Σχετικά με τον Πληθωρισμό στην Ελλάδα

1
400% πάνω από την Ευρωζώνη ο πληθωρισμός των Καρτέλ στην Ελλάδα. Από μήνα σε μήνα, η διαφορά είναι 600%
Αυτό είναι το έλλειμμα της ανταγωνιστικότητας


Ο πληθωρισμός της Ελλάδας το Νοέμβριο, διαμορφώθηκε στο 2,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Οι τιμές καταναλωτή στην Ελλάδα, αυξάνονται με ρυθμό 400% μεγαλύτερο από την μέση αύξηση των τιμών στην Ευρωζώνη τον ίδιο μήνα, που ήταν μόλις 0,5%.

Σε μηνιαία βάση, σε σχέση με τον Οκτώβριο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 0,6% και στο 0,1% στην Ευρωζώνη. Διαφορά 600%. Ο Ελληνικός πληθωρισμός είναι διπλάσιος και από τον μέσο όρο των 27 που είναι +1.0%.

Στην ευρωζώνη τον Νοέμβριο καταγράφηκε για πρώτη φορά ανοδική κίνηση του πληθωρισμού από τον Μάιο, καθώς υπήρξαν ισχυρές αποπληθωριστικές πιέσεις για 5 μήνες.

Στην ευρωζώνη τον χαμηλότερο ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού εμφανίζει το Νοέμβριο η Ιρλανδία με -2.8%, ποσοστό που δείχνει ακριβώς ότι αυτή η χώρα βρίσκεται σε βαθειά ύφεση, ενώ το ελληνικό ποσοστό δείχνει ότι οι «τιμές αντιστέκονται», (λόγω Καρτέλ), παρά την ύφεση και συνεχίζουν ν'ανεβαίνουν.
Αρνητικό πληθωρισμό είχαν και η Εσθονία (-2,1%) και η Λετονία (-1,4%), που βρίσκονται σε κρίση..

Ο υψηλότερος πληθωρισμός στους 27, καταγράφηκε στην Ουγγαρία (5,2%), τη Ρουμανία (4,6%) και την Πολωνία (3,8%) και η Σουηδία (+2.4%).

Οι αυξήσεις των ελληνικών τιμών το Νοέμβριο, αποδίδονται στα οινοπνευματώδη ποτά και τον καπνό (+4.5%), στις υπηρεσίες (+2.2%) και στην εκπαίδευση (+1.6%). Μικρή αύξηση εμφανίζουν τα ενοίκια (+0.08%), ενώ οι μεταφορές αυξάνονται (+0.7%), όπως και οι τιμές των ενδυμάτων (+0.4%).Ενώ στους άλλους κλάδους δεν υπήρξαν μειώσεις.


-http://deltio11.blogspot.com/


Άλλο ένα θέμα για το οποίο βελάζω πολύ καιρό ! Οι τιμές στην Ελλάδα δεν πέφτουν. Δεν πέφτουν ποτέ. Και ψάχνουν πάντα ευκαιρία να εκτοξευτούν πιο ψηλά !
Η γνώμη είναι σαν την κ*λ*τρυπίδα...Όλοι έχουν από μία! Κι οι εξουσιαστές...αυτοί που διαμορφώνουν τις απόψεις της μάζας...έχουν προωθήσει την ιδέα ότι "κάθε άποψη είναι σεβαστή"...Κι έπεισαν τον κάθε ηλίθιο στον πλανήτη, να ταμπουρωθεί πεισματικά και με φανατισμό...πίσω από την υποβολιμιαία..."προσωπική" του άποψη ! 

Re: Πληθωρισμός, Προσφορά και Ζήτηση, Ακρίβεια αγαθών [συνοπτική μελέτη]

2
Τι είναι πληθωρισμός; (ecb.europa.eu)

Γενική αύξηση των τιμών

Σε μια οικονομία της αγοράς, οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών μπορούν πάντα να μεταβληθούν. Κάποιες τιμές αυξάνονται, κάποιες άλλες μειώνονται. Μπορούμε να μιλήσουμε για πληθωρισμό όταν παρατηρείται γενική αύξηση τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών και όχι μόνο ορισμένων προϊόντων. Επομένως, με 1 ευρώ μπορούμε να αγοράσουμε λιγότερα πράγματα ή, με άλλα λόγια, η αξία του ευρώ μειώνεται.
Το τέρας του πληθωρισμού.

Ορισμένες μεταβολές τιμών είναι πιο σημαντικές από άλλες

Όταν υπολογίζεται η μέση αύξηση των τιμών, δίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα στις τιμές των προϊόντων για τα οποία δαπανώνται περισσότερα χρήματα - όπως το ηλεκτρικό ρεύμα - σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων για τα οποία ξοδεύονται λιγότερα - π.χ. ζάχαρη ή γραμματόσημα.
Δεν αγοράζουν όλοι τα ίδια πράγματα

Κάθε νοικοκυριό έχει διαφορετικές καταναλωτικές συνήθειες: ορισμένοι έχουν αυτοκίνητο και τρώνε κρέας, άλλοι μετακινούνται μόνο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή είναι χορτοφάγοι. Οι μέσες καταναλωτικές συνήθειες του συνόλου των νοικοκυριών καθορίζουν τη βαρύτητα που λαμβάνουν τα διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες κατά τη μέτρηση του πληθωρισμού.

Για τη μέτρηση του πληθωρισμού, λαμβάνονται υπόψη όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που καταναλώνουν τα νοικοκυριά, όπως:

είδη καθημερινής χρήσης (π.χ. τρόφιμα, εφημερίδες και βενζίνη)
διαρκή αγαθά (π.χ. είδη ένδυσης, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και πλυντήρια)
υπηρεσίες (π.χ. κομμωτήρια, ασφάλειες και ενοικιαζόμενες κατοικίες)

Σύγκριση των τιμών του καλαθιού καταναλωτικών αγαθών ανά έτος

Όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που καταναλώνουν τα νοικοκυριά στη διάρκεια ενός έτους αντιπροσωπεύονται από ένα "καλάθι" ειδών. Κάθε προϊόν στο καλάθι αυτό έχει μια τιμή, η οποία μπορεί να μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου. Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού είναι η τιμή του συνολικού καλαθιού ένα συγκεκριμένο μήνα σε σύγκριση με την τιμή που είχε τον ίδιο μήνα ένα έτος νωρίτερα.
Παράδειγμα μέτρησης του πληθωρισμού*

Ποσότητες που αγοράστηκαν στο έτος βάσης Τιμή (έτος βάσης) Τιμή (1 έτος μετά) Τιμή (2 έτη μετά)
ανά μονάδα σύνολο ανά μονάδα σύνολο ανά μονάδα σύνολο
150 καρβέλια ψωμί 1,50 € 225 € 1,30 € 195 € 1,60 € 240 €
100 φλιτζάνια καφέ 2,40 € 240 € 2,40 € 240 € 2,15 € 215 €
12 κουρέματα 20,00 € 240 € 22,00 € 264 € 23,00 € 276 €
1 χειμερινό μπουφάν 145,00 € 145 € 176,00 € 176 € 160,00 € 160 €
Συνολικό κόστος καλαθιού 850 € 875 € 891 €
Δείκτης τιμών 100,0 102,9 104,8
Ρυθμός πληθωρισμού 2,9% 1,8%

* Η Eurostat μετρά κάθε μήνα τον πληθωρισμό τιμών καταναλωτή στη ζώνη του ευρώ. Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) καλύπτει, κατά μέσο όρο, 700 περίπου αγαθά και υπηρεσίες. Αντανακλά τη μέση δαπάνη των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ για ένα καλάθι προϊόντων. Πλήρης κατάλογος προϊόντων που καλύπτει ο ΕνΔΤΚ και τρέχοντες ρυθμοί πληθωρισμού.

Υπολογισμός

Απαριθμήστε όλα τα προϊόντα που υπάρχουν στο καλάθι σας και τις ποσότητες που καταναλώσατε σε ένα συγκεκριμένο έτος (αυτό είναι το "έτος βάσης").Στο παράδειγμά μας, υπολογίζουμε μόνο το ψωμί, τον καφέ, τα κουρέματα και ένα χειμερινό μπουφάν.
Υπολογίστε τη συνολική δαπάνη για κάθε προϊόν πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα των προϊόντων με την τιμή αγοράς τους:150 καρβέλια ψωμί x 1,50 € = 225 € 100 φλιτζάνια καφέ x 2,40 € = 240 € κ.λπ.
Προσθέστε τα σύνολα όλων των προϊόντων για να υπολογίσετε το συνολικό κόστος κατανάλωσης. Στο έτος βάσης του παραδείγματός μας είναι 850 €.4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για τα επόμενα έτη.
Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για τα επόμενα έτη.Κοιτάζοντας το παράδειγμα θα παρατηρήσετε ότι ορισμένες τιμές μεταβλήθηκαν μετά το πρώτο έτος. Το συνολικό κόστος κατανάλωσης αυξήθηκε σε 875 €. Μετά το δεύτερο έτος, το κόστος είναι 891 €.
Διαιρέστε το συνολικό κόστος του καλαθιού σε κάθε επόμενο έτος με το το κόστος του καλαθιού στο έτος βάσης και πολλαπλασιάστε το αποτέλεσμα επί 100.Ένα έτος αργότερα: 875 € ÷ 850 € x 100 = 102,9
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού είναι η εκατοστιαία μεταβολή από το ένα έτος στο άλλο.Στο παράδειγμά μας, ο ρυθμός πληθωρισμού μετά από ένα έτος είναι 2,9%. Για να τον υπολογίσουμε, αφαιρούμε από το δείκτη τιμών για το συγκεκριμένο έτος το δείκτη τιμών του προηγούμενου έτους (102,9 - 100), διαιρούμε με το δείκτη τιμών του προηγούμενου έτους (100) και πολλαπλασιάζουμε επί 100. Για το επόμενο έτος ο αντίστοιχος υπολογισμός είναι: (104,8 – 102,9) ÷ 102,9 x 100 = 1,8%.

https://www.ecb.europa.eu/ecb/education ... ex.el.html

Τι είναι Πληθωρισμός ; (wiki)

Πληθωρισμός είναι η συνεχής αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών μιας οικονομίας μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο πληθωρισμός μπορεί να είναι είτε θετικός, είτε αρνητικός (οπότε μιλάμε για αποπληθωρισμό), όπως για παράδειγμα στην Ιαπωνία την τελευταία δεκαετία. Πληθωρισμός είναι η μεταβολή των τιμών και δεν υφίσταται όταν οι τιμές σταθεροποιηθούν, ανεξαρτήτως αν είναι υψηλές ή όχι. Σε μια οικονομία όταν μετράμε τον πληθωρισμό, στην ουσία μελετάμε την ποσοστιαία μεταβολή του επιπέδου των τιμών, όχι για το σύνολο των αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που καταναλώνονται, αλλά για κάποια συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες, το σύνολο των οποίων παλαιότερα καλούνταν "καλάθι της νοικοκυράς", ενώ πλέον χρησιμοποιείται το πολιτικά ορθότερο "καλάθι του καταναλωτή".

Για να μετρηθεί ο πληθωρισμός, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό μεταβολής του επιπέδου τιμών κατά την διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου.

Από πολλές οικονομικές θεωρίες ο πληθωρισμός θεωρείται ένα Νομισματικό Φαινόμενο, δηλαδή ότι ο πληθωρισμός είναι αποτέλεσμα μόνο της αυξημένης προσφοράς χρήματος. Έτσι η ύπαρξη πληθωρισμού δεν επηρεάζει τα μεγέθη της πραγματικής οικονομίας (ως πραγματικά μεγέθη, ορίζονται οι Δημόσιες Δαπάνες, οι Ιδιωτικές Επενδύσεις, και η Ιδιωτική Κατανάλωση). Αυτό είναι και γνωστό ως κλασική διχοτομία. Ένα παράδειγμα είναι ο υψηλός πληθωρισμός στην Ελλάδα της δεκαετίας του 80 που οφειλόταν εν μέρει στην εκτύπωση χρήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος για να καλύψει τις αυξημένες παροχές που προσέφερε η κυβέρνηση.

Άλλες θεωρίες βρίσκουν ότι πληθωρισμός μπορεί να έχει ρίζες και σε μη νομισματικά φαινόμενα. Οι Κεϊνσιανιστές οικονομολόγοι για παράδειγμα, πιστεύουν ότι υπάρχουν τριβές στην οικονομία που μπορούν να προκαλούν πληθωρισμό. Για τους Κεϊνσιανιστές υπάρχει μια αντίστροφη σχέση ανεργίας και πληθωρισμού, ώστε όταν ανεβαίνει το ένα πέφτει το άλλο. Αυτή η σχέση περιγράφεται με την καμπύλη Φίλλιπς.

Πληθωρισμός της ζήτησης

Ο πληθωρισμός της ζήτησης είναι ο πληθωρισμός που προκύπτει από αύξηση της ζήτησης χρήματος. Η αύξηση αυτή οφείλεται:

Αύξηση της προσφοράς του χρήματος.
Αύξηση δημοσίων δαπανών
Προσδοκίες του κοινού για επιδείνωση του πληθωρισμού
Αύξηση της ζήτησης από το εξωτερικό για εγχώρια εμπορεύματα

Πληθωρισμός της προσφοράς

Ο πληθωρισμός της προσφοράς είναι ο πληθωρισμός που προκύπτει από μείωσης της προσφοράς χρήματος. Η μείωση αυτή οφείλεται:

Αύξηση μισθών ταχύτερη από την αύξηση της εργατικής παραγωγικότητας
Αύξηση κερδών μεγαλύτερη από την αύξηση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου
Ανατίμηση των εισαγόμενων πρώτων υλών
Αύξηση των συντελεστών έμμεσης φορολογίας
Αύξηση του κόστους δανειακών κεφαλαίων

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE ... F%8C%CF%82


Τι είναι πληθωρισμός; (ti-einai.gr)


Πληθωρισμός είναι μία κατάσταση στην οικονομία, η οποία ουσιαστικά "υποβαθμίζει" τα χρήματα, αφού αυξάνονται σταθερά οι τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράζουμε.

Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι βάσει πληθωρισμού, κάθε χρόνο και κατά μέσο όρο, οι τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών αυξάνονται και γίνονται πιο ακριβές για την τσέπη μας: με τα ίδια λεφτά σε σχέση πχ με πέρυσι, αγοράζουμε λιγότερα πράγματα.

Αυτό μπορεί να συμβεί και εξαιτίας της αλλαγής της σχέσης προσφοράς-ζήτησης (αν αυξηθεί η ζήτηση αυξάνεται και ο πληθωρισμός), είτε και εξαιτίας του πόσου χρήματος έχει πέσει στην αγορά.

Έτσι για παράδειγμα αν ο πληθωρισμός είναι 2%, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε χρόνο κατά μέσο όρο, οι τιμές όλων των αγαθών θα αυξάνονται κατά 2%.

Αποπληθωρισμός είναι ουσιαστικά το αντίθετο του πληθωρισμού.

Είναι μία κατάσταση στην οποία ο μέσος όρος των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών, αντί για να ανεβαίνουν κάθε χρόνο, πέφτουν. Δηλαδή στον αποπληθωρισμό, έχουμε μείωση του πληθωρισμού.

Σε σύγκριση με τον αντιπληθωρισμό όμως, έχουμε σταδιακή μείωση των επιπέδων του πληθωρισμού ο οποίος όμως παραμένει πάντοτε με θετικό πρόσημο.

Για παράδειγμα, αν ο πληθωρισμός του Οκτωβρίου ήταν 2%, αλλά ο πληθωρισμός του Νοεμβρίου είναι 1.7% τότε λέμε ότι έχουμε αποπληθωρισμό (disinflation).

Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι βάζει την οικονομία σε έναν φαύλο κύκλο: εξαιτίας του, ο κόσμος δεν αγοράζει περιμένοντας οι τιμές να πέσουν κι άλλο (και εξαιτίας των μειωμένων του εισοδημάτων εξαιτίας αυτού), με αποτέλεσμα να έχουμε επιβράδυνση των επενδύσεων όπως επίσης και οι πωλητές να μειώνουν κι άλλο τις τιμές τους (εξαιτίας της μείωσης της ζήτησης).

Αυτό συμβαίνει συνέχεια με αποτέλεσμα η οικονομία να υποβαθμίζεται (λιγότερες πωλήσεις σε πιο χαμηλές τιμές, άρα: λιγότερα έσοδα και για το κράτος, μείωση μισθών, απολύσεις, κλπ κλπ).

Οπότε δεν είναι κάτι καλό.

Αντιπληθωρισμός είναι η ίδια έννοια με τον αποπληθωρισμό που δεν είναι άλλο από τη μείωση του πληθωρισμού με μία διαφορά όμως, γι' αυτό και αποτελούν διαφορετικές έννοιες.


Η ιδιαιτερότητα του αντιπληθωρισμού είναι η σταδιακή μείωση των επιπέδων του πληθωρισμού, δηλαδή ο πληθωρισμός δεν έχει μειωθεί έχοντας θετικό πρόσημο (πχ από +1,5% σε +0,5%), αλλά έχει μειωθεί σε βαθμό που έχει αρνητικό πρόσημο (πχ από +1,5% σε -0,3%).

Κατά τον αντιπληθωρισμό οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών αντί για να αυξάνονται, μειώνονται στο σύνολό τους σε μία οικονομία και αυτός απεικονίζει τη μείωση αυτή των τιμών.

Μετριέται σε ποσοστό και έχει αρνητικό πρόσημο αντί για θετικό όπως προαναφέραμε.


Τι είναι υπερπληθωρισμός;

Αν ο πληθωρισμός "ξεφύγει" και το ποσοστό του αυξηθεί δραματικά, τότε έχουμε υπερπληθωρισμό. Αυτό αμέσως αμέσως σημαίνει ότι οι τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών θα εκτιναχθούν στα ύψη, μη μπορώντας έτσι ο κόσμος να τα αγοράσει.

Αυτή η κατάσταση στην οικονομία δημιουργεί απώλεια ελέγχου και σύγχυση. Επίσης μειώνεται η ζήτηση όπως είναι λογικό, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι επιχειρήσεις να μειώνουν τις τιμές τους, πράγμα το οποίο ακούγεται εν μέρει θετικό.

Όμως εν τέλει, δεν είναι κάτι καλό.

Με τον υπερπληθωρισμό είναι δυσκολότερο να επέλθει η πλήρης αποκατάσταση της ισορροπίας της οικονομίας μιας και οι μειώσεις των τιμών δεν γίνονται με "τάξη" και με "σύστημα", οπότε για να το πούμε έτσι απλά, η οικονομία αφήνεται "στα χέρια" των επιχειρηματιών.


Τι είναι πληθωρισμός παραγωγού;

Πληθωρισμός παραγωγού ή καλύτερα πληθωρισμός τιμών παραγωγού είναι ένα ποσοστό το οποίο δηλώνει τι μεταβολή έχουν τα έξοδα ενός παραγωγού για την κατασκευή του προϊόντος που πουλάει. Αν για παράδειγμα ο πληθωρισμός παραγωγού είναι της τάξης του 2%, αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκαν κατά 2% τα έξοδα του παραγωγού για να αγοράσει τα υλικά που χρειάζεται και για να παράγει το προϊόν του.

Αυτή η έννοια συμβαδίζει με τον πληθωρισμό καταναλωτή, από την άποψη ότι συνήθως ο πληθωρισμός παραγώγου περνάει στην τελική τιμή του προϊόντος και για να το πούμε απλά, ο πληθωρισμός καταναλωτή αυξάνεται εξαιτίας αυτού, μιας και τα άτομα αγοράζουν αυτά τα προϊόντα πλέον πιο ακριβά.


Τι είναι πληθωρισμός καταναλωτή;

Πληθωρισμός καταναλωτή ή καλύτερα πληθωρισμός τιμών καταναλωτή είναι η αύξηση ή μείωση της μέσης τιμής των χρημάτων που θα δαπανήσουν οι καταναλωτές για να αγοράσουν βασικά προϊόντα ή υπηρεσίες.

Τέτοια βασικά προϊόντα ή υπηρεσίες είναι για παράδειγμα η αγορά φαγητού, βενζίνη στο αυτοκίνητο, ο υδραυλικός, κλπ

Δηλαδή ο πληθωρισμός καταναλωτή ας το πούμε έτσι, μετράει τη μεταβολή των χρημάτων που καταβάλλουν για την αγορά μόνο των απαραίτητων προϊόντων και υπηρεσιών που χρειάζονται για να ζήσουν.

Έτσι αν για παράδειγμα είναι ένα ποσοστό της τάξης του 3%, αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι οι καταναλωτές δαπάνησαν 3% περισσότερα χρήματα σε σχέση με πέρυσι.

http://ti-einai.gr/plithorismos/
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν

Re: Πληθωρισμός, Προσφορά και Ζήτηση, Ακρίβεια αγαθών [συνοπτική μελέτη]

3
Δεν φτάνουν τα παραπάνω έχουμε και την αισχροκέρδεια......
_________

Πληθωρισμός και αισχροκέρδεια μειώνουν την αγοραστική δύναμη


Την αύξηση του πληθωρισμού, αλλά και την ανεξέλεγκτη αυθαιρεσία των επιχειρήσεων θεωρεί υπεύθυνες για τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών η κυρία Σήλια Τσέκερη. Η διευθύνουσα σύμβουλος της καταναλωτικής οργάνωσης «Νέο ΙΝΚΑ» εκτιμά ότι και τα καρτέλ λειτουργούν στην Ελλάδα πολύ περισσότερο απ΄ ό,τι πληροφορούμαστε.

- Διαπιστώνετε μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών;

«Η αύξηση του πληθωρισμού έχει προκαλέσει ντόμινο επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία. Μεγάλοι χαμένοι είναι οι εργαζόμενοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι μισθωτοί που βλέπουν τα εισοδήματά τους, αλλά και την αγοραστική τους δύναμη να συρρικνώνονται κυριολεκτικά μέρα με την ημέρα. Ο Ελληνας πλέον σκέφτεται καλά προτού προβεί σε οποιαδήποτε αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας. Στη μείωση, βέβαια, της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών συμβάλλει κατά κύριο λόγο η αισχροκέρδεια, η οποία είναι δύσκολο να ελεγχθεί από τους υπάρχοντες μηχανισμούς της αγοράς».

- Τι προτείνετε στους καταναλωτές ώστε να προστατευθούν από τα κρούσματα αισχροκέρδειας;

«Η υπεύθυνη κατανάλωση είναι μια σιωπηλή πρωτοβουλία, μια καθημερινή συμπεριφορά η οποία συνεπάγεται τη μεθοδολογική επιλογή όλων όσων αγοράζουμε, αφού πρώτα έχουμε ελέγξει τις τιμές και έχουμε διαπιστώσει ότι το κατάστημα στο οποίο απευθυνόμαστε είναι το πλέον συμφέρον για εμάς από άποψη ποιότητας και τιμής. Διαλέγοντας τι θα αγοράσουμε και τι θα αγνοήσουμε στέλνουμε ένα μήνυμα για τις παραγωγικές μεθόδους που προτιμάμε ή που καταδικάζουμε. Ο υπεύθυνος καταναλωτής έχει στη διάθεσή του στην ουσία δύο μέσα για να επηρεάσει την αγορά: την υπεύθυνη κατανάλωση και το μποϊκοτάζ. Πρέπει ο έλληνας καταναλωτής να μάθει ότι ο πιο δυνατός κρίκος στην αλυσίδα της αγοράς είναι ο ίδιος».

- Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής αγοράς;

«Τη γενικότερη αυθαιρεσία που επικρατεί από την πλευρά των επιχειρήσεων σε βάρος πάντα των καταναλωτών. Οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται την έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς με αποτέλεσμα την παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού. Μεγάλο πρόβλημα όμως αποτελεί και η έλλειψη υπεύθυνης και έγκυρης ενημέρωσης των καταναλωτών για τα δικαιώματα που τους παρέχει ο νόμος, με αποτέλεσμα να πέφτουν θύματα αθέμιτων πρακτικών και του επιθετικού μάρκετινγκ διαφόρων επιχειρήσεων χωρίς να διεκδικούν το αυτονόητο».

- Εκτιμάτε ότι λειτουργεί καλά ο ανταγωνισμός; Πόσο διαδεδομένα είναι τα καρτέλ;

«Η ουσιαστική έλλειψη ανταγωνισμού, που αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, στην Ελλάδα είναι ακόμη πιο έντονη. Πώς θα μπορούσε, άλλωστε, να υπάρξει ανταγωνισμός σε κλάδους όπου υπάρχουν παγκοσμίως δύο υπερδυνάμεις οι οποίες καθορίζουν πολιτικές και τιμές για τα προϊόντα τους; Πολλά είναι τα κρούσματα δημιουργίας καρτέλ τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ, ωστόσο στη χώρα μας πιστεύω ότι η ύπαρξη των καρτέλ λειτουργεί σε πολύ μεγαλύτερη έκταση απ΄ ό,τι εμείς πληροφορούμαστε. Παρ΄ όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και η Επιτροπή Ανταγωνισμού τα τελευταία χρόνια έχουν κινητοποιηθεί και επιβάλει υψηλά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που προχώρησαν σε εναρμονισμένες πρακτικές που συνθλίβουν τον ανταγωνισμό και αποβαίνουν σε βάρος του καταναλωτή».

http://www.tovima.gr/finance/finance-ne ... aid=235785
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν

Re: Πληθωρισμός, Προσφορά και Ζήτηση, Ακρίβεια αγαθών [συνοπτική μελέτη]

5
Ο πληθωρισμός ως δικαιολογία για αύξηση των εταιρικών κερδώνΥπέρογκες αυξήσεις τιμών από εταιρείες τροφίμων και εστιατόρια στις ΗΠΑ
Εικόνα
Τα εστιατόρια συνεχίζουν να διογκώνουν τις χρεώσεις τους, με την κερδοφορία των αλυσίδων γρήγορου φαγητού να αυξάνεται αισθητά. [Α.Ρ.]
ΙΣΑΜΠΕΛΑ ΣΙΜΟΝΕΤΙ, ΤΖΟΥΛΙ ΚΡΕΣΓΟΥΕΛ / ΤΗΕ ΝΕW ΥΟRΚ ΤΙΜΕS
02.11.2022 • 20:21
UPD: 04.11.2022 • 09:17
Πριν από ένα χρόνο, μια σακούλα πατατάκια σε ένα παντοπωλείο στις Ηνωμένες Πολιτείες κόστιζε κατά μέσο όρο 5,05 δολάρια, σήμερα φθάνει τα 6,05 και μια ντουζίνα αυγά 1,83 δολάρια, ενώ τώρα 2,90. Μια φιάλη αναψυκτικού δύο λίτρων, που κόστιζε 1,78 δολάρια, θα την πληρώσετε τώρα 2,17. Κάτι άλλο είναι επίσης πολύ υψηλότερο: τα εταιρικά κέρδη. Στα μέσα Οκτωβρίου η PepsiCo, της οποίας οι τιμές για τα ποτά και τα πατατάκια αυξήθηκαν κατά 17% το τελευταίο τρίμηνο συγκριτικά με τα προηγούμενα, ανέφερε ότι τα κέρδη τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν περισσότερο από 20%. Ομοίως, η Coca-Cola ανέφερε κέρδη 14% σε σχέση με πέρυσιμ χάρις στις αυξήσεις των τιμών. Τα εστιατόρια συνεχίζουν να διογκώνουν τις χρεώσεις τους επίσης. Η αλυσίδα μεξικανικών ταχυφαγείων Chipotle Mexican Grill, με τιμές στα τέλη του 2022 σχεδόν 15% υψηλότερες από πέρυσι, ανέφερε κέρδη 257,1 εκατ. δολαρίων το τελευταίο τρίμηνο, αυξημένα κατά σχεδόν 26% από το 2021. Για χρόνια οι εταιρείες τροφίμων και τα εστιατόρια γενικά προχωρούσαν σε αύξηση τιμών με μικρά και σταδιακά βήματα, φοβούμενες ότι κάτι μεγάλο θα τρόμαζε τους καταναλωτές και θα τους έστρεφε σε φθηνότερες επιλογές. Ομως τον τελευταίο χρόνο, καθώς αυξήθηκαν οι μισθοί και το κόστος των πρώτων υλών για να παρασκευασθούν μπισκότα, πατατάκια και αναψυκτικά, αλλά και το κόστος της συσκευασίας τους, οι εταιρείες τροφίμων και τα εστιατόρια άρχισαν να μετατοπίζουν αυτά τα έξοδα στους πελάτες.
Στο τρίτο τρίμηνο τα κέρδη της PepsiCo είναι ενισχυμένα κατά 17% και της Coca-Cola κατά 14% σε σύγκριση με πέρυσι.
 
 
 
Ωστόσο, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες ότι η οικονομία θα μπορούσε να οδηγηθεί σε ύφεση, ορισμένες εταιρείες τροφίμων και εστιατόρια συνεχίζουν να αυξάνουν τις τιμές, ακόμη και αν έχουν καλύψει το δικό τους κόστος που οφείλεται στον πληθωρισμό. Οσοι ασκούν κριτική διατείνονται πως αυτές οι κινήσεις αφορούν την αύξηση των κερδών και όχι την κάλυψη των εξόδων. «Τα πρόσφατα στοιχεία κερδών επανέφεραν στο προσκήνιο το γνωστό και δυσάρεστο θέμα ότι οι εταιρείες δεν χρειαζόταν να αυξήσουν τις τιμές τους τόσο υψηλά απέναντι σε ταλαιπωρημένες από το κόστος ζωής οικογένειες», δήλωσε η Κάιλι Χέριγκ, πρόεδρος του Accountable.Us, μιας οργάνωσης υπεράσπισης καταναλωτών. «Οι εταιρείες έχουν χρησιμοποιήσει τον πληθωρισμό, την πανδημία και τις δυσχέρειες της εφοδιαστικής αλυσίδας ως δικαιολογία για να διογκώσουν τα κόστη τους».Μέχρι στιγμής οι εταιρείες τροφίμων και τα εστιατόρια κατάφεραν να αυξήσουν τις τιμές, επειδή οι περισσότεροι καταναλωτές –ενώ ήταν ενοχλημένοι που η επίσκεψη στο παντοπωλείο ή το να οδηγήσουν για να πάρουν φαγητό σε πακέτο κοστίζει πιο πολύ από πέρυσι– ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν. Υπάρχουν όμως πολλοί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με χαμηλότερα εισοδήματα ή των συνταξιούχων με σταθερούς προϋπολογισμούς, που λένε ότι οι υψηλότερες τιμές έχουν φέρει αλλαγές στην καθημερινότητά τους. Η 80χρονη Ντάιαν Ινγκλις, μία εν μέρει συνταξιούχος καλλιτέχνιδα, που ζει με τον σύντροφό της στη Β. Καρολίνα, είπε ότι πλέον ψωνίζει σε παντοπωλεία με χαμηλότερες τιμές, όπως το Aldi, ώστε να μπορεί να αντέξει οικονομικά. Εχει επίσης σταματήσει να αγοράζει ορισμένα τρόφιμα, επειδή είναι απλά πανάκριβα. «Δεν μπορώ να θυμηθώ την τελευταία φορά που φάγαμε μπριζόλα», είπε η κυρία Ινγκλις. Πριν από μερικές εβδομάδες, είπε, κοίταξε το τμήμα κρέατος στο The Fresh Market, μια αλυσίδα παντοπωλείων και ήταν απογοητευμένη για τις υψηλές τιμές που βρήκε.

Πηγή : https://www.kathimerini.gr/economy/5621 ... on-kerdon/
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν

Re: Σχετικά με τον Πληθωρισμό στην Ελλάδα

6
Παρασκευή, 06-Ιαν-2023 12:20

Επιβράδυνε ο πληθωρισμός: 7,6% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο, 9,2% στην Ευρωζώνη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13.10
Υποχώρηση μεγαλύτερη του αναμένόμενου κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο στην Ευρωζώνη, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να επιβραδύνεται στο 9,2% τον Δεκέμβριο από 10,1% τον Νοέμβριο και ενώ αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters "έβλεπαν" να τρέχει ο πληθωρισμός στο 9,7%. Για την Ελλάδα η πρώτη μέτρηση της Eurostat δείχνει πληθωρισμό 7,6%.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη υποχώρησε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, πέφτοντας κάτω από το συμβολικό όριο του 10% για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο, όταν είχε φθάσει σε ύψος ρεκόρ, στο 10,6%, έπειτα από ενάμισι χρόνο αδιάκοπης αύξησης.

Η επιβράδυνση της αύξησης των τιμών αφορά μόνο τον τομέα της ενέργειας (ηλεκτρισμός, αέριο, πετρέλαιο...). Αυτή η συνιστώσα του πληθωρισμού παραμένει εκείνη όπου σημειώνεται η μεγαλύτερη αύξηση τιμών τον Δεκέμβριο, η οποία όμως μειώθηκε στο 25,7% από 34,9% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία.
Η εκτίναξη των τιμών των τροφίμων (του αλκοόλ και του καπνού συμπεριλαμβανομένων) συνεχίζεται, με ετήσια άνοδο 13,8% σε σύγκριση με 13,6% τον προηγούμενο μήνα.
Η αύξηση των τιμών των βιομηχανικών προϊόντων συνεχίζεται επίσης, με 6,4% (+0,3% σε σχέση με τον Νοέμβριο), όπως και εκείνη των υπηρεσιών, 4,4% (+0,2%).
Ο πληθωρισμός -χωρίς τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας- ανήλθε στο 6,9% από 6,6%, ενώ στη μέτρηση που εξαιρεί τις τιμές του αλκοόλ και του καπνού αυξήθηκε στο 5,2% από 5%.
Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών και των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών επιταχύνθηκε, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι η αύξηση των τιμών είναι πιο επίμονη από ό,τι έδειχναν οι έως τώρα εκτιμήσεις.
Στο 7,6% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα
Ο πληθωρισμός στη Ελλάδα μετρήθηκε στο 8,5% από την ΕΛΣΤΑΤ, ενώ η πρώτη μέτρηση της Eurostat τον φέρνει στο 7,6%. Παρά το φρένο στον ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού, καταγράφονται σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά είδη και κυρίως στα τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, αυξήσεις 25,3% στα γαλακτοκομικά, 20,4% στα λάδια, 18,7% στο ψωμί, 16,7% στα κρεατικά, 12,6% στα λαχανικά.
Σημαντικές είναι οι ανατιμήσεις και στην ενέργεια, αν και ο ρυθμός αύξησης υποχώρησε καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνο από το ενεργειακό ράλι. Στο φυσικό αέριο η ανατίμηση φτάνει το 27,8%, και στα στερεά καύσιμα το 23,2%. Πτωτικά κατά 5,3% κινήθηκε η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Από τις 19 χώρες της ευρωζώνης -η Κροατία έγινε η 20ή χώρα που υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα τον Ιανουάριο- το χαμηλότερο ποσοστό πληθωρισμού καταγράφηκε τον Δεκέμβριο στην Ισπανία, 5,6%, και ακολουθούν το Λουξεμβούργο (6,2%) και η Γαλλία (6,7%).
Ο πληθωρισμός έφθασε το 9,6% στη Γερμανία και το 12,3% στην Ιταλία.
Τα πιο υψηλά ποσοστά πληθωρισμού καταγράφονται στις βαλτικές χώρες, Λετονία (20,7%), Λιθουανία (20%) και Εσθονία (17,5%), σύμφωνα με τα εναρμονισμένα στοιχεία της Eurostat.

Πηγή:: https://www.capital.gr/oikonomia/369111 ... n-eurozoni
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν
Απάντηση

Επιστροφή στο “Παγκόσμια - Ελληνική Οικονομία”