Re: Αγιος Φιλουμενος (29 Nοεμβρίου)

28
Ο ασυμβίβαστος νεομάρτυς αγ. Φιλούμενος

Εικόνα
Με αφορμή τη μνήμη του νεομάρτυρα Αγίου Φιλούμενου από την Κύπρο, που γιορτάζουμε στις 29 Νοεμβρίου, αξίζει να ψηλαφίσουμε τη ζωή του Αγίου και να δούμε ποιο είναι εκείνο το στοιχείο του προσώπου που πρέπει να αποτελεί ορόσημο στη ζωή μας.

Το ομολογιακό θάρρος! Και η ταπείνωση! Αποκαλύπτει ο αρθρογράφος και θεολόγος Βασίλης Χαραλάμπους, σύμφωνα με τη μαρτυρία ενός ιερομονάχου συλλειτουργού του, που τον έζησε από κοντά εκεί μακριά στους Αγίους τόπους στο Φρέαρ του Ιακώβ όπου εστάλη να διακονεί και να φυλάει ως άλλες "Θερμοπύλες" την πίστη στην Ορθοδοξία και στην Αγιοπατερική Παράδοση.
Ζούσε και διακονούσε μέσα σε ένα περιβάλλον "εχθρικό" αντιχριστιανικό, ανάμεσα σε Εβραίους και Μουσουλμάνους.
Όμως τίποτα δεν τον εμπόδιζε να ομολογεί με θάρρος την πίστη του στο Χριστό.
Βλέπετε συνυπάρχει με την πίστη το ανδρείο φρόνημα!
Παρά τις συστάσεις που είχε να φυλάγεται, εντούτοις δε θέλησε να συμβιβαστεί.
Είχε το θάρρος της πίστης και την πεποίθηση του στο Κύριο ημών Ιησού Χριστό και με αυτά πορευόταν και αυτά ομολογούσε.
Βέβαια η ειρηνική συνύπαρξη και η αγάπη με τους άλλους λαούς είναι νόμος απαράβατος για τον ορθόδοξο χριστιανό.
Πολύ περισσότερο για το ταπεινό του χαρακτήρος που μαρτυρείται ότι συνόδευε τον Άγιο.
Η θρησκευτική συνύπαρξη όμως ασυμβίβαστη. Να αγαπούμε τον συνάνθρωπο "ναι "αλλά να ασπαζόμαστε "τα πιστεύω" του "όχι" Γιατί άλλωστε πώς θα τον βοηθήσουμε να αναζητήσει το δρόμο της σωτηρίας που είναι ο Χριστός;
Εκτός και αν θέλουμε να ικανοποιήσουμε την ανθρωπαρέσκεια μας "να τα έχουμε με όλους καλά" οπότε η αγάπη μας είναι όπως καταλαβαίνει ο καθένας κοσμική και πέρα για πέρα ιδιοτελής.
Είναι επίκαιρο το μήνυμα που εκπέμπει το μαρτύριο του Αγίου.
Σφαγιάστηκε για την πίστη του.
Δεν έκανε συμβιβασμούςστην ομολογία της πίστης.
Εφάρμοσε στο ακέραιο το γραφικό "Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;" (Β΄Κορ. 6,14-15), όπως χιλιάδες μάρτυρες ανά τους αιώνες.
Ας τα δουν αυτά οι οικουμενιστές, οι "Βησσαρίωνες" που εναγκαλίζονται με τους παπικούς και όσοι κόπτονται για την ένωση των εκκλησιών.
Όσοι υποστηρίζουν τις ισλαμικές σπουδές, μοιράζουν κοράνια και όσα άλλα αντιορθόδοξα.
Το αίμα των αγίων μαρτύρων της πίστης μας βοά και όσο κωφεύουμε μην έλθει το "ανάγκασον" του Ευαγγελίου και μας βρει η θεία νέμεση.
Και τότε ποιος θα μπορέσει να διαφύγει της οργής του Κυρίου!!!

ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΚΑΛΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ

Του θεολόγου, Β. Χαραλάμπους

Συνομιλώντας πριν πολλά χρόνια με κάποιον, που ως Αγιοταφίτης ιερομόναχος είχε συλλειτουργήσει με τον Άγιο Φιλούμενο του Φρέατος του Ιακώβ, ζήτησα να μάθω κάτι για τον Άγιο. Αυτή η συνομιλία είχε γίνει πολύ πριν την αγιοκατάταξή του. Για τον Άγιο Φιλούμενο γνώριζα μόνο αυτά, που είχαν γραφεί στον Τύπο το έτος 1979 για το μαρτύριό του.
Ζητώντας λοιπόν να μάθω περισσότερα για τον Άγιο Φιλούμενο, ο συνομιλητής μου, απάντησε με απλότητα, «Ήταν πολύ ταπεινός άνθρωπος … Να όταν έλεγε στα ειρηνικά το ‘’Ειρήνη πάσι’’ τό έλεγε πολύ απλά, χωρίς το μουσικό ηχόχρωμα και χαμηλόφωνα». Το τόνισε ιδιαιτέρως, «Ήταν πολύ ταπεινός». Και αμέσως ο συνομιλητής μου άλλαξε ύφος προσθέτοντας «Πήγαινε με τον Σταυρό στο χέρι». Αβίαστα και αφελώς ζήτησα να μάθω τι εννοεί. «Να», μου είπε, με πιο έντονο ύφος, αλλά και με θαυμασμό, «Όταν πήγαινε στην αγορά, δεν φοβόταν. Ομολογούσε την Πίστη του στους Μουσουλμάνους και στους Εβραίους. Δεν φοβόταν».
Αυτά μονάχα μου είπε. Δεν ρώτησα τίποτε άλλο. Κατάλαβα τόσα πολλά. Εξάλλου το ‘’εν ταπεινώσει’’ ομολογιακό θάρρος, χωρίς το αδόκιμον του ζήλου, κατέδειξε το Ομολογιακό κάλλος, του Αγιοταφίτη Ιερομάρτυρα και Ομολογητού.
Ο θαυμασμός του συνομιλητή μου ήταν ολοφάνερος, για το Ομολογιακό κάλλος του Αγίου Φιλουμένου. Είναι μεγάλος Σταυρός όντως, η Ομολογία της Πίστης. Κάποιοι άλλοι ίσως πολύ εύκολα, ακολουθώντας το ολίσθημα της ανθρωπαρέσκειας, θα επαίροντο, για το πόσο «αγαπητοί» έγιναν στο «παζάρι», στην τόση των Μουσουλμάνων και Εβραίων πληθύν. Και αυτό φυσικά συνεπικουρούμενο, με το υπερήφανο και επιφανειακό ‘’αίσθημα’’, ότι τοιουτοτρόπως «ιεραποστολικώς» διάγουν.
Ας ενθυμηθούμε τα λόγια του Ομολογητού Γέροντος Παϊσίου, από την επιστολή του προς τον Αρχιμανδρίτη Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, αναφορικά με τις ενέργειες του Πατριάρχη Αθηναγόρα «…Το αποτέλεσμα ήταν να αναπαύση μεν όλα τα κοσμικά παιδιά, που αγαπούν τον κόσμον και έχουν την κοσμικήν αυτήν αγάπην, να κατασκανδαλίση όμως όλους εμάς, τα τέκνα της Ορθοδοξίας, μικρά και μεγάλα που έχουν φόβο Θεού…»
Είναι άτοπο λοιπόν να ομιλεί κανείς για συνύπαρξη θρησκειών. Μπορούμε να μιλήσουμε για ειρηνική συνύπαρξη λαών, όχι όμως για συνύπαρξη θρησκειών. Είναι απαράδεκτη αυτή η θέση. Παντελώς λανθασμένη η αναφορά σε συνύπαρξη θρησκειών. Είναι ένας αλλότροπος συγκρητισμός.
Παραθέτομε τον λόγο του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, σ’ όσους εκπίπτουν των λόγων της αληθείας με την «τολμηρή» και μη «εν αληθεία» αγάπη των προς τους αλλοθρήσκους : «Μη γίνεσθε ετεροζυγούντες απίστοις· τις γαρ μετοχή δικαιοσύνη και ανομία, ή τις κοινωνία φωτί προς σκότος; τις δε συμφώνησις Χριστού προς Βελίαρ, ή τις μερίς πιστών μετά απίστου; τις δε συγκατάθεσις ναώ Θεού μετά ειδώλων; ημείς γαρ ναός Θεού εσμέν ζώντος». (Β΄Κορ. στ’ 14-16)


http://katanixis.blogspot.gr/2014/11/blog-post_4.html
''...δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις''\n[/align]

Re: Αγιος Φιλουμενος (29 Nοεμβρίου)

29
Ενα μικρό αφιέρωμα στον άγιο.

Να μας ευλογεί όλους.

Εικόνα


κλικ στην εικόνα.
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !

Re: Αγιος Φιλουμενος (29 Nοεμβρίου)

30
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα


Ιερά Μονή του Φρέατος του Ιακώβ στη Σαμάρεια,
και o Αγιος Ιερομάρτυρας Φιλούμενος ο Αγιοταφίτης ο εκ Κύπρου.
----------------------
JACOBS WELL in Samaria-Greek Orthodox Monastery,
and Saint Filumenos the Hieromartyr.
--------------------


Ηταν ιδέα των φιλοξενoυμένων μου να επισκεφθούμε,φεύγοντας από το μοναστήρι των Δέκα Λεπρών,και το Φρέαρ του Ιακώβ.
Είχα αμφιβολία αν θα μας άνοιγαν...
Γνώριζα ότι ο γέροντας Ιουστίνος απουσιάζει σε διακονία.
Η ώρα ήταν τέσσερες το απόγευμα και έκανε ζέστη ανυπόφορη!
Χτυπήσαμε το κουδούνι και ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε...
Μας άνοιξαν όμως,και μάλιστα με χαρά περισσή...Μας άνοιξε η κυρία Ευαγγελία και αμέσως κατέφθασε και η μοναχή Σάρα.Σήκωσαν δε από την μεσημερινή ανάπαυση και την γερόντισσα Ελένη,ενενήντα πέντε ετών, μητέρα της κ.Ευαγγελίας. Της είπαν:"Είναι δύο ιερείς και τρείς ακόμα προσκυνητές".Η γιαγιά αμέσως πετάχτηκε στο άκουσμα ότι είναι δύο πατέρες ιερομόναχοι. Ετοιμάστηκε και μας ανέμενε με τα καλογερικά της ρούχα. Δεν γνώριζα ότι πριν λίγο καιρό την διάβασε ρασοφόρα μοναχή ο γέροντας Ιουστίνος .Πόση ευλογία;..


Στα 95 της χρόνια μοναχή;...
Δόξα τω Θεώ!


Εκτός από την αβραμιαία φιλοξενία και τα κεράσματα,
το αποκορύφωμα ήταν, όταν προσκυνήσαμε ιερή θήκη σαν μικρό
ποτήριο,ασημένιο, με...αίμα από το μαρτύριο του Αγίου Φιλουμένου!


Η ευωδία; Ούτε θυμίαμα μυρωδάτο να ήταν, ούτε άρωμα πανάκριβο,ούτε κολώνια γαλλική!


Δεν θύμιζε σε τίποτα κανένα γήινο άρωμα και μυρωδιά!
Ηταν ουράνιο, εξαίσιο, θαυμαστό, ιερό, θείο, του παραδείσου!
Δεν χορταίναμε...Φόρεσα πετραχήλι,το κρατούσα και το ασπαστήκαμε
πολλές φορές, και δεν μπορούσαμε να το αποχωριστούμε...!
Δεν χορταίναμε την πλούσια,ως ουράνιο μύρο,
ευωδία του μαρτυρικού αίματος του Ιερομάρτυρος Φιλουμένου!
Αγιε του Θεού,βοήθησέ μας όλους,
μη μας ξεχνάς! Λέγε καμιά καλή κουβέντα στον Κύριό μας
για όλους εμάς τους αμαρτωλούς!
Απειρες δοξολογίες στο Θεό!


ΓΕΡΩΝ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ.


ΚΥΡΙΕ ΔΟΞΑ ΣΟΙ...

https://www.facebook.com/profile.php?id ... 74&fref=ts
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !

Re: Αγιος Φιλουμενος (29 Nοεμβρίου)

31
Άγιος Φιλούμενος: «Αδερφέ μου με σκοτώνουν προς δόξαν Θεού. Σε παρακαλώ μην αγανακτήσεις».


Είναι συγκλονιστική η μαρτυρία του π. Σωφρονίου Aγιοταφίτη, ο οποίος παρέλαβε το τίμιο λείψανο του Μάρτυρα για να το ντύσει και να το ετοιμάσει για την ταφή, ότι το σώμα του παρέμενε επί πέντε ημέρες μετά το μαρτύριό του ζεστό και εύκαμπτο. Όταν άρχισα να τον ντύνω -διότι οι άλλοι δεν μπορούσαν, δεν άντεχαν να τον βλέπουν από τις κακουχίες που είχε- του λέγω σαν να ήταν ζωντανός: Γέροντα μου, τώρα θα με βοηθήσεις να σε ντύσω, διότι βλέπεις είμαι μόνος μου. Όταν άρχισα και του έβαλα την φανέλα, το πρώτο χέρι αμέσως το εκατέβασε μόνος του. Όπως και το άλλο χέρι. Και τα πόδια ομοίως.
Εικόνα

Άγιος Φιλούμενος: «Αδερφέ μου με σκοτώνουν προς δόξαν Θεού. Σε παρακαλώ μην αγανακτήσεις».

Του μάζευα τα πόδια να του φορέσω τα ρούχα και όταν τελείωνα τα άπλωνε μόνος του. Στο αριστερό πόδι από κάτω, είχε κτύπημα με το τσεκούρι. Συγκλονιστική είναι επίσης η μαρτυρία του κατά σάρκα αδερφού του π. Ελπιδίου, που αν και χιλιόμετρα μακριά, γνώριζε μετά λεπτομερείας το μαρτύριο του αδελφού του Φιλουμένου στην Παλαιστίνη άκουε τους δαρμούς του και τον ίδιον να του φωνάζη: «Αδερφέ μου με σκοτώνουν προς δόξαν Θεού. Σε παρακαλώ μην αγανακτήσεις».https://iconandlight.wordpress.com
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !

Re: Αγιος Φιλουμενος (29 Nοεμβρίου)

32
Γόνος ευλαβών γονέων καί τόν Θεόν φοβουμένων τού Γεωργίου καί τής Μαγδαληνής Χασάπη καί «υποτακτικός» τής ευλογημένης γιαγιάς του Αλεξάνδρας, ο άγιος Φιλούμενος μυήθηκε από πολύ νωρίς σ ένα μοναχικό τυπικό ζωής. Παιδιόθεν έμαθε νά προσεύχεται, νά νηστεύει, νά εκκλησιάζεται καί νά μελετά τήν Αγία Γραφή, τά συναξάρια καί τούς βίους τών αγίων. Ιδιαίτερα τού άρεσε νά διαβάζει τόν βίο τού αγίου Ιωάννου τού Καλυβίτου, τού οποίου η βιοτή τόσο τόν είχε θέλξει, ώστε άναψε μέσα του έντονη τήν επιθυμία νά αναχωρήσει εκ τού κόσμου γιά νά ζήσει τήν κατά Θεό μοναχική ζωή.

Πηγή : https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropol ... s-epochis/

Βίος του Ιωάννου Καλυβίτου εδώ : https://filoumenos.com/forum/viewtopic. ... 038#p85038
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν

Re: Αγιος Φιλουμενος (16/29 Nοεμβρίου)

33
Εικόνα

Η φωτογραφία του κ. Κωνσταντίνου Μεϊμάρη που εικονίζει τον Άγιο νέο ιερομάρτυρα Φιλούμενο τον Κύπριο μπροστά από το Φρέαρ του Ιακώβ, πάρθηκε μια εβδομάδα πριν από το μαρτύριο του στις 22 Νοεμβρίου 1979, ημέρα που η Εκκλησία τιμά τους αγίους Φιλήμονα, Απφία, Άρχιππο, Ονήσιμο και Ιάκωβο (Τσαλίκη) που τότε ακόμα ζούσε.
Ο κ. Ιωάννης Μεϊμάρης, τότε Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Έδρα Αρχαιολογίας.

Εκείνη την εποχή διενεργούσε ανασκαφές στους Αγίους Τόπους και είχε σχετιστεί πνευματικώς με τον Άγιο τον οποίο είχε ως πνευματικό και εκείνη την ημέρα τον είχε επισκεφθεί με φίλο του θεολόγο για να δουν τον Γέροντα Φιλούμενο και να πάρουν την ευχή του. Μάλιστα ο Γέροντας τους είχε κεράσει καφέ και κατά τη διάρκεια της επισκέψεως ο κ. Μεϊμάρης ζήτησε από τον Γέροντα να τον φωτογραφίσει μπροστά στο Φρέαρ του Ιακώβ.

Πηγή: https://immorfou.org.cy
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !
Απάντηση

Επιστροφή στο “Βίοι Αγίων”