Το σκήπτρο του Ασκληπιού και η Ποιμαντορική ράβδος

1
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Επάνω η Ποιμαντορική ράβδος. Κάτω, το σκήπτρο του Ασκληπιου (κηρύκειο). Μπορεί να έχουν την μορφή που έχουν για διαφορετικούς λόγους ή με διαφορετικές ερμηνείες, όμως εν τέλει βλέπουμε το ίδιο και το αυτό. Σε κάθε περίπτωση, το φίδι, αποτελεί σύμβολο σοφίας, καθώς λέγει και ο Κύριος: 

«Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων. γίνεσθε οὒν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί»(Ματθ. ι´, 16).
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν
Απάντηση

Επιστροφή στο “Eλληνισμός-Χριστιανισμός”

cron