Δρ. Δημήτρης Γάκης (ιατρός)

1
Μιλάει για όλα, ευελπιστώ με τη πρώτη ευκαιρία να τονίσω τα σημαντικότερα σημεία. Ωστόσο, νομίζω πολύ ποιότητα ο Δρ.

1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν
Απάντηση

Επιστροφή στο “Youtube video-Συλλογή”