Το σύστημα κοινωνικής πίστωσης της Κίνας ή (Social Credit System)

1
17:07:28,02/02/2021
Εικόνα
Η ακαδημαϊκός Δρ. Αναστασία Αρτεμίου περιγράφει το πως το κράτος ως σύστημα ελέγχει τους πολίτες στην Κίνα.Φωτογραφία από Ferdinand Feng από το Pixabay Το σύστημα κοινωνικής πίστωσης της Κίνας είναι ένα σύνολο βάσεων δεδομένων που διατηρούν ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των  ατόμων, των εταιρειών και των κυβερνητικών φορέων σε ολόκληρη την Κίνα. Έχει κάποιες ομοιότητες με τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που παρέχονται σε άτομα και εταιρείες σε άλλες χώρες, αλλά συλλαμβάνει πληροφορίες για μια ευρύτερη ποικιλία συμπεριφορών.Αρχεία για ανθρώπους-επιχειρήσεις -κυβέρνησηΤο σύστημα κοινωνικής πίστωσης της Κίνας προωθεί τη δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος αρχείων για άτομα, επιχειρήσεις και κυβέρνηση κι επιδιώκει να παρακολουθεί, καθώς και να αξιολογεί τα πρότυπα αξιοπιστίας – αξίας. Θεωρείται μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που έχει εκτεταμένες επιπτώσεις στην κινεζική κοινωνία. Έχει σχεδιαστεί για να κατασκευάσει μια πλατφόρμα που παρακολουθεί την ατομική, εταιρική και κυβερνητική συμπεριφορά σε ολόκληρη τη χώρα σε πραγματικό χρόνο. Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κίνα πρέπει να διατηρήσουν μια πλήρη κατανόηση αυτού του συστήματος και πώς μπορεί να επηρεάσει την επιχείρησή τους.Προς το παρόν, η συμμετοχή τόσο στις ιδιωτικές όσο και στις κυβερνητικές εκδόσεις του συστήματος κοινωνικής πίστωσης της Κίνας είναι τεχνικά εθελοντική. Ωστόσο, στο μέλλον, το επίσημο σύστημα κοινωνικής πίστωσης θα καταστεί υποχρεωτικό. Τούτου λεχθέντος, υπάρχει ήδη σημαντική πίεση για συμμετοχή στο σύστημα τώρα.Πως έγινε – Ιστορική διαδρομή Η εισαγωγή ενός ενοποιημένου συστήματος κοινωνικής πίστωσης στην Κίνα ανακοινώθηκε επίσημα το 2014, αλλά οι προκαταρκτικές εκδόσεις του συστήματος υπήρχαν σε περιφερειακό επίπεδο από το 2009. Οι πρόδρομοι του προτεινόμενου συστήματος κοινωνικής πίστωσης λειτουργούν στην Κίνα για αιώνες – αναμφισβήτητα χιλιετίες. Η ιδέα, ή η φιλοσοφία, πίσω από την κοινωνική πίστωση, μπορεί να εντοπιστεί στην περίοδο των «πολεμικών κρατών» της κινεζικής ιστορίας. Εκείνη την εποχή, διάφορες σχολές σκέψης ανταγωνίστηκαν για κυριαρχία, όπως είναι ο Κομφουκιανισμός, ο  Μοχισμός, κι ο νομικισμός. Αν και αναμφισβήτητα κέρδισε ο «νομικισμός», και οι τρεις αυτές σχολές επηρέασαν την πρώτη αυτοκρατορική δυναστεία «Qin» (221-206 π.Χ.). Σε αυτήν τη δυναστεία εφαρμόστηκε ένα αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης και προώθησης σε όλη την αυτοκρατορική γραφειοκρατία προκειμένου να επιτευχθεί ένα καλά λειτουργούμενο κινεζικό κράτος. Αναμφισβήτητα, αυτό ήταν ένα στοιχειώδες «σύστημα κοινωνικής πίστωσης», αν και εφαρμόζονταν μόνο στους δημόσιους υπαλλήλους.Πιο πρόσφατα, έχουν αναπτυχθεί δημόσια συστήματα αρχείων για την καταγραφή της συμπεριφοράς και των ενεργειών των απλών ατόμων. Για παράδειγμα, το dàng’àn και hukou παρέχει έντυπα τόσο των πολιτών όσο και των νοικοκυριών στην Κίνα που επιτρέπουν στην κυβέρνηση να διαχειρίζεται την κοινωνία με τρόπο που η κυβέρνηση θεωρεί επωφελή.Η εποπτεία και τα οφέλη Τα προτεινόμενα οφέλη του νέου ενοποιημένου συστήματος κοινωνικής πίστωσης είναι ότι, αντί να βασίζεται σε ένα έντυπο χαρτί για τη διαχείριση της κοινωνίας, το ηλεκτρονικά ολοκληρωμένο σύστημα θα επιταχύνει τη διαδικασία ανάλυσης και θα διευκολύνει την εποπτεία.Ενώ πολλά στοιχεία του συστήματος κοινωνικής πίστωσης είναι ήδη λειτουργικά, ο στόχος ήταν να παρασχεθεί ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα – που θα επιτρέπει την κατάταξη όλων των Κινέζων πολιτών και επιχειρήσεων – έως το τέλος του 2020. Η πλήρης εφαρμογή έχει καθυστερήσει λόγω του αντίκτυπου του COVID- 19.Επί του παρόντος, οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται με βάση τα πρότυπα συμμόρφωσής τους, καθώς και τα λογιστικά αρχεία τους. Περισσότερες από 33 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην Κίνα έχουν βαθμολογηθεί και πολλές εταιρείες έχουν ήδη συμπεριληφθεί στη μαύρη λίστα.Επειδή το σύστημα κοινωνικής πίστωσης της Κίνας βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία εφαρμογής, υπάρχουν περιφερειακές διαφορές. Ορισμένα δημοτικά συμβούλια λειτουργούν το σύστημα σε ορισμένες περιοχές, ενώ άλλες περιοχές βασίζουν βαθμολογίες σε δεδομένα που κατέχουν ιδιωτικές τεχνολογικές πλατφόρμες.Η παρακολούθηση Το σύστημα κοινωνικής πίστωσης της Κίνας έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί προσεκτικά και να ελέγχει την ατομική συμπεριφορά. Οι άνθρωποι ανταμείβονται ή τιμωρούνται με βάση το σκορ τους και οι βαθμολογίες των ατόμων μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν με βάση την ατομική συμπεριφορά τους.Συνιστάται στις ξένες εταιρείες να ζητήσουν βοήθεια από έναν τοπικό εμπειρογνώμονα που μπορεί να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση και να παρέχει συμβουλές που μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της βαθμολογίας τους και να τους αποτρέψουν από τη μαύρη λίστα.Το σύστημα κοινωνικής πίστωσης της Κίνας γνωρίζει επίσης ότι το «Σύστημα κατάταξης» της Κίνας χρησιμοποιεί πολλά δεδομένα για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της αξιοπιστίας. Ο στόχος είναι να οικοδομήσουν μια κοινωνία υψηλής εμπιστοσύνης. Υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα κοινωνικής πίστωσης για πολίτες, επιχειρήσεις και κυβερνητικούς αξιωματούχους.Επιβράβευση και τιμωρία Τα σκορ κοινωνικής πίστωσης μπορούν να σημαίνουν ανταμοιβές ή τιμωρίες για όσους βαθμολογούνται. Για τους πολίτες, το σύστημα κοινωνικής πίστωσης της Κίνας λειτουργεί παρόμοια με την απόκτηση πιστωτικού αποτελέσματος σε αγγλόφωνες χώρες. Επειδή υπάρχουν περιορισμένες πιστωτικές πληροφορίες για κάθε πολίτη στην Κίνα, οι τράπεζες και άλλοι πιστωτές δυσκολεύονται μερικές φορές να εκτιμήσουν, εάν το άτομο θα αποπληρώσει ένα δάνειο.Το σύστημα κοινωνικής πίστωσης της Κίνας παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιοπιστία ενός ατόμου. Το σύστημα παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους νόμους και τις νομικές παραβιάσεις. Στο μέλλον, ενδέχεται να παρακολουθεί πρόσθετες πληροφορίες.Το σύστημα βαθμολογίας κοινωνικής πίστωσης επικεντρώνεται στο κατά πόσον οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς και πληρώνουν τους φόρους τους, κατά την εκχώρηση βαθμολογίας στις επιχειρήσεις. Η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών θα συμπεριληφθεί επίσης στη βαθμολογία μιας επιχείρησης.Τα δεδομένα Το σύστημα κοινωνικής πίστωσης της Κίνας αποδίδει βαθμολογία μετά από τη συλλογή, τη συγκέντρωση και την ανάλυση δεδομένων. Οι επιχειρήσεις συλλέγουν πληροφορίες για τις δικές τους δραστηριότητες και απαιτείται να υποβάλουν αυτές τις πληροφορίες στις τοπικές και εθνικές αρχές. Αυτές οι πληροφορίες συγκεντρώνονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων.Επιπλέον, η κυβέρνηση υποβάλλει δεδομένα για επιχειρήσεις που λαμβάνονται μέσω τυπικών κυβερνητικών επιθεωρήσεων. Τα δεδομένα ενσωματώνονται στο σύστημα παρακολούθησης, το οποίο υπολογίζει μια βαθμολογία κοινωνικής πιστοληπτικής ικανότητας για κάθε επιχείρηση.Οι παράγοντες που μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της βαθμολογίας μπορεί να περιλαμβάνουν εάν η επιχείρηση έχει πληρώσει εγκαίρως φόρους, διατηρεί τις απαραίτητες άδειες, πληροί τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, πληροί τα πρότυπα ποιότητας των προϊόντων, πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη βιομηχανία τους.Είναι σημαντικό να σημειωθεί το γεγονός ότι οι βαθμολογίες των επιχειρήσεων ενδέχεται να μειωθούν με βάση τις συμπεριφορές των συνεργατών τους. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να σκεφτούν πολύ προσεκτικά για το ποιοι κάνουν επιχειρήσεις εντός της Κίνας.Μερικές από τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις ενός κακού σκορ περιλαμβάνουν αρχικά απαγορεύσεις ταξιδιού. Μπορεί να απαγορευτεί σε άτομα να πετούν ή να φτάσουν σε τρένο ή να αγοράσουν εισιτήρια επαγγελματικής κλάσης. Ορισμένα ξενοδοχεία έχουν επίσης απαγορεύσει άτομα με χαμηλές βαθμολογίες.  Άτομα με κακές βαθμολογίες, ή τα παιδιά τους, ίσως απαγορεύεται να εγγραφούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.Μια κακή βαθμολογία,επίσης,  μπορεί να σημαίνει ότι ένα άτομο μπορεί να στερηθεί την ικανότητα να εκτελεί εργασία σε μια μεγάλη τράπεζα, εκτελεστική εργασία ή σε κρατική εταιρεία. Οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αποκλειστούν από έργα δημοσίων συμβάσεων ή ενδέχεται να υπόκεινται σε περισσότερους κυβερνητικούς ελέγχους. Εντυπωσιακό είναι ότι ακόμη και οι ταχύτητες του διαδικτύου τους, ενδέχεται να μειωθούν ανάλογα με τη συμπεριφορά τους. Η εφαρμογή Η πλειονότητα των πόλεων και των μεσαίων πόλεων στην Κίνα έχουν ήδη εφαρμόσει μια δοκιμαστική περίοδο του συστήματος κοινωνικής πίστωσης. Σε αυτές τις δοκιμές, η κυβέρνηση παρακολουθεί όσο το δυνατόν περισσότερες από τις καθημερινές ενέργειες ενός κατοίκου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να χάσουν πόντους και να μειώσουν το σκορ κοινωνικής πίστωσης, ανάλογα με την πόλη, όπου διαπράττεται το αδίκημα. Μερικές από τις πιο ασήμαντες ενέργειες μείωσης βαθμολογίας είναι αν δεν επισκέπτονται συχνά τους γονείς τους, αν βγάζουν το σκυλί τους, βόλτα χωρίς λουρί, αν περνούν το δρόμο χωρίς να υπάρχει διάβαση ή φανάρι ή αν καπνίζουν σε  ζώνη μη καπνιστών.Λόγω της φύσης αυτών των αδικημάτων και των αυστηρών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί, έχουν τεθεί ερωτήματα σχετικά με το εάν αυτές οι ενέργειες είναι αρκετά σοβαρές για να αξιώσουν την απώλεια των πολιτικών δικαιωμάτων ενός πολίτη. Η κυβέρνηση εξορθολογίζει αυτήν τη συμπεριφορά ως μέσο για να λογοδοτήσει στους πολίτες της για τους μακροοικονομικούς στόχους της κοινωνίας της Κίνας.Η κόκκινη λίστα Στο άλλο άκρο του φάσματος, υπάρχουν θετικά του συστήματος κοινωνικής πίστωσης για άτομα που είναι αποφασισμένα να είναι εξαιρετικά μέλη της κινεζικής κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει η «κόκκινη λίστα». Η κόκκινη λίστα επιτρέπει στους πολίτες και τις εταιρείες να αποκτήσουν πρόσβαση σε προνόμια που θα επηρεάσουν την καθημερινή ζωή τους.Για παράδειγμα, εταιρείες που ταξινομούνται ως «Advanced Certificate Enterprise» ενδέχεται να λάβουν ταχύτερο εκτελωνισμό. Οι φορολογούμενοι με ονομαστική βαθμολογία ενδέχεται να επεξεργάζονται πιο γρήγορα τα φορολογικά  έγγραφά τους, να δέχονται λιγότερες επιθεωρήσεις κι ελέγχους κ.ά.Οι νέες καινοτομίες στην τεχνολογία είναι έτοιμες να διαδραματίσουν μεγάλο ρόλο στο σύστημα κοινωνικής πίστωσης της χώρας. Το λογισμικό αναγνώρισης προσώπου τεχνητής νοημοσύνης (AI) λέγεται ότι χρησιμοποιείται επί του παρόντος σε συνδυασμό με πάνω από 200 εκατομμύρια κάμερες στην Κίνα.Η ιδέα πίσω από την ύπαρξη τόσο μεγάλου όγκου μέτρων παρακολούθησης είναι ότι δίνει στους Κινέζους αξιωματούχους τη δυνατότητα να παρακολουθούν τους πολίτες τους, σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής. Αυτό δίνει στην κυβέρνηση ένα άνευ προηγουμένου ποσό δεδομένων για χρήση σε περιπτώσεις, όπου έχει προκύψει μια πράξη, που αξίζει να είναι στη μαύρη λίστα.  Μια εκδοχή του 1984 του Τζορτζ Όργουελ;Μαζί με αυτές τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, η κινεζική κυβέρνηση θα συνεχίσει επίσης να βελτιώνει τις πρακτικές παρακολούθησης στο Διαδίκτυο για να παρακολουθεί στενά τις διαδικτυακές συμπεριφορές των πολιτών της. Υπάρχει πληθώρα παραβιάσεων που θα αναζητήσουν οι Κινέζοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών στοιχείων γραφής και ανταλλαγής αντικυβερνητικών ιδεολογιών. Μέσω των συνεργασιών της με πολλούς από τους πιο δημοφιλείς ιστότοπους του Διαδικτύου, η κυβέρνηση της Κίνας είναι σε θέση να συλλέγει δεδομένα ουσιαστικά για κάθε ενέργεια που λαμβάνει ένας Κινέζος πολίτης στον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό τηλέφωνό του . Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε τέτοιο σημείο, όπου το AI μπορεί να εντοπίσει βίντεο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και να εμποδίσει τους χρήστες να τα δουν.Οι επικριτές του συστήματος κοινωνικής πίστωσης της Κίνας λένε συχνά ότι η δέσμευση του Πεκίνου να ρυθμίζει τη συμπεριφορά και τη μαζική επιτήρηση είναι από τη φύση της, Οργουελική, όπου μια κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει κάθε μέρος της ζωής των ανθρώπων, παρόμοια με αυτό που περιγράφεται στο μυθιστόρημα 1984 του Άγγλου συγγραφέα Τζορτζ Όργουελ.
Πηγή: https://www.typologos.com/sistima-koino ... -artemiou/
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν

Re: Το σύστημα κοινωνικής πίστωσης της Κίνας ή (Social Credit System)

3
Για να δούμε κάτι σχετικό : 

Πώς λειτουργεί το σύστημα κοινωνικής πίστωσης;
Ο στόχος, τελικά, είναι ότι το κυβερνητικό σύστημα θα είναι σε όλη τη χώρα, με τις επιχειρήσεις να δίνεται "ενιαίος κωδικός κοινωνικής πίστωσης" και οι πολίτες έναν αριθμό ταυτότητας, όλα συνδεδεμένα με μόνιμο αρχείο. "Εάν μεταβείτε σε έναν ιστότοπο πιστωτικής Κίνας και έχετε τον πιστωτικό κωδικό μιας οντότητας, μπορείτε να τον πληκτρολογήσετε και να δημιουργήσετε πιστωτικά αρχεία", εξηγεί ο Χόφμαν. "Τα άτομα θα έχουν κωδικούς που συνδέονται με την ταυτότητα." Είναι λιγότερο σκορ, λέει, και περισσότερο ρεκόρ.
Ορισμένες αναφορές κάνουν λόγο για μαύρη λίστα. Αυτό είναι μέρος του επίσημου κυβερνητικού συστήματος κοινωνικής πίστωσης, που σημαίνει ότι αν χρωστάτε χρήματα στην κυβέρνηση, για παράδειγμα, μπορεί να χάσετε ορισμένα δικαιώματα. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της απόκτησης χαμηλού κοινωνικού πιστωτικού σκορ και της εγγραφής στη μαύρη λίστα από την κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα η άρνηση πληρωμής προστίμου.
Τα κριτήρια που εντάσσονται σε μια κοινωνική πιστοληπτική κατάταξη εξαρτώνται από το πού βρίσκεστε, σημειώνει ο Ohlberg. «Είναι ανάλογα σε ποιο μέρος βρίσκεσαι, γιατί έχουν τους δικούς τους καταλόγους», λέει. Μπορεί να κυμαίνεται από το να μην πληρώνετε πρόστιμα όταν κρίνεται ότι είστε πλήρως ικανοί, να συμπεριφέρεστε άσχημα σε ένα τρένο, να στέκεστε όρθιοι σε ταξί ή να οδηγείτε σε κόκκινο φανάρι.
Μια πόλη, η Rongcheng, δίνει σε όλους τους κατοίκους 1.000 βαθμούς για να ξεκινήσουν. Οι αρχές κάνουν εκπτώσεις για κακή συμπεριφορά, όπως τροχαίες παραβάσεις, και προσθέτουν πόντους για καλή συμπεριφορά, όπως δωρεές σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ένας κανονισμός που διάβασε πρόσφατα η Ohlberg αναφέρεται συγκεκριμένα στην κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Φυσικά, θα πρέπει να σε πιάσει πρώτα ή να σε καταγγελθεί από κάποιον άλλο. Ενώ η αναγνώριση προσώπου χρησιμοποιείται περίφημα για τον εντοπισμό των jaywalkers, σε ορισμένες πόλεις δεν είναι τόσο αυτοματοποιημένη, σημειώνει ο Ohlberg.
Ιδιωτικά έργα, όπως το Sesame Credit, συγκεντρώνουν κάθε είδους δεδομένα για τα 400 εκατομμύρια πελάτες του, από τον χρόνο που ξοδεύουν παίζοντας βιντεοπαιχνίδια (αυτό είναι κακό) μέχρι το αν είναι γονιός (αυτό είναι καλό). Αυτό μπορεί να μοιραστεί με άλλες εταιρείες. Ένα διαβόητο παράδειγμα είναι το Sesame Credit που συνδέεται με τον ιστότοπο γνωριμιών Baihe, επομένως οι συνεργάτες θα μπορούσαν να κρίνουν ο ένας τον άλλον για την εμφάνισή τους καθώς και για το κοινωνικό τους πιστωτικό σκορ. αυτό το σύστημα είναι opt-in.
Μέχρι στιγμής, η συμμετοχή τόσο στην ιδιωτική όσο και στην κρατική έκδοση είναι τεχνικά εθελοντική. στο μέλλον, το επίσημο σύστημα κοινωνικής πίστωσης θα είναι υποχρεωτικό. Τούτου λεχθέντος, υπάρχει μεγάλη πίεση για να λάβετε μέρος τώρα. «Υπάρχουν κίνητρα για τη συμμετοχή και αντικίνητρα για τη μη συμμετοχή», σημειώνει ο Χόφμαν.

Πηγή : https://www.wired.co.uk/article/china-s ... -explained
Μεταφράστηκε μέσω Google Translate
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν

Re: Το σύστημα κοινωνικής πίστωσης της Κίνας ή (Social Credit System)

4
Σύστημα κοινωνικής πίστωσης: Τι είναι και πώς λειτουργεί στην πράξη για τους πολίτες (vid)
Εικόνα
Ηκινεζική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει και θέσει σε λειτουργία ένα πολύπλοκο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης για τους 1,4 δισεκατομμύρια πολίτες της και όλες τις επιχειρήσεις της, θυμίζοντας το γνωστό έργο “1984” του George Orwell.
Το κινεζικό σύστημα κοινωνικής πίστωσης επιβραβεύει ή τιμωρεί τις πράξεις των πολιτών, δημιουργώντας τους ένα καλό ή ένα κακό προφίλ!

Μάλιστα, η Κίνα φαίνεται σταδιακά να τελειοποιεί αυτό το σύστημα και εκτιμάται ότι το 80% περιοχών και πόλεων έχουν ενταχθεί σε κάποια έκδοση του συστήματος ή πρόκειται να το κάνουν, όπως αναφέρει το pnykapress.
Τι είναι όμως πραγματικά το κινεζικό σύστημα κοινωνικής πίστωσης και πώς λειτουργεί;
Το σύστημα αποσκοπεί στα εξής: επιτήρηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων στην Κίνα!
Μάλιστα, η κινεζική κυβέρνηση για να τα καταφέρει όλα αυτά χρησιμοποιεί ποικίλους τρόπους για να παρακολουθεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της.
Συλλέγει δεδομένα
Συγκεκριμένα, συλλέγει δεδομένα από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, τη δραστηριότητά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ιστορικό των πιστωτικών καρτών τους, καθώς και των διαδικτυακών αγορών τους, του ιατρικού απορρήτου τους, τη συνέπειά τους στην πλήρωση των φόρων τους, του ποινικού τους μητρώου και τέλος δεδομένα από τις κάμερες ασφαλείας – εκτιμάται ότι η Κίνα είχε περίπου 540 εκατομμύρια ενεργές κάμερες το 2022 – οι οποίες αναγνωρίζουν τα πρόσωπα των πολιτών λόγω της πολύ ανεπτυγμένης AI τεχνολογίας!
Η κυβέρνηση, παρακολουθώντας τους πολίτες της, αξιολογεί και τις πράξεις τους σε καλές ή κακές, σύμφωνα με τα πρότυπα του κομμουνιστικού κόμματος.

Για παράδειγμα, η τήρηση του Κ.Ο.Κ. είναι καλή συμπεριφορά, ενώ η μη τήρησή του είναι κακή. Η αγορά κινεζικών προϊόντων είναι καλή συμπεριφορά, ενώ η αγορά ξένων προϊόντων κακή.
Η συχνή αργοπορία στη δουλεία ή το σχολείο, το κάπνισμα μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή το να μη φοράνε λουρί τα σκυλιά σε δημόσιους χώρους είναι κακές συμπεριφορές.
Ακόμα, για το Κομμουνιστικό κόμμα της Κίνας κακή συμπεριφορά θεωρείται και η συχνή κατανάλωση junk food, η υπερβολική απασχόληση με τα βιντεοπαιχνίδια, και φυσικά η προσβολή ή η κριτική της κυβέρνησης και του συστήματος κοινωνικής πίστωσης.
Πώς λειτουργεί στην πράξη
Στις πόλεις Suqian, Rongcheng και Weihai, στον κάθε πολίτη δίνεται ένα αρχικό σκορ 1.000 πόντων. Όταν κάνει μία καλή πράξη, ανεβάζει το σκορ του, ενώ, όταν κάνει μία κακή, το κατεβάζει.
Αν ένας πολίτης, για παράδειγμα, στείλει σε προσωπικό μήνυμα κάτι αρνητικό για την κινεζική κυβέρνηση χάνει 50 πόντους. Αν δεν πληρώσει τους φόρους του, χάνει 100 πόντους. Από την άλλη πλευρά, αν το παιδί του εγγραφεί στον στρατό κερδίζει 5 πόντους. Όμως, το σκορ κάθε πολίτη δεν είναι για αυτόν απλώς ένας αριθμός, καθώς έχει πολλές συνέπειες στην καθημερινή ζωή του.
Οι πολίτες στις παραπάνω πόλεις χωρίζονται σε 6 ομάδες ανάλογα με το σκορ τους: ΑΑΑ (σκορ μεγαλύτερο από 1.050 πόντους), ΑΑ (σκορ μεταξύ 1.030-1.049 πόντων), Α (σκορ μεταξύ 960-1029 πόντων), Β (σκορ μεταξύ 850 -959 πόντων), C (σκορ μεταξύ 600-849 πόντων) και τέλος D (σκορ κάτω από 599 πόντους).


Οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στις ομάδες C και D ανήκουν στην επίσημη «μαύρη λίστα» της κινεζικής κυβέρνησης και χρειάζεται να περιμένουν από 2 ως 5 χρόνια για να αφαιρεθούν από αυτήν.
Τα ονόματα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων της ομάδας D, καθώς και οι προσωπικές τους πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και του τι έκαναν για να έχουν τόσο χαμηλό σκορ, είναι αναρτημένα σε επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα και μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά κάθε Κινέζος πολίτης!
Η… μαύρη λίστα
Τον Μάρτιο του 2019 υπήρχαν πάνω από 23 εκατομμύρια άνθρωποι στη «μαύρη λίστα».
Οι κυρώσεις για όσους ανήκουν στη «μαύρη λίστα» είναι πολύ αυστηρές, καθώς περιλαμβάνουν την απαγόρευση ίδρυσης επιχείρησης, την απαγόρευση αγοράς ακινήτου ή αυτοκινήτου, την απαγόρευση εγγραφής των παιδιών τους σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και τέλος την απαγόρευση της μετακίνησης τους με τρένο ή αεροπλάνο.
Από την άλλη πλευρά, κάποια από τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι άνθρωποι με υψηλότερο σκορ είναι τα εξής: έχουν προτεραιότητα για την εισαγωγή τους σε ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, φθηνότερες τιμές για τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, και μικρότερο χρόνο αναμονής στα νοσοκομεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα κοινωνικής πίστωσης στην Κίνα είναι πολύ περίπλοκο και εξελίσσεται συνεχώς, καθώς ακόμα τελειοποιείται. Επιπλέον, διαφέρει από πόλη σε πόλη, κάτι το οποίο είναι φυσικό λόγω της τεράστιας γεωγραφικής έκτασης της Κίνας.
Βέβαια, οι απόψεις της κοινής γνώμης για το σύστημα αυτό φαίνεται να διίστανται τόσο στην Κίνα, όσο και στη Δύση.
Πολλοί υποστηρίζουν πως ένα τέτοιο σύστημα είναι το μέλλον, ενώ η αντίθετη άποψη θεωρεί ότι το σύστημα κοινωνικής πίστωσης μετατρέπει την Κίνα σε μία δυστοπική κομμουνιστική δικτατορία.Λέτε το κινεζικό σύστημα κοινωνικής πίστωσης να… υιοθετηθεί και από τη Δύση;
Μήπως οι… προβλέψεις του Τζίμη Πανούση επαληθευτούν;;;https://www.mynews.gr/systima-koinoniki ... lites-vid/
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν
Απάντηση

Επιστροφή στο “O Μεγάλος Αδελφός - Big Brother state”