QR CODE

1
QR code στίς νέες ταυτότητες καί στά ἁγιορείτικα διαμονητήρια. Ἕνας νέος δούρειος ἵππος τῶν ἱπποτῶν τῆς παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς τραπέζης δεδομένων τῆς Νέας Τάξεως; Ὁ ὑφυπουργός διοικητικῆς μεταρρύθμισης καί ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης κ. Μανοῦσος Βολουδάκης σέ διάφορες ἀναρτήσεις του στήν προσωπική του ἱστοσελίδα ἀναφέρεται στήν ἠλεκτρονική ταυτότητα. Ἔτσι κάνει λόγο γιά «επιλογή ενός μοντέλου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο θα είναι προαιρετικό στη χρήση και θα διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πολιτών......»
Εικόνα
Καί ἀλλοῦ γράφει : «Έτσι, για παράδειγμα, ξεκαθαρίζω ότι για εμάς η ψηφιακή ταυτοποίηση αποσυνδέεται από την υποχρεωτική ταυτοποίηση. Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι επιδιώκουμε να παρέχει η δημόσια διοίκηση το μέγιστο δυνατό αριθμό υπηρεσιών της ψηφιακά, δεν σημαίνει ότι ο πολίτης θα είναι υποχρεωμένος να έχει ένα δελτίο ταυτότητος το οποίο θα φέρει ηλεκτρονικό κύκλωμα, το περιεχόμενο του οποίου ο ίδιος ο πολίτης δε θα μπορεί να ελέγξει...Για τους ίδιους λόγους, στα πλαίσια της στρατηγικής μας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επιλέγουμε να μην ενοποιήσουμε τα μητρώα των ψηφιακών δεδομένων της πολιτείας, αλλά να δομήσουμε ένα τρόπο διασύνδεσης, όπου μόνο κατά περίπτωση, αναλογικά και για συγκεκριμένο λόγο θα μπορεί ο διαχειριστής του ενός μητρώου να αντλήσει (τα απολύτως απαραίτητα) στοιχεία ενός πολίτη από άλλο μητρώο...»
Μέ ἄλλα λόγια στά πλαίσια τῆς ἑτοιμαζομένης ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης ὄχι μόνο ἀφηρημένα τοῦ κράτους ἀλλά καί τῆς κοινωνικῆς καί προσωπικῆς μας ζωῆς ὁ κ. Βολουδάκης ὑπόσχεται τή δυνατότητα νά ἐπιλέξουμε ἤ ὄχι τήν ἠλεκτρονική ταυτοποίησή μας. Σημαίνουν τά παραπάνω, ὅπως ἐξήγησε σέ ἐπιμέρους συζητήσεις ὁ κ. ὑφυπουργός ὅτι α) ὅλοι οἱ ἕλληνες πολίτες θά ἔχουν μιά συμβατική ταυτότητα χωρίς μικροκύκλωμα (microchip) γιά τήν ταυτοποίησή τους στίς δημόσιες ὑπηρεσίες καί ὅπου ἀλλοῦ τούς ζητεῖται β) ὅσοι ἐπιθυμοῦν ἠλεκτρονική ἐξυπηρέτηση-διευκόλυνση θά ἔχουν καί τήν ἠλεκτρονική τους ταυτότητα ἤ ἕνα μικρό stick πού θά τοποθετεῖται στόν ὑπολογιστή τους ἤ ὅπου ἀλλοῦ ἀπαιτεῖται γιά νά ἔχουν γρήγορη καί ἀσφαλῆ ἐξυπηρέτηση. γ) τά ἠλεκτρονικά ἀρχεῖα, οἱ βάσεις δεδομένων τῶν πολιτῶν δέν θά ἑνοποιηθοῦν μέ βάση ἕνα καί μόνον ἀριθμό.Πῶς μᾶς ἀκούγονται ὅλα τοῦτα; Ἀσφαλῶς ἀνακουφιστικά ἀφοῦ θά δίνεται ἡ δυνατότητα, σέ ὅσους δέν θέλουν νά πάρουν ἠλεκτρονικές ταυτότητες μέ microchip νά ἔχουν τή συμβατική τους ταυτότητα! Καί ὅμως! Δέν εἶναι τόσο ἁπλᾶ τά πράγματα, ὅση καλή διάθεση κι ἄν ἔχει ὁ κ. Βολουδάκης. Τί φαντάζεσθε; ὅτι θά κρατήσετε τήν παλιά σας ἀστυνομική ταυτότητα; Λάθος! Θά πάρετε, ἄν τελικά τό ἀποφασίσετε, μιά νέα ταυτότητα πλαστικοποιημένη, ὅπως εἶναι οἱ πιστωτικές κάρτες. Δέν θά ἔχει microchip. Θά ἔχει ὅμως... QR code!
Εικόνα
Τό παραπάνω σχῆμα εἶναι ἠλεκτρονικός κωδικός πού συναντᾶται ἀποτυπωμένος σήμερα σέ διάφορα ἔγγραφα. Περιέχει διάφορες πληροφορίες, οἱ ὁποῖες μποροῦν νά ἀναγνωσθοῦν μέ τή βοήθεια κάποιου ἠλεκτρονικοῦ μηχανήματος. Ὀνομάζεται QR code καί εἶναι ἐξέλιξη τοῦ γνωστοῦ μας Barcode. Ἔτσι ἡ νέα συμβατική ταυτότητα θά ἔχει πάνω τόν ὡς ἄνω κωδικό. Ἔστω καί χωρίς microchip ἡ συμβατική ταυτότητα δέν εἶναι καί τόσο...συμβατική.Κατά σύμπτωση(;;;) στό Ἅγιον Ὄρος τόν τελευταῖο καιρό τά διαμονητήρια, τά ἔγγραφα δηλαδή πού ἐπιτρέπουν τήν διακίνηση καί διαμονή τῶν λαϊκῶν μέσα στό Ἅγιον Ὄρος φέρουν καί αὐτά QR code. Μετά τόσους ἀγῶνες κληρικῶν, μοναχῶν καί λαϊκῶν κατά τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων εἶναι ὁμολογουμένως τοὐλάχιστον ἀταίριαστο καί ἀσύμβατο πρός τά φρονήματα καί τή συνείδηση τῶν περισσοτέρων μοναχῶν, ἀλλά καί πολλῶν ἐπισκεπτῶν ἡ παρουσία ἠλεκτρονικῆς σήμανσης σέ ἁγιορείτικα ἔγγραφα.Ἁγιορεῖτες πατέρες μᾶς ἔστειλαν ἐδῶ καί πολύ καιρό μιά διαμαρτυρία, τήν ὁποία καί δημοσιεύουμε στή συνέχεια : περισσότερα εδώ 

Πηγή : https://www.orthros.eu/%CE%B5%CE%B9%CE% ... -code.html
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν

Re: QR CODE

2
Εικόνα

Πηγή εικόνας : https://www.av1611.org/666/barcode.html

Στην ουσία οι 3 στήλες που παραπάνω φαίνονται με κόκκινο και αντιστοιχούν στο 6 έγιναν τα 3 τετράγωνα του QR...
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν

Re: QR CODE

4
asterias έγραψε: 01 Απρ 2022, 20:02 σωστοτατος λεμε 😎
 
Ήθελα να το ξεκαθαρίσω γιατί διάβασα το παρακάτω άρθρο https://www.pentapostagma.gr/arheio/250 ... solomontos και έχασα όσα μαλλιά μου είχαν απομείνει. "Το “QR” σύμφωνα με το άρθρο -λέει- προέρχεται από την λέξη “square” που σημαίνει «τετράγωνο», αλλά υπάρχει αμφιβολία" 

Ναι, με συγχωρείται που αμφέβαλα, μέγα Γκουρού
Quick Response ήταν.

Αυτό που παρατηρούμε στις μέρες μας σε αντίθεση με το παρελθόν είναι ότι παλιά γινόταν προσπάθεια καταστολής/ απόκρυψης της αλήθειας και επικρατούσε άγνοια. 
Τώρα γίνεται υπερ-παρα-πληροφόρηση πασπαλισμένη με γλαφυρότητα με αποτέλεσμα να επικρατεί ημιμάθεια συγκεχυμένη. Αυτά, για τους νεότερους, ώστε να καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι (για τους οποίους δίνονται καθημερινά εκατομμύρια) να παραπλανηθεί ο αναγνώστης. Αλλά από που να το πιάσεις ; Και τα εκατομμύρια που δίνονται ψεύτικα, τυπωμένα χαρτιά είναι. 

Μου αρέσει ωστόσο, ο τρόπος που γράφουν, αν και λίγο ανορθόγραφοι :

"Στην πραγματικότητα, επειδή ο ναός του Σολομώντος ήδη έχει κτιστεί στην Βραζιλία, το μόνο που μένει είναι να τοποθετηθεί στην Ιερουσαλήμ για να εκπληρωθούν και οι προφητείες των αναμενόντων τον Αντίχριστο. Σύμφωνα με αυτές ο ναός τους πρέπει να κτιστεί σε τρείς ημέρες, αλλά επειδή σε τρείς ημέρες ναός δεν κτίζεται, πρέπει να βρεθεί ένας άλλος εντυπωσιακός, «θαυματουργικός», τρόπος ώστε οι άπιστοι να εκστασιαστούν και να πιστέψουν στον νέο θεό. Η απόκρυφη, για μας, τεχνολογία της αντιβαρύτητος θα έχει τον λόγο αφού φυσικά πρώτα γκρεμιστούν τα τζαμιά που υπάρχουν επάνω στην περιοχή όπου υπήρχε παλιά ο ναός στην Ιερουσαλήμ."

και κάπου εδώ κλείνεις το άρθρο και λες πάω να παίξω PRO
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν

Re: QR CODE

6
Θα ήθελα λίγο να το ψάξουμε αυτό γιατί πρόσφατα διάβασα οτι θα βγούν κάρτες εργασίας πρώτα για τράπεζες και σουπερμάρκετ και μετά για όλους με την μορφή του qrcode
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !

Re: QR CODE

7
2.   Δηλώσεις Ψηφιακής Κάρτας ΕργασίαςΑπό 1/7/2022 άρχεται η εφαρμογή της 1η φάσης της  Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους κλάδους των Τραπεζών και των Σούπερ Μάρκετ με εργαζόμενους άνω των 250.Το μέτρο θα επεκταθεί σταδιακά στη συνέχεια σε όλους τους υπολοίπους κλάδους (μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις).Με την Κάρτα Εργασίας θα υπάρχει καθημερινή και άμεση (σε πραγματικό χρόνο) κοινοποίηση στο Π.Σ. Εργάνη της έναρξης και λήξης εργασίας (στοιχεία πραγματικού χρόνου εργασίας), για κάθε εργαζόμενο.

Πηγη: https://m.naftemporiki.gr/story/1854562 ... odiagrafes
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν

Re: QR CODE

8
Το QR-code  και οι κάρτες εργασίας αυτές καθαυτές  δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, στο σώμα μας δεν πρέπει να το  βάλουμε.

 Με τις κάρτες εργασίας το κακό είναι πως οι περισσότεροι εργοδότες απαιτούν ευέλικτες ώρες εργασίας, με υπερωρίες σε περιόδους αιχμής. Μπορεί δηλαδή να σε υποχρεώνουν  σε 1 ή και 2 απλήρωτες ώρες ημερησίως επιπλέον τις οποίες σε άλλες περιόδους όπου δεν σε χρειάζονται μπορείς να τις επωφελείσαι αναλόγως με 1 ή 2 ώρες λιγότερης εργασίας την ημέρα.

Re: QR CODE

9
aetos64 έγραψε: 19 Απρ 2022, 12:20 Το QR-code  και οι κάρτες εργασίας αυτές καθαυτές  δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, στο σώμα μας δεν πρέπει να το  βάλουμε.

 Με τις κάρτες εργασίας το κακό είναι πως οι περισσότεροι εργοδότες απαιτούν ευέλικτες ώρες εργασίας, με υπερωρίες σε περιόδους αιχμής. Μπορεί δηλαδή να σε υποχρεώνουν  σε 1 ή και 2 απλήρωτες ώρες ημερησίως επιπλέον τις οποίες σε άλλες περιόδους όπου δεν σε χρειάζονται μπορείς να τις επωφελείσαι αναλόγως με 1 ή 2 ώρες λιγότερης εργασίας την ημέρα.
 
Προφανώς, το να έχεις απλά τον αριθμό για να κάνεις συναλλαγές δεν είναι το ίδιο με το να έχεις λάβει κάτι στο σώμα σου. Το λέει και ο προφήτης 13-17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Δεν θα μπορείς να αγοράζεις ή να πουλάς λέει αν δεν έχεις το χάραγμα (στο σώμα), το όνομα, ή τον αριθμό = το QR Code (πρώην barcode).

Ωστόσο, αυτό, συμβαίνει για πρώτη φορά στις μέρες μας, παλιότερα π.χ. που έλεγαν για τη Κάρτα του πολίτη ή τις νέες ταυτότητες, αυτές αντιστοιχούσαν βέβαια σε έναν αριθμό, αλλά οι αγορές και οι πωλήσεις (ή η εργασία) δεν εξαρτιόνταν από την αποδοχή τους. Οι Κάρτες εργασίας είναι περισσότερο στην γραμμή της Αποκάλυψης του Ιωάννη. Ανεξαρτήτως αν δέχεσαι ή όχι τα πράγματα όπως είναι, αν δεν έχεις τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, το QR CODE πιστοποιητικό, σε ένα καθεστώς "πανδημίας" δεν μπορείς να κάνεις αγορές (εκτός από supermarket & take-away) και πωλήσεις αν δεν επιδεικνύεις τον αριθμό. Η εργασία είναι και αυτή  μία μορφής πώληση, καθώς πουλάς τον χρόνο εργασίας σου έναντι αμοιβής. 

Όσον αφορά το μέτρο ... λέει ότι από 1/6/2022 οι εργαζόμενοι των supermarket  και τράπεζες (θα επεκταθεί σταδιακά στη συνέχεια σε όλους τους υπολοίπους κλάδους) θα καταγράφονται στη κάρτα εργασίας από τους εργοδότες τους, η κάρτα ασφαλώς θα είναι σε μορφή QR Code. Τον Ιούλιο εγκαινιάζεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (νόμος 4808/2021)

Προφήτης δεν είμαι, ελπίζω να μην ισχύσει σύντομα  αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος για τις ηλεκτρονικές Κάρτες-Ταυτότητες* :
θα προσπαθήσουν πολλές φορές να μας τις δώσουν* , αλλά τελικά δεν θα προλάβουν, γιατί θα ξεσπάσει πόλεμος.
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν
Απάντηση

Επιστροφή στο “MicroChip- rfid Το Χάραγμα της Νέας Εποχής?”