Φιλούμενος - Ενάντια στην Νέα Τάξη Πραγμάτων
https://filoumenos.com/forum/

Μήπως το χάραγμα της Αποκάλυψης το έχουμε ήδη δεχτεί;;
https://filoumenos.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=15933
Σελίδα 5 από 10

Συγγραφέας:  Γιώργος [ 20 Νοέμ 2014, 13:30 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Η Βασιλεία των Ουρανών

Μονο που το ένα ''αποδεικνυεται'' ότι το εχεις λαβει,ενω το άλλο όχι......

Συγγραφέας:  aetos64 [ 20 Νοέμ 2014, 22:33 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Μήπως το χάραγμα της Αποκάλυψης το έχουμε ήδη δεχτεί;;

Το χάραγμα είναι το "βάπτισμα" του διαβόλου!

Όπως η σφραγίδα του βαπτίσματος δεν είναι πνευματική αλλά μυστήριο που συνειδητά κάποιος δέχεται, έτσι και η σφραγίδα του Αντίχριστου είναι και αυτή η διαβολική τελετή που εν συνείδηση θα μας επιβάλει!


Χειρόγραφο γερ.Παισίου για το χάραγμα:
Εικόνα[/quote]

Συγγραφέας:  LAPTONAS [ 21 Νοέμ 2014, 17:47 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Μήπως το χάραγμα της Αποκάλυψης το έχουμε ήδη δεχτεί;;

Τι είδους τελετή λες ότι είναι το Χάραγμα ; Είναι πνευματικό όπως είπαμε παραπάνω ή είναι ακτίνες λέιζερ όπως λέει ο Παΐσιος ότι θα διαφημίζουν ; κι αν είναι μυστήριο, τότε τι είδους μυστήριο είναι λες ;

Συγγραφέας:  aetos64 [ 22 Νοέμ 2014, 13:48 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Μήπως το χάραγμα της Αποκάλυψης το έχουμε ήδη δεχτεί;;

LAPTONAS έγραψε:
Τι είδους τελετή λες ότι είναι το Χάραγμα ; Είναι πνευματικό όπως είπαμε παραπάνω ή είναι ακτίνες λέιζερ όπως λέει ο Παΐσιος ότι θα διαφημίζουν ; κι αν είναι μυστήριο, τότε τι είδους μυστήριο είναι λες ;

Το χάραγμα προυποθέτει την πνευματική αποστασία απο τον Θεό (πνευματικό χάραγμα).

Όταν μιλάμε για "το χάραγμα", αυτό είναι το μυστήριο του διαβόλου, ανάλογο του βαπτίσματος, το οποίο συνειδητά θα το δεχτούμε εφόσον ο Αντίχριστος θα προαναπαρασκευάσει τις καρδιές μας για αυτό!
Επειδή, ο διάβολος δεν ελέγχει τα πράγματα πνευματικά όπως ο Θεός, δεν αρκείται σε πνευματικά μυστήρια μόνο αλλά αναγκάζεται να στήσει την "κυριαρχία" του τεχνολογικά!

Το χάραγμα λοιπόν είναι το τεχνολογικό μέσον με το οποίο ο διάβολος πείθει τον Αντίχριστο πως θα γίνει θεός!

Αυτό που επιδιώκει ο διάβολος όμως είναι η συνειδητή απάρνηση του Θεού ή οποία λόγω της τεχνολογικής δικτύωσης δεν θα επιτρέπει επιστροφή!

Συγγραφέας:  Vassilis_1 [ 28 Νοέμ 2014, 14:55 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Η Βασιλεία των Ουρανών

LAPTONAS έγραψε:
... λέει π.χ. ο Άγιος Ιππόλυτος : «Η Σφραγίδα σημαίνει το εξής: Αρνούμαι τον Ποιητή τ” ουρανού και της γης, αρνούμαι το άγιο Βάπτισμα” αρνούμαι τη λατρεία στο Χριστό και γίνομαι δούλος σου” αρνούμαι τη Βασιλεία των Ουρανών, και επιθυμώ την κόλαση” αρνούμαι το Σταυρό και δέχομαι το σφράγισμα σου» Αν ισχύει το παραπάνω , τότε το Χάραγμα είναι κάτι που μπορεί να πάθει ο καθένας άμεσα ασχέτως αν του το "επιβάλει" ο Αντίχριστος ή όχι κάποια προσδιορισμένη ημερομηνία. Είναι ο αντίθετος τρόπος ζωής (ο αντίχριστος τρόπος ζωής) σε σχέση με το τρόπο ζωής της Βασιλείας των Ουρανών. Μήπως στη προσπάθεια του κάποιος να προσδιορίσει τον ερχομό του Αντίχριστου μέσα από τις εσχατολογικές αναζητήσεις (ή πλάνες) μπορεί τελικά να αφήσει το αρχικό σκοπό της πίστης του - και να χάσει την Βασιλεία των Ουρανών ;...

Ο σωστός Ορθόδοξος Χριστιανός δεν πρέπει να άγχεται ώστε να προσδιορίσει τον ερχομό του Αντίχριστου, και φυσικά δεν χάνει την Βασιλεία των Ουρανών, επειδή ενδιαφέρεται να είναι ενημερωμένος για το θέμα που αφορά τον Αντίχριστο.
Όπως λοιπόν πρέπει ο Χριστιανός να μελετάει όλη την Θεόπνευστη Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη), φυσικό είναι ότι πρέπει να μελετάει και τα σχετιζόμενα με τον Αντίχριστο, που και αυτά αναφέρονται στην Θεόπνευστη Αγία Γραφή.

Ευτυχώς το όλο θέμα είναι αποσαφηνισμένο από την Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς μεταφέρει ερμηνευτικά την Αγία Γραφή:
Παράθεση:
Β Θεσ. 2,1 - 8 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ᾿ αὐτόν, εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μήτε θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι᾿ ἐπιστολῆς ὡς δι᾿ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ. μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεὸν καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ Θεός… ὃν ὁ Κύριος ἀναλώσει τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ·

Παράθεση:
Αποκ. 13,16 – 17 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

Εγκεκριμένη ερμηνεία από την Ορθόδοξη Εκκλησία:
Παράθεση:
Β Θεσ. 2,1 – 8 Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, ως προς την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της συγκεντρώσεως ημών πλησίον του, να μη συναρπασθήτε ταχέως και σαλευθήτε από την λογικήν και αντικειμενικήν σκέψιν του νου σας ούτε να ταράσσεσθε και ανησυχήτε ούτε από προφητικόν τάχα χάρισμα του πνεύματος, ούτε από λόγον ούτε από επιστολήν, δια τα οποία θα προσπαθήσουν να σας πείσουν, ότι τάχα προέρχονται από ημάς και δια των οποίων σας ειδοποιούμεν τάχα ημείς, ότι έχει φθάσει η ημέρα του Χριστού. Λαβετε τα μέτρα σας να μη σας εξαπατήση κανείς κατά κανένα τρόπον• διότι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου δεν θα έλθη, εάν προηγουμένως δεν έλθη η αποσκίρτησις πολλών από την πίστιν, συνέπεια της σκληρύνσεώς των εξ αιτίας των αμαρτιών των και δεν φανερωθή ο άνθρωπος, ο κατ' εξοχήν αμαρτωλός και υποκινητής προς κάθε αμαρτίαν, ο υιός της απωλείας, ο εχθρός και αντίπαλος του Θεού και της αληθείας και ο οποίος θα εξιψώνη τον ευατόν του και θα τον θέτη παραπάνω από κάθε άλλον, που ονομάζεται Θεός η από κάθε άλλον που θα απολαμβάνη σεβασμόν και λατρείαν εκ μέρους των ανθρώπων. Τοσον δε πολύ θα αλαζονευθή αυτός, ώστε θα καθίση ως Θεός στον ναόν του Θεού και θα προσπαθή με πονηρά και δόλια τεχνάσματα να αποδείξη τον ευατόν του, ότι είναι Θεός… τον οποίον ο Κύριος θα εξολοθρεύση και θα αφανίση τόσον εύκολα, σαν με ένα φύσημα απλώς του στόματός του και θα τον εξουδετερώση με την ένδοξον εμφάνισιν της παρουσίας του.

Παράθεση:
Αποκ. 13,16 – 17 Παρασύρει δε και πείθει όλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, τους πλουσίους και τους πτωχούς, τους ελευθέρους και τους δούλους, να προσκυνήσουν το είδωλον και να υποταχθούν στο θηρίον και να τους δώσουν ανεξάλειπτον χαραγμένην σφραγίδα στο δέξι των χέρι και εις τα μέτωπά των, όπως γίνεται με τους δούλους, (δια να διαλαλούν έτσι την ισόβιον υποταγήν των στο θηρίον). Και δια να θλίψη και ταλαιπωρήση τους Χριστιανούς, πειθαναγκάζει, κανείς να μη ημπορή να αγοράση ή να πωλήση, εκτός εκείνων που έχουν το χάραγμα και την σφραγίδα του θηρίου, η οποία σφραγίς είναι το όνομα του θηρίου ή ο αριθμός, που συμβολίζουν τα γράμματα του ονόματός του.

Συγγραφέας:  dominique [ 12 Δεκ 2014, 22:59 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Μήπως το χάραγμα της Αποκάλυψης το έχουμε ήδη δεχτεί;;

"Δεν είναι ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ που θα μας καταστρέψει"

Εικόνα

Eπιστολές του Γέροντα Ιωάννη της Μονής των Σπηλαίων.


«Αν αύριο πρέπει να παρουσιαστώ στο κριτήριο του Θεού κι αν αύριο πρέπει να δώσω απάντηση στην ερώτηση...
πώς έζησα, με τί έζησα, αν έζησα κατά το πνεύμα του Θεού, τότε τι νόημα έχουν οι έγνοιες για συσσώρευση πλούτου και για οικοδομήματα; Να όμως, που τώρα κατά βάσιν μόνο αυτά σκέφτονται οι άνθρωποι, ενώ, κατά το πνεύμα του Θεού, ζουν ως μονάδες — ακόμη και μέσα στην Εκκλησία, ακόμη κι εκείνοι που διακονούν στο Ιερό Βήμα, ή και οι μοναχοί.

Κοιτάξετε μέσα σας: άραγε ο φόβος του Θεού καθοδηγεί τις σκέψεις, τις πράξεις μας; Άραγε είναι η αγάπη προς τον Θεό βάση της ύπαρξής μας;
Να, αγαπητέ, αυτή η σφραγίδα που μας βάζει καθημερινά ο τρόπος της ζωής μας, που βάζουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας, στην ψυχή, στην καρδιά και τον νου, αυτή είναι που κάνει τον χρόνο έλευσης του αντιχρίστου να πλησιάζει ή να απομακρύνεται. Η δική του σφραγίδα μαρτυρεί μόνο εκείνη που έχουμε ήδη βάλει εμείς στον εαυτό μας. Χωρίς εμάς, ούτε να σωθούμε, ούτε να χαθούμε γίνεται.

Η τηλεόραση και το βίντεο έχουν πια διεισδύσει ακόμα και στους τοίχους των μοναστηριών! Ποιός θα σβήσει αυτή τη σφραγίδα, αν την βάλαμε εμείς στον εαυτό μας εκούσια, με επιθυμία και αγάπη; Δεν είναι λοιπόν ο αντίχριστος που θα μας καταστρέψει. Ήδη πριν την έλευσή του, θα καθορίσουμε τον πνευματικό μας προσανατολισμό και θα κάνουμε επιλογή. Η σφραγίδα του αντιχρίστου θα είναι η τελευταία τελεία στη δική μας επιλογή».

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2014/12/e.html

Συγγραφέας:  aetos64 [ 13 Δεκ 2014, 11:59 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Μήπως το χάραγμα της Αποκάλυψης το έχουμε ήδη δεχτεί;;

dominique έγραψε:
Η σφραγίδα του αντιχρίστου θα είναι η τελευταία τελεία στη δική μας επιλογή».

Μέχρι να έρθει όμως η κρίσιμη στιγμή της σφραγίδας, και μέχρι την τελαυταία στιγμή πριν μπεί αυτή η "τελεία", ο Θεός θα δίνει ευκαιρίες επιστροφής στους ανθρώπους!

Παράθεση:
Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἔσται ἀνάγκη μεγάλη ἐκ θλίψεως πολλῆς τοῦ ∆ράκοντος καὶ τοῦ φόβου καὶ σεισμοῦ καὶ τῆς θαλάσσης τοῦ ἤχου καὶ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς δίψης καὶ τῶν δηγμάτων τῶν θηρίων. Πάντες δὲ οἱ λαβόντες τὴν σφραγῖδα τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ προσκυνήσαντες αὐτῷ, ὡς Θεῷ τῷ ἀγαθῷ, οὐκ ἔχουσί τινα μερίδα ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ μετὰ τοῦ ∆ράκοντος βληθήσονται ἐν τῇ γεέννῃ. Μακάριος ὁ εὑρεθεὶς πανάγιος καὶ πάμπιστος, ὁ ἔχων αὑτοῦ τὴν καρδίαν πρὸς τὸν Θεὸν ἀδιστάκτως· ἀφόβως γὰρ ἐκκρούεται τὰς πεύσεις αὐτοῦ πάσας, καταφρονῶν καὶ βασάνων καὶ τῶν φαντασιῶν αὐτοῦ. Πρὶν ἢ δὲ ταῦτα γενέσθαι, ἀποστέλλει ὁ Κύριος Ἠλίαν τὸν Θεσβίτην καὶ τὸν Ἐνώχ, ὡς εὔσπλαγχνος, ὅπως αὐτοὶ γνωρίσωσιν εὐσέβειαν τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων καὶ κηρύξωσι παρρησίᾳ θεογνωσίαν πᾶσι, μὴ πιστεῦσαι τῷ τυράννῳ φόβου ἕνεκα, κράζοντας καὶ λέγοντας· πλάνος ἐστίν, ὦ ἄνθρωποι· μηδεὶς αὐτῷ πιστεύσῃ τὸ σύνολον, ἢ ὑπακούσῃ τῷ θεομάχῳ· μηδεὶς ὑμῶν φοβηθῇ· ἐν τάχει γὰρ καταργεῖται.

Εἰς τὴν Παρουσίαν τοῦ Κυρίου,
καὶ περὶ συντελείας,
καὶ εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Ἀντιχρίστου.

Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου
http://orthodoxfathers.com/Paroysian-Ky ... aroysian-A

Συγγραφέας:  LAPTONAS [ 04 Ιαν 2015, 22:00 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Μήπως το χάραγμα της Αποκάλυψης το έχουμε ήδη δεχτεί;;

χμ... και ο Μάξιμος στο βιβλίο του λέει ότι το χάραγμα έχει και συμβολική σημασία (αλλού λέει ότι είναι το τσιπ). Συμβολικώς όμως είναι η αντικατάσταση από το νου μας του Χριστού με το Αντίχριστο πνεύμα. Συμβολικά δηλαδή το χάραγμα είναι μία πνευματική κατάσταση (Νους Αντίχριστου, σελίδα 292) γιαυτό και θα είναι χάραγμα στο κεφάλι και στο χέρι (Αντίχριστες πράξεις) ....

Συγγραφέας:  aetos64 [ 05 Ιαν 2015, 00:31 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Μήπως το χάραγμα της Αποκάλυψης το έχουμε ήδη δεχτεί;;

LAPTONAS έγραψε:
χμ... και ο Μάξιμος στο βιβλίο του λέει ότι το χάραγμα έχει και συμβολική σημασία (αλλού λέει ότι είναι το τσιπ). Συμβολικώς όμως είναι η αντικατάσταση από το νου μας του Χριστού με το Αντίχριστο πνεύμα. Συμβολικά δηλαδή το χάραγμα είναι μία πνευματική κατάσταση (Νους Αντίχριστου, σελίδα 292) γιαυτό και θα είναι χάραγμα στο κεφάλι και στο χέρι (Αντίχριστες πράξεις) ....


Σελίδα 391
Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα

Σελίδα 5 από 10 Όλοι οι χρόνοι είναι UTC [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/