Re: Μέθοδος Σίλβα – Silva Mind Control

10
O ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ SILVA MIND CONTROL ...!!!

Πολλά χρόνια πρίν γνωρίσω τόν γέροντα Παϊσιο, είχα έλθει σέ επαφή μέ τό Mind Control , μέσα από τό βιβλίο τού Χοσέ Σίλβα.

Αυτός, ένας πρώην φτωχός Μεξικάνος, είχε ανακαλύψει έλεγε, μιά μέθοδο, πού μπορούσε νά αξιοποιήσει τίς κρυμμένες δυνάμεις τού μυαλού πού υπάρχουν μέσα σέ κάθε άνθρωπο. Είχε γίνει ιδρυτής μίας παγκόσμιας οργάνωσης καί φυσικά πάμπλουτος, μέ απώτερο σκοπό τήν διάδοση τής θεωρίας του.

Σήμερα, αυτή ή οργάνωση έχει " υποκαταστήματα " καί συλλόγους καί στήν Ελλάδα, διοργανώνοντας σεμινάρια γιά νέα μέλη πού πληρώνουν φυσικά καί ανάλογα δίδακτρα.

Η μέθοδος βασίζεται στήν "εκπομπή εγκεφαλικών κυμάτων " κατά τόν Σίλβα, πού τά ονόμασε αυθαίρετα ώς " κύματα Αλφα. "

Πουθενά βέβαια δέν σού λένε γιά γιόγκα καί Ανατολικές θρησκείες.

Όλες τους οί απόψεις είναι περιτυλιγμένες μέ επιστημονική ορολογία καί όρους ψυχολογίας. Όμως, όταν θά μπεί κανείς μέσα γιά καλά, όταν θά γίνει δικός τους, τότε θά καταλάβει ότι πρόκειται γιά συγκοινωνούντα δοχεία τής θεωρίας τού Σίλβα καί τής θρησκείας τής Ανατολής...


Τότε θά καταλάβει ότι αυτή ή νέα ανακάλυψη τού Mind Control , δέν είναι τίποτα άλλο, παρά ή πανάρχαια μέθοδος αυτοϋπνωτισμού, πού χρησιμοποιούσαν οί αρχαίοι Αιγύπτιοι αλλά καί οί σημερινοί Βουδιστές καί Ινδουϊστές, θρησκειών τής ανατολής.

Διαφέρει απλώς ή βιτρίνα, καί τό ντύσιμο μέ όρους τής Δυτικής επιστήμης...

" Μή φοβάσαι, εμείς γνωρίζουμε, έχε μας εμπιστοσύνη " ήταν οί συνηθισμένες απαντήσεις τους στά σεμινάρια πού παρακολουθούσα.

Θυμάμαι τήν συνομιλία μου στήν Θεσσαλονίκη παλαιότερα, μέ έναν δάσκαλο τής σχολής αυτής, τόν Πώλ Γρίβα, σταλμένο κατ΄ ευθείαν από τήν Νέα Υόρκη.

-- Ανήκεις στήν παγκόσμια Λευκή αδελφότητα; τόν είχα ρωτήσει.

-- Ελπίζω ναί, μού απάντησε.

Όταν είδε ότι γνώριζα αρκετά γιά τήν γιόγκα, μού είπε ότι καί αυτός είναι ένας Γιόγκι. Ότι έκανε ασκήσεις Κρίγια Γιόγκα καί ότι είχε σάν δάσκαλο τόν Παραχάμσα Γιογκανάντα.

Δέν είχα δώσει τότε, ιδιαίτερη σημασία στίς μυστικές αυτές διασυνδέσεις.

Αργότερα, όταν είχα γνωρίσει τόν π. Παϊσιο, καί βρέθηκα πάλι σέ κάποιο νέο σεμινάριο τού Mind Control στήν Θεσσαλονίκη, είχα σκεφθεί,

" Άρα γε είναι σωστό αυτό, πού τώρα κάνω; "

Σκέφθηκα πάλι, τά όσα μού είχε πεί ό π. Παϊσιος, καί είπα από μέσα μου,

-- Γέροντα, άν αυτό είναι κακό, εμπόδισέ το! Μή επιτρέψεις νά γίνει τό σεμινάριο...

Μετά ήλθαν οί γνωστοί, κάποιες κοπέλες, καί ξεχάσθηκα τελείως. Τό σεμινάριο άρχιζε...

Ξεκινήσαμε φωνάζοντας δυνατά τό ΟΜ..., τόν ιερό ήχο σύμφωνα μέ τήν Ινδουϊστική διδασκαλία, γιά νά καθαρίσει, όπως λένε, ή ατμόσφαιρα από παρεμβάσεις πνευμάτων.

Τό σεμινάριο προχωρούσε αλλά οί παλιοί μαθητές άρχισαν νά δυσανασχετούν. Οί ψίθυροι καί ή αγανάκτηση μεγάλωναν. Κάτι δέν πήγαινε καλά, πού δέν μπορούσαν νά τό προσδιορίσουν. Έβλεπαν κάποια πνευματικά "εμπόδια " στίς ασκήσεις διαλογισμού τους. Κάποιοι σηκώθηκαν καί διαμαρτυρήθηκαν στόν δάσκαλο...

-- Υπάρχει ή δέν υπάρχει πνευματική " κάλυψη " σ΄ αυτό τό σεμινάριο; ρωτούσαν έντονα. Στούς νέους μαθητές, ή ερώτηση αυτή φάνταζε ακαταλαβίστικη.

Τί πάει νά πεί, πνευματική κάλυψη; Νά μάς καλύψει από τί;... Υπάρχει κανένας κίνδυνος εδώ μέσα; Ποιός μάς απειλεί;


Ό Πώλ Γρίβας μέ κοίταζε ενοχλημένος. Ήξερε, τήν έστω κάποια χριστιανική θέση μου καί είχε τίς υποψίες του.

Ρωτούσαν οί νέοι τί συμβαίνει, καί οί παλιοί μάσαγαν τά λόγια τους...

Εν τέλει τό σεμινάριο διακόπηκε. Ό Πώλ Γρίβας ανακοίνωσε ότι ό ίδιος δέν μπορεί νά συνεχίσει. Θά ειδοποιούσε νά έλθει από τήν Αθήνα μιά παλιά μαθήτριά του, ή Μαρία, γιά νά συνεχίσει αυτή στήν θέση του.

Θυμήθηκα πάλι τόν π. Παϊσιο καί αυτό πού είχα, ενδόμυχα, παρακαλέσει.

Νά μή αφήσει νά γίνει τό σεμινάριο αυτό, άν όλα όσα γίνονται εδώ μέσα, δέν τά θέλει ό Θεός.ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ...!

Προσπάθησα νά προσευχηθώ μυστικά στόν Χριστό. Παρακάλεσα πάλι τόν Γέροντα,

" Άν ή συγκέντρωση αυτή είναι γιά κακό, ξεσκέπασε τά πράγματα στά μάτια μου..."

Ήλθε τήν άλλη μέρα πράγματι, ή Μαρία. Ήταν μία συμπαθητική κοπέλα γύρω στά 30.

Σέ μιά στιγμή , καί ενώ είμαστε βυθισμένοι σέ " επίπεδο αυτοϋπνωσης Άλφα" σχηματίζοντας μέ τόν νού μας εικόνες από τήν φωνή τής Μαρίας πού μάς καθοδηγούσε, συνέβη κάτι τό περίεργο.

Αντί νά βλέπω, αυτά πού έλεγε ό δάσκαλος, δηλαδή ή Μαρία, έβλεπα καταπρόσωπο έναν δαίμονα!

Μέ ουρά καί κέρατα όπως σέ κάποιες αρχαίες εικόνες βλέπουμε. Έκανε μάλιστα αστείες γκριμάτσες, χωρίς απειλή, φιλικές θά έλεγα... Άν είναι ποτέ δυνατόν!!


Ξαφνιάστηκα από τήν παρεμβολή. Τόν ξαναείδα αρκετές φορές στήν διάρκεια τής άσκησης. Στό τέλος, ρώτησα τήν Μαρία, περιγράφοντάς της τά γεγονότα,

-- Τί συμβαίνει; γιατί μού παρουσιάσθηκε ό δαίμονας; τήν ρώτησα.

Χαμογέλασε μέ συμπάθεια καί είπε,

--Φαίνεται ότι τά κύτταρά σου έχουν τέτοια πόλωση, ώστε νά έλκουν...

Έλεγε δηλαδή ότι είχα εσωτερική "κυτταρική συγγένεια" μέ τόν... διάβολο. Απόρησα!

--Καλά, λέω, στόν Χριστό τότε γιατί εμφανιζόταν, είχε κι΄ Αυτός συγγένεια;

Βρέθηκε σέ αμηχανία.

--Κάνεις δύσκολες ερωτήσεις μού είπε.

Πρίν απομακρυνθεί από κοντά μου ωστόσο, παραδέχθηκε ότι πράγματι στίς ασκήσεις αυτές, γίνονται καί εμφανίσεις δαιμόνων...

Ή ίδια, είχε μαθητεύσει σέ έναν δάσκαλο στήν Γαλλία πού τήν είχε βοηθήσει πολύ. Τόν έβλεπε 4-5 φορές τόν χρόνο, μού έλεγε, καί τού έδινε όλα της τά λεφτά. Χρήματα πού έβγαζε από τά σεμινάρια, δουλεύοντας μέχρι καί 12 ώρες τήν μέρα, παρ΄ όλο πού φαινόταν έξυπνη κοπέλα. Ήταν καί τελειόφοιτος Νομικής. Δέν μπόρεσα τελικά νά καταλάβω τήν σχέση πού είχε μέ τόν δάσκαλό της. Τής έπαιρνε όμως όλα τά χρήματα. Δούλευε δηλαδή σάν σκλάβα γι΄ αυτόν...

Έκανα μία σύγκριση.

Ό π. Παϊσιος, ήταν τό άκρο αντίθετο. Κοιτούσε νά δώσει, όχι νά πάρει.

Πάμπτωχος ό ίδιος, μ΄ ένα τριμμένο καί μπαλωμένο ράσο, μοίραζε τά πάντα, στά πνευματικά του παιδιά καί σέ όλον τόν κόσμο. Χώρια οί νηστείες του, οί προσευχές του στόν Θεό γιά τό πρόβλημα κάθε ανθρώπου, τά ξενύχτια καί οί αγρυπνίες του γιά όλους τούς πονεμένους καί καταφρονεμένους τού κόσμου τούτου...

Μετά από καιρό ρώτησα τόν π. Παϊσιο στό Άγιο Όρος, άν είχε " ιδεί " , άν είχε ακούσει εκείνη τήν προσευχή μου τότε, στό σεμινάριο τής Θεσσαλονίκης, καί είχε απλώσει " χέρι βοήθειας".

-- Θά σέ άφηνα χωρίς βοήθεια, βρέ; μού είχε απαντήσει χαμογελώντας...!

Πηγή
http://orthodox-world.pblogs.gr/2008/03 ... ntrol.html
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !

Re: Μέθοδος Σίλβα – Silva Mind Control

12
"ΜΕΘΟΔΟΣ SILVA" : Μια αποκρυφιστική οργάνωση της "ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ"


Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται (422) Νεοεποχίτικες παραθρησκευτικές Ομάδες ή Εταιρείες, σύμφωνα με έρευνες και πορίσματα συνεδρίου, που διοργάνωσε η Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Αλίαρτο Βοιωτίας το 1995. Μία από τις παραθρησκευτικές αυτές ομάδες ή Εταιρείες είναι και η "ΜΕΘΟΔΟΣ SILVA", όπως σημειώνεται σε ανάλογο βιβλίο που εξέδωσε η Συνοδική επιτροπή με τίτλο "ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ". Οι παραθρησκευτικές αυτές ομάδες ή εταιρείες είναι απειλή για την ψυχική και νοητική υγεία του ανθρώπου, γιατί δημιουργούν ολοκληρωτικές πνευματικές εξαρτήσεις, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να χάνει την ελευθερία του και τη σχέση του με το ζωντανό Θεό, από τον οποίο μπορεί να πάρει Θεία Χάρη και δύναμη, να εγκλωβίζεται και να υποδουλώνεται στις μάταιες ελπίδες, στις ψεύτικές υποσχέσεις και τις ψευδαισθήσεις που του προσφέρονται και , τελικά να αποκόβεται ως πιστός από την Εκκλησία που μπορεί να τον σώσει, και να ελπίζει ότι μπορεί να σωθεί από μόνος του - αυτοσωτηρία - με τις τεχνικές, που του προσφέρουν , δήθεν , εσωτερική ευτυχία, όπως υπόσχονται οι εν λόγω Εταιρείες.

Αρχηγός και ιδρυτής της Μεθόδου SILVA είναι ο Χοσέ Σίλβα από το Λαρέντο του Τέξας των Η.Π.Α. , υπνωτιστής και πωλητής αυτοκινήτων κατ' αρχάς, ο οποίος ασχολήθηκε με την παραψυχολογία και τις τεχνικές αυτούπνωσης, προχώρησε σε έρευνες για την εξέλιξη του νου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι "το άτομο μπορεί ασκούμενο ν' αναπτύξει και την υπεραισθητή του αντίληψη". "Μετά από χρόνια ερευνών το 1966 τελειοποίησε τη μέθοδο και άρχισε να τη διδάσκει στο κοινό. Τώρα η μέθοδος διδάσκεται σε 88 χώρες σ' όλο τον κόσμο", (Βιογραφικά από ανάλογη σελίδα της Μεθόδου SILVA στο Internet).

Στην Ελλάδα η Παραθρησκευτική Εταιρεία δραστηριοποιείται κάτω από μανδύα με την ονομασία "ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Π.Ε." με έδρα την Αθήνα και παραρτήματα στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και στην Κύπρο, όπου, περιοδικά, οργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια, όπως το τετραήμερο σεμινάριο των ημερών αυτών στο Βόλο, στα οποία μεταξύ άλλων διδάσκεται πρόγραμμα "ύπνωσης και αυτούπνωσης για αυτοβελτίωση" (HYPNOVISION) και δίδεται στο τέλος πιστοποιητικό MASTER HYPNOTIST, με το οποίο ο φοιτητής του προγράμματος μπορεί να γίνει μέλος της National Guild of Hypnotists ( Εθνική Ένωση υπνωτιστών των Ηνωμένων Πολιτειών ) της μεγαλύτερης οργάνωσης στο είδος της, όπως σημειώνεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο Διαδύκτιο.


Είναι σημαντικό να σημειώσω στο σημείο αυτό την άποψη της ερευνήτριας κ. Φανής Μπαρούχα από την Κύπρο, η οποία σε ιστοσελίδα της στο Internet της 31-3-02 σημειώνει τα εξής: "Σε σύγχρονη Λερναία Ύδρα τείνουν να εξελιχθούν οι αιρέσεις που άρχισαν να εισβάλλουν στην Κύπρο, σε βαθμό που να χαρακτηρίζονται από την Εκκλησία ως "δεύτερο πρόβλημα μετά το Εθνικό". Ένα κύμα από διάφορες ομάδες και τάσεις εμφανίζεται στην Κυπριακή κοινωνία. Δεκάδες αιρέσεις που δραστηριοποιούνται σε όλον τον κόσμο άπλωσαν τα πλοκάμια τους και στο νησί, οι οποίες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μελών της Παγκύπριας Ένωσης Γονέων ξεπερνούν τις 250, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός στην Ελλάδα ξεπερνά τις 400. Η Π.Ε.Γ. κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη δραστηριοποίηση ξένων αποκρυφιστικών οργανώσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο νησί με προσωπείο χριστιανικό, χρησιμοποιώντας και όρους από την ορθόδοξη πίστη.


Μια τέτοια οργάνωση είναι η "Μέθοδος Σίλβα", η οποία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο πραγματοποιεί δύο σεμινάρια, τα οποία χαρακτηρίζει Νέα Εκπαιδευτική - Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης. Τα σεμινάρια αυτά, σύμφωνα με τις καταγγελίες της Π.Ε. Γονέων, δεν έχουν καμία επιστημονική θεμελίωση, είναι αποκρυφιστικά και παραθρησκευτικά, ενώ οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνες για την προσωπικότητα και την υγεία του ανθρώπου. Η πληροφορία ότι πρόκειται για επιστήμη που διδάσκεται - δήθεν - σε 50 Πανεπιστήμια και Κολέγια αποτελεί προφανώς ισχυρισμό. Η μέθοδος δεν γίνεται αποδεκτή από τους επιστήμονες, ενώ οι γονείς κυρίως στις Η.Π.Α. των παιδιών που εντάχτηκαν σε αυτή την Οργάνωση την συγκαταλέγουν στις ονομαζόμενες "ψυχολατρείες" και υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα τύπο υπνωτισμού, που οδηγεί τα θύματα σε εξάρτηση. Η Ένωση Γονέων Κύπρου προσθέτει επίσης ότι οι μέθοδοι και οι πρακτικές της Κίνησης που ονομάζεται SILVA MIND CONTROL κινούνται έξω από το χώρο της χριστιανικής πίστεως. Ιδρυτής της οργάνωσης φέρεται ο Τεξανός JOSE SILVA, υπνωτιστής, πωλητής αυτοκινήτων, ο οποίος ασχολείται με την παραψυχολογία και τις τεχνικές αυτούπνωσης".http://imd.gr
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !

Re: Μέθοδος Σίλβα – Silva Mind Control

13
Τα σεμινάρια αυτά, σύμφωνα με τις καταγγελίες της Π.Ε. Γονέων, δεν έχουν καμία επιστημονική θεμελίωση, είναι αποκρυφιστικά και παραθρησκευτικά,
Έλεος........!!!
Η μέθοδος δεν γίνεται αποδεκτή από τους επιστήμονες
Όπως ακριβώς και από άλλους επιστήμονες είναι αποδεκτή.Τους δε γονείς στις ΗΠΑ που παραδίδουν υπέροχες προσωπικότητες στην κοινωνία θα πρέπει να τους ακούμε συχνότερα....
ΙΔΙΑ ΦΥΛΛΑΤΤΕ-ΕΧΘΡΟΥΣ ΑΜΥΝΟΥ-ΘΝΗΣΚΕ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ\n\n-Δάσκαλε γιατί με διδάσκεις πολεμικές τέχνες και παράλληλα μου μιλάς για ειρήνη; \n-Γιατί καλύτερα να είσαι μαχητής σε κήπο παρά κηπουρός σε μάχη…

Re: Μέθοδος Σίλβα – Silva Mind Control

14
Επιστήμονες; Εδώ γελάω με τα στρατιώτακια των αφεντικών άσε γιατί το σύνολο είναι εν στοά μελη, όσοι δεν είναι απλά ψωμολυσαν.Κάποτε λέγαν ότι δεν υπάρχει πχ τηλεπάθια αλλά αφου μας πείσαν όλους, μετά οργανωσαν τον ψυχοτρονικό πόλεμο, η ουσία σε τέτοια πράγματα είναι να βρείς ποιος ρίχνει χρήμα, αμά το βρείς καταλαβαίνης πολλά.Προσωπικά θεωρώ το όλο στόρυ απλώς μια τεχνική δημιουργίας ανθρώπων της Μαντζουρίας τίποτα περισσότερο....
Ο στόχος τους Σάντσο είναι να μας βάλλουν διχόνοια έτσι θα μας πάρουν το άλογο!!

Re: Μέθοδος Σίλβα – Silva Mind Control

15
Προσωπικά θεωρώ το όλο στόρυ απλώς μια τεχνική δημιουργίας ανθρώπων της Μαντζουρίας τίποτα περισσότερο....
Τι εννοείς με αυτό;
ΙΔΙΑ ΦΥΛΛΑΤΤΕ-ΕΧΘΡΟΥΣ ΑΜΥΝΟΥ-ΘΝΗΣΚΕ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ\n\n-Δάσκαλε γιατί με διδάσκεις πολεμικές τέχνες και παράλληλα μου μιλάς για ειρήνη; \n-Γιατί καλύτερα να είσαι μαχητής σε κήπο παρά κηπουρός σε μάχη…

Re: Μέθοδος Σίλβα – Silva Mind Control

16
ανθρώπους που τους πλένουν το μυαλό ώστε να τους προγραματίσουν για άλλα

Ενα από τα πιο φρικτά εγκλήµατα πολέµου της αυτοκρατορικής Ιαπωνίας είναι πιθανό να κρύβει το πάρκο Τογιάµα στο κέντρο του Τόκιο. Σύµφωνα µε ιστορικούς και ακτιβιστές, εκεί θάφτηκαν µαζικά αιχµάλωτοι πολέµου, οι οποίοι έπεσαν θύµατα ενός απάνθρωπου προγράµµατος ιατρικών πειραµάτων.
Στο πάρκο σήµερα τίποτα δεν θυµίζει το σκοτεινό παρελθόν του. Το Τογιάµα βρίσκεται σε µια δενδρόφυτη περιοχή στο κέντρο της ιαπωνικής πρωτεύουσας, όπου φιλοξενούνται νοσοκοµεία, πανεπιστήµια και γήπεδα τένις. Ηλικιωµένοι κάνουν βόλτες µε τασκυλάκια τους και οι νεώτεροι τζόκινγκ. Σύµφωνα ωστόσο µε µαρτυρίες, το πάρκο Τογιάµα είναι ο µαζικός τάφος των θυµάτων ενός από τα µεγαλύτερα εγκλήµατα της Ιαπωνίας. Σύµφωνα µε ιστορικούς αλλά και ακτιβιστές, στο υπέδαφος τουπάρκου βρίσκονται τα λείψανα αιχµαλώτων πολέµου, κυρίως Κινέζων, οι οποίοι άφησαν την τελευταία τους πνοή ως πειραµατόζωα ενός προγράµµατος πειραµάτων από στρατιωτικούςγιατρούς σε ζωντανούς ανθρώπους. Την υπόθεση του µαζικού τάφου ενισχύει το γεγονός ότι σε ανασκαφές θεµελίωσης πριν από 21 χρόνια είχαν βρεθεί στο πάρκο ακρωτηριασµένα πτώµατα και οστά. Η κατεδάφιση ενός παλιού συγκροτήµατος διαµερισµάτων δίνει τη δυνατότητα στις Αρχές να προχωρήσουν σε νέες ανασκαφές προκειµένου να εκτιµηθεί το µέγεθος της τραγωδίας. Οργανώσεις για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, που πιέζουν εδώ και χρόνια για τη διερεύνηση του εγκλήµατος, θεωρούν ότι η Ιαπωνία έχει ηθική υποχρέωση να αναµετρηθεί µε το παρελθόν της. «Εµείς οι Ιάπωνες πρέπει να αποδεχθούµε τις ωµότητεςπου διαπράξαµε εις βάρος άλλωνχωρών. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θα υπάρξει ποτέ πραγµατική κατανόηση µετην Κίνα», δηλώνει στους «Times» οακτιβιστής Καζουγιούκι Καουαµούρα.

Η «Μονάδα 731»
Από την περίοδο που διαπράχθηκε το έγκληµα έχουν περάσει σχεδόν 70 χρόνια.

Ηταν ηεποχή πουο ιαπωνικός αυτοκρατορικός στρατός εισέβαλε στη Μαντσουρία. Στην κινεζική πόλη Χαρµπίν εγκαταστάθηκε έναειδικό σώµα, το οποίο ονοµαζόταν Τµήµα Προλήψεως Επιδηµιών και Ανεφοδιασµού Υδατος, αλλά ήταν ευρύτερα γνωστό ως Μονάδα 731. Η αποστολή του ήταν η δηµιουργία βιολογικών και χηµικών όπλων, µεταξύ των οποίων οάνθραξ και η βουβωνική πανώλης. Οι γιατροί της Μονάδαςεξέταζαν ανατοµικά ασθενείς αιχµαλώτους πολέµου ενώ ήταν ακόµη ζωντανοί. Τα πειραµατόζωα δεν ήταν µόνο Κινέζοι, αλλά και Ρώσοι, Ευρωπαίοι και Μογγόλοι. Το αρχηγείο της Μονάδας 731 βρισκόταν στη Σχολή Στρατιωτικής Ιατρικής του Τόκιο, στο πάρκο Τογιάµα. Για τη σχέση ανάµεσα στην τραγωδία της Μαντσουρίας και τα ιατρικά εργαστήρια του Τόκιο κυκλοφορούσαν µόνο φήµες έως το 1989, χρονιά που κατασκευάστηκε ένα νέο ιατρικό κέντρο εκεί όπου άλλοτε ήταν το κτίριο της Μονάδας 731. Κατά τη διάρκεια των εργασιών βρέθηκε µια κρύπτη µε οστά, στα οποία εντοπίστηκαν ίχνη πειραµάτων.


www.tanea.gr/
Ο στόχος τους Σάντσο είναι να μας βάλλουν διχόνοια έτσι θα μας πάρουν το άλογο!!

Re: Μέθοδος Σίλβα – Silva Mind Control

17
Προσωπικά Τηλέμαχε διαφωνώ με τη εν λόγω μέθοδο γιατι εμπεριέχει τον υπνωτισμό και ιδιαιτερα την αυτούπνωση,που την θεωρώ επικίνδυνη..Για τον άνθρωπο της Μαντζουρίας έχει βγει ταινία που τα επεξηγεί πολύ καλά.

Μέσω μια λέξης απο το τηλέφωνο εκτελούσε εντολές και μετα δεν θυμόταν τίποτα.Ετσι ανάλογα ο υπνωτιστής μπορεί να κάνει κατι αντίστοιχο και να μετατρέψει τον υπνωτιζόμενο σε πίονι του.

Δες εδω http://www.imdb.com/title/tt0368008/
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !

Re: Μέθοδος Σίλβα – Silva Mind Control

18
Lord αγνοούσα το παραπάνω πείραμα,οπότε μιλάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο και στην κυριολεξία.

Domi κι εγώ διαφωνώ με την εν λόγω μέθοδο.Αλλά :
όπως σημειώνεται σε ανάλογο βιβλίο που εξέδωσε η Συνοδική επιτροπή με τίτλο "ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ". Οι παραθρησκευτικές αυτές ομάδες ή εταιρείες είναι απειλή για την ψυχική και νοητική υγεία του ανθρώπου, γιατί δημιουργούν ολοκληρωτικές πνευματικές εξαρτήσεις, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να χάνει την ελευθερία του και τη σχέση του με το ζωντανό Θεό, από τον οποίο μπορεί να πάρει Θεία Χάρη και δύναμη, να εγκλωβίζεται και να υποδουλώνεται στις μάταιες ελπίδες, στις ψεύτικές υποσχέσεις και τις ψευδαισθήσεις που του προσφέρονται και , τελικά να αποκόβεται ως πιστός από την Εκκλησία που μπορεί να τον σώσει, και να ελπίζει ότι μπορεί να σωθεί από μόνος του - αυτοσωτηρία - με τις τεχνικές, που του προσφέρουν , δήθεν , εσωτερική ευτυχία, όπως υπόσχονται οι εν λόγω Εταιρείες.
Θεωρώ απόλυτα εγωκεντρική και ανασφαλή (για την κατεστημένη θρησκευτική τάξη) αυτή την αιτίαση-εξήγηση.
Είναι σημαντικό να σημειώσω στο σημείο αυτό την άποψη της ερευνήτριας κ. Φανής Μπαρούχα από την Κύπρο, η οποία σε ιστοσελίδα της στο Internet της 31-3-02 σημειώνει τα εξής: "Σε σύγχρονη Λερναία Ύδρα τείνουν να εξελιχθούν οι αιρέσεις που άρχισαν να εισβάλλουν στην Κύπρο, σε βαθμό που να χαρακτηρίζονται από την Εκκλησία ως "δεύτερο πρόβλημα μετά το Εθνικό". Ένα κύμα από διάφορες ομάδες και τάσεις εμφανίζεται στην Κυπριακή κοινωνία. Δεκάδες αιρέσεις που δραστηριοποιούνται σε όλον τον κόσμο άπλωσαν τα πλοκάμια τους και στο νησί, οι οποίες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μελών της Παγκύπριας Ένωσης Γονέων ξεπερνούν τις 250, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός στην Ελλάδα ξεπερνά τις 400. Η Π.Ε.Γ. κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη δραστηριοποίηση ξένων αποκρυφιστικών οργανώσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο νησί με προσωπείο χριστιανικό, χρησιμοποιώντας και όρους από την ορθόδοξη πίστη.


Μια τέτοια οργάνωση είναι η "Μέθοδος Σίλβα", η οποία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο πραγματοποιεί δύο σεμινάρια, τα οποία χαρακτηρίζει Νέα Εκπαιδευτική - Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης. Τα σεμινάρια αυτά, σύμφωνα με τις καταγγελίες της Π.Ε. Γονέων, δεν έχουν καμία επιστημονική θεμελίωση,
Θα τρελλαθούμε με τα σκοτάδια τώρα και την δαιμονοποίηση...Η μέθοδος Silva είναι το κτήνος και αυτή είναι υπεύθυνη για όλα τα κακά του κόσμου..!!!...
Και... Domi στα σεμινάρια αυτά δεν γίνεται ούτε ύπνωση ούτε αυτούπνωση,απλά η κυρία Μπαρούχ(φ)α για να είναι ευχάριστη κι όχι χρήσιμη,δεν ασχολείται πρωτίστως με την Μασονία η οποία είναι "ολάνθιστη" στο νησί της...

Η μέθοδος δεν γίνεται αποδεκτή από τους επιστήμονες,
Από που προκύπτει αυτό; Και το ρωτάω αυτό διότι με γιατρούς φίλους (που δεν ήταν ούτε ψωμολύσες,ούτε στρατιωτάκια αλλά ούτε και μέλη) που το έχω συζητήσει, άλλη εικόνα αποκόμισα.Επίσης γνωρίζω έναν "φτασμένο" ιατρό (πατέρα φίλου) ο οποίος κατά τις σπουδές του στην Αμερική προβλέπονταν και έρευνα με παρόμοιες (αν όχι ίδιες) ασκήσεις.
ΙΔΙΑ ΦΥΛΛΑΤΤΕ-ΕΧΘΡΟΥΣ ΑΜΥΝΟΥ-ΘΝΗΣΚΕ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ\n\n-Δάσκαλε γιατί με διδάσκεις πολεμικές τέχνες και παράλληλα μου μιλάς για ειρήνη; \n-Γιατί καλύτερα να είσαι μαχητής σε κήπο παρά κηπουρός σε μάχη…
Απάντηση

Επιστροφή στο “Παραθρησκεία-Νεοφανείς Αιρέσεις-Σέχτες-Καταστροφικές Λατρείες”