Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με - Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς
ΤΟ ΨΕΥΤΟΡΩΜΑΙΪΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ • Φιλούμενος - Ενάντια στην Νέα Τάξη Πραγμάτων
Ημερομηνία : 04 Ιουν 2020, 12:47


Πρόσφατα Θέματα

Tελευταία άρθρα του blog


Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 2 δημοσιεύσεις ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: ΤΟ ΨΕΥΤΟΡΩΜΑΙΪΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 09 Απρ 2013, 12:54 
Υποψιασμένος
Υποψιασμένος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 21 Δεκ 2012, 14:23
Δημοσ.: 25
Thanks:
Thanked:
time στο post
Εικόνα

ΕνΩΧ 9 Ἀπριλίου 2013

Θεός ἀεὶ παρών!

Ἰησοῦς ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ὁ μονογενής, ὁ Σωτήρ καὶ τὸ Φῶς τοῦ Κόσμου, ὁ μοναδικός Χριστός, ὁ μοναδικός Μεσσίας, ἡ μοναδικὴ Ἀλήθεια.

Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι' ἐμοῦ. (Ἰω. 14:6)

Ἐγώ ἄνθρωπος δικαῖος, παράκλητος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ Υἱοῦ ὅπως τὸ Ἔργον Αὐτοῦ ἐπιτελέσω· ὁ γραμματεύς τοῦ Θεοῦ, ὁ πολυωνύμως ἐρχόμενος καὶ φέρων τὸν Λόγον Ἐν ᾯ Χριστός, Γνῶσιν Δωρεάν καὶ Ἄτην Κυρίου· ὁ μάρτυς Παναγίου Ἰωάννου ὁ Ἀμήν, ὁ ἐν ταῖς προφητείαις πάσαις διαλεγόμενος, ὁ φέρων τὶς δύο Πασχαλιές.

Νῦν Καῖσαρ τοῦ κόσμου ὁ Ἀντίχριστος ἐστί, διὸ καὶ Ἕλληνες καὶ εὐσεβεῖς πάντες ὑποχρεοῦνται ἐναντίον αὐτοῦ ἐγερθῆναι ἐν Πίστει καὶ Ἀγάπῃ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν Λόγῳ Θεοῦ. Πᾶς ὁ μὴ πράττων οὕτω τὸν ἀντίχριστον Σατανᾶν ὑπηρετεῖ καὶ τὴν ἀξίαν τοῦ Ἀνθρώπου διαβάλλει. Ὁ δὲ ἀντίχριστος ἐπιβάλλει τὴν βούλησιν καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων διὰ τῶν ἐφαρμοζομένων πολιτικῶν συστημάτων καὶ διὰ τῆς διαρκοῦς ἐξαπατήσεως, ψευδολογίας καὶ διαφθορᾶς τῶν συνειδήσεων καὶ τῶν νοῶν.

Διὰ τοῦ παρόντος δίδω ὑμῖν Γνῶσιν Δωρεάν ἵνα τὴν λήμην, ἥν ὁ ἀντίχριστος βάλλει ἐπὶ τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν, ἀποβάλητε.

«Θὰ ἔλθῃ πρῶτα ἕνα κράτος Ψευτορωμαίϊκο, μὴ τὸ πιστέψετε· θὰ φύγη πίσω. Τὸ πραγματικὸ Ῥωμαίϊκο θὰ ἔλθῃ ἀργότερα καὶ καλότυχος ὅποιος ζήση σὲ ἐκεῖνο τὸ βασίλειο» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Μέγας Ἅγιος Ἀξιος ὁ ἀληθής Ἐθνάρχης καὶ προφήτης Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός εἰς τοὺς αἰώνας.

Τὸ γὰρ τρέχον Ἑλλαδικὸν κράτος οὔκ ἐστιν Ἑλληνικόν, ἀλλὰ τὰ συμφέροντα τῶν «φίλων καὶ συμμάχων» ὑπηρετεῖ εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων καὶ εἰς βάρος πάσης τῆς οἰκουμένης. Οἱ δὲ Ἕλληνες νῦν ὀφείλουσιν ὅπως νοήσωσι καὶ συνειδητοποιήσωσι τοῦτο ἀμέσως, ἵνα τερματίσωσι τὴν ἐπὶ ἕξ αἰώνας αἰχμαλωσίαν αὐτῶν ὑπὸ τῶν πονηρῶν καὶ τῶν βαρβάρων.

Ἐκ τοῦ 3ου Μέρους τῆς Ἱστορίας τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος παραθέτω ἐν συνεχείᾳ τὴν ἀναφοράν ἥ ἐπέχει θέσιν Εἰσαγωγῆς.

Ἱστορία τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος, 3ο Μέρος, ἀντί Εἰσαγωγῆς

Στὸ πρῶτο μέρος τῆς Παρούσας Ἱστορίας ἔγινε ἡ καταγραφή τῶν γεγονότων μὲ ἐπιγραμματικὸ τρόπο. Στὸ δεύτερο μέρος ἔγινε ἡ ἐπισήμανση τῶν ἐπαναλήψεων καὶ ἡ καταγραφή τῶν ἐννοιῶν ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ κάποιες λέξεις, οἱ ὁποῖες χρησιμοποιοῦνται σὰν ὁρολογία ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες καὶ τοὺς ἐντεταλμένους «ἱστορικούς» τους. Μὲ τὴν καταγραφή αὐτή προσφέρθηκε στὸν ἀναγνώστη ἡ εὐκαιρία νὰ συνειδητοποιήσῃ τὸ γεγονός ὅτι κατὰ τὴν μικρὴ διάρκεια τῆς Ἱστορίας τῆς Νεώτερης Ἑλλάδας, πολλὰ ἱστορικὰ γεγονότα καὶ μέθοδοι ἀσκήσεως πολιτικῆς ἔχουν σημειωθεῖ ἐπαναληπτικά, ἄλλα συχνώτερα καὶ ἄλλα ἀραιώτερα, ἀπὸ τοὺς ἴδιους «Φίλους καὶ Συμμάχους», γιὰ τὶς ἴδιες αἰτίες καὶ γιὰ τὰ ἴδια σκοπούμενα ἀποτελέσματα· ὅλα δὲ, «ὡς ἐκ θαύματος», ἔχουν σὰν τελικό στόχο ἀφ’ ἑνὸς τὴν Βλάβη τῶν Ἑλλήνων, τὴν διατήρησὴ τους σὲ καθεστὼς ἀμαθείας, πενίας, ἀντιπαραγωγικότητας, μεταναστεύσεως καὶ δουλείας, ἀφ’ ἑτέρου τὴν σταθερὴ διατήρηση τοῦ «Ἐλευθέρου» Ἑλληνικοῦ Κράτους σὲ κατάσταση μονίμου διασωληνώσεως καὶ ἐπιθανατίων πειραματισμῶν.

Ἡ πλήρης ἀντίθεση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἀξιῶν καὶ τῶν ἀξιῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως πρὸς τὶς «ἀρχές» καὶ τὶς «ἀξίες» τῆς ἀμερικανόπνευστης Νέας Τάξης Πραγμάτων, ἡ ὁποία, ἄν θέλουμε νὰ τὴν περιγράψουμε μὲ μία φράση, ἐπιδιώκει τὴν μετατροπή τοῦ Ἀνθρώπου σὲ Ῥομποτοπίθηκο, ἔχει θέσει τοὺς Ἕλληνες, ὡς φορεῖς αὐτῶν τῶν πατροπαράδοτων Ἑλληνικῶν ἀξιῶν, στὸ στόχαστρο τῶν παρανοϊκῶν ἐγκληματιῶν ποὺ κυβερνοῦν τὸν πλανήτη.

Ἡ κωδικοποίηση καὶ ἐπίσπευση τῆς πολιτικῆς τῶν Φίλων καὶ Συμμάχων, ποὺ ἔγινε μὲ τὸ Δόγμα Κίσσινγκερ, ἐφαρμόσθηκε πιστά ἀπὸ τοὺς «Ἕλληνες» κυβερνῆτες τὶς τελευταῖες δεκαετίες· οἱ προδότες αὐτοί ἐπέβαλαν τὴν διαφθορά καὶ, κατὰ τὸ μέγιστο τῶν δυνάμεὼν τους, ὑποβάθμισαν τὴν Ἑλληνικὴ παιδεία καὶ ὑπέσκαψαν τὴν ἐθνικὴ συνείδηση τῶν Ἑλλήνων· ἀποτέλεσμα αὐτῶν εἶναι οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες νὰ παραπαίουν ὡς λαός, ὡς κοινωνία καὶ ὡς ἔθνος, καὶ νὰ μὴ διαφαίνεται ὁδός σωτηρίας. Οἱ Ἕλληνες κρατοῦνται μακρυά ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία καὶ ὁποιονδήποτε Πολιτισμό, τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά –ἐνῷ διδάσκονται σὲ ὅλα τὰ πανεπιστήμια τοῦ κόσμου– δὲν διδάσκονται στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα, ἡ Σύγχρονη Ἑλληνικὴ Γλῶσσα διδάσκεται ὡς παπαγαλία βαρβαρισμῶν καὶ σολοικισμῶν, χωρὶς τοὺς αἰώνιους γραμματικοὺς κανόνες ποὺ τὴν διέπουν, ἡ Σύγχρονη Ἑλληνικὴ Δημιουργία διαρκῶς ὑποσκάπτεται καὶ δυσφημεῖται, οἱ Σύγχρονοι Ἕλληνες συκοφαντοῦνται, διαφθείρονται καὶ ἐξαθλιώνονται, διοικούμενοι ἀπὸ ἠθικῶς παχύδερμους Γενίτσαρους ποὺ ἐπιχαίρουν σὲ κάθε ἐξυπνακίστικη χονδράδα ἤ κομπίνα ποὺ ἐκβάλλουν οἱ ἐπιπρόσωποι ἤ ἐνεγκέφαλοι χόλικὲς τους.

Ὁ ἐπιφαινόμενος τερματισμός τῆς ὑπάρξεως τοῦ πολυχιλιετοῦς Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ὁ ἀφανισμός τῆς Θείας Ἑλληνικῆς Παιδείας, ἡ καθυπόταξη τοῦ Ἐλευθέρου Ἀνθρώπου, ἡ συνεχὴς καταστροφή τῶν πόρων καὶ τῶν πηγῶν τοῦ Πλανήτη, ἡ μὴ ἀξιοποίηση καὶ ἀπαξίωση τῶν Δωρεάν Θείων Ἐνεργειακῶν πόρων, σὲ ἀντιπαραβολή μὲ τὴν προσπάθεια γιὰ δημιουργία ἀπολύτως ἐλεγχόμενης Κοινωνίας, καὶ γιὰ ἐπιστροφή τοῦ Ἀνθρώπου στὸ ζωῶδες ἀποτύπωμὰ του, ἐπιβάλλουν τὴν συστράτευση καὶ ἄμεση κινητοποίηση ὅλων τῶν Πνευματικῶν Δυνάμεων, οἱ ὁποῖες διατίθενται γιὰ τὴν Σωτηρία τῆς Πνευματικῆς Φύσεως τοῦ Ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν Ὑλιστικὴ κατωφερῆ Βαρύτητα καὶ τὴν Ἐλεύθερη Πτώση, ποὺ προκαλεῖ ἡ Νέα Τάξη
τῶν Ἀγγλοαμερικανικῶν σατανιστικῶν Στοῶν.

Ἡ ἀμήχανη στάση τῆς Ῥωσσικῆς Ἀρκούδας, ἡ ὁποία ἀσφαλῶς ἀποδίδεται στὴν μετεώρισὴ της μεταξὺ τῆς ἐκπορνεύσεὼς της μὲ τὴν Νέα Τάξη Πραγμάτων ἀφ’ ἑνός, καὶ τῆς παθητικῆς ἀναμονῆς (καὶ τῆς –μονομεροῦς καὶ ἀτελοῦς– προετοιμασίας της) γιὰ τὸν προφητεμμένο ἀπὸ τὴν Ἀποκάλυψη ῥόλο της, ὀφείλει νὰ πάρῃ τέλος μέσα ἀπὸ τὴν ἀναμόχλευση καὶ τὴν ἀνάσταση τοῦ Πατρώου Ἑλληνικοῦ Γένους.

Ἡ ἀπομάκρυνσις ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀποτελεῖ τὴν σύγχρονη «ἐπιστημονικὴ» ἀντίληψη· οἱ καλούμενες «ἐπιστημονικὲς» προσεγγίσεις ἀποτελοῦν θρίαμβο τῆς ἐπιμόνου πολιτικῆς τῶν σατανιστικῶν Στοῶν, δεδομένου ὅτι ἔχουν ἐπιτύχει νὰ ἀπομακρύνουν τὶς Θεϊκὲς Ἀλήθειες ἀπὸ τὴν γενικὴ παραδοχή τους ἀπὸ τὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες· οἱ συνεχεῖς καὶ ἀλληλοδιαδεχόμενες διαψεύσεις τῶν ἑκάστοτε «ἐπιστημονικῶν ἀληθειῶν» ἀπὸ νέες «ἐπιστημονικὲς ἀλήθειες», οἱ ὁποῖες μέχρι ἐχθές ἦσαν ἄγνωστες ἤ παράλογες, δὲν προβληματίζουν καθόλου τοὺς σύγχρονους «ἐπιστήμονες»! Ἀντιθέτως, συνεχίζουν πεισματικά νὰ κινοῦνται στὰ πλαίσια τῆς νοητικῆς τους ἀναπηρίας, ἐπιμένοντες, ἐνῷ ἀγνοοῦν τὴν πᾶσαν Ἀλήθεια, ναρκισσιστικά νὰ αὐτοκαλοῦνται «ἐπιστήμονες», νὰ ἀκολουθοῦν τὶς ἴδιες ἐσφαλμένες μεθόδους προσέγγισης τῆς «ἀλήθειας» καὶ νὰ ὀνομάζουν «ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια» αὐτό ποὺ αὔριο πιθανώτατα θὰ ὀνομάζουν «λάθος»! Σὲ αὐτήν τὴν πλήρη διαστρέβλωση τῆς «Ἐπιστήμης» (διὰ μέσου τῆς συκοφάντησης τῆς Θεϊκῆς Ἀλήθειας) δυστυχῶς συνεργοῦν καὶ πολλοὶ λεγόμενοι «ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ» διὰ τῆς πλάνης, τοῦ φανατισμοῦ, τῆς φυγοπονίας καὶ τῆς διαβρώσεὼς τους.

Ἐπειδὴ ὅμως τὸ νῦν ἰσχῦον εἶναι δυστυχῶς αὐτό, κατεβλήθη προσπάθεια στὴν καταγραφή τῆς παρούσας Ἱστορίας νὰ ἀναφερθῇ δευτερευόντως ἤ οὐδόλου ἡ ὕπαρξη ἤ δράση Θείων Δυνάμεων, διότι θὰ ἦταν κρῖμα καὶ ἄδικο, ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἐλάχιστα εὐθύνονται γιὰ τὸ γεγονός ὅτι οἱ σατανιστικὲς Στοές τοὺς «ἔπεισαν» νὰ μὴ πιστεύουν στὸν Θεό, νὰ μὴ μάθουν τὴν Ἱστορία τῆς Νεώτερης Ἑλλάδος (βλ. Α΄ μέρος).

Στὸ τρίτο αὐτό μέρος ἐπιχειρεῖται ἡ δημιουργία αὐτοματισμῶν γιὰ τὴν –κατὰ τὸ δυνατό– γρήγορη ἀποκάλυψη τοῦ ψεύδους ποὺ μονίμως χρησιμοποιεῖται ὡς βασικὸ ἐργαλεῖο στὴν Διοίκηση τοῦ Κόσμου τούτου· οἱ παραδοχές καὶ οἱ κανόνες ποὺ παρέχονται, βασίζονται στὰ προλεχθέντα τοῦ πρώτου καὶ δεύτερου μέρους· ὁ ἀναγνώστης καλεῖται νὰ ἀναπτύξῃ τοὺς μηχανισμούς τῆς σκέψης του: ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω, καὶ ὁμοιοτρόπως, ὁ ἔχων ἐγκέφαλον συλλογᾶσθαι, συλλογέσθω.

Ἐπαναλαμβάνεται ὅτι ἡ συγγραφή τῆς Ἱστορίας αὐτῆς γίνεται ἀνωνύμως, ἤ μᾶλλον «κρυπτωνύμως», διότι κατὰ τὴν πρακτική τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴ νέα ἔκδοση τῆς Φασιστικῆς Διακυβερνήσεως, οἱ λέγοντες τὴν ἀλήθεια χαρακτηρίζονται τρελλοί καὶ γραφικοί, ἤ τρομοκράτες. Ἡ κατασυκοφάντηση τῆς Ἱστορίας αὐτῆς καὶ ἡ διαστρέβλωση καὶ νόθευση τῆς ἀλήθειας μὲ ψεύδη, ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν σύντομα, εἶναι προβλεπόμενες καὶ ὀφθαλμοφανῶς ἀναμενόμενες, καὶ ὀφείλει ὁ ἀναγνώστης νὰ μὴν ἐκπλαγῇ.

Μόνος στόχος τοῦ παρόντος, ἡ ἀφύπνιση τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸ λήθαργο καὶ τὴ νάρκωση, ποὺ τοὺς ἐπιβάλλεται ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες τοῦ πλανήτη.

Περιοδικῶς θὰ ἐπιπροσάπτω ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ συγγραφέντα περὶ τὴν Ἱστορίαν τοῦ νέου Ἑλλαδικοῦ κράτους πρὸς ἐκπαίδευσιν τῶν Ἑλλήνων, εἰς πεῖσμα τῶν Φίλων καὶ Συμμάχων καὶ τῶν ἐγχωρίων παλιάτσων των, οἱ ὁποῖοι δουλικῶς ἐφαρμόζοντες τὸ δόγμα Κίσσινγκερ, ἐπιδιώκουν μανιωδῶς τὴν ἀποκοπήν τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν Ἱστορία, τὴν Παιδεία, τὸν Πολιτισμόν των καὶ τὸν Παντοκράτορα Ἰησοῦν, νομίζοντες οἱ πανίβλακες ὅτι εἶναι δυνατόν νὰ τὸ καταφέρουν.

Διότι Ἄξιοι πάντες οἱ Ἅγιοι Προφῆται ἰδεῖν ἀληθῆ ἐπιγίνεσθαι τὸν Θεῖον Λόγον ὅν Οὗτοι προσεκόμισαν.
Ὁμοίως Ἄξιαι αἱ ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου ψυχαί τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἀμνοῦ ἰδεῖν τὸ αἷμα αὐτῶν ἐκδικεῖσθαι ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς.

Ἄτη Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ, Εὐλογία καὶ Δύο Πασχαλιαί διὰ τοὺς Εὐσεβεῖς, κατάρα καὶ διπλοῦς θάνατος διὰ τοὺς ἀσεβεῖς.

Καὶ Μόνον Ἄξιον τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, λαβεῖν τὴν τιμὴν καὶ τὸν πλοῦτον καὶ τὴν δόξαν καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν εὐλογίαν.

Ἀμήν
††† Ἰάειρος ἐκ Θεοῦ


PDF: http://pdfcast.org/pdf/gnosis-gratis-4


Εικόνα


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  

pros

 Θέμα δημοσίευσης: ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 19 Απρ 2013, 15:17 
Υποψιασμένος
Υποψιασμένος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 21 Δεκ 2012, 14:23
Δημοσ.: 25
Thanks:
Thanked:
time στο post
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Β΄ ΜΕΡΟΣ (Ὁρολογία καὶ Ἐπισημάνσεις)

Φίλοι καὶ Σύμμαχοι

Ἔτσι αὐτοαποκαλοῦνται ὅταν ἀπευθύνονται στὴν Ἑλλάδα οἱ ἑταῖροι τοῦ Βορειοατλαντινοῦ συμφώνου (ΝΑΤΟ) καὶ κυρίως οἱ Ἄγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί καὶ Ἀμερικανοί, μέσῳ δὲ αὐτῶν καὶ οἱ Τοῦρκοι. Ὁμοίως ἔτσι τοὺς ἀποκαλοῦν καὶ οἱ ἐν Ἑλλάδι τοποθετημένοι ὑπάλληλοί τους.

Οἱ Τοῦρκοι ἐκυρίευσαν τὴν Ἑλλάδα καὶ εἶχαν σκλάβους τοὺς Ἕλληνες γιὰ τουλάχιστον τέσσερεις αἰῶνες, περίοδος ποὺ εἶναι ἡ χειρότερη ἀπὸ ὅλες στὴν μακραίωνη ἱστορία τῶν Ἑλλήνων, βαρύνονται δὲ μὲ γενοκτονίες Ἑλλήνων καὶ ἄλλων (κυρίως) ὀρθοδόξων, μὲ βιασμούς, ἁρπαγὲς γυναικῶν, παιδομαζώματα, βασανισμούς καὶ δολοφονίες, μὲ καταλήστευση, ἁρπαγὲς περιουσιῶν καὶ καταδυνάστευση. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν δημιουργικότητα καὶ τὴν πνευματικότητα, ἦταν τὸ ἀκριβές ἀντίθετο τῶν Ἑλλήνων καὶ, ἐπειδὴ δὲν μποροῦσαν νὰ κατανοήσουν τὰ ἔργα τῆς διανόησης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, ἐφήρμοσαν πολιτικές καταστροφῆς καὶ σκοταδισμοῦ. Θὰ μποροῦσαν νὰ διεκδικήσουν τὰ πρωτεῖα βαρβαρότητας ἀνάμεσα στοὺς βαρβαρικοὺς λαούς, ἐὰν δὲν εἶχαν ἔλθει σὲ ἐπαφή μὲ τοὺς Ἕλληνες καὶ δὲν εἶχαν ἐξισλαμήσει ἀρκετοὺς ἀπὸ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν συντελέσει τὰ μάλα οὕτως ὥστε σήμερα οἱ Τοῦρκοι νὰ μὴ συγκαταλέγονται ἀνάμεσα στοὺς πρωτόγονους λαούς, τοὐλάχιστον τὸ μέρος αὐτῶν ποὺ ζεῖ στὸ δυτικὸ μέρος τῆς κατεχομένης Ἰωνίας, δηλαδὴ πρὸς τὴν Ἑλλάδα.

Οἱ Γάλλοι ἀρχικῶς μέχρι τὴν ἐποχή τοῦ Ναπολέοντος κατεῖχαν τὰ πρωτεῖα στὶς θάλασσες τῆς περιοχῆς· μὲ τὴν πολιτική τους καὶ μὲ τὸν στόλο τους βοήθησαν τὸν Σουλτάνο ὁποτεδήποτε ἀντιμετώπισε αὐτός πρόβλημα ἀπὸ τοὺς ὑπόδουλους Ἕλληνες· σὲ ἀντάλλαγμα αὐτός τοὺς ἐπέτρεπε νὰ παίρνουν διάφορα ξένα, ἀκατανόητα, ἄχρηστα σὲ αὐτόν ἀντικείμενα, ὅπως ἡ Νίκη τῆς Σαμοθράκης, ἡ Ἀφροδίτη τῆς Μήλου καὶ πολλὰ ἄλλα. Μετὰ τὴν πτώση τοῦ Ναπολέοντος οἱ (ἄνεργοι) Γάλλοι ἀξιωματικοί προσελήφθησαν ἀπὸ τὸν Σουλτάνο, ὠργάνωσαν τὸν στρατό τοῦ Ἰμπραήμ καὶ τὸν ὡδήγησαν τῷ 1826 σὲ συντριπτικὴ νίκη ἐπὶ τῶν Ἐπαναστατῶν Ἑλλήνων, εἶχαν δὲ τὴν ἰδέα νὰ μαυρίσουν τὴν Ἑλληνικὴ φυλή, γι’ αὐτό καὶ διέταξαν ἐκτεταμμένους βιασμούς τῶν Ἑλληνίδων ἀπὸ τοὺς Αἰγυπτίους καὶ Αἰθίοπες στρατιῶτες στὴν Πελοπόννησο. Μετὰ τὴν ἧττα τους στὸ Βατερλώ, συνέχισαν νὰ ἐπισκέπτονται τὴν Ἑλλάδα ὡς κολαοῦζοι τῶν Ἄγγλων.

Οἱ Ἄγγλοι ἀνέλαβαν τὴν ἰδιοκτησία τῆς περιοχῆς λίγο πρὶν τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση καὶ βοήθησαν τοὺς Τούρκους ὅσο μποροῦσαν, πχ ἐφοδιάζοντας αὐτούς στὸ Αἴγιο καὶ στὴν Ἀμφιλοχία στὶς πολιορκίες ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ἐπαναστάτες. Δὲν μποροῦσαν νὰ τοὺς βοηθήσουν περισσότερο ἤ ἐμφανέστερα ἐπειδὴ δὲν ἤθελαν νὰ ἔλθουν σὲ ἀπ’ εὐθείας ῥήξη μὲ τὴν Ῥωσσία, δεδομένης τῆς ἐπανειλημμένης ἐκδηλώσεως ἐπιθυμίας τῆς Ῥωσσίας γιὰ δημιουργία ἐλευθέρου Ἑλληνικοῦ κράτους. Διαπραγματεύθηκαν (γιὰ λογαριασμό τοῦ Σουλτάνου) μὲ τοὺς Ῥώσσους καὶ κέρδισαν τὴν Διοίκηση τοῦ νέου κράτους, τὴν ὁποία παρέδοσαν στοὺς Ἀμερικανούς τῷ 1947· μετὰ τὸ 1947 συνεχίζουν νὰ τιμοῦν τὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν παρουσία τους ὡς κολαοῦζοι τῶν Ἀμερικανῶν. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς διοικήσεώς τους, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἐπεχείρησαν νὰ προκαλέσουν ἀπόσχιση κράτους τῆς Ὕδρας, χρηματοδότησαν τὴ δολοφονία τοῦ πρώτου Ἕλληνα κυβερνήτη, διώριζαν καὶ ἀπέλυον μονάρχες καὶ κυβερνήσεις μὲ μοναδικὸ κριτήριο τὴν καλή ὑπηρεσία αὐτῶν στὰ ἀγγλικὰ συμφέροντα, ἔκαναν ἐμπορικοὺς ἀποκλεισμούς τοῦ Πειραιᾶ καὶ κατασχέσεις ἑλληνικῶν πλοίων ὅταν ὁ Ὄθων καὶ ἡ Ἀμαλία ἐθεώρησαν τοὺς ἑαυτοὺς τους ὡς Ἕλληνες Βαυαρικῆς καταγωγῆς, ἔθεσαν θέμα ἑλληνικότητος τῆς Ἐλαφοννήσου, ἀντέδρασαν λυσσαλέα πρῶτα στὴν ἀπελευθέρωση τῆς Κρήτης καὶ ἐν συνεχείᾳ στὴν ἕνωσή της μὲ τὴν Ἑλλάδα, διενήργησαν μὲ τὸν Βενιζέλο ἀπόσχιση ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ κράτος τοῦ κράτους τῆς Θεσσαλονίκης, ὑποχρέωσαν τὴν Ἑλλάδα νὰ στείλῃ ἐκστρατευτικὰ σώματα κατὰ τοῦ Κόκκινου Στρατοῦ, συμφώνησαν μὲ τὸν Κεμάλ καὶ ὠργάνωσαν τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή, ὑποχρέωσαν τὴν Ἑλλάδα νὰ μετάσχῃ τῶν δύο Παγκοσμίων Πολέμων μὲ βαρύτατες ἀπώλειες καὶ, τέλος, εἰσέβαλαν μὲ στρατό στὸν Πειραιᾶ, ἐστρατολόγησαν τοὺς δοσιλόγους συνεργάτες τῶν Ναζί καὶ ἄρχισαν τὸν Ἑλληνικὸ Ἐμφύλιο Πόλεμο. Μετὰ τὴν παράδοση τῆς Ἑλληνικῆς Διοικήσεως στοὺς Ἀμερικανούς, ἀντιμετώπισαν τὸν ἐθνικοαπελευθερωτικό ἀγώνα τῶν Κυπρίων ὡς τρομοκρατικές ἐκδηλώσεις καὶ ἀπηγχόνισαν πολλούς Ἑλληνοκυπρίους ἀγωνιστές.

Οἱ Γερμανοί ἦλθαν στὴν Ἑλλάδα τῷ 1941, ἀπηγόρευσαν στοὺς Ἕλληνες νὰ ἔχουν τρόφιμα καὶ μέσα σὲ τρία ἔτη ἀπὸ τὴν πεῖνα, ἀπὸ τὶς πολεμικὲς ἐνέργειες, ἀπὸ τὰ μπλόκα καὶ τὶς ἐκτελέσεις, μαζί μὲ τοὺς συμμάχους τους Βουλγάρους στὴ Μακεδονία, προκάλεσαν τὸν θάνατο ἄνω τῶν 700.000 Ἑλλήνων. Καταλήστευσαν τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀρνοῦνται νὰ ἀποπληρώσουν τὶς ὀφειλὲς τους καὶ νὰ καταβάλλουν τὶς πολεμικὲς ἀποζημιώσεις, κρυπτόμενοι πίσω ἀπὸ τὴν ὑποστήριξη τῆς Ἀμερικανικῆς Στοᾶς καὶ τώρα, σὲ πλήρη σύμπνοια μὲ αὐτήν, ἐπιδιώκουν τὴν Νέα Κατοχή τῆς Ἑλλάδος μέσῳ τῆς τοκογλυφικῆς δανειοδοτήσεως.

Οἱ Ἀμερικανοί ποὺ πῆραν τὴ Διοίκηση τῆς Ἑλλάδος τῷ 1947 ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους, συνέχισαν ἐν πολλοῖς τὴν Ἀγγλικὴ πολιτική, τελείωσαν τὸν Ἐμφύλιο Πόλεμο ποὺ εἶχαν ἀρχίσει οἱ Ἄγγλοι καὶ συνέχισαν μὲ λειτουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης, συλλήψεις, ἐξορίσεις, βασανισμούς καὶ δολοφονίες Ἑλλήνων, διετήρησαν δὲ τὸ ἐμφυλιοπολεμικὸ κλῖμα μὲχρι τὸ 1981. Ἐγκατέστησαν στὴν Ἑλλάδα στρατιωτικές βάσεις καὶ φόρτωναν στὸν Ἑλληνικό Στρατό ὅλον τὸν ἄχρηστο καὶ ξεπερασμένο ἐξοπλισμό ἀπὸ τὸν Ἀμερικανικό Στρατό. Ὅταν τὰ συμφέροντά τους δὲν ἐξυπηρετοῦντο ὅπως ἤθελαν, ἐπέβαλαν στρατιωτικὴ δικτατορία ἀπὸ τὸ 1967 ἕως τὸ 1974, ἡ ὁποία ἐπαναλειτούργησε τὰ στρατόπεδα συγκέντρωσης. Γενικῶς ἐνθαρρύνουν τὴν Τουρκικὴ ἀλαζονεία καὶ ἐπιθετικότητα πρὸς τὴν Ἑλλάδα, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ὀργάνωση τῆς Τουρκικῆς εἰσβολῆς στὴν Κύπρο τῷ 1974. Ἀπὸ τὸ 1974 ἕως σήμερα ἐφαρμόζουν σχέδιο μετάλλαξης τῶν Ἑλλήνων μὲ βασικούς ἄξονες τὴν πολιτικὴ διαφθορά καὶ τὴν κατασυκοφάντηση τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας, καὶ συγκεκριμμένους στόχους τὴν καταστροφή τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, τὴν καταστροφή τῶν παραδοσιακῶν ἠθικῶν προτύπων καὶ τὴν ἀντικατάστασή τους ἀπὸ σαθρὰ –ἀήθη καὶ ἀνήθικα– καταναλωτικὰ ὑποπρότυπα («ἀμερικανιές») καὶ, παραλλήλως, τὴν ἀνερμάτιστη δανειοδότηση γιὰ καταναλωτικούς σκοπούς (μέχρι καὶ «διακοποδάνεια»!) μὲ πλήρη ἀφανισμό τῆς ἐγχώριας παραγωγῆς.

Ὁ ὅρος «Φίλοι καὶ Σύμμαχοι» ἰσοδυναμεῖ καὶ πολλές φορές ὑποκαθίσταται ἀπὸ τοὺς ὅρους «Μεγάλες Δυνάμεις», «Διεθνὴς Κοινότης», «ἡ Δύση», «Διεθνεῖς Ἀγορές», «οἱ Δανειστὲς μας», ἤ, ἐπὶ τὸ εἰλικρινέστερον, «Μεγάλοι Νταβατζῆδες».


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 2 δημοσιεύσεις ] 


Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
Powered by phpBB © 2010-2011 phpBB Group.
Violaceous by: Matt
Ευχαριστούμε την ομάδα του phpbbgr.com
All rights reserved. Copyright © 2009-2017 filoumenos.com.

Μετάφραση Jorfan και phpBB2.gr