέση Ανατολή”, σε περίπτωση που αναληφθεί δράση για την Ατζέντα σημείο No.21, για το λεγόμενο θέμα “Πυρηνικές Δυνατότητες του Ισραήλ και Απειλές». Η παράδοση της Γενικής Διάσκεψης για τη προσπάθεια να καταλήξουν σε συμφωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική, στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων περιφερειακών ζητημάτων. Μετά την παράδοση του ψηφίσματος, η συναίνεση σχετικά με τη Μέση Ανατολή θα διασπαστεί και θα είναι πολύ δύσκολο να αναβιώσει στο μέλλον. Το Ισραήλ βλέπει έτσι απολύτως, ότι δεν υπάρχει νόημα (συζήτησης) και το χειρότερο ακόμη, (υπάρχει) σημαντικός κίνδυνος για την διατάραξη της ατμόσφαιρας για συνεργασία αυτής της διάσκεψης, αν ενεργοποιηθεί το θέμα της Ατζέντας Θέση No.21.
Εν κατακλείδι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μας για συνδρομή του Οργανισμού, μέσω του Ταμείου Τεχνικής Συνεργασίας σε

7
περιφερειακό σχέδιο στον τομέα επιχειρηματιών του Ισραήλ και της Ιορδανίας. Τα φρούτα της περιοχής της Μεσογείου πετιούνται και το σχέδιο εκρίζωσης μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα εξαιρετικό μοντέλο. (!!!!!) Ελπίζω ότι ένας τέτοιος κοινός εχθρός σε όλες τις περιφερειακές χώρες, θα μπορούσε να ενθαρρύνει περαιτέρω την περιφερειακή συνεργασία. Το Ισραήλ προσβλέπει στη συνεργασία μαζί με το Γενικό Διευθυντή και τη Γραμματεία για περαιτέρω περιφερειακή συνεργασία, για τις ειρηνικές εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας, και ελπίζει
ότι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, λόγω και της μετριοπάθειας θα επικρατήσει (μετριοπάθεια) στα τρέχοντα ψηφίσματα της Γενικής Διάσκεψης. Αυτό θα ενισχύσει τον Οργανισμό για την εκπλήρωση της αποστολής του και για να αντιμετωπίζει τις έντονες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας.

Σε ευχαριστώ.
====================================
Υπάρχει και
τρίτο έγγραφο, στο οποίο υπάρχει η δήλωση του Ελ-Μπαραντέϊ (Γενικού Γραμματέα του ΙΑΕΑ), με την οποία κατακεραυνώνει το Ισραήλ, για την άθλια συμεριφορά του απέναντι στον ΙΑΕΑ (ΔΟΑΕ = Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας). Το έγγραφο αυτό το βρήκα, αλλά είναι μπλοκαρισμένο και δεν μπόρεσα να το σηκώσω από εκεί που είναι αναρτημένο. Σε κάθε προσπάθεια μου έσβηνε τα προγράμματα του υπολογιστή μου.
Επίσης, υπάρχει και δεύτερη πληροφορία, για τρίτο φτύσιμο του Ισραήλ, από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Παρ’ όλα αυτά πιστεύω, ότι τα δύο έγγραφα που ανάρτησα, ρίχνουν τις μάσκες Ισραήλ και ….ειρηνοποιού (ήμαρτον Θεέ μου) Ομπάμα. Όσοι διαθέτεται χρόνο, να κάνεται μια βόλτα σε εκτός Ελλάδας ιστοσελίδες και ιστολόγια και θα βρείτε μπόλικο πράμα για τις διεθνείς αλητείες του μαύρου πλανητάρχη.

 
 
Πηγή
Related Posts
0 Comments

No Comment.