Χειραγώγηση μεσω λεξεων

1
Ο άνθρωπος, απ’ τη στιγμή που αρχίζει να μεγαλώνει πάνω στη Γη, βρίσκεται να κολυμπάει σχεδόν κυριολεκτικά μέσα σε μια θάλασσα λέξεων, που με την ηχητική τους δόνηση και το νοητικό τους περιεχόμενο, διαμορφώνουν ένα ευρύ και ισχυρά δυναμισμένο λεκτικό σύμπαν, μέσα στο οποίο ο άνθρωπος, ατομικά και συλλογικά αναπτύσσεται, ζει, εργάζεται και δημιουργεί.Η σχέση μεταξύ του πλαισίου αυτού, και της αντίληψης του ανθρώπου για τον εαυτό του και την πραγματικότητα η οποία τον περιβάλλει, είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να νοηθεί η ύπαρξη του ενός χωρίς την ταυτόχρονη ύπαρξη του άλλου. Λεκτικό σύμπαν και άνθρωπος συγκροτούν μια ενιαία ζωντανή υπόσταση που συντηρείται από μόνη της και εξελίσσεται, χάρις στην αμοιβαία μεταξύ τους σχέση, σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Όπως ο άνθρωπος ατομικά και συλλογικά διαμορφώνει το εκάστοτε νοητικό περιεχόμενο των λέξεων, έτσι και οι λέξεις διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τα νοήματα και τις αξίες, τις δυνατότητες και τα εμπόδια, με βάση τα οποία ο άνθρωπος ρυθμίζει τις υποθέσεις του και καθορίζει την πορεία του πάνω στη Γη.Ανάλογα με το νόημα που εμείς δίνουμε στις λέξεις και ανάλογα με το σύστημα αξιών που έχουμε αποδεχθεί μέσα μας, προδιαγράφουμε την ευτυχία και τη δυστυχία της ζωής μας, τους στόχους μας και τις απογοητεύσεις μας.Η διαπίστωση της σχέσης αυτής, μας παρακινεί να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, όσον αφορά τη χρήση των λέξεων στη ζωή μας. Οι λέξεις, μέσο έκφρασης, καταγραφής και επικοινωνίας, μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς δυνάστες μας, ιδιαίτερα στην εποχή μας, που η σχέση του ανθρώπου με το λεκτικό σύμπαν πάσχει ολοένα και πιο σοβαρά.Ακούμε, βλέπουμε και χρησιμοποιούμε λέξεις, που αν και μας είναι ‘γνωστές’, εντούτοις δεν τις αναγνωρίζουμε πραγματικά, και δεν συνειδητοποιούμε το αληθινό εσωτερικό τους περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει πως σε μεγάλο βαθμό λειτουργούμε ασυνείδητα, και παρασυρόμαστε από μαζικά νοητικά ρεύματα που διαμορφώνονται από παράγοντες τους οποίους, όσο παραμένουμε ασυνείδητοι, δεν μπορούμε να ελέγξουμε.Το λεξιλόγιό μας φτωχαίνει με ραγδαίους ρυθμούς, και αυτό σημαίνει πως το πεδίο δράσης της ζωής μας συρρικνώνεται, με αντίστοιχους περιορισμούς στην ποιότητα των καταστάσεων που βιώνουμε ή εκφράζουμε στο περιβάλλον μας.Η απλοποίηση των συντακτικών δομών, στερεί ακόμα περισσότερο από τα εκφραστικά μας μέσα, έναν μεγάλο πλούτο, ο οποίος είναι αναγκαίος για να συνειδητοποιήσουμε τις πιο λεπτοφυείς διαστάσεις του εαυτού μας και της πραγματικότητας.Η διαστρέβλωση του τρόπου προφοράς μιας λέξης, έχει σαν αποτέλεσμα η εκπεμπόμενη δόνηση να μη βρίσκεται σε αρμονία με το αληθινό νόημα της λέξης αυτής. Η υποβάθμιση της δονητικής ταυτότητας των λέξεων, προκαλεί μια αντίστοιχη υποβάθμιση των νοητικών δυνατοτήτων των ανθρώπων.Ακόμα πιο σημαντικά, κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί τις λέξεις μέσα από το δικό του, υποκειμενικό, διανοητικό αντιληπτικό πλαίσιο, και η διόγκωση του υποκειμενισμού αυτού στην εποχή μας, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων.Τέλος, καθώς ο άνθρωπος μιλάει ολοένα και λιγότερο μέσα απ’ την καρδιά του, και ολοένα και περισσότερο μέσα από την επικρατούσα ‘εικόνα’ κάθε λέξης, στερεί από τις λέξεις που προφέρει ή σκέπτεται, το αληθινό τους περιεχόμενο, όπως π.χ. μπορούμε να δούμε στις λέξεις: αγάπη, φιλία, ελευθερία, αξία, ομορφιά, εργασία, ζωή, θάνατος, τιμή, αξιοπρέπεια, αδελφοσύνη, πνευματικότητα.Μιλάμε για αγάπη αλλά δεν είμαστε αγάπη, για συλλογικότητα αλλά είμαστε ατομιστές, για αμοιβαιότητα αλλά είμαστε συμφεροντολόγοι, για φιλία αλλά είμαστε εγωιστές, για φιλανθρωπία αλλά είμαστε φιλάργυροι, για πνευματικότητα αλλά είμαστε υλιστές, για ζωή αλλά ζούμε μέσα στην αδράνεια, για ελευθερία αλλά ζούμε ως υπόδουλοι, για τιμιότητα αλλά κλέβουμε και εξαπατάμε τους άλλους, ιδιαίτερα στα πιο λεπτοφυή και ουσιαστικά πεδία.Πιο συγκεκριμένα, αν για παράδειγμα χρησιμοποιούμε τη λέξη «ελευθερία», και είμαστε εσωτερικά όσο πιο ελεύθεροι γίνεται, σεβόμαστε την ελευθερία των άλλων, αντιλαμβανόμαστε το ουσιαστικό της περιεχόμενο, και την προφέρουμε μέσα απ’ την καρδιά μας, τότε η λέξη αυτή γίνεται ένας ζωντανός λόγος, που έχει τη δύναμη να αφυπνίσει στους άλλους ανθρώπους το αίσθημα και τον πόθο για την ελευθερία. Στην αντίθετη περίπτωση, συντελούμε στην περαιτέρω υποβάθμιση του νοήματος της λέξης, και εδραιωνόμαστε, μαζί με το περιβάλλον μας, σε μια κατάσταση υποδούλωσης και υποτέλειας.Η χρήση των λέξεων με υποτιμητικό χαρακτήρα, υποβιβάζει την ποιότητα της εσωτερικής μας και της συλλογικής μας ζωής.Η σκόπιμη αλλοίωση του περιεχομένου μιας λέξης με στόχο την παραπλάνηση, είναι ένα φαινόμενο ιδιαίτερα ανησυχητικό στην εποχή μας, που οι λέξεις χρησιμοποιούνται ακόμα και από τους πιο επίσημους φορείς της κοινωνίας και της πολιτείας, για τη χειραγώγηση των ‘άλλων’, ενώ ο συντονισμός πολλών ανθρώπων στο νέο μεταλλαγμένο νόημα, δημιουργεί ένα δυναμικό ρεύμα, που μπορεί να οδηγήσει ολόκληρες κοινωνίες στην καταστροφή.Επομένως, όσο πιο κοντά βρισκόμαστε στο αληθινό περιεχόμενο μιας λέξης την οποία σκεφτόμαστε ή εκφέρουμε, και όσο πιο καθαρή και ισχυρή είναι η εκπεμπόμενη δόνηση, τόσο πιο δημιουργική θα είναι η ομιλία μας.Από αυτά αντιλαμβανόμαστε πως οι λέξεις είναι ζωντανές υποστάσεις που εξελίσσονται ή υποβαθμίζονται ακολουθώντας την εξέλιξη ή την υποβάθμιση των ανθρώπων και των εποχών ή θα μπορούσαμε να πούμε καλύτερα ότι ο άνθρωπος, ανάλογα με την εξέλιξή του, εισδύει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βάθος των λέξεων, προσεγγίζοντας ή απομακρυνόμενος σταδιακά από τον άφατο Λόγο από τον οποίο τα πάντα προήρθαν.Οι λέξεις συγκροτούν ένα ενδιάμεσο πεδίο μεταξύ Πραγματικότητας και ανθρώπινης Αντίληψης, και όποιος γνωρίζει να χρησιμοποιεί αυτό το πεδίο, μπορεί να απελευθερώσει ή να χειραγωγήσει τους ανθρώπους, σύμφωνα με τα κάθε φορά κριτήρια και στόχους του. Από αυτήν την άποψη, οι λέξεις είναι ένα πολύ ισχυρό μέσο εκπαίδευσης των ανθρώπων, ένα ‘κλειδί’ στην εξελικτική τους πορεία, ένα ‘όχημα’ επικοινωνίας, που εκτός από το φανερό νόημα που μεταδίδουν, περικλείουν ένα πλούτο κωδικοποιημένων πληροφοριών, ενώ ταυτόχρονα δίνουν και το κλειδί για την αποκωδικοποίησή τους, που δεν είναι άλλο από την αναζήτηση της αλήθειας, με καθαρή καρδιά και διαυγή νου.Η ισχύς των λέξεων βρίσκεται μέσα στον κρυμμένο Λόγο που περικλείουν, που έχει τη δύναμη να ανοίγει τις πόρτες για τις πιο ουσιαστικές διαστάσεις της ζωής. Για αυτό, αντιστεκόμενοι στα ρεύματα της εποχής, ας αγωνιστούμε να «καθαρίσουμε» στην αντίληψή μας, και να ανασύρουμε στη συνειδητότητά μας, το αληθινό περιεχόμενο των λέξεων, ώστε να γίνουν αυτές ολοένα και περισσότερο ζωντανοί, φωτεινοί και μεταμορφωτικοί Λόγοι, σπίθες άσβεστες του Μοναδικού Λόγου.

Κίμων Θεοδωρόπουλος
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !

Re: Χειραγώγηση μεσω λεξεων

5
Χαρτογράφηση του σχηματισμού των λέξεων στον εγκέφαλο, πέτυχαν Αμερικανοί επιστήμονες


Ερευνητές στις ΗΠΑ κατάφεραν για πρώτη φορά να παρακολουθούν τις λέξεις την ώρα που οι ήχοι τους σχηματίζονται στον ανθρώπινο εγκέφαλο, μια ανακάλυψη που στο μέλλον, μεταξύ άλλων, μπορεί να βοηθήσει άτομα με σοβαρά προβλήματα να μιλήσουν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι ερευνητές του Κέντρου Καινοτομίας στη Νευροεπιστήμη και Τεχνολογία του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, με επικεφαλής τον διευθυντή Έρικ Λιούτχαρτ, που δημοσίευσαν τη σχετική έρευνα στο επιστημονικό έντυπο Journal of Neural Engineering, χρησιμοποίησαν ηλεκτρόδια για να βρουν εκείνη την περιοχή του εγκεφάλου που εμπλέκεται στη δημιουργία όλων των ήχων που συμμετέχουν στο σχηματισμό των λέξεων (περίπου 40 στην περίπτωση της αγγλικής γλώσσας).

Στη συνέχεια, ανακάλυψαν πως κάθε ήχος έχει ένα δικό του διακριτό εγκεφαλικό ηλεκτρικό «σήμα». Έτσι, ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα, το οποίο -συσχετίζοντας τους ήχους-σήματα με τις αντίστοιχες λέξεις- θα μπορεί να αναπαράγει (να «διαβάζει») τις σκέψεις των ανθρώπων, χωρίς καν αυτές να χρειάζεται να «γίνουν» λέξεις και να εκφραστούν με τον λόγο.

Τα σχετικά πειράματα έγιναν με τη βοήθεια τεσσάρων εθελοντών που έπασχαν από σοβαρής μορφής επιληψία και στους οποίους εμφυτεύτηκαν 64 ηλεκτρόδια στο κρανίο. Αρχικά οι ερευνητές αποσκοπούσαν στον εντοπισμό της αιτίας της νόσου, αλλά στην πορεία εστίασαν στις εγκεφαλικές περιοχές όπου σχηματίζονται οι ήχοι των λέξεων και «γεννιέται» ο λόγος.

Οι εθελοντές κλήθηκαν να βγάζουν συνεχώς τέσσερις επαναλαμβανόμενους ήχους (οο, αα, εε, ιι) και οι επιστήμονες αναζήτησαν στον εγκέφαλο τα σήματα που σχετίζονταν με τη δημιουργία αυτών των ήχων, οι οποίοι αποτελούν βασικά συστατικά των λέξεων. Τελικά, οι ερευνητές εντόπισαν τα συγκεκριμένα ηλεκτρικά σήματα που αντιστοιχούσαν σε κάθε ένα από τους ξεχωριστούς ήχους.

Αν και αυτά τα απλά φωνήματα δεν είναι αρκετά για την δημιουργία ολόκληρων λέξεων και προτάσεων, οι νευροεπιστήμονες φιλοδοξούν, με περαιτέρω έρευνα, να ανακαλύψουν τα ηλεκτρικά σήματα πιο πολύπλοκων ήχων από τους οποίους αποτελούνται ολόκληρες οι σκέψεις και τα λόγια. «Δεν μπορώ να πω ότι είμαι σε θέση να διαβάσω το μυαλό κάποιου. Όμως έχω πλέον στοιχεία πως αυτό είναι δυνατό», δήλωσε ο Δρ Λιούτχαρτ.

Η επιστημονική ομάδα διαπίστωσε ότι ο εγκέφαλος γεννάει ένα διαφορετικό ηλεκτρικό σήμα όταν οι άνθρωποι απλώς σκέφτονται για τις λέξεις (με τους αντίστοιχους ήχους) από ό,τι όταν μιλάνε και εκφράζουν αυτές τις σκέψεις. Γι' αυτό το λόγο, οι ερευνητές ευελπιστούν ότι μια μέρα θα μπορούν να «διαβάζουν» τις σκέψεις και το τι θέλουμε να πούμε πριν καν το πούμε (ή θα ξέρουν τι είναι αυτό που σκεπτόμαστε, αλλά δεν θέλουμε να πούμε).

Ενώ για πολλούς ανθρώπους μια τέτοια επιστημονική δυνατότητα, ακούγεται από ενοχλητική έως ανησυχητική, για άλλους, όπως για παράδειγμα όσους στερούνται της ικανότητας ομιλίας, ανοίγει τη δυνατότητα να «μιλήσουν» έμμεσα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος θα «μεταφράζει» τις σκέψεις τους στην οθόνη, έχοντας προηγουμένως «πιάσει» τα ηλεκτρικά σήματα των ήχων των σκέψεών τους.


health.in.gr


Τωρα μπορει να φανει λίγο επιστημονική φαντασία αυτο που θα πω,αλλά δεδομένου οτι οι λέξεις -ηχος πριν εκφραστουν με τον λόγο ειναι εγκεφαλικά σήματα και αναγνωρίσουν ποιο σήμα αντιστοιχει σε μια λέξη,ποιος μας λέει οτι μετα δεν θα εκπέμπουν τα σήματα αυτά μεσω συχνοτήτων τις οποίες θα δεχεται ο εγκέφαλος θα τα αναγνωρίζει και εντελει θα τα εκφράζει ως λέξεις?

Και αφου ο υπολογιστης μελλοντικά, θα "πιάσει" τα ηλεκτρικά σηματα,γιατι αφου τα "πιάσει" ,να μην τα στέλνει κιολας?
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !

Re: Χειραγώγηση μεσω λεξεων

6
dominique έγραψε:Χαρτογράφηση του σχηματισμού των λέξεων στον εγκέφαλο, πέτυχαν Αμερικανοί επιστήμονες


Ερευνητές στις ΗΠΑ κατάφεραν για πρώτη φορά να παρακολουθούν τις λέξεις την ώρα που οι ήχοι τους σχηματίζονται στον ανθρώπινο εγκέφαλο, μια ανακάλυψη που στο μέλλον, μεταξύ άλλων, μπορεί να βοηθήσει άτομα με σοβαρά προβλήματα να μιλήσουν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι ερευνητές του Κέντρου Καινοτομίας στη Νευροεπιστήμη και Τεχνολογία του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, με επικεφαλής τον διευθυντή Έρικ Λιούτχαρτ, που δημοσίευσαν τη σχετική έρευνα στο επιστημονικό έντυπο Journal of Neural Engineering, χρησιμοποίησαν ηλεκτρόδια για να βρουν εκείνη την περιοχή του εγκεφάλου που εμπλέκεται στη δημιουργία όλων των ήχων που συμμετέχουν στο σχηματισμό των λέξεων (περίπου 40 στην περίπτωση της αγγλικής γλώσσας).

Στη συνέχεια, ανακάλυψαν πως κάθε ήχος έχει ένα δικό του διακριτό εγκεφαλικό ηλεκτρικό «σήμα». Έτσι, ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα, το οποίο -συσχετίζοντας τους ήχους-σήματα με τις αντίστοιχες λέξεις- θα μπορεί να αναπαράγει (να «διαβάζει») τις σκέψεις των ανθρώπων, χωρίς καν αυτές να χρειάζεται να «γίνουν» λέξεις και να εκφραστούν με τον λόγο.

Τα σχετικά πειράματα έγιναν με τη βοήθεια τεσσάρων εθελοντών που έπασχαν από σοβαρής μορφής επιληψία και στους οποίους εμφυτεύτηκαν 64 ηλεκτρόδια στο κρανίο. Αρχικά οι ερευνητές αποσκοπούσαν στον εντοπισμό της αιτίας της νόσου, αλλά στην πορεία εστίασαν στις εγκεφαλικές περιοχές όπου σχηματίζονται οι ήχοι των λέξεων και «γεννιέται» ο λόγος.

Οι εθελοντές κλήθηκαν να βγάζουν συνεχώς τέσσερις επαναλαμβανόμενους ήχους (οο, αα, εε, ιι) και οι επιστήμονες αναζήτησαν στον εγκέφαλο τα σήματα που σχετίζονταν με τη δημιουργία αυτών των ήχων, οι οποίοι αποτελούν βασικά συστατικά των λέξεων. Τελικά, οι ερευνητές εντόπισαν τα συγκεκριμένα ηλεκτρικά σήματα που αντιστοιχούσαν σε κάθε ένα από τους ξεχωριστούς ήχους.

Αν και αυτά τα απλά φωνήματα δεν είναι αρκετά για την δημιουργία ολόκληρων λέξεων και προτάσεων, οι νευροεπιστήμονες φιλοδοξούν, με περαιτέρω έρευνα, να ανακαλύψουν τα ηλεκτρικά σήματα πιο πολύπλοκων ήχων από τους οποίους αποτελούνται ολόκληρες οι σκέψεις και τα λόγια. «Δεν μπορώ να πω ότι είμαι σε θέση να διαβάσω το μυαλό κάποιου. Όμως έχω πλέον στοιχεία πως αυτό είναι δυνατό», δήλωσε ο Δρ Λιούτχαρτ.

Η επιστημονική ομάδα διαπίστωσε ότι ο εγκέφαλος γεννάει ένα διαφορετικό ηλεκτρικό σήμα όταν οι άνθρωποι απλώς σκέφτονται για τις λέξεις (με τους αντίστοιχους ήχους) από ό,τι όταν μιλάνε και εκφράζουν αυτές τις σκέψεις. Γι' αυτό το λόγο, οι ερευνητές ευελπιστούν ότι μια μέρα θα μπορούν να «διαβάζουν» τις σκέψεις και το τι θέλουμε να πούμε πριν καν το πούμε (ή θα ξέρουν τι είναι αυτό που σκεπτόμαστε, αλλά δεν θέλουμε να πούμε).

Ενώ για πολλούς ανθρώπους μια τέτοια επιστημονική δυνατότητα, ακούγεται από ενοχλητική έως ανησυχητική, για άλλους, όπως για παράδειγμα όσους στερούνται της ικανότητας ομιλίας, ανοίγει τη δυνατότητα να «μιλήσουν» έμμεσα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος θα «μεταφράζει» τις σκέψεις τους στην οθόνη, έχοντας προηγουμένως «πιάσει» τα ηλεκτρικά σήματα των ήχων των σκέψεών τους.


health.in.gr


Τωρα μπορει να φανει λίγο επιστημονική φαντασία αυτο που θα πω,αλλά δεδομένου οτι οι λέξεις -ηχος πριν εκφραστουν με τον λόγο ειναι εγκεφαλικά σήματα και αναγνωρίσουν ποιο σήμα αντιστοιχει σε μια λέξη,ποιος μας λέει οτι μετα δεν θα εκπέμπουν τα σήματα αυτά μεσω συχνοτήτων τις οποίες θα δεχεται ο εγκέφαλος θα τα αναγνωρίζει και εντελει θα τα εκφράζει ως λέξεις?

Και αφου ο υπολογιστης μελλοντικά, θα "πιάσει" τα ηλεκτρικά σηματα,γιατι αφου τα "πιάσει" ,να μην τα στέλνει κιολας?

Είναι τόσο ωραίο να ανήκεις στην ελίτ της Νέας Τάξης... :541

Ποιός ο λόγος να ανησυχείς ή να βιάζεσαι ?

Σε λίγα ή περισσότερα χρόνια, οι αγανακτισμένοι στην πλατεία θα μετατρέπονται αυτόματα σε ευτυχισμένους και θα κάνουν και κωλοτούμπες, εάν αυτό, σε ευχαριστεί και σε διασκεδάζει... :dirol:
Η γνώμη είναι σαν την κ*λ*τρυπίδα...Όλοι έχουν από μία! Κι οι εξουσιαστές...αυτοί που διαμορφώνουν τις απόψεις της μάζας...έχουν προωθήσει την ιδέα ότι "κάθε άποψη είναι σεβαστή"...Κι έπεισαν τον κάθε ηλίθιο στον πλανήτη, να ταμπουρωθεί πεισματικά και με φανατισμό...πίσω από την υποβολιμιαία..."προσωπική" του άποψη ! 

Re: Χειραγώγηση μεσω λεξεων

7
Σε λίγα ή περισσότερα χρόνια, οι αγανακτισμένοι στην πλατεία θα μετατρέπονται αυτόματα σε ευτυχισμένους και θα κάνουν και κωλοτούμπες, εάν αυτό, σε ευχαριστεί και σε διασκεδάζει...
Γιατι τωρα εχεις την εντυπωση οτι δεν γινεται;
ΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΝ ΚΟΡΦΟ ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΦΩΛΙΑΖΟΥΝ ΗΓΕΤΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ.\nΟΥ ΠΟΣΟΙ ΑΛΛΑ ΠΟΥ.

Re: Χειραγώγηση μεσω λεξεων

8
King Minos έγραψε:
Σε λίγα ή περισσότερα χρόνια, οι αγανακτισμένοι στην πλατεία θα μετατρέπονται αυτόματα σε ευτυχισμένους και θα κάνουν και κωλοτούμπες, εάν αυτό, σε ευχαριστεί και σε διασκεδάζει...
Γιατι τωρα εχεις την εντυπωση οτι δεν γινεται;
'Οχι, δε διαβάζει κανείς το μυαλό μου και δε με χειραγωγεί σα μαριονέτα ή ρομποτάκι !

Απίστευτο, έ ? :D
Η γνώμη είναι σαν την κ*λ*τρυπίδα...Όλοι έχουν από μία! Κι οι εξουσιαστές...αυτοί που διαμορφώνουν τις απόψεις της μάζας...έχουν προωθήσει την ιδέα ότι "κάθε άποψη είναι σεβαστή"...Κι έπεισαν τον κάθε ηλίθιο στον πλανήτη, να ταμπουρωθεί πεισματικά και με φανατισμό...πίσω από την υποβολιμιαία..."προσωπική" του άποψη ! 

Re: Χειραγώγηση μεσω λεξεων

9
KostasL έγραψε:
King Minos έγραψε:
Σε λίγα ή περισσότερα χρόνια, οι αγανακτισμένοι στην πλατεία θα μετατρέπονται αυτόματα σε ευτυχισμένους και θα κάνουν και κωλοτούμπες, εάν αυτό, σε ευχαριστεί και σε διασκεδάζει...
Γιατι τωρα εχεις την εντυπωση οτι δεν γινεται;
'Οχι, δε διαβάζει κανείς το μυαλό μου και δε με χειραγωγεί σα μαριονέτα ή ρομποτάκι !

Απίστευτο, έ ? :D
Αυτη την απάντηση ,θα την δωσουν και τα 10 εκατομυρια...των Ελλήνων ..ειναι δυσκολο να το αντιληφθούν,πόσο μάλλον να το παραδεχτουν..οτι καποιος παίζει με το μυαλό τους και τους ελέγχει..δεδομενου οτι ο εγκέφαλος ειναι η κεντρική μονάδα επεξεργασίας,αρα ελέγχοντας το μυαλό,ελέγχεις και όλες τις λειτουργίες του ανθρώπου...είτε βιοχημικές,είτε κινητικές,είτε συναισθηματικές..κ.τ.λ.
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !
Απάντηση

Επιστροφή στο “Βιομηχανία υποταγής συνειδήσεων”

cron