Βιβλιοθήκη Καποδίστρια

1
Δείτε τα βιβλία που διάβαζε ο Ι. Καποδίστριας. Η «Βιβλιοθήκη Καποδίστρια» ανασυγκροτήθηκε, κατά το δυνατόν, χάρη στον χειρόγραφο κατάλογο των υπαρχόντων και των βιβλίων του Κυβερνήτη, που διασώζεται στα κεντρικά Γ.Α.Κ. στην Αθήνα.  

https://kapodistrias.digitalarchive.gr/ ... php?type=1
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν
Απάντηση

Επιστροφή στο “Βιβλιοθήκη”