Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με - Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς
Ποιὰ εἶναι ἡ ἁγία πόλις, ἡ ἐπουράνιος Ἱερουσαλήμ, τὸ ὅρος Σιῶν, τὸ ὅρος Κυρίου; • Φιλούμενος - Ενάντια στην Νέα Τάξη Πραγμάτων
Ημερομηνία : 23 Ιαν 2021, 12:03


Πρόσφατα Θέματα

Tελευταία άρθρα του blog


Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 1 δημοσίευση ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Ποιὰ εἶναι ἡ ἁγία πόλις, ἡ ἐπουράνιος Ἱερουσαλήμ, τὸ ὅρος Σιῶν, τὸ ὅρος Κυρίου;
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 13 Φεβ 2016, 18:36 
Διαχειριστές
Διαχειριστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 14 Απρ 2009, 19:21
Δημοσ.: 3841
Thanks:
Thanked:
time στο post
Τὰ ἔσχατα, δηλ. τὸ τέλος τῆς Ἱστορίας, ἡ πλήρης φανέρωση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ εἶναι ἕνα κρίσιμο γιὰ ὅλους τους πιστοὺς ζήτημα. Τί θὰ γίνει στὸ τέλος;

«...καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἠτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς, καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς ἐσταὶ μετ' αὐτῶν... καὶ εἰπὲ μοὶ ...ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ὤ, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ἐγὼ τῷ διψώντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. ὁ νικῶν κληρονομήσει ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῶ Θεὸς καὶ αὐτὸς ἐσταὶ μοὶ υἱός. τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεύσι καὶ πόρνοις καὶ φαρμακοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πάσι τοῖς ψευδέσι τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τὴ λίμνη τὴ καιομένη πυρὶ καὶ θείω, ὁ ἔστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος» (Ἀποκ. 21,1-8).

Ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ ἁγία πόλις Ἱερουσαλὴμ ποῦ κατεβαίνει ἀπὸ τὸν οὐρανό; Γι' αὐτὴν ὁμιλεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθυνόμενος στοὺς Ἑβραίους: «Οὐ γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένω ὄρει καὶ κεκαυμένω πυρὶ καὶ γνόφω καὶ σκότω καὶ θυέλλη καὶ σάλπιγγος ἤχω... ἀλλὰ προσεληλύθατε Σιῶν ὄρει καὶ πόλει Θεοῦ ζῶντος, Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίω, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων, πανηγύρει καὶ ἐκκλησία πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων» (Ἑβρ. 12, 18-19 καὶ 22-23).

Ὁμιλεῖ καὶ ὁ Προφήτης Ἠσαίας: «ἐσταὶ ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐμφανὲς τὸ ὅρος Κυρίου καὶ ὁ οἶκος τοῦ Θεοῦ ἐπ' ἄκρων τῶν ὀρέων καὶ ὑψωθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν, καὶ ἤξουσι ἐπ' αὐτὸ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ πορεύσονται ἔθνη πολλὰ καὶ ἐρούσι· δεῦτε καὶ ἀναβῶμεν εἰς τὸ ὅρος Κυρίου καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ Ἰακὼβ» (Ἠς.2,2-3).

Ποιὰ εἶναι λοιπὸν ἡ ἁγία πόλις, ἡ ἐπουράνιος Ἱερουσαλήμ, τὸ ὅρος Σιῶν, τὸ ὅρος Κυρίου; Εἶναι ἡ Ἁγία του Χριστοῦ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Ἂς δοῦμε κατὰ τὴ μέθοδό μας καὶ μία πατερικὴ ἑρμηνεία. Γράφει ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας ἑρμηνεύοντας τὸ προαναφερθὲν χωρίο τοῦ Προφήτου Ἠσαΐα: «Νοητήν... Ἱερουσαλὴμ τὴν Ἐκκλησίαν εἶναι νομιοῦμεν ἤτοι τὴν ἐν Πνεύματι περιτομήν, τουτ' ἐστι τοὺς ἐν Χριστῷ τὴν ἀχειροποίητον περιτομὴν εἰς νοῦν ἔχοντας καὶ καρδίαν... ἡ δὲ νοητὴ Σιῶν τουτέστι ἡ Ἐκκλησία πάσαν μὲν ὑπερίπταται κτίσιν ὁρατὴν τὲ καὶ ἀόρατον, ἀφικνεῖται δὲ πρὸς αὐτὴν τὴν τῶν ὅλων ἐπέκεινα φύσιν»99.

Εἴτε ἐν σκιὰ προτυπουμένη (Προφ. Ἠσαΐας), εἴτε φανερωμένη στὴν πληρότητά της καὶ ἀποκτημένη διὰ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ (Πράξ. 20, 28, Ἑβραίους 12, 22-23), εἴτε ἀναμενόμενη στὴν πλήρη δόξα τῆς κατὰ τὰ ἔσχατα (Ἀποκάλυψις), ἡ Ἐκκλησία εἶναι αὐτὴ ποὺ συνάγει πάντα τὰ ἔθνη, ποὺ ἑνοποιεῖ τὴν ἀνθρωπότητα, ποὺ εἶναι ἡ Ζωὴ καὶ παρέχει σὲ ὅλους καὶ ὅλα τὴ Ζωὴ διὰ τῆς Ἁγίας της Κεφαλῆς, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὸν ἄλλον ἢ μὲ τὸν Θεὸ παρὰ μόνο διὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐν τὴ Ἐκκλησία. «Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει τὸν Θεὸ Πατέρα, ἂν δὲν ἔχει τὴν Ἐκκλησία μητέρα»100.

99. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ἐξήγησις ὑπομνηματικὴ εἰς τὸν προφητῶν Ἠσαΐαν. Λόγος Β'.

100. Ἡ ρῆσις εἶναι τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ, ἐπισκόπου Καρχηδόνος: Habere non potest Deum patrem qui ecclesiam non habet matrem» (De catholicae ecclesiae unitate. 6).

Απόσπασμα απο το

Πρωτ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΤΑ

Ή ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ

http://www.egolpion.com/8oli_esxatologia.print.el.aspx

_________________
''...δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις''\n


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  

pros

Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 1 δημοσίευση ] 

Παραπλήσια θέματα
Η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής
Δ. Συζήτηση: Προφητείες και Αποκάλυψη
Συγγραφέας: grecko
Απαντησεις: 98
Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ: «Ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἐπικίνδυνες αἱρέσεις»
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός - Πανθρησκεία
Συγγραφέας: Φιλούμενος
Απαντησεις: 0
Ὁ Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος δὲν εἶναι ἀστεῖο…. Eἶναι ἤδη ἐδῶ…
Δ. Συζήτηση: Παγκοσμιοποίηση και γεωπολιτική
Συγγραφέας: evaggelia
Απαντησεις: 16
Ὁ Γέρων Γαβριὴλ «ξεσκεπάζει» ὅλας τὰς αἱρέσεις τοῦ παπισμοῦ καὶ ἐξηγεῖ διατὶ ὁ Πάπας εἶναι πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου
Δ. Συζήτηση: Παπισμός
Συγγραφέας: dominique
Απαντησεις: 4
Ἐντολή γάρ Κυρίου μή σιωπᾶν
Δ. Συζήτηση: Οικουμενισμός - Πανθρησκεία
Συγγραφέας: dominique
Απαντησεις: 13


Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
cron
Powered by phpBB © 2010-2011 phpBB Group.
Violaceous by: Matt
Ευχαριστούμε την ομάδα του phpbbgr.com
All rights reserved. Copyright © 2009-2017 filoumenos.com.

Μετάφραση Jorfan και phpBB2.gr