Re: Η Ελληνική Γλώσσα Είναι Η Τελειότερη.

28
Δείτε κάτι που δεν ξέρατε για την Ελληνική γλώσσα
Εικόνα
Χτίστηκε πάνω στα μαθηματικά, και αυτό που ελάχιστοι ακόμα ξέρουν είναι ότι κάθε λέξη στην Ελληνική έχει μαθηματικό υπόβαθρο. Τα γράμματα στην Ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα σύμβολα. Όρθια, ανάποδα με ειδικό τονισμό, αποτελούσαν το σύνολο των 1620 συμβόλων που χρησιμοποιούνταν στην...
Αρμονία (Μουσική στα Νέο Ελληνικά). Η πιο σημαντική τους ιδιότητα είναι ότι το κάθε γράμμα έχει μια αριθμητική τιμή/αξία, κάθε γράμμα είναι ένας αριθμός, οπότε κατ επέκταση και κάθε λέξη είναι ένας αριθμός. Μια τεράστια γνώση κλειδωμένη-κωδικοποιημένη μέσα λέξεις λόγω της μαθηματικών τιμών που έχουν. Ένας από τους Πρωτοπόρους επί του θέματος ήταν ο μέγιστος Πυθαγόρας. Οι αριθμοί, τα σχήματα, η αρμονία και τα άστρα έχουν κάτι κοινό, έτσι αντίστοιχα τα μαθηματικά (αριθμοί) η γεωμετρία (σχήματα) η αρμονία(μουσική) και η αστρο-νομία (αστήρ=α-χωρίς- στήριγμα + φυσικοί νόμοιπου τα διέπουν) ήταν αδελφές επιστήμες κατά τον Πυθαγόρα, που με την συγκεκριμένη σειρά που αναφέραμε ήταν η σκάλα για την εξέλιξη (=εκ -του- έλικος, DNA) του νου-ψυχής προς τον Δημιουργό. Έναν Δημιουργό που δημιούργησε βάσει αυτών των τεσσάρων επιστημών. 27 σύμβολα-αριθμοί με αριθμητική αξία συνθέτουν το Ελληνικό Αλφάβητο, 3 ομάδες από 9 σύμβολα-αριθμούς η κάθε ομάδα, με άθροισμα κάθε ομάδας 45, 450, 4.500.
ΑΛΦΑ = 1+30+500+1= 532 =>5+3+2= 10 => 1+0= 1 ΕΝ = 5+50 = 55 => 5+5 = 10 => 1+0= 1 ΟΜΙΚΡΟΝ = 70+40+10+20+100+70+50= 360, όσες και οι μοίρες του κύκλου
Για να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τα νοήματα των εννοιών των λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης πρέπει πρωτίστως να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για την ίδια την Ελληνική γλώσσα. Η αρχαία Ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική η οποία δεν είναι βασισμένη στο ότι κάποιοι απλά καθίσαν και συμφώνησαν να ονομάζουν ένα αντικείμενο «χ» ή «ψ» όπως όλες οι υπόλοιπες στείρες γλώσσες του κόσμου. Η Ελληνική γλώσσα είναι ένα μαθηματικό αριστούργημα το οποίο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε. Η αρχή των πάντων είναι το ίδιο το Ελληνικό Αλφάβητο (το οποίο φυσικά δεν το πήραμε από κάποιον άλλον όπως θα δούμε παρακάτω διότι εκ των πραγμάτων δεν γίνεται). Τα γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου στο σύνολο τους ήταν 33 όσοι και οι σπόνδυλοι, οι 5 τελευταίοι σπόνδυλοι (που παίζουν τον ρόλο της κεραίας) έχουν άμεση σχέση με τον εγκέφαλο και αντιστοιχούν στα 5 τελευταία άρρητα γράμματα τα οποία γνώριζαν μόνο οι ιερείς* ένα από αυτά ήταν η Σώστικα (ή Γαμμάδιον) η οποία στα λατινικά έγινε swstika και οι Ναζί το έκλεψαν και την ονομάσανε Σβάστικα. Το σύμβολο αυτό είναι του ζωογόνου Ηλίου (Απόλλωνα), οι Ναζί το αντέστρεψαν για να συμβολίσουν το αντίθετο του ζωογόνου Ήλιου, δηλαδή του σκοτεινού θανάτου. Υπήρχαν ακόμα κάποια γράμματα τα οποία στην πάροδο του χρόνου καταργήθηκαν όπως το Δίγαμμα (F), Κόππα (Q), Στίγμα (S’), Σαμπί (ϡ) Ο Πυθαγόρας μας ενημερώνει για τα 3 επίπεδα της Ελληνικής γλώσσας τα οποία είναι τα εξής:
1. ομιλών 2. Σημαίνον (α. σήμα, β. σημαινόμενο) 3. Κρύπτον (α. διαστήματα β. κραδασμός γ. λεξάριθμος δ. τονάριθμος) -Το πρώτο είναι η ομιλία -Το δεύτερο είναι η σχέση του σήματος με το σημαινόμενο που θα αναλύσουμε παρακάτω -Το τρίτο είναι το διάστημα (απόσταση & χρόνος), ο κραδασμός (που αφυπνίζει τον εγκέφαλο μέσω ιδιοσυχνοτήτων από τους δημιουργηθέντες παλμούς – Παλλάδα Αθηνά) ο λεξάριθμος (σχέση γραμμάτων και λέξεων με αριθμούς) και ο τονάριθμος (σχέση γραμμάτων και λέξεων με μουσικούς τόνους)
Το κάθε γράμμα αντιστοιχούσε σε έναν αριθμό, αλλά και σε έναν μουσικό τόνο άρα γράμμα=αριθμός=τόνος (μουσικός), πράγμα που φανερώνει ότι στη γλώσσα μας πίσω από τα γράμματα-λέξεις υπάρχουν αριθμοί (λεξάριθμοι) και μουσικοί φθόγγοι (τονάριθμοι). Οι 4 αδελφές επιστήμες κατά τον Πυθαγόρα ήταν:
1. Αριθμοί (μαθηματικά) 2. Σχήματα (Γεωμετρία) 3. Μουσική (Αρμονία) 4. Αστρονομία
Οι επιστήμες αυτές είναι αλληλένδετες και βρίσκονται η μια μέσα στην άλλην όπως οι Ρωσικές μπαμπούσκες. Συνδυάστε τώρα το αλφάβητο που εσωκλείει αριθμούς και μουσικούς τόνους με τις 4 αυτές επιστήμες. 1. Αστρονομία= αστηρ + νόμος, α-στηρ = αυτό που δεν στηρίζεται, άρα αστρονομία= οι συμπαντικοί νόμοι που διέπουν αυτό που δεν στηρίζεται κάπου, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την μουσική (αρμονία), σχήματα (γεωμετρία) αριθμούς (μαθηματικά) και όλα αυτά με τον Αιθέρα ο οποίος περιβάλει τις ουράνιες σφαίρες. 2. Ο Πυθαγόρας άκουγε την αρμονία (μουσική) των ουρανίων Σφαιρών άρα μιλάμε μια γλώσσα η οποία έχει να κάνει με την ροή του σύμπαντος. Η Ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Η/Υ λόγω της μαθηματικότητας και μουσικότητας όχι μόνο του Αλφαβήτου-λέξεων, αλλά και των μαθηματικών εννοιών που γεννώνται π.χ. η λέξη ΘΕΣΙΣ γίνεται: συνΘεσις, επίΘεσις, κατάΘεσις, υπόΘεσις, εκΘεσις, πρόσΘεσις, πρόΘεσις, ανάΘεσις, διάΘεσις, αντίΘεσις κτλ κτλ αν τώρα αυτές τις λέξεις τις μεταφράσουμε στα Αγγλικά είναι εντελώς άσχετες μεταξύ τους. Το ότι δεν γίνεται το Αλφάβητο να είναι αντιγραμμένο από κάπου αλλού φαίνεται από το ότι εν έτη 2300 π.Χ. (με μελέτες της Τζιροπούλου και άλλων και όχι το 800 π.Χ.) ο Όμηρος ήδη έχει στην διάθεση του 6.500.000 πρωτογενής λέξεις (πρώτο πρόσωπο ενεστώτα & ενικού αριθμού) τις οποίες αν τις πολλαπλασιάσουμε Χ72 που είναι οι κλήσεις, θα βγάλουμε ένα τεράστιο αριθμό ο οποίος δεν είναι ο τελικός, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα, ΓΕΝΝΑ. ΑΝ συγκρίνουμε τώρα π.χ. την Αγγλική γλώσσα που έχει 80.000 λέξεις εκ των οποίων το 80% είναι Ελληνικές όπως μας ενημερώνει το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, και μετρήσουμε ότι αυτή η στείρα γλώσσα εξελίσσεται 1000 χρόνια, μπορούμε αβίαστα να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο Όμηρος παραλαμβάνει μια γλώσσα η οποία έχει βάθος στον χρόνο 100.000 π.Χ? 500.000 π.Χ.? ποιος ξέρει… Όμως η απόλυτη απόδειξη είναι η ίδια η μαθηματικότητα της, η οποία δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα του πλανήτη. Μην ξεχνάμε ακόμα το ότι ο Δημιουργός χρησιμοποιεί μαθηματικά για την δημιουργία, άρα η γλώσσα μας έχει αναγκαστικά σχέση με την πηγή (root-0/1). Πριν όμως από το «Κρύπτον» υπάρχει το «Σημαίνον», δηλαδή η σύνδεση των λέξεων με τις έννοιες αυτών. Είπανε νωρίτερα ότι οι ξένες διάλεκτοι ορίστηκαν κατόπιν συμφωνίας, δηλαδή κάποιοι συμφώνησαν ότι το τάδε αντικείμενο θα το ονομάσουν «Χ», κάτι που κάνει τις γλώσσες στείρες, άρα δεν μπορούν να γεννήσουν νέες λέξεις, άρα δεν υπάρχει μαθηματικότητα, άρα δεν δύναται να περιγράψουν νέες έννοιες που υπάρχουν στην φύση, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος εφόσον δεν μπορεί να περιγράψει μέσω των νέων λέξεων καινούριες έννοιες μένει στο σκοτάδι, έτσι οι νευρώνες του εγκεφάλου δεν γεννούν νέους εν αντιθέσει με όσους χρησιμοποιούν την Ελληνική. Πως θα μπορούσε π.χ. ο Άγγλος ή ο Γάλλος ή ο Χ, Υ με μια λέξη που έχει 10 έννοιες να περιγράψει με ακρίβεια άρα και σαφήνεια μια βαθύτερη έννοια; πόσο μάλλον τις πολλαπλές πλευρές αυτής; δεν μπορεί, να λοιπόν το γιατί όλα ξεκίνησαν εδώ. Το Σημαίνον λοιπόν είναι η σύνδεση του σήματος με το σημαινόμενο, δηλαδή η ίδια η λέξη είναι δημιουργημένη με τέτοιο τρόπο που περιγράφει την έννοια που εσωκλείνει μέσα της. Παράδειγμα: Η ονοματοδοσία της λέξης ΚΑΡΥΟΝ (Καρύδι) προέρχεται από μια παρατήρηση της φύσης (όπως όλες οι λέξεις), δηλαδή όταν δυο κερασφόρα ζώα (Κριοί, τράγοι κτλ) τρα.κάρ.ουν με τα κέρ.ατα τους ακούγεται το «κρακ» ή «καρ», ο ήχος αυτός έδωσε το όνομα «κέρας» (κέρατο) το κέρας έδωσε το όνομα κράτα ή κάρα (κεφάλι) και το υποκοριστικό αυτού το Κάρυον (μικρό κεφάλι). το Κάρυον (καρύδι) μοιάζει καταπληκτικά με το ανθρώπινο κεφάλι και το εσωτερικό του με εγκέφαλο. Το Υ είναι η ρίζα του ρήματος ΥΩ (βρέχω) όπου υπάρχει το Υ υπάρχει κοιλότητα (ή κυρτότητα) δηλαδή θηλυκώνει κάτι, η βροχή (υγρό στοιχείο) μπαίνει (θηλυκώνεται) μέσα στην γη. Το μουσικό – αριθμητικό αλφάβητο δημιουργεί μουσικο – μαθηματικές λέξεις οι οποίες περιγράφουν αντίστοιχες έννοιες, οι οποίες προέρχονται από την παρατήρηση της φύσεως δηλαδή της Δημιουργίας άρα κατ επέκταση του ίδιου του Δημιουργού, αλλά η ερώτηση είναι πόσες χιλιετίες μπορεί να χρειάστηκαν για να δημιουργηθεί αυτό το τέλειο μαθηματικό σύμπλεγμα που τα γράμματα είναι αριθμοί και συνάμα μουσικοί τόνοι και οι λέξεις δηλαδή το σύνολο των αριθμών και των μουσικών τόνων κρύβουν μέσα τους εκτός από σύνθετες μουσικές αρμονίες, έννοιες οι οποίες δεν είναι καθόλου τυχαίες αλλά κατόπιν εκτενέστατης παρατηρήσεως της φύσης; Ευλόγως λοιπόν ο Αντισθένης μας υπενθυμίζει «Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις» Πηγή
http://mystery-gr.blogspot.gr/2014/04/b ... _4966.html
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν

Re: Αποδείξεις τελειότητας της Ελληνικής Γλώσσας

30
ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΛΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΥΣ ΔΙΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟΙΩΘΕΙ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΙ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: "Ο ΝΙΚΗΤΗΣ = 666" , EINAI ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ-ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ???

Re: Αποδείξεις τελειότητας της Ελληνικής Γλώσσας

31
ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΤΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ" ΓΛΩΣΣΑΣ: "ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ = 666" (ΕΛΕΟΣ!!!) ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΒΓΑΖΕ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΧΑΖΟΚΟΥΤΙ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗ) ΕΝΑΣ "ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΜΑΣΩΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ" ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΝ "ΜΑΡΚΑΤΟΣ" (ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟ MARK OF THE BEAST = ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΣ) ΚΑΙ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΑΦΟΥ ΔΗΘΕΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ 666 ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ "ΘΕΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ" ΑΡΑ ΠΑΡΤΕ ΤΟ 666 ΤΟΥ ΜΑΡΚΑΤΟΥ-ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΥ ΑΦΟΒΑ... ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΣΕ ΓΛΕΝΤΑΩ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ...ΧΑΧΑ!!!

Re: Αποδείξεις τελειότητας της Ελληνικής Γλώσσας

32
Μην εκφράζεσαι έτσι Anwo, ο Πυθαγόρας δεν ήταν απατεώνας. Εννοείται ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιείς λεξάριθμους με Δημοτική, σίγουρα πρέπει να προσέχεις διότι στα παραδείγματα που δίνεις μπορεί να δημιουργηθούν παρερμηνείες, όπως και σε οτιδήποτε στο οποίο δεν υπάρχει κατάλληλη προπαίδεια. Σίγουρα πολλοί θα ήθελαν να σπείρουν σύγχυση ως προς την γλώσσα μας, επομένως μπορούν να πουν διάφορα. Το σίγουρο είναι, ότι δεν είναι καθόλου τυχαίες οι συνδέσεις, όταν γίνεται σωστή χρήσης της γλώσσας. π.χ. ίσως σου φαίνεται παράλογο το "ΟΝΙΚΗΤΗΣ" να ισούται με 666, όπως επίσης παράλογο το ότι τα 'ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ" ισούται με 666, ωστόσο :

τα άγια Θεοφάνεια είναι ο νικητής 
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν

Re: Αποδείξεις τελειότητας της Ελληνικής Γλώσσας

33
ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΟΤΕΡΑΣΤΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΦΙΛΕ ΜΟΥ, ΚΑΙ ΔΕΣ ΤΙ ΑΠΟΨΗ ΕΙΧΕ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΥΠΟΨΙΝ ΟΤΙ Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΗΤΑΝ ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΡΧΑΙΟΣ ΜΑΣΩΝΟΣ (ΑΡΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ = ΑΠΟΡΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) ΔΗΛΑΔΗ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΜΥΣΤΙΚΗ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΒΡΙΣΚΕ, ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ ΤΗΣ "ΕΛΙΤ-ΑΛΗΤ" ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΜΥΗΤΟ ΛΑΟΥΤΖΙΚΟ ΩΣ "ΒΕΒΗΛΟ ΚΟΣΜΟ" (ΔΗΛΑΔΗ ΒΡΩΜΙΑΡΗ ΚΟΣΜΟ) ΠΟΥ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΒΡΩΜΟΜΑΣΩΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΣΑΝ ΘΕΟ-ΜΥΣΤΗ, ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΒΡΙΖΟΥΝ ΩΣ "ΣΚΟΤΕΙΝΟ" (ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΤΣΟΥΖΕΙ...) ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣΩΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΙΧΑΙΝΟΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΕΥΤΕΣ, ΑΠΑΤΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΟΚΚΑΛΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ:Οι κατηγορίες του Ηράκλειτου: Η αμφισβήτηση του Πυθαγόρα αρχίζει ήδη από πολύ νωρίς. Ο πρώτος που στρέφεται εναντίον του είναι ο κατά μία περίπου γενιά νεότερός του Ηράκλειτος, ο οποίος αμφισβητεί, κατά ειρωνικό θα έλεγα τρόπο, τη φήμη του Σαμίου φιλοσόφου, τον οποίο μάλιστα κατηγορεί ακόμη και για επιφανειακή πολυμάθεια και κακοτεχνία (έντεχνη εξαπάτηση των ανθρώπων). Έτσι, κατά τον Ηράκλειτο (απόσπασμα 40):
«Πολυμαθίη νόον έχειν ου διδάσκει· Ησίοδον γαρ αν εδίδαξε και Πυθαγόρην αὐτοῖς τε Ξενοφάνεά τε και Εκαταῖον» (η πολυμάθεια δεν διδάσκει την ορθή κρίση· αλλιώς θα την είχε διδάξει στον Ησίοδο και στον Πυθαγόρα, καθώς ακόμη και στον Ξενοφάνη και στον Εκαταίο). Όπως επίσης (απόσπασμα 129): «Πυθαγόρης Μνησάρχου ἱστορίην ἤσκησεν ἀνθρώπων μάλιστα πάντων καὶ ἐκλεξάμενος ταύτας τάς συγγραφὰς ἐποιήσατο ἑαυτοῦ σοφίην, πολυμαθίην, κακοτεχνίην»
(ο Πυθαγόρας, γιος του Μνησάρχου, άσκησε την έρευνα περισσότερο από όλους τους ανθρώπους, και αφού έκανε μια επιλογή από τούτες τις γραφές, οικειοποιήθηκε τη σοφία, που δεν ήταν άλλο από την πολυμάθεια και την κακοτεχνία).Παρόμοιες απόψεις συναντάμε και στους νεότερους χρόνους. Ο Νίτσε για παράδειγμα, που είναι θαυμαστής του Ηράκλειτου, δηλώνει συχνά τη συμπάθειά του για τους Προσωκρατικούς, όχι όμως και για τον Πυθαγόρα, τον οποίο μάλλον περιφρονεί λόγω των θρησκευτικών και ηθικών του προκαταλήψεων.

Re: Αποδείξεις τελειότητας της Ελληνικής Γλώσσας

34
antinwohellas έγραψε: 19 Μάιος 2022, 00:11 ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΟΤΕΡΑΣΤΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΦΙΛΕ ΜΟΥ, ΚΑΙ ΔΕΣ ΤΙ ΑΠΟΨΗ ΕΙΧΕ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΥΠΟΨΙΝ ΟΤΙ Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΗΤΑΝ ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΡΧΑΙΟΣ ΜΑΣΩΝΟΣ (ΑΡΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ = ΑΠΟΡΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) ΔΗΛΑΔΗ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΜΥΣΤΙΚΗ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΒΡΙΣΚΕ, ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ ΤΗΣ "ΕΛΙΤ-ΑΛΗΤ" ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΜΥΗΤΟ ΛΑΟΥΤΖΙΚΟ ΩΣ "ΒΕΒΗΛΟ ΚΟΣΜΟ" (ΔΗΛΑΔΗ ΒΡΩΜΙΑΡΗ ΚΟΣΜΟ) ΠΟΥ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΒΡΩΜΟΜΑΣΩΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΣΑΝ ΘΕΟ-ΜΥΣΤΗ, ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΒΡΙΖΟΥΝ ΩΣ "ΣΚΟΤΕΙΝΟ" (ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΤΣΟΥΖΕΙ...) ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣΩΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΙΧΑΙΝΟΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΕΥΤΕΣ, ΑΠΑΤΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΟΚΚΑΛΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ:Οι κατηγορίες του Ηράκλειτου: Η αμφισβήτηση του Πυθαγόρα αρχίζει ήδη από πολύ νωρίς. Ο πρώτος που στρέφεται εναντίον του είναι ο κατά μία περίπου γενιά νεότερός του Ηράκλειτος, ο οποίος αμφισβητεί, κατά ειρωνικό θα έλεγα τρόπο, τη φήμη του Σαμίου φιλοσόφου, τον οποίο μάλιστα κατηγορεί ακόμη και για επιφανειακή πολυμάθεια και κακοτεχνία (έντεχνη εξαπάτηση των ανθρώπων). Έτσι, κατά τον Ηράκλειτο (απόσπασμα 40):
«Πολυμαθίη νόον έχειν ου διδάσκει· Ησίοδον γαρ αν εδίδαξε και Πυθαγόρην αὐτοῖς τε Ξενοφάνεά τε και Εκαταῖον» (η πολυμάθεια δεν διδάσκει την ορθή κρίση· αλλιώς θα την είχε διδάξει στον Ησίοδο και στον Πυθαγόρα, καθώς ακόμη και στον Ξενοφάνη και στον Εκαταίο). Όπως επίσης (απόσπασμα 129): «Πυθαγόρης Μνησάρχου ἱστορίην ἤσκησεν ἀνθρώπων μάλιστα πάντων καὶ ἐκλεξάμενος ταύτας τάς συγγραφὰς ἐποιήσατο ἑαυτοῦ σοφίην, πολυμαθίην, κακοτεχνίην»
(ο Πυθαγόρας, γιος του Μνησάρχου, άσκησε την έρευνα περισσότερο από όλους τους ανθρώπους, και αφού έκανε μια επιλογή από τούτες τις γραφές, οικειοποιήθηκε τη σοφία, που δεν ήταν άλλο από την πολυμάθεια και την κακοτεχνία).Παρόμοιες απόψεις συναντάμε και στους νεότερους χρόνους. Ο Νίτσε για παράδειγμα, που είναι θαυμαστής του Ηράκλειτου, δηλώνει συχνά τη συμπάθειά του για τους Προσωκρατικούς, όχι όμως και για τον Πυθαγόρα, τον οποίο μάλλον περιφρονεί λόγω των θρησκευτικών και ηθικών του προκαταλήψεων.
 
 
Εσύ καταρχάς μη φρικάρεις με αυτό που θα σου πως αλλά ξεκίνα να χρησιμοποιείς σωστά την γλώσσα, δηλαδή χωρίς κεφαλαία και με σωστό τονισμό, όπως επίσης και προσπάθησε να μένεις εντός του νήματος και όχι offtopic αν θες να συζητάμε, ειδικά στην παρούσα κατηγορία. Διάβασε τους κανόνες του Φόρουμ εδώ  . 

Ως προς το Πυθαγόρα τώρα: Μυστικότητα έχει και η Ορθοδοξία. Άρρητα έχει και η Ορθοδοξία. Μύηση έχει και η Ορθοδοξία. Μυστήρια έχει και η Ορθοδοξία. Άρα, αυτά δεν είναι στοιχεία μεμπτά ούτε δηλώνουν αντιστοίχηση με την Μασονία. Το ότι χρησιμοποιούν στις Στοές τον Πυθαγόρα επίσης δεν σημαίνει ότι ο Πυθαγόρας είναι μεμπτός. και κεριά χρησιμοποιούν, τι σημαίνει αυτό ότι τα κεριά είναι "σατανικά" ; Επίσης, και οι μαθηματικοί στα σχολεία χρησιμοποιούν τον Πυθαγόρα, τι σημαίνει αυτό ότι οι Μαθηματικοί είναι Μασόνοι ; 

Επίσης δες τον Πυθαγόρα : 3ος στην σειρά κρατάει το Γεωμετρικό Σχήμα
Εικόνα
τέλος, μη λες ότι είσαι "της σχολής του Ηρακλείτου" διότι τότε αυτομάτως θεωρείσαι άθεος ή και Αντίχριστος
Ο Ηράκλειτος εκτός από το "τα πάντα ρει" είχε επίσης πει:

1) κόσμος τόνδε, τον αυτόν απάντων, ούτε τις θεών, ούτε ανθρώπων εποίησεν, αλλ’ ην αεί και έστιν και έσται πυρ αείζωτον
2) πόλεμος πάντων μέν πατήρ εστι, πάντων δε βασιλεύς.

Δηλαδή: ο κόσμος δεν δημιουργήθηκε από κανέναν και είναι φωτιά αιώνια, ο πόλεμος είναι εμένα ο Πατέρας μου, και βασιλεύς των πάντων.....

Επομένως anwo με συγχωρείς για το κήρυγμα αλλά με εμάς τους Έλληνες Ορθόδοξους Χριστιανούς ο Ηράκλειτος δεν ταιριάζει. Για εμάς Σωτήρ και δημιουργός του κόσμου είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός : Πατήρ - Ιησούς Χριστός - και Άγιο Πνεύμα
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν

Re: Αποδείξεις τελειότητας της Ελληνικής Γλώσσας

35
Δεν εχεις κατανοησει τον Ηρακλειτο. O αποστολος Παυλος αντιγραφωντας την Γνωση των αρχ.ελληνων ειπε το "Εν αυτώ ζώμεν"...δηλαδη ΖΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΘΕΟ...ΔΗΛΑΔΗ ΤΑΥΤΟΚΟΣΜΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΣ...Δηλαδη ο Ηρακλειτος μονο Αθεος δεν ηταν...αλλα ταυτιζε τον ΘΕΟ με το ΣΥΜΠΑΝ. Επισης εαν πιστευεις οτι ο Θεος δημιουργησε το ΣΥΜΠΑΝ, τοτε ποιος δημιουργησε τον ΘΕΟ;; Αν απαντησεις ΚΑΝΕΝΑΣ, ο Θεος ειναι ΑΙΩΝΙΟΣ, τοτε γιατι να μη γλιτωσουμε ενα βημα και να πουμε οτι "ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΩΝΙΟ, αρα δεν χρειαζεται δημιουργο" (ΞΥΡΑΦΙ ΛΟΓΙΚΗΣ ΟΚΑΜ)... Τωρα με τον Πολεμο πατηρ παντων, ο Ηρακλειτος εννουσε οτι στο συμπαν υπαρχουν αντιθεσεις (ΜΕΡΑ-ΝΥΧΤΑ, ΚΡΥΟ-ΖΕΣΤΗ, ΚΑΛΟ-ΚΑΚΟ, ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ, κλπ) και το ιστορικο γιγνεσθαι πλαθεται απο τον ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ...τον ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ, και παει λεγοντας...οχι βεβαια οτι ηταν πολεμοχαρης, απλα αποτυπωνε την πραγματικοτητα του φυσικου κοσμου μας...Τον Σωκρατη τον δολοφονησαν τα αρχ.μασωνικα ιερατεια γιατι ειχε ενθουσιαστει με τον Ηρακλειτο, και σκοπευε να τον διδαξει στην Αθηνα, πραγμα που δεν του το επετρεψαν...ο Πλατωνας ομως που υποταχτηκε στα τοτε ιερατεια, για ανταλλαγμα του εχισταν καλλιμαρμαρη σχολη Θεολογικων σπουδων...

Re: Αποδείξεις τελειότητας της Ελληνικής Γλώσσας

36
Εννοειται οτι και εγω πιστευω (και αποδυκνειω) οτι υπαρχει η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ και οτι το ΣΥΜΠΑΝ-ΘΕΟΣ ειναι ΤΡΙΑΔΙΚΟ με λεξαριθμο "ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ = 999" (ΤΟ ΟΠΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΟΥ 666 !!!). Για παραδειγμα ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΜΗΔΕΝ - ΘΕΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ, πρωτη τριαδα! Δευτερη Τριαδα: Πρωτονιο - Ηλεκτρονιο - Νετρονιο....Και παει λεγοντας...η συγχρονη επιστημη εχει ανακαλυψει το ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ. Τωρα το αλλο που λες οτι και η ορθοδοξια εχει μυστικα, δεν το δεχομαι, ειναι απλα θεμα ερευνας ολα, αν πας σε καποιον Χριστιανο Θεολογο που εχει μελετησει πολυ τα θεματα της ορθοδοξιας θα σου τα εξηγησει ολα, ενω αντιθετως οι μασωνοι τα κρυβουν επιμελως τα μυστικα τους και μηχανορραφούν και συνομωτουνε εν κρυπτω, ο Πυθαγορας εκρυβε την γνωση με την αιτιολογια οτι ταχα ο λαος ειναι βαρβαρος και αναξιος να τη διαχειριστει (παρομοιως ετσι πιστευουν και οι συγχρονοι μασωνοι της "ελιτ-αλητ") ...αυτη ειναι η ουσιωδης διαφορα, η γνωση ειναι δυναμη και πρεπει να ειναι ελευθερη...
Απάντηση

Επιστροφή στο “Η Ελληνική Γλώσσα”