Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με - Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς
Τι είναι πραγματικά η κόλαση και ο παράδεισος. • Φιλούμενος - Ενάντια στην Νέα Τάξη Πραγμάτων
Ημερομηνία : 31 Μάιος 2020, 17:06


Πρόσφατα Θέματα

Tελευταία άρθρα του blog


Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 50 δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4, 5, 6
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Υπάρχει ο ποταμός με το αιώνιο πυρ ;
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 02 Μάιος 2014, 11:30 
Συντονιστής
Συντονιστής
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 29 Ιαν 2013, 01:51
Δημοσ.: 3624
Thanks:
Thanked:
time στο post
Ας μελετήσουμε ένα απόσπασμα από το Φαίδωνα του Πλάτωνος όπου ο Σωκράτης μιλάει για το φλεγόμενο Πυρ όπως το κατανοούσαν εκείνη την εποχή.

Σωκράτης :
Και λοιπόν όλη αυτή η γη και όσα είναι ολόγυρα εις την γην είναι εκ φύσεως όπως είπαμεν·
ολόγυρα δε εις αυτήν ολόκληρον, εις τα βαθουλά της μέρη, υπάρχουν πολλοί τόποι· άλλοι
βαθύτεροι και περισσότερον ανοικτοί παρά οι ευρισκόμενοι εδώ όπου κατοικούμεν ημείς· άλλοι δε,
εν ώ είναι βαθύτεροι, έχουν άνοιγμα μικρότερον παρά ο τόπος, όπου είμεθα ημείς· υπάρχουν δε και
μερικοί μικρότεροι κατά το βάθος παρά οι εδώ και πλατύτεροι· όλοι δε αυτοί (οι βαθείς τόποι) εις
πολλά μέρη είναι τρυπημένοι κάτωθεν και συγκοινωνούν με υπονόμους πλατυτέρας και
στενωτέρας ο ένας με τον άλλον υπογείως και έχουν μέρος που εξέρχεσαι από τον ένα εις τον
άλλον· όπου πολύ μεν νερό τρέχει από τους μεν εις τους δε, καθώς εις τα σπήλαια των ηφαιστίων
και άπειρους ποσότητες ακαταπαύστων ρευμάτων ποταμών, τα οποία τρέχουν υπογείως, και νερών
ζεστών και κρύων, τρέχει δε και πολλή φωτιά και μεγάλοι ποταμοί φωτιάς, και πολλοί ποταμοί
υγρού πηλού, άλλου πλέον καθαρού και άλλου πλέον λασπώδους· καθώς εις την Σικελίαν (εις το
ηφαίστειον Αίτναν) οι ποταμοί του πηλού, οι οποίοι τρέχουν προτήτερα από το ρεύμα της λάβας
και η ιδία η λάβα·
από τους οποίους ποταμούς και κάθε τόπος (βαθύς) γεμίζει, από εκείνους
δηλαδή, οι οποίοι ήθελε συμπέσει εις κάθε τόπον κάθε φοράν να περάσουν και όλα αυτά (τα
ρεύματα) ότι κινούνται επάνω και κάτω ωσάν καμμία κούνια (η οποία να κουνιέται) υπάρχουσα
μέσα εις την γην. Ιδού δε πώς κινείται φυσικά αυτή η κούνια· υπάρχει έν από τα χάσματα της γης,
το μεγαλύτερον άλλως από όλα, το οποίον έχει τρυπημένην ολόκληρον την γην από το έν άκρον
έως εις το άλλο και είναι εκείνο, το οποίον ο Όμηρος αναφέρει λέγων· «πολύ μακράν, όπου υπάρχει
το βαθύτατον βάραθρον υποκάτω της γης».
Το οποίον και εις άλλα μέρη και εκείνος και πολλοί
άλλοι από τους ποιητάς ωνόμασαν Τάρταρον. Διότι και όλοι οι ποταμοί τρέχουσι μέσα εις αυτό το
χάσμα και όλοι πάλιν από αυτό τρέχουν έξω. Καθείς δε από αυτούς τους ποταμούς γίνεται τοιούτος,
όπως είναι η γη, από την οποίαν περνά. Η δε αιτία του ότι όλα τα ρεύματα και εξέρχονται από εδώ
και τρέχουν πάλιν εδώ μέσα, είναι ότι αυτό το υγρόν δεν έχει ούτε βυθόν ούτε στήριγμα. Κρέμαται
λοιπόν εις τον αέρα και βράζει αναβαίνον και καταβαίνον, και ο αήρ και ο άνεμος, όστις είναι
ολόγυρα εις αυτό, κάμνει το ίδιον. Διότι το ακολουθεί και όταν ριφθή εις το εκείθεν της γης μέρος
και όταν ριφθή εις το εδώθεν. Και καθώς ο αήρ εκείνων, οι οποίοι αναπνέουν, πάντοτε και
εξέρχεται (από το στόμα) και εισέρχεται τρέχων, έτσι και εκεί ο άνεμος υψωνόμενος μαζί με το
υγρόν προξενεί μερικούς ανέμους φοβερούς και απεριγράπτους, και όταν εισέρχηται και όταν
εξέρχηται. Και όταν λοιπόν το νερόν, αφ' ού ορμήση, αποσυρθή εις τον τόπον, ο οποίος ονομάζεται
κάτω, διά μέσου της γης τρέχει μέσα εις τα μέρη, τα οποία ευρίσκονται εις εκείνα τα ρεύματα και
τα γεμίζει, καθώς όταν εκβάλωμεν νερόν με άντλημα· όταν δε πάλιν φύγη από εκεί και ορμήση
προς τα εδώ, γεμίζει πάλιν τα εδώ· αυτά δε, αφ' ού γεμίσουν, τρέχουν διά μέσου των υπονόμων και
διά μέσου της γης και, αφ' ού φθάσουν καθέν εις κάθε τόπον, εις τον οποίον διευθύνονται, κάμνουν
θαλάσσας και λίμνας και ποταμούς και βρύσεις. Από εδώ δε πάλιν, αφ' ού βυθισθούν κάτω εις την
γην, άλλα μεν περιτρέχουν τόπους μακρυνωτέρους και περισσοτέρους, άλλα δε ολιγωτέρους και
συντομωτέρους και χύνονται πάλιν εις τον Τάρταρον·
άλλα μεν πολύ, άλλα δε ολίγον παρακάτω
του μέρους, από το οποίον εξήλθον· όλα δε τρέχουν μέσα εις τον Τάρταρον υποκάτω από το μέρος,
από το οποίον εξήλθον. Και μερικά μεν εξήλθον ακριβώς απέναντι του μέρους, από το οποίον
εισέρχονται, μερικά δε από το ίδιον μέρος. Υπάρχουν δε και μερικά, τα οποία, αφ' ού κάμουν
ολόκληρον τον γύρον, περιτυλιχθούν δηλαδή ολόγυρα εις την γην ή μίαν ή και πολλάς φοράς
καθώς οι όφεις, αφ' ού καταβούν όσον είναι δυνατόν κάτω, χύνονται πάλιν μέσα εις τον Τάρταρον·
είναι δε δυνατόν να καταβούν από το έν μέρος ή από το άλλο έως εις το μέσον, παρά πέραν όμως
όχι. Διότι, από το έν μέρος και από το άλλο, το μέρος γίνεται ανηφορικόν.
Τα μεν άλλα ρεύματα λοιπόν είναι πολλά και μεγάλα και κάθε λογής· εις αυτά δε τα πολλά ρεύματα
υπάρχουν τέσσαρα, εκ των οποίων το μεγαλύτερον, το οποίον τρέχει πλέον έξω από όλα και γύρω
γύρω, είναι ο ονομαζόμενος ωκεανός· ακριβώς δε απέναντι τούτου και τρέχων με αντίθετον
διεύθυνσιν είναι ο Αχέρων
, ο οποίος τρέχει και διά μέσου άλλων ερήμων τόπων και υποκάτω από
την γην, τρέχων δε φθάνει εις την λίμνην Αχερουσιάδα, όπου αι ψυχαί των περισσοτέρων
αποθανόντων φθάνουσι, και αφ' ού μείνωσι μερικούς χρόνους διωρισμένους, άλλαι μεν
περισσοτέρους, άλλαι δε ολιγωτέρους, αποστέλλονται πάλιν (εις τούτον τον κόσμον), διά να
γείνουν ζώα. Τρίτος δε ποταμός χύνεται ανάμεσα εις τούτους, και κοντά εις το μέρος, όπου πηγάζει,
πίπτει μέσα εις ένα μεγάλον τόπον, όπου κάμνει πολλή φωτιά και κάμνει λίμνην μεγαλυτέραν από
την ιδικήν μας θάλασσαν· εκεί βράζει νερό και πηλός. Από εδώ δε προχωρεί γύρω θολός και
λασπωμένος· περιτυλίσσων δε την γην φθάνει και εις άλλα μέρη και εις τα άκρα της λίμνης
Αχερουσιάδος, χωρίς ν' ανακατωθή με το νερόν της· αφ' ού δε κάμη πολλούς γύρους υποκάτω εις
την γην, ρίπτεται εις τα παρακάτω από τον Τάρταρον μέρη· αυτός δε είναι ο ποταμός, τον οποίον
ονομάζουν ακόμη Πυριφλεγέθοντα, του οποίου και τα ρυάκια εις όποιον μέρος της γης τύχωσι
φυσώσιν επάνω κομμάτια του ρεύματος (δηλαδή την λάβαν εις τα ηφαίστεια). Ακριβώς δε πάλιν
αντικρύ με τούτον ο τέταρτος ποταμός πίπτει εις ένα τόπον κατ' αρχάς φοβερόν και άγριον, καθώς
λέγουν· ολόκληρος δ' έχει χρώμα ωσάν το γαλάζιον· τον οποίον ονομάζουσι Στύγιον· αυτός ο
ποταμός κάμνει την λίμνην Στύγα, χυνόμενος εις αυτήν. Ούτος δε, αφ' ού πέση μέσα εις αυτήν την
λίμνην και λάβη μέσα εις το νερόν της φοβεράς δυνάμεις, χύνεται τότε εις την γην και προχωρεί
περιτυλισσόμενος κυκλοτερώς κατά διεύθυνσιν εναντίαν του Πυριφλεγέθοντος, και από το
εναντίον μέρος ερχόμενος τον απαντά μέσα εις την λίμνην Αχερουσιάδα·
και ούτε τούτου το νερόν
ανακατεύεται με κανέν άλλο, αλλά και αυτός, αφ' ού περιτριγυρίση κυκλοτερώς, χύνεται μέσα εις
τον Τάρταρον από το απέναντι μέρος του Πυριφλεγέθοντος. Το όνομά του δε είναι, καθώς λέγουν
οι ποιηταί Κωκυτός.
Αυτά λοιπόν τα πράγματα η φύσις έτσι τα διέταξεν, όταν δε οι αποθανόντες φθάσωσιν εις τον
τόπον, όπου ο άγγελος φέρει τον καθένα, κατά πρώτον μεν δικάζονται και εκείνοι, οι οποίοι έζησαν
καλά και άγια, και εκείνοι, οι οποίοι δεν έζησαν καλά. Και εκείνοι μεν, οι οποίοι ήθελον θεωρηθή
ότι έχουν ζήσει μέτρια (δηλαδή ούτε καλά ούτε κακά), αφ' ού πορευθούν εις τον Αχέροντα
ποταμόν, αναβαίνουν επάνω εις πλοιάρια, τα οποία υπάρχουν εκεί δι' αυτούς, και επάνω εις αυτά
ταξειδεύοντες φθάνουν εις την λίμνην και εκεί και κατοικούσι και ελευθερώνονται καθαριζόμενοι,
υποφέροντες τιμωρίας διά τα αδικήματά των, αν κανείς από αυτούς έπραξε καμμίαν αδικίαν, και
λαμβάνουσιν ανταμοιβάς διά καλά των έργα, ο καθείς σύμφωνα με την αξίαν του. Εκείνοι δε, οι
οποίοι ήθελον θεωρηθή ότι είναι εις κατάστασιν αθεράπευτον ένεκα των μεγάλων των σφαλμάτων,
διότι έχουν πράξει ή πολλάς και μεγάλας ιεροσυλίας, ή πολλούς αδίκους και παρανόμους φόνους, ή
άλλας πράξεις του αυτού είδους, η δε αρμόζουσα εις αυτούς μοίρα τους ρίπτει μέσα εις τον
Τάρταρον, όπου δεν εξέρχονται πλέον ποτέ· εκείνοι δε, οι οποίοι ήθελε θεωρηθή ότι υπέπεσαν εις
σφάλματα, τα οποία ημπορούν μεν να θεραπευθούν, είναι όμως μεγάλα, διότι έπραξαν λόγου χάριν
ένεκα θυμού καμμίαν βιαίαν πράξιν εναντίον του πατρός ή της μητρός των και μετανοούντες δι'
αυτήν έζησαν την επίλοιπον ζωήν, ή με κανένα άλλον τοιούτον τρόπον έγειναν φονείς, είναι
αναγκαίον αυτοί να πέσουν μεν μέσα εις τον Τάρταρον, άμα όμως πέσουν, το κύμα τους εκβάλλει,
αφ' ού μένουν εκεί ένα χρόνον, και τους μεν φονείς φέρει εις τον Κωκυτόν, τους δε πατροκτόνους
και μητροκτόνους εις τον Πυριφλεγέθοντα. Συρόμενοι δε όταν φθάσουν εις την λίμνην
Αχερουσιάδα, εκεί φωνάζουν και προσκαλούν οι μεν πρώτοι εκείνους, τους οποίους εθανάτωσαν,
οι δε άλλοι εκείνους, τους οποίους προσέβαλον, αφ' ού δε τους προσκαλέσουν, τους ικετεύουν και
τους παρακαλούν να επιτρέψουν εις αυτούς να περάσουν εις την λίμνην και να τους δεχθούν.
Και
αν μεν τους καταφέρουν, εξέρχονται εις την ξηράν και παύουν τα βάσανά των· αν όμως δεν τους
καταφέρουν, σύρονται πάλιν οπίσω εις τον Τάρταρον και από εκεί εκ νέου εις τους ποταμούς· και
δεν παύουν από του να παθαίνουν αυτά έως ότου καταφέρωσιν εκείνους, τους οποίους ηδίκησαν.
Διότι αυτή είναι η τιμωρία, η οποία επεβλήθη εις αυτούς από τους δικαστάς. Εκείνοι δε, οι οποίοι
ήθελον θεωρηθή ότι έζησαν εξαιρετικώς με αγιότητα, αυτοί είναι εκείνοι, οι οποίοι ελευθερώνονται
και λυτρώνονται από τούτους τους τόπους, οι οποίοι ευρίσκονται εις την γην, ωσάν από φυλακάς,
φθάνουν δε επάνω εις την καθαράν κατοικίαν και ορίζονται να κατοικούν επάνω εις εκείνην την
γην. Από τούτους δε τους ιδίους εκείνοι, οι οποίοι εκαθαρίσθησαν αρκετά διά της φιλοσοφίας, εις
τον κατόπιν καιρόν ζουν όλως διόλου χωρίς σώματα και φθάνουν εις κατοικίας ακόμη ωραιοτέρας
από αυτάς, τας οποίας ούτε εύκολον είναι ούτε ο καιρός κατά την παρούσαν στιγμήν μας εξαρκεί
να παραστήσωμεν.

_________________
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  

pros

 Θέμα δημοσίευσης: Re: Τι είναι πραγματικά η κόλαση και ο παράδεισος.
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 11 Μάιος 2014, 16:06 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 22 Νοέμ 2009, 21:16
Δημοσ.: 1282
Thanks:
Thanked:
time στο post
Άκουγα έναν παπούλη τις προάλλες που μιλούσε για αυτό το θέμα.

Και είπε κάτι πολύ απλό που πιστεύω θα λύσει αρκετές αμφισβητήσεις.

Έκανε λοιπόν την εξής απλή ερώτηση.

-Πιστεύετε οτι ο Θεός είναι πανταχού παρών;

Αμα το πιστεύετε,πως είναι δυνατόν ο Θεός να μην βρίσκετε και στην κόλαση;

Αρα η κόλαση δεν είναι ένας ξεχωριστός τόπος που οι δαίμονες καίνε και κάνουν μαρτύρια στους ανθρώπους,αλλά μια κατάσταση,όπου βρίσκεται και εκεί ο Θεός,απλά οι αμαρτωλοί άνθρωποι δεν μπορούν να κοινωνήσουν μαζί Του και τον αντιλαμβάνονται ως φωτιά.


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Τι είναι πραγματικά η κόλαση και ο παράδεισος.
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 11 Μάιος 2014, 18:57 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 19 Δεκ 2011, 17:32
Δημοσ.: 866
Thanks:
Thanked:
time στο post
grecko έγραψε:
Άκουγα έναν παπούλη τις προάλλες που μιλούσε για αυτό το θέμα.

Και είπε κάτι πολύ απλό που πιστεύω θα λύσει αρκετές αμφισβητήσεις.

Έκανε λοιπόν την εξής απλή ερώτηση.

-Πιστεύετε οτι ο Θεός είναι πανταχού παρών;

Αμα το πιστεύετε,πως είναι δυνατόν ο Θεός να μην βρίσκετε και στην κόλαση;

Αρα η κόλαση δεν είναι ένας ξεχωριστός τόπος που οι δαίμονες καίνε και κάνουν μαρτύρια στους ανθρώπους,αλλά μια κατάσταση,όπου βρίσκεται και εκεί ο Θεός,απλά οι αμαρτωλοί άνθρωποι δεν μπορούν να κοινωνήσουν μαζί Του και τον αντιλαμβάνονται ως φωτιά.Ο Θεός ΕΙΝΑΙ πανταχού παρόν διότι μπορεί να είναι ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ενώ οι δαίμονες και οι άνθρωποι ή θα είναι στο ένα μέρος ή στο άλλο...!!!
Ο άνθρωπος είναι ΨΥΧΗ και ΣΩΜΑ και ΔΕΝ είναι ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝ..!!!

Ο άνθρωπος, σαν ΥΛΙΚΗ και ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ υπόσταση που είναι, είναι απαραίτητο να βρίσκεται ΚΑΠΟΥ (σε ένα ΤΟΠΟ)...!!! Δεν είναι κάτι "Άκτιστο" όπως ο Θεός...!!!

Συνεπώς η κόλαση (που την ΕΤΟΙΜΑΣΕ ο Θεός για τον ΔΙΑΒΟΛΟ) είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να μην είναι ΤΟΠΟΣ...!!!

Επίσης ξέρουμε οτι η κόλαση είναι και "Εγκατάλειψη Θεού"...

_________________
«Όσο κι αν είναι λίγοι αυτοί όπου διατηρούν την ευσέβεια, αυτοί είναι η Εκκλησία» (Αγ.Νικηφόρος)\n\n«Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν.» (Λουκ.ιβʼ32)


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Τι είναι πραγματικά η κόλαση και ο παράδεισος.
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 31 Μάιος 2015, 15:42 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 22 Νοέμ 2009, 21:16
Δημοσ.: 1282
Thanks:
Thanked:
time στο post
Ερώτησις 99 - Απόσπασμα


... Εκείνοι δε την συνείδησιν καίονται κατά μίμησιν του διαβόλου και τοις αγγέλοις αυτού, όσοι δια της υπερηφανίας φθονερώς την του Θεού πρόνοιαν διαβάλλουσιν και τη προς τον πλησίον κέχρηνται απάτη. Το δε "ό προ προσώπου Κυρίου πορεύεται" φλογίζον "τούς εχθρούς αυτού" πυρ εστιν αι του Θεού ενέργειαι· αύται γαρ χαρακτηρίζουσιν το του Θεού πρόσωπον, οίον, το αγαθόν, το φιλάνθρωπον, το πράον και τα τούτοις όμοια· αίτινες τους μεν οικείως έχοντας προς αυτά φωτίζουσιν, τους δε εναντίως έχοντας και απηλλοτριωμένους της ομοιότητος φλέγουσιν.

Εκείνο δε φοβερώτερον είπεν το πύρ, ό τω αιωνίω σκώληκι συντέτακται, μη σβεννύμενον αλλά και διαιωνίζον τοις πονηροίς· όπερ, φαινομένου του θείου και εις απόλαυσιν προκειμένου τοις αξίοις, τους μη δια των αγαθών έργων εαυτούς λαμπρύνοντας, δίκην σκώληκος αεί την μνήμην ανακινούσης, και αναλογιζομένους την αποτυχίαν και στέρησιν του αγαθού απεράντως κατεσθίει και βασανίζει διηνεκώς πυρός σφοδρότερον.


Μετάφραση


.. Καίονται στην συνείδηση κατά το παράδειγμα του ‘διαβόλου και των αγγέλων του', εκείνοι που από υπερηφάνεια διαβάλλουν γεμάτοι φθόνο την πρόνοια του Θεού και χρησιμοποιούν την απάτη εις βάρος του πλησίον τους. Η φωτιά που προπορεύεται μπροστά από το πρόσωπο του Κυρίου' φλογίζοντας τους εχθρούς του είναι οι ενέργειες του Θεού. Αυτές χαρακτηρίζουν το πρόσωπο του Θεού, όπως είναι η αγαθότητα, η φιλανθρωπία, η πραότητα και τα όμοια μ' αυτά. Αυτές φωτίζουν όσους έχουν οικειότητα μαζί τους, καταφλέγουν όμως όποιους είναι αντίθετοί τους και ανόμοιοί τους.

Φοβερότερη χαρακτήρισε τη φωτιά εκείνη, που συμπαρατάχθηκε με το αιώνιο σκουλήκι, που δε σβήνει αλλά διαιωνίζεται για τους κακούς. Αυτή, όταν φανερωθεί το θείο και δοθεί στους αξίους να το απολαύσουν, σαν το σκουλήκι, ενοχλώντας αδιάκοπα τη μνήμη όσων δεν λαμπρύνουν τον εαυτό τους με αγαθά έργα αλλά αναλογίζονται την αποτυχία και τη στέρηση του αγαθού, τους κατατρώγει δίχως πέρας και τους βασανίζει αδιάκοπα, σφοδρότερα από τη φωτιά.


Μάξιμος Ομολογητής-Ερωταποκρίσεις

Read more: http://www.egolpion.com/peri_apokatasta ... z3bj9fXg6x


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Τι είναι πραγματικά η κόλαση και ο παράδεισος.
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 28 Απρ 2019, 07:51 
Αντινεοταξίτης
Αντινεοταξίτης
Κατάσταση:
Εγγραφη: 30 Ιαν 2013, 08:14
Δημοσ.: 318
Thanks:
Thanked:
time στο post
Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ (ΚΟΛΑΣΗ & ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ)
viewtopic.php?f=78&t=16308&start=9

στον παραπάνω σύνδεσμο μπορεί κάποιος να βρει τα έργα των Αγίων Πατέρων και μετά να τα συγκρίνει ΜΕ τις ανοησίες των σύγχρονων διάσημων ποιμένων που διαστρέβλωσαν μέχρι αηδίας την διαχρονική διδασκαλία περί κόλασης και φόβου του Θεού που χρησιμοποιείται εκτενέστερα από την αγαπολογια σε όλη την πατερική διδασκαλία. Η απειλή της κολασης και ο φόβος του Θεού είναι βασικοί ποιμαντικοί πυλώνες..οι οποίοι γκρεμίστηκαν από τους σύγχρονους έκπτωτους ιεράρχες της προχειρότητας και της προπαγανδιστικής αγαπολογίας και πολιτικής ορθότητας.
Τα αποτελέσματα αυτής της πτώσης τους, Πατέρων όπως ο Ναυπάκτου, ο π.Γ.Μεταλληνός , ο π.Λουδοβίκος και άλλοι φαίνονται στην στάση τους και ανακολουθία τους ακόμα και των ίδιων τους λόγων σε σχέση με τον οικουμενισμό και την μη διακοπή μνημοσύνου.. προσωπικά θεωρώ αυτή την πτώση, τον συμβιβασμό τους ( κ..τουμπα) τη διαστροφή της διδασκαλίας περί κόλασης, κάτι που Έχει τρομακτική συνέπεια και που υποστηρίζει κάθε έκπτωση προς την αίρεση.. Η κόλαση όπως φαίνεται καθαρά και από τη Γραφή και από τους Πατέρες, Δεν είναι μόνο κατάσταση αλλά είναι τόπος κτιστός με ποικίλα βασανιστήρια ανάλογα με την αξία της κάθε ψυχής και είναι σίγουρα χωρισμός από το Θεό και όχι κοινωνία.. Η διαστροφή της Γραφής, η απαξίωση των Α.Πατέρων και η προσβολή και η αυθαιρεσία σε γενιές αγιογράφων και αγίων ιερέων τόσων αιώνων έμελλε να συντελεστεί από τους ιερείς της εποχής της απώλειας..


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 50 δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4, 5, 6

Παραπλήσια θέματα
Σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα τηλεόρασης
Δ. Συζήτηση: Σαν σήμερα
Συγγραφέας: emman
Απαντησεις: 0
Η ηγεσία της ΝΔ είναι η ρεζέρβα των τοκογλύφων (και ο λαός το γνωρίζει) και των ξένων επικυρίαρχων της χώρας μας
Δ. Συζήτηση: Το παρακράτος και η διαβρωμένη πολιτική
Συγγραφέας: KostasL
Απαντησεις: 1
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ > Σιμόν Πέρες στο Νταβός: Οι εθνικές κυβερνήσεις είναι πια αδύναμες
Δ. Συζήτηση: Νέα τάξη Πραγμάτων
Συγγραφέας: evaggelia
Απαντησεις: 3
Σκοπός μας πρέπει να είναι η συνεχής ενδυνάμωση του πατριωτι
Δ. Συζήτηση: Ειδησεις απο την Ελλάδα
Συγγραφέας: KostasL
Απαντησεις: 0
“Αλίμονο στη χώρα που διοικείται από Βενιζέλους, από ανθρώπους που είναι ασυγκράτητοι και διψούν για επιβεβαίωση και αξι
Δ. Συζήτηση: Επικαιρότητα
Συγγραφέας: περσεας
Απαντησεις: 3


Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 3 επισκέπτες


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
Powered by phpBB © 2010-2011 phpBB Group.
Violaceous by: Matt
Ευχαριστούμε την ομάδα του phpbbgr.com
All rights reserved. Copyright © 2009-2017 filoumenos.com.

Μετάφραση Jorfan και phpBB2.gr