Σελίδα 1 από 1

Το σκήπτρο του Ασκληπιού και η Ποιμαντορική ράβδος

Δημοσιεύτηκε: 31 Ιαν 2023, 16:51
από LAPTONAS
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Επάνω η Ποιμαντορική ράβδος. Κάτω, το σκήπτρο του Ασκληπιου (κηρύκειο). Μπορεί να έχουν την μορφή που έχουν για διαφορετικούς λόγους ή με διαφορετικές ερμηνείες, όμως εν τέλει βλέπουμε το ίδιο και το αυτό. Σε κάθε περίπτωση, το φίδι, αποτελεί σύμβολο σοφίας, καθώς λέγει και ο Κύριος: 

«Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων. γίνεσθε οὒν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί»(Ματθ. ι´, 16).