Μινωική "Θεία Μετάληψη" με οίνο και άρτο

1
ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΜΙΝΩΪΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΘΙΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ.

(Σύμφωνα με την επιγραφή σε Γραμμική Α, στο κοχλιάριο από τον Τρούλλο Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης)

Εικόνα


Στην κατηγορία των λίθινων τελετουργικών σκευών ανήκουν και τα <<κοχλιάρια>>. Το πιο γνωστο είναι αυτό που βρέθηκε την πρώτη δεκαετία του αιώνα στη θέση Τρούλλος, μέσα στη σημερινή κομώπολη των Αρχανών , μαζί με ΜΜ κεραμική.

Πρόκειται για καρδιόσχημο σκεύος από λευκό ημιδιαφανές αλάβαστρο, που αντίστοιχα σε σχήμα παραδείγματα βρέθηκαν στη Φαιστό, το Παλαίκαστρο και αλλού.Το σκεύος αυτό είναι ενεπίγραφο με εγχάρακτη επιγραφή, παρόμοια της οποίας υπάρχει σε λίθινο τριμερές σκεύος από το Ψυχρό και σε ποτήρι από το Παλαίκαστρο. Επίσης μερικές λέξεις υπάρχουν και σε πάρα πολλές τράπεζες προσφορών από το ιερό κορυφής του Γιούκτα. Η γραφή είναι Γραμμική Α και τα γράμματα 24. Μερικά σημεία έχουν συνδεθεί με το σύμβολο του <<σκήπτρου>> και του <<θρόνου>> από τον Evans, ο οποίος πίστευε ότι η επιγραφή έχει σχέση με τη λατρεία της μινωικής θεάς, και ακόμη, ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπήρχε <<ένα μικρό ανάκτορο>>, από το οποίο θα ξεκινούσε πομπή προς το Γιούχτα. Η άποψη αυτή αποδείχτηκε, λένε, εύστοχη, μια και τέτοια κοχλιάρια βρέθηκαν τόσο στο <<Ανακτορικό Κτίριο>> (Δωμάτιο 17), όσο και στο ιερό της Ψηλής Κορφής. Το ότι η σχέση μεταξύ Αρχανών - Ψηλής Κορφής και της περιοχής στο Φουρνί , είναι μεγάλη, δεν πρέπει να αμφιβάλλει κανένας. Μετά όμως την ανάγνωση και μετάφραση δεκάδων επιγραφών σε σφραγίδες και τράπεζες προσφορών από τις περιοχές αυτές, μου είναι αδύνατο να θεωρώ τα κτιριακά συγκροτήματα μέσα στην πόλη αυτή, Βασιλικά ανάκτορα και όχι οικίες αρχιερέων με ίση ή ακόμα και μεγαλύτερη δραστηριότητα αυτής των Βασιλικών ανακτόρων (τις επιγραφές θα παρουσιάσομε στο εγγύς μέλλον, γιαυτό ας μη με κρίνει κάποιος, πρόωρα) . Εξάλου με τις απόψεις που είχαν οι Μινωϊτες για τους νεκρούς είναι αδύνατον να είχαν την περιοχή των Αρχανών σε κατότερη μοίρα από αυτή της Κνωσού. Η περιοχή των Αρχανών πρέπει να κρύβει ακόμα αρκετούς τάφους του Βασιλικού ιερατίου της Κνωσού.

Η λέξη που απαντάται πιο συχνά στα παραπάνω σκεύη, είναι η JA-SA-SA-RA-ME . Για τη λέξη αυτή μάλιστα ο J.CHADWICK γράφει ότι έχει διατυπωθεί η υποψία ότι είναι ιερό όνομα ή τίτλος. Γνωρίζομε ότι , ο κ. CHADWICK έχει κάνει αποτυχημένες προσπάθειες, να συνδέσει τη γλώσσα της Γραμμικής Α, με τις σημιτικές γλώσσες, αφού δε μπορεί να είναι η Ελληνική, όπως γράφει.

Στην επιγραφή του κοχλιαρίου - το σχεδιο του οποίου βλέπομε στο βιβλίο του J.CHADWICK, <<ΓΡΑΜΜΙΚΗ Β και συγγενικές γραφές>>- διακρίνομε 21 συλλαβογράμματα της Γραμμικής Α, τα οποία μάς δίνουν το επόμενο κείμενο διαβάζοντας απο αριστερά προς τα δεξιά:

a-ta-no-wo-su-su o-su-qa-re ja-sa-sa-ra-me u-na-ka na-e-ne.

ή a-ta-no wo-su-su o-su-qa-re ja-sa-sa-ra-me u-na-ka na-e-ne.

και η μετάφραση:

Αιώνια τροφή ο εξαγνισμός , η άφεση αμαρτιών και το πέταγμα αυτών στο χάσμα . Γι'αυτό πήγαινε ( να καταφεύγεις ) στο ναό .

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

a-ta-no =αθανο=αθάνατος,η.ον=αιώνιος

wo-su-su = βοσούσου. Βόσις = η τροφή

o-su-qa-re = οσχάρε = οσιάρε, από το οσιόω= 1.εξαγνίζομαι. 2.απαλλάσσω κά- ποιον από ενοχή ή έγκλημα με εξιλαστήρια θυσία. κλπ.

ja-sa-sa-ra-me. Η λέξη ja-sa-sa-ra-me έιναι σύνθετη,από τις λέξεις ja-sa και sa-ra-me , δηλαδή ja-sa + sa-ra-me ή jasa + sarme.

JASA=Ιασα ή 'Ιαση =1.απαλλαγή από κάτι 2.συγχώρηση αμαρτημάτων, άφεση αμαρτιών.

SARME, απο το σάρμα (-ατος) [σαίρω] = χάσμα, ρωγμή στη γη.

Στους περισσότερους τόπους λατρείας στα ορεινά της Κρήτης, υπάρχει δίπλα στο Βωμό ή στον κυρίως ιερό χώρο, μια ρωγμή επί του εδάφους ή χάσμα, μέσα στα οποία έχουν βρεθεί πληθώρα ποικίλων αντικειμένων. Κυρίως τράπεζες προσφορών και ομοιώματα ανθρωπίνων μελών. 'Εχομε, δηλαδή, αφιερώματα ανάλογα με αυτά της θρησκείας μας, μπροστά στο εικόνισμα του αγίου, στον οποίο είναι αφιερωμένος ο ιερός χώρος. Την ύπαρξη των χασμάτων αναφέρουν και επιγραφές Γραμμικής Α, πάνω σε τράπεζες προσφορών που βρέθηκαν, κυρίως, στο ιερό κορυφής του Γιούκτα και στο Δικταίο 'Ανδρο, αλλά και σε άλλα μέρη της κεντροανατολικής Κρήτης. Η ενέργεια αυτή του λατρευτή ήταν από τις κυριώτερες της μυκηναϊκής και μινωικής θρησκείας.

'Ετσι, όλη η λέξη JASASARAME, μεταφράζεται: άφεση αμαρτιών στο χάσμα ή άφεση αμαρτιών και πέταγμα αυτών στο χάσμα.

u-na-ka, και αυτή τη λέξη τη συναντoύμε στις τράπεζες προσφορών ως πρώτο συνθετικό λέξεων και θα πει: ένεκα = γι'αυτό. U-NA-KA = ούνεκα, (αναφορικό του δεικτικού τούνεκα , αντί ού ένεκα) = γι'αυτό, ένεκα τούτου.

na-e-ne. (προστακτική) από το ναεύω (ναός) = καταφεύγω σε ναό.

Εχω τη εντύπωση ότι το κείμενο της επιγραφής, σ'αυτό το κοχλιάριο κοινωνίας, αλλά και οι επιγραφές στις τράπεζες προσφορών του ιερού κορυφής στο Γιούκτα, λύνουν το μυστήριο των <<δεξαμενών καθαρμών>>, που συναντούμε στα μεγάλα ανάκτορα . 'Εχομε δηλαδή στα ανάκτορα , αντί φυσι-κού ρήγματος (χάσματος), ένα τεχνητό τέτοιο, τις <<δεξαμενές καθαρμών>> οι οποίες βρίσκονται σε επίπεδο χαμηλότερο από το υπόλοιπο κτίριο.

Το κουταλάκι αυτό <<κοινωνίας>> ή <<μετάληψις>> με την επιγραφή που φέρει αποδεικνύει πόσο πανάρχαια είναι αυτή η συμβολική και μυστηριακή πράξη, η οποία αποτελεί την τελείωση, το επιστέγασμα και το αποκορύφωμα των θρησκευτικών δοξασιών της Μινωϊκής θρησκείας αλλά και της όλης διδασκαλίας του Χριστού, αργότερα. Είναι ακόμα, η αναβίωση ενός παναρχαιου συμβολικού στοιχείου της μυήσεως το οποίο δεν εθιξε ο Χριστιανισμός . Διαβάζομε: <<Μη νομίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τον νόμον ή τους προφήτας. Ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι>> (Ματθαίος Ε΄, 17). Στον ανώτερο βαθμό η μετάληψις με οίνο, που είναι το αίμα της αμπέλου διαποτισμένο από τον ήλιο, σήμαινε την διανομή των ουρανίων αγαθών, την μετοχή στα Πνευματικά Μυστήρια και την θεία σοφία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Εγκυκλοπ. : Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, και Νέα Δομή

2.Λεξικά Αρχαίας Ελληνικής: Ι.Σταματάκου , Liddell-Skott

3.Ι.Πανταζίδου ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΜΗΡΙΚΟΝ

4.Jan de Groot:Ομηρικό Λεξιλόγιο

5.John Chadwick:ΓΡΑΜΜΙΚΗ Β'

6.J.T.Hooker:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ Β'

7.ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

8.Γ. και Ε. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ : ΑΡΧΑΝΕΣ

9.MARTIN S. RUIPEREZ-JOSE L. MELENA: ΟΙ ΜΥΚΗΝΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΝ ΚΟΡΦΟ ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΦΩΛΙΑΖΟΥΝ ΗΓΕΤΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ.\nΟΥ ΠΟΣΟΙ ΑΛΛΑ ΠΟΥ.

Re: Μινωικη Θεια Μεταληψη.

2
Eνδιαφέρον Μίνωα!!! :541
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !

Re: Μινωικη Θεια Μεταληψη.

3
Το παρόν θέμα καθώς και άλλα πάνω στην σφραγιδογλυφία στο βιβλίο εδώ :  ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΟΓΛΥΦΙΑ
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν

Re: Μινωική "Θεία Μετάληψη".

4
Μη ξεχνάμε ότι και η λατρεία του Μίθρα είχε μυστήριο παρόμοιο με την Θεία κοινωνία :
Ο Τερτυλλιανός αναφέρει ότι ο διάβολος σύστησε στα πλαίσια της λατρείας του Μίθρα την «προσφορά του ψωμιού». Όμως η προσφορά των ψωμιών συναντιέται σχεδόν παντού στις αρχαίες λατρείες. Το ότι το συγκεκριμένο μιθραϊκό τελετουργικό είχε μια μεγάλη ομοιότητα με το χριστιανικό αντίστοιχο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η προσφορά στην μιθραϊκή λατρεία δεν ήταν μια απλή προσφορά, αλλά αποτελούσε το μιθραϊκό ισοδύναμο του χριστιανικού δείπνου και λάμβανε χώρα σε συνθήκες απολύτως όμοιες με εκείνες στις οποίες στις οποίες τελείται το χριστιανικό δείπνο. Αυτή η σχέση εξέπληξε ήδη τον άγιο Ιουστίνο, ο οποίος όπως και ο Τερτυλλιανός, έζησε αρκετά κοντά για πολύ καιρό τον παγανισμό πριν να προσηλυτιστεί στην πίστη του Χριστού. Περιγράφοντας το χριστιανικό δείπνο, στο οποίο δεν έπαιρναν μέρος παρά μόνον οι βαπτισμένοι πιστοί, ο άγιος Ιουστίνος λέει ότι το ψωμί και η κούπα με το κρασί δεν θεωρούνται ότι είναι κοινό ψωμί και ποτό. Όπως μέσω της δύναμης του Θεϊκού Λόγου, ο Ιησούς Χριστός απέκτησε σώμα και αίμα για την σωτηρία των ανθρώπων, το ίδιο και η τροφή η οποία πρέπει να θρέψει το σώμα και το αίμα του πιστού είναι εξαγιασμένη με την προφορά της ευχαριστιακής προσευχής και έγινε σώμα και αίμα του Ενσαρκωμένου Λόγου, όπως μπορούμε να δούμε στις «Πράξεις των Αποστόλων». Και όπως διαβάζει τους λόγους της σύστασης, ο άγιος Ιουστίνος τους ερμηνεύει με τον ακόλουθο τρόπο: «είναι εκείνα που οι κακοί δαίμονες με την μίμηση παρέγραψαν και τα μιμήθηκαν και στα μυστήρια του Μίθρα. Επειδή στις τελετές μύησης παρουσιάζονται το ψωμί και μια κούπα με κρασί, ξαφνικά με ορισμένες μορφές τις οποίες ξέρετε ή μπορείτε να μάθετε». Η πληροφορία είναι ακριβής. Ο άγιος Ιουστίνος γνώριζε τέλεια την μιθραϊκή λατρεία, το τελετουργικά και τις μορφές της. 
 
Πηγή https://archive.gr/?p=254
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν
Απάντηση

Επιστροφή στο “Eλληνισμός-Χριστιανισμός”