Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Γιατί να μην ψηφιστεί τώρα, σε αυτή τη βουλή;

 

20% μείωση στις επιχορηγήσεις των κομμάτων προτείνει ο Γιαννίτσης

«Haircut» στις επιχορηγήσεις των κομμάτων


Περικοπή 20% στην τακτική, κρατική επιχορήγηση των κομμάτων, συνάρτησή της με την συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές και 30% μείωση στο ποσό που λαμβάνουν για «επιμορφωτικούς σκοπούς» πρότεινε – μεταξύ άλλων – ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης προκειμένου – όπως είπε – «να συμμετέχουν και τα κόμματα στην προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης».

Επιπροσθέτως, ο υπουργός ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν έχει «πρόθεση να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα».

Ειδικότερα, ο κ. Γιαννίτσης, μιλώντας στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής κατέθεσε τις προτάσεις του υπουργείου αναφορικά με την χρηματοδότηση των κομμάτων, σημείωσε όμως ότι «ότι τα κόμματα είναι αυτά που θα αποφασίσουν  για τις όποιες σκοπούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις».

Αναλυτικά:


1. Κρατική χρηματοδότηση

α. Προτείνεται η διαμόρφωση της κρατικής χρηματοδότησης όχι ως ποσοστό επί των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού, όπως ισχύει σήμερα, αλλά ως συγκεκριμένο ποσό που καθορίζεται ονομαστικά στο νόμο. Το ποσό θα παραμένει σταθερό για μια πενταετία. Το ποσό αυτό σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το ύψος της χρηματοδότησης που θα ελάμβαναν τα κόμματα εάν διατηρούνταν η υφιστάμενη σήμερα ρύθμιση. Επομένως αν τα τακτικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ήθελε μειωθούν σε τέτοιο βαθμό ώστε το τυχόν καθορισθέν διά νόμου απόλυτο μέγεθος επιχορήγησης να ξεπερνά σε ύψος το ποσό που θα ελάμβαναν τα κόμματα με την σημερινή ρύθμιση, η τελευταία θα λειτουργεί ως ανώτατο όριο για την κρατική χρηματοδότηση.

β. Το ύψος του ποσού της επιχορήγησης να διαμορφωθεί με βάση τα έσοδα που θα εισέπρατταν τα κόμματα εάν η υφιστάμενη ρύθμιση εφαρμοζόταν απολογιστικά για τα έτη 2010 και 2011 μειούμενο κατά ένα ποσοστό που θα μπορούσε να συμφωνηθεί μεταξύ των κομμάτων. Κατά την άποψή μου η μείωση αυτή θα μπορούσε να προσεγγίζει το 20%. Κάνοντας ένα πρόχειρο υπολογισμό το ποσό που θα προέκυπτε θα ανερχόταν σε περίπου 40 εκ ευρώ τακτικής κρατικής χρηματοδότησης ετησίως

γ. Προτείνεται να μειωθεί η χρηματοδότηση των κομμάτων για έρευνα και επιμόρφωση κατά ποσοστό 30% για όσο διάστημα ο κρατικός προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός.

δ. Σε ότι αφορά την έκτακτη προεκλογική χρηματοδότηση των κομμάτων προτείνεται αυτή να χορηγείται άπαξ κάθε τέσσερα χρόνια, που αποτελεί τον συνταγματικά προβλεπόμενο χρόνο διενέργειας εκλογών, με αφετηρία τις προσεχείς εκλογές, και να μην παρακολουθεί τον ασταθή πολιτικό κύκλο της χώρας, γεγονός που αυξάνει υπέρμετρα το κόστος των εκλογικών αναμετρήσεων. Ως προς το ύψος του προτείνεται να καθοριστεί ονομαστικά ως συγκεκριμένο (ονομαστικό) ποσό, το οποίο να είναι κατά ένα ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που θα χορηγούνταν σήμερα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

ε. Υπό διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσε να εξεταστεί αν ένα τμήμα (π.χ. το ¼) της κρατικής χρηματοδότησης θα μπορούσε να είναι συνάρτηση της συμμετοχής του εκλογικού σώματος στις εκλογές (με κριτήριο το ποσοστό των έγκυρων ψηφοδελτίων). Πιο συγκεκριμένα, θα καθοριζόταν ένα ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων ως όριο για τη χορήγηση του συνόλου της κρατικής χρηματοδότησης. Εφόσον τα έγκυρα ψηφοδέλτια υπολείπονται του ορίου αυτού κατά 5%, 10%, 15% κ.ο.κ., θα μπορούσε να μειώνεται αναλόγως και το ύψος της κρατικής χρηματοδότησης. Ως σημείο εκκίνησης θα μπορούσε να τεθεί ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κατά τις τελευταίες γενικές εκλογές (ποσοστό εγκύρων περί το 67%). Αντιστρόφως θα μπορούσε να αυξάνεται το ποσό της κρατικής χρηματοδότησης εφόσον τα έγκυρα ψηφοδέλτια υπερβαίνουν το τιθέμενο όριο. Λόγω της συγκυρίας, η πρόταση αυτή μπορεί να αφεθεί για εύθετο χρόνο.

στ. Η καταβολή της κρατικής χρηματοδότησης να διενεργείται τμηματικά σε τέσσερις δόσεις, ανά τρίμηνο και σε δήλες ημερομηνίες

ζ. Ως προς το ζήτημα των δημόσιων παροχών σε είδος οφείλω να εκφράσω την επιφύλαξή μου για την υποχρεωτική δέσμευση χρόνου προβολής στα ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα πέραν της προεκλογικής περιόδου, καθώς ανακύπτουν ζητήματα ελευθερίας του τύπου. Επίσης, θεωρώ ότι η όποια δημόσια παροχή σε είδος προς τα κόμματα θα πρέπει να συνυπολογίζεται ως ποσό στο ύψος της χορηγούμενης κρατικής χρηματοδότησης (π.χ. αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, τηλεπικοινωνιακές ή άλλες υπηρεσίες). Το θέμα πάντως απαιτεί επεξεργασία πριν φτάσει να οριστικοποιηθεί κάποια άποψη.


2. Ιδιωτική χρηματοδότηση με όρους διαφάνειας

Στο βαθμό που η κρατική χρηματοδότηση ήθελε περιοριστεί είναι σημαντικό να υπάρξει ευελιξία στην ιδιωτική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Σε πολλές χώρες αυτό θεωρείται ένδειξη της εδραίωσης σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πολίτες, εφόσον πληρούνται επαρκείς όροι διαφάνειας που δεν θίγουν βέβαια την εσωτερική λειτουργία των κομμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό:

α. Υπάρχει συμφωνία για τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ιδιωτικής χρηματοδότησης ως προς τα φυσικά πρόσωπα τόσο σχετικά με το ύψος και τους όρους της εκ μέρους τους χρηματοδότησης όσο και σχετικά με τα ζητήματα δημοσιότητας.

β. Προτείνεται η αναγνώριση της δυνατότητας χρηματοδότησης των κομμάτων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την προϋπόθεση ότι η χρηματοδότηση αυτή είναι οπωσδήποτε ονομαστικοποιημένη και δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο εφόσον ξεπερνά ένα ορισμένο όριο.

γ. Θα μπορούσαν να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις αξιοποίησης σύγχρονων μορφών οικονομικής εξόρμησης όπως μέσω τηλεφώνου ή του διαδικτύου.

δ. Θα μπορούσε να αναγνωρίζεται δυνατότητα λήψης από τα κόμματα παροχών σε είδος από ιδιώτες, όπως λ.χ. η παραχώρηση της χρήσης ακινήτου. Σε κάθε περίπτωση η παροχή σε είδος πρέπει να είναι ονομαστικοποιημένη, ώστε να υπάρχει διαφάνεια.


3. Διαδικασία ελέγχου

Το ζήτημα των διαδικασιών ελέγχου της χρηματοδότησης των κομμάτων είναι κρίσιμης σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτό:

α. Δεν είναι σκόπιμη μια ανατροπή της σχέσης κοινοβουλευτικής και δικαστικής εκπροσώπησης στην Επιτροπή Ελέγχου. Ωστόσο θα μπορούσε να εξεταστεί η συμμετοχή 1-2 μη κοινοβουλευτικών προσώπων στην Επιτροπή Ελέγχου, ώστε να μην δίδεται η εικόνα ταύτισης ελεγκτή και ελεγχόμενου. Κατά την άποψη μου, μπορεί να διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής έμπειρων σε ζητήματα οικονομικών ελέγχων επιστημόνων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές ότι η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να συνεργάζεται με οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή κρίνει αναγκαίο και στους ελέγχους που διενεργούνται για λογαριασμό της δεν μπορεί να προβληθεί το οποιοδήποτε τραπεζικό, χρηματιστηριακό ή φορολογικό απόρρητο.

β. Τα αποτελέσματα των ελέγχων της Επιτροπής θα πρέπει να δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο με τρόπο και σε χρόνο που η ίδια η Επιτροπή κρίνει.

4. Τραπεζική δανειοδότηση

Το ζήτημα της τραπεζικής δανειοδότησης των κομμάτων έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις. Η αντιμετώπισή του είναι μεν αναγκαία, καθώς επηρεάζει τη ομαλή τους λειτουργία και αποτελεί ένα επιπλέον πεδίο σφοδρής κριτικής από τους πολίτες, ωστόσο απαιτεί τη συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών. Επομένως, οι όποιες προτάσεις τελούν υπό την αίρεση της προηγούμενης συνεννόησης με το προαναφερθέν Υπουργείο.

Με την επιφύλαξη αυτή, η πρόταση για τα ήδη συναφθέντα δάνεια είναι να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Κομμάτων, Υπουργείου Οικονομικών και Τραπεζών που έχουν δανείσει κόμματα, τα κεντρικά στοιχεία της οποίας θα ήταν τα εξής:

α. Το 60% των εκάστοτε επιχορηγήσεων θα παρακρατείται και θα καταβάλλεται από το Δημόσιο στις τράπεζες μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του υπολοίπου του δανείου.

β. Η συμφωνία αυτή επ’ ουδενί δεν θα αποτελεί εγγύηση ανάληψης του δανείου από το Δημόσιο.

γ. Η συμφωνία αυτή σε καμιά περίπτωση δεν θα ερμηνευτεί ότι μπορεί να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο μελλοντικές κυβερνητικές αποφάσεις σχετικές με τη χρηματοδότηση των κομμάτων.

δ. Ταυτόχρονα θα υπάρχει απαγόρευση της σύναψης νέων δανείων με εγγύηση την κρατική χρηματοδότηση έως ότου τα κόμματα που υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση αποπληρώσουν τα χρέη τους.

ε. Πέραν αυτών, τα κόμματα δεν θα μπορούν να εκχωρούν ως εγγύηση στις τράπεζες για πρόσθετο δανεισμό την κρατική επιχορήγηση πέραν του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.


 
Related Posts
0 Comments

No Comment.