Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια της αγίας Γής,ιδρύθηκε τον 5ο αι. μ.Χ.,κτισμένο πλησίον της διαδρομής Ιεριχούς- Ιεροσολύμων,μέσα στὸ βαθὺ καὶ μεγάλο φαράγγι ποὺ ὀνομάζεται Αἰνών, καὶ στὸ ὁποῖο βάπτιζε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος (Ἰωάννου α´ 28, γ´ 23).

Μέσα στὸ φαράγγι ὑπάρχουν ἀναρίθμητα σπήλαια καὶ ἰδίως στὴν ἀριστερὴ ὄχθη, στὴν ὁποία, κυρίως στοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰώνες κατοικοῦσαν ἀναρίθμητοι ἀναχωρητές, ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ πιὸ ἐπιφανεῖς ἦταν ὁ Ἰωάννης ὁ ἐπικαλούμενος Χοζεβίτης καὶ ὁ Ἀββᾶς Δωρόθεος, ὁ ὁποῖος ἐπὶ πατριαρχείας τοῦ Ἁγίου Μοδέστου Ἱεροσολύμων, χρημάτισε σταυροφύλακας. Ιδιαίτερη αίγλη έλαβε κατά την ηγουμενεία του αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου αλλά σύντομα καταστράφηκε από τους Πέρσες.

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Χοζεβᾶ, τιμᾶται μέχρι καὶ σήμερα ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἐν Χοζεβᾷ. Τὸ ὄνομα Χοζεβᾶ ἴσως εἶναι παραφορὰ τῆς ὀνομασίας Χασβᾶ τὴν ὁποία ἀπαντοῦμε στὸ Βιβλίο τῆς Γενέσεως (λη´ 5), καὶ ὅπου ἡ γυναίκα τοῦ Ἰούδα ἔτεκε τὸν Ἀννᾶν.

Ο τόπος αυτός συνδέεται με τον Προφήτη Ηλία και τον Θεοπάτορα Ιωακείμ.

Η Παράδοση λέει, πως εδώ κρύφτηκε ο Προφήτης Ηλίας (910 π.Χ.)για να γλιτώσει από τη σκληρή καταδίωξη του ασεβέστατου βασιλιά Αχαάβ και της ειδωλολάτριδας συζύγου του, της Ιεζάβελ.

Σ' αυτό το μέρος είναι η σπηλιά, στην οποία ο ζηλωτής προφήτης έμεινε για μήνες και τρεφόταν κατά ένα θαυμαστό τρόπο. Μερικά κοράκια του έφερναν πρωί και βράδυ ψωμί και κρέας.


Νερό έπινε από έναν χείμαρρο. Όταν όμως κι από εδώ έλειψε το νερό, εξ αιτίας της ανομβρίας, ο προφήτης αναχώρησε κατ' εντολή του Θεού, στα Σάρεπτα της Σιδώνος.

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥΣτη σπηλιά αυτή ύστερα από χρόνια, ήρθε και κλείστηκε κι ο θεοπάτορας Ιωακείμ. Σαράντα μερόνυχτα έμεινε εδώ νηστεύοντας, προσευχόμενος να του χαρίσει ο Θεός ένα παιδί, επειδή ήταν άτεκνος.


Σ' αυτό το διάστημα κι η σύζυγος του Άννα προσευχόταν στο σπίτι τους θερμά. Με δάκρυα παρακαλούσε και ζητούσε να της λύσει ο Πανάγαθος Θεός την ατεκνία της.


Πολύ συγκινητική είναι η προσευχή του Ιωακείμ στη σπηλιά, όπως μας την διέσωσε η αρχαία παράδοση: «Ου καταβήσομαι», έλεγε μονολογώντας ο ευσεβής Ιωακείμ, «ούτε επί ποτόν, έως ότου επισκέψεταί με Κύριος ο Θεός μου και έσται μου η ευχή βρώμα και πόμα».
Και δεν κινήθηκε απ' εκεί, παρά μονάχα όταν ο Θεός εισάκουσε τη δέηση του και μ' έναν άγγελο του διεμήνυσε το χαρμόσυνο μήνυμα, πως θα αποκτούσε παιδί, τη Μαρία, την Παναγία μας.

Ἡ Ἱερὰ Μονή, εἶναι χτισμένη πάνω στὸν βράχο· ἀνεκαινίσθη τὸ 1875 ἀπὸ τὸν μοναχὸ Καλλίνικο Βαράκλα τὸν Ἁγιοταφίτη καταγόμενο ἀπὸ τὰ Ἁλάτσατα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ὁ ναὸς τῆς Μονῆς, εἶναι σὲ σμικρογραφία πανομοιότυπος τοῦ Καθολικοῦ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Ἐντὸς τοῦ Ναοῦ, σώζονται σὲ καλὴ κατάσταση οἱ ἐξῆς τοιχογραφίες:

Μέσα στὸ Ἱερό: ὁ Ἅγιος Νικόλαος στὴν δυτικὴ πλευρά· Ἅγιος δυσανάγνωστος νὰ στέκεται δίπλα στὸν Ἰορδάνη ποταμό, προερχόμενος ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου-Καλαμῶνος· καὶ ὁ εὐαγγελισμὸς τοῦ Δικαίου Ἰωακεὶμ ὑπὸ τοῦ Ἀγγέλου. Ἡ Πλατυτέρα κάθεται σὲ θρόνο, μὲ τὸν Χριστὸ νὰ στέκεται μπροστά της, ὁ Ὁποῖος κρατάει στὸ δεξί Του χέρι τὸν κόσμο, στὸ δὲ ἀριστερὸ σκῆπτρο. Ὑπάρχει καὶ ἕτερη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωακεὶμ ὑπερμεγέθης μεγαλοπρεπέστατη. Σώζονται δὲ λείψανα τῶν ὑπόλοιπων τοιχογραφιῶν.

Στὸ ἔδαφος σώζεται τμῆμα τοῦ μωσαϊκοῦ δαπέδου, ἄξιον προσοχῆς, καθὼς καὶ ἕνας μεγάλος δικέφαλος μωσαϊκὸς ἀετός.

Στὰ ἀνατολικὰ ὑπάρχει Ἐκκλησία ἡ ὁποῖα τιμᾶται στὸ ὄνομα τῶν Ἁγίων κτητόρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰωάννου καὶ Γεωργίου τῶν Χοζεβιτῶν καὶ ὅπου βρίσκονται οἱ τάφοι τους· παλαιότερα πολύ, ἦταν ἀφιερωμένη στὸν Ἅγιο Πρωτομάρτυρα καὶ Ἀρχιδιάκονο Στέφανο.

Στὴν Μονή, ὑπήρχε θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς ἐπονομαζομένης Χοζεβιτίσσης, ἡ ὁποία, εἰς ἄδηλον ἐποχήν, ἀνεχώρησε διὰ τὴν νῆσον Ἀμοργὸν τῶν Κυκλάδων, ὅπου καὶ σώζεται μέχρι τῆς σήμερον.

Ὅπως φαίνεται ἀπὸ τοὺς χειρόγραφους κώδικες, τὴν Ἱερὰ αὐτὴ Μονή, πάντοτε προστάτευε ἡ εὐλογημένη Δέσποινα. Τὴν ἔχει διασώζει ἀπὸ ἐπιδρομές, ἀπὸ ληστές, ἀπὸ πείνα, ἀπὸ πυρκαγιά, ἀπὸ διαβολικὲς ἐπήρειες, καὶ ἐν γένει ἀπὸ ὅλες τὶς χαλεπὲς περιστάσεις ποὺ συνέβησαν σὲ διάφορους καιρούς.

Ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς ἱδρυτὲς τῆς Μονῆς, ὁ Ὅσιος Ἰωάννης, ἀσκήτευε στὸ φαράγγι ποὺ βρίσκεται αὐτή, σὲ ἀπόκρημνο καὶ ἀπρόσιτο σπήλαιο τὸ ὁποῖο σώζεται μέχρι σήμερα. Διὰ τὴν τεράστιά του μόρφωση καὶ ἁγιότητα, χειροτονήθηκε Μητροπολίτης τῆς Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης, ὅπου διέπρεψε ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν. Ἐνθυμούμενος ὅμως τὴν ἡσυχία καὶ τὴν ἁγία ζωὴ τῶν πατέρων καὶ συνασκητῶν του, ἐπέστρεψε στὴν μυρισμένη ἔρημο τοῦ Χοζεβᾶ, διὰ νὰ τρυγάει τὸ γλυκὸ πνευματικὸ μέλι τῆς ἡσυχίας, διὰ νὰ συνομιλεῖ συνέχεια μὲ τὸν Θεό, διὰ νὰ προσεύχεται καὶ νὰ ἀγωνίζεται ἀσκητικῶς. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ἀνεδείχθηκε μέγας θαυματουργός, ἡ δὲ μνήμη του τελεῖται στὶς 3 Ὀκτωβρίου.

ΣΚΗΝΩΜΑ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ
 

Ὁ δὲ ὅσιος Γεώργιος, ὁ μετέπειτα ἡγούμενος καὶ ἀνακαινιστὴς τῆς Μονῆς, ἦταν ἐφάμιλλος στὰ ἀσκητικὰ κατορθώματα μὲ τὸν Ὅσιο Ἰωάννη. Φημιζόταν διὰ τὰ θαύματά του καὶ τὶς προφητείες του. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στὶς 8 Ἰανουαρίου.

SD

Το κοιμητήριο και το σπήλαιο της Αγίας Άννης.

Σε απόσταση λίγων βημάτων από την Μονή, ανακαλύφθηκε το 1880 από τους Πατέρες της Μονής του Αγίου Σάββα, το αρχαίο κοιμητήριο της Μονής, ένα μεγάλο δηλαδή σπήλαιο καταλλήλως διαμορφωμένο. Στην οροφή του σπηλαίου σώζονται διαφόρων τύπων σταυροί των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Το κοιμητήριο έχει απειράριθμα άγια λείψανα. Οι δε επιγραφές μαρτυρούν ότι έχουν ταφεί Αρχιερείς, Αββάδες, Πατέρες, Πρεσβύτεροι, Αρχιδιάκονοι, Διάκονοι, Μοναχοί, Διακόνισσες και λαϊκοί. Κατά την εύρεση του κοιμητηρίου, καθώς οι μοναχοί μπήκαν σε αυτό, είδαν ολόκληρα άγια σώματα να κείτονται το ένα πάνω στο άλλο· μερικά δε εξ αυτών έφεραν επί της κεφαλής των στεφάνους, και σε άλλα δίπλα τους ποιμαντορικοί ράβδοι.

Πάνω ακριβώς από το κοιμητήριο, επί αποκρήμνων βράχων και σε ύψος πάνω από 40 μέτρα, σώζεται ένα σπήλαιο. Από σκάλα που βρίσκεται στο εσωτερικό του σπηλαίου, ανεβαίνουμε στην αρχαιότατη και μικρή Εκκλησία της Αγίας Άννης. Η εκκλησία βρίσκεται στο μέσο σχεδόν του βράχου και κοσμείται δια τοιχογραφιών του 6ου αιώνος μ. Χ. Άνωθεν της λαξευμένης στον βράχο Αγίας Τραπέζης, είναι ζωγραφισμένη η λεγόμενη Μεγάλη Δέησις, δηλαδή ο Παντοκράτορας στο κέντρο, η Παναγία στα δεξιά, και ο Πρόδρομος στα αριστέρα. Ο Κύριος κάθεται ενθρονισμένος επί των νεφελών του ουρανού, ευλογών τους πάντας και τα πάντα. Η Αγία Τράπεζα, λόγω του ακατάλληλου του μέρους, κοιτάει βορειοδυτικά και σε αυτό το σημείο είναι ζωγραφισμένη ο Κύριός μας σταυρωμένος, η Παναγία και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Παραπλεύρως, βρίσκονται 4 Μεγαλομάρτυρες έφιπποι. Ο πρώτος Άγιος είναι δυσανάγνωστος, ενώ οι άλλοι τρεις είναι· ο Άγιος Λεόντιος, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Θεόδωρος. Πλησίον της Προθέσεως η Πλατυτέρα. Οι περισσότερες τοιχογραφίες είναι δυσανάγνωστες.

Μια αξιοπερίεργη είναι στα νοτιοδυτικά του ναού, και εικονίζει ένα ζαρκάδι (δορκάς) πάνω στα όρη να τρώγει κρίνα. Αυτή η εικόνα συμβολίζει την Παναγία μας. Η συμβολική αυτή εικόνα βρίσκεται στο Θεοτοκάριο, το βιβλίο δηλαδή που περιέχει κανόνες της Παναγίας μας, οκτώ σε κάθε ήχο. Ποιό συγκεκριμένα, είναι το κάτωθι τροπάριο, ευρισκόμενο την Δευτέρα εσπέρας του πλ. α´, ψαλλόμενο προς το Χαίροις ασκητικών, ποίημα του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού:

SDD

Χαίροις, Παρθενομήτορ Αγνή, η απλουστάτη και αμίαντος δάμαλις, τον μόσχον η τετοκυία, τον μυστικόν του Θεού, αμνάς καθαρά τε και πανάσπιλε. Δορκάς εν τοις όρεσιν, αρωμάτων η βόσκουσα, και νεμομένη, εν τοις κρίνοις αείποτε, θείαις χάρισι, και τρυφαίς ταις του Πνεύματος. Έλαφος η ταχύδρομος, τους όφεις η κτείνουσα, τους νοητούς και Σων δούλων, πόρρωθεν τούτους ελαύνουσα. Χριστού χαίρε Μήτηρ, του παρέχοντος τω κόσμω, το μέγα έλεος.

Γ) Τα ασκητήρια πέριξ της Μονής

SDDDD

Λίαν πρωί, περί ώρα τρίτη πρωϊνή, ξεκινήσαμε δια τα ασκητήρια της Αγίας Άννης, γιατί η θερμοκρασία υπό σκιαν κατά τις ώρες 8:00π.μ-5μ.μ βρίσκεται στους 35 με 37 βαθμούς. Τα σπήλαια αυτά απέχουν από την Μονή περί τα 20 λεπτά. Πήραμε μαζί μας και μια ξύλινη σκάλα 5 μέτρων, δια να μπορούμε να ανερχώμεθα σε αυτά τα απόκρημνα σπήλαια. Την περίοδο του Α´ Παγκοσμίου Πολέμου, αρκετοί εκ των ασκητών της περιοχής τα εγκατέλειψαν και πήγαν δια ασφάλεια να μείνουν στα εν Παλαιστίνη ελληνικά μοναστήρια. Αργότερα, οι ντόπιοι Άραβες κατέστρεψαν εξ ολοκλήρου αυτά. Στα περισσότερα ανεβήκαμε με την σκάλα, όχι χωρίς να κινδυνέψει η ζωή μας. Όμως, το χειρότερο ήταν τα αναρίθμητα σμήνη νυχτερίδων που πετούσαν πάνω μας· η δε δυσοσμία ήταν ανυπόφορη. Οποία λύπη κατέλαβε την ψυχήν μας. Στις εκκλησίες των σπηλαίων σώζονται αρχαία μωσαϊκά, και ελάχιστες τοιχογραφίες. Μπήκαμε στην αρχαιοτάτη εκκλησία της Αγίας Άννης. Η σκήτη αυτή ονομάζεται υπό των ντόπιων Ντερ Μπενάτ (Μοναστήρι των Παρθένων), γιατί στον χείμαρρο αυτόν βάπτιζαν οι παρθένοι τις κατηχηθείσες εις το χριστιανισμό, γυναίκες. Είναι όμως άγνωστο σε μια εποχή έφυγαν οι παρθένοι και εγκαταστάθηκαν οι ασκητές. Στην σκήτη αυτή σωζόταν και το πόδι της Αγίας Άννης, διατηρούν και την επιδερμίδα. Οι Πατέρες, εξ αιτίας των πολυπληθών επιδρομών των διαφόρων εθνών, των ληστών και των κακώσεων που υφίσταντο από αυτούς, πήραν το ιερό λείψανο της Αγίας Άννης και ανεχώρησαν δια το Άγιον Όρος, δημιουργήσαντες δε εκεί την υπάρχουσα σκήτη της Αγίας Άννης.

155914_10200776390354465_1137735427_n

SS

SSS

SSSS

SSSSSSS

S

Αγία Πόλις Ιερουσαλήμ.

27 Ιουλίου 1947

H εύρεση του αγίου λειψάνου του αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου.

Τα παρακάτω στοιχεία διηγείται ο ιερομόναχος Ιάκωβος Μπερσάν ο οποίος ήταν υποτακτικός του μοναχού Ιωαννίκιου Παραιάλα.Ο π.Ιωαννίκιος ήταν με τη σειρά του υποτακτικός του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου και είναι αυτός που τον έθαψε με τα ίδια του τα χέρια.


Στα δεξιά βρίσκεται ο Γέροντας Ιωαννίκιος
...Ο πατέρας Ιωαννίκιος είδε στον ύπνο του τον Άγιο Ιωάννη  πολλές φορές και του έλεγε;«Να έρθεις πατέρα Ιωαννίκιε εδώ για να με ξεθάψεις!»Οταν το είπε στον ηγούμενο αυτός δεν το πίστεψε.Τότε εμφανίστηκε στον ύπνο ενός παλιού του φίλου,ενός Έλληνα ιερέα που έμενε στην Αμερική.
Αυτός ο ιερέας όταν ήρθε στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει,πήγε στο Πατριαρχείο να ρωτήσει:
-«Εγώ συχνά βλέπω στον ύπνο μου τον πατέρα Ιωάννη.Ξέρετε τι απέγινε;»
-«Μα για ποιόν Ιωάννη μας ρωτάς;
-«Τον Ιωάννη τον ρουμάνο που έμενε στην Αγία Άννα»
Τότε ένας από το πατριαρχείο που τον γνώριζε είπε:«Έχει πεθάνει εδώ και είκοσι χρόνια!»
-Μα εγώ τον βλέπω στον ύπνο μου συχνά!»
 Τότε πήγε ο έλληνας ιερέας στην Μονή του Χοζεβά και βρήκε τον ηγούμενο Αμφιλόχιο,ο οποίος ήταν ο ηγούμενος όταν ζούσε ο Αγίος Ιωάννης.Και είπε:«Πρέπει οπωσδήποτε να πάω στην σπηλιά,στον τάφο του για να κάνω ένα τρισάγιο»
-«Μα δεν είναι ακόμη η στιγμή»είπε ο ηγούμενος.
«Να πάμε στον τάφο του οπωσδήποτε,εγώ τον είχα πνευματικό και τον είδα στον ύπνο μου πολλές φορές!»
Με τις επίμονες εκκλησεις του έλληνα ιερέως ο ηγούμενος πείστηκε να πάει μαζί του στον τάφο του Αγίου Ιωάννη.
Όταν έφτασαν στον τάφο βρισκόνταν εκεί και κάποιοι άλλοι πιστοί.Πήραν εκεί και τον πατέρα Ιωαννίκιο ,τον υποτακτικό του Αγίου Ιωάννου ο οποίος είπε:Ας κάνουμε ένα τρισάγιο στον τάφο του»
Έπειτα ο π.Παντελεήμων (ο έλληνας ιερέας)επέμενε να ανοίξουν τον τάφο του να τον ραντίσουν  με κρασί και αγιασμό.
Ο ηγούμενος με διαφορες δικαιολογίες δεν ήθελε,λέγοντας ότι δεν έχουν εργαλεία.
Τελικά βρήκαν ένα πόμολο.Ο τάφος ήταν σ'ένα κούφωμα μιας πέτρας,τον είχε σκάψει ο Αγιος Ιωάννης με τα χέρια του.
-Δεν ήταν βαθύς ο τάφος;
-Το κούφωμα εκείνο ήταν περίπου μισό μέτρο και από πάνω είχαν βάλει μια σανίδα.
Όταν άρχισαν να σκάβουν έβγαιναν ευωδίες από τον τάφο.'Ολοι αισθάνθηκαν την ευωδία των αγίων λειψάνων.
-«Είναι μια φαντασίωση»είπε ο ηγούμενος.
-Μα πώς ηγούμενε αφου πρόκειται για μια ευωδία σαν λιβάνι.
- Θα είναι από το λιβάνι με το οποίο θυμιάσαμε προηγουμένως»είπε ο ηγούμενος
-'Οχι πάτερ αυτή η ευωδία είναι διαφορετική!»
-Τελικά σκάβοντας λίγο ακόμη βρήκαν το καλιμαυχι του.Τραβώντας το......,τον βρήκαν άφθαρτο!Ήταν ακριβώς όπως τον είχαν βάλει στον τάφο.Τα γαλάζια μάτια του ήταν μισάνοιχτα.Τώρα είχαν ένα χρώμα γαλάζιο προς σταχτί.Τον έβγαλαν.Ο π.Παντελεήμων και π.Ιωαννίκιος επέμεναν να τον πάρουν στον ναό και τον έβαλαν στο παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου.Τον άφησαν εκεί και ειδοποίησαν το Πατριαρχείο
Ήρθε ο πατριάρχης και κάποιοι μητροπολίτες.Είχαν αμφιβολίες.Σκεφτόνταν μήπως πρόκειται για κάποια κατάρα.Έκαναν σαράντα Θείες Λειτουργίες και το λείψανο έμεινε αναλλοίωτο!
Ο π.Ιωαννίκιος επέμενε να μην τον θάψουν.Ο πατριάρχης και οι μητροπολίτες επέμεναν να τον ξαναθάψουν.Τελικά μέσα σ'έναν χρόνο οι τρεις μητροπολίτες και ο πατριάρχης πέθαναν!
-Γιατί πιστεύετε ότι ήθελαν να τον βάλουν πίσω στον τάφο;
-Ίσως επειδή ήταν άλλης εθνικότητος...Ίσως επειδή θα ερχόνταν στο μοναστήρι πολύς κόσμος.Τελικά άρχισαν να έρχονται πολλοί Ρουμάνοι από την διασπορά.Από την Αμερική και τον Καναδά.Ερχόνταν για να προσκυνήσουν τον Πανάγιο Τάφο και τον Άγ.Ιωάννη τον Χοζεβίτη
 Άρχισε να κάνει θαύματα.Ένα σημάδι  ήταν ο σχεδόν ταυτόχρονος θάνατος των μητροπολιτών.Μετά τον θάνατο του πατριάρχη,εξέλεξαν νέο πατριάρχη.Τελικά εξελέγη ο αρχιμανδρίτης Διόδωρος,ο οποίος όταν ζούσε ο Άγ.Ιωάννης ήταν δραγουμάνος(γενικός έξαρχος όλων των μονών στους Αγίους Τόπους).
Ο νέος πατριάρχης ήξερε τον Άγιο Ιωάννη και όταν κάποιος σχολίασε τον άγιο εκείνος του είπε:«Όχι,εγώ τον γνωρίζω!Ήταν άγιος και εν ζωή!Εγώ ήμουν δραγουμάνος όταν ήρθε από την Ρουμανία.Ήταν σκληρός και αυστηρός με τον εαυτό του,πολύ σωστός και κατηγορηματικός.Πιστεύω ότι είναι άγιος!Εγώ δεν αμφιβάλλω για την αγιότητα του!
Την είχε ''πάθει''και εκείνος με τον άγιο.Όταν ήταν δραγουμάνος επισκεπτόνταν πολλά μοναστήρια.Μια φορά πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα,το οποίο ήταν μετόχι του πατριαρχείου,και ζήτησε από έναν δόκιμο να φέρει τις παγίδες και να πιάσει μερικά περιστέρια και να τα πάρει στο πατριαρχείο
 Ο Άγιος Ιωάννης τον μάλωσε και χάλασε τις παγίδες.Εκείνος τότε παραπονέθηκε στον δραγουμάνο και ο δραγουμάνος τον ρώτησε:«Γιατί το έκανες αυτό;Εγώ του είπα να πιάσει τα περιστέρια για να τα πάρω στο πατριαρχείο!»
Τότε του λέει ο Άγ.Ιωάννης:«Πώς;Ο Άγιος Σάββας δεν έφαγε ούτε ένα μήλο στο μοναστήρι και εσείς θέλετε να πιάσετε περιστέρια για να τα φάτε;Εσύ είσαι καλόγερος και θέλεις να φας κρέας,ενώ ο Άγιος Σάββας δεν έτρωγε ούτε μήλα;
Μετά από αυτήν την συζήτηση,ο αρχιμανδρίτης τότε Διόδωρος δεν ξανάπιασε περιστέρι και άρχισε να τον σέβεται.Όταν έφτασε πατριάρχης είπε:«Εγώ ξέρω ότι ήταν ένας άγιος!»


πηγή περιοδικό ''Lumea Monahilor''αρ..28/Μετάφραση-www.proskynitis.blogspot.com
Εύρεση των λειψάνων  των Χοζεβιτών μαρτύρων

Στή μονή Χοζεβά στα Ιεροσόλυμα, είχανε οι πατέρες αγρυπνία των δύο Ιεραρχών Αθανασίου καί Κυρίλλου, 18 Ιανουαρίου είχανε έλθει στην αγρυπνία κί οι Ασκητές όπως σήμερα έρχονται τίς Κυριακές. Τήν νύκτα είχε βρέξει λίγο. Τό πρωί οί ασκητές πατέρες, μετά την αγρυπνία πήρε ό καθένας τόν τορβά του, μέ τήν ευλογία που τούς παραχωρεί ή Μονή, λίγο λάδι παξιμάδι όσπρια καί ότι άλλο παρηγορητικό ύπάρχει στή Μονή και γυρίζανε στά άσκητήρια τους στή χαράδρα. Τρεις γέροντες έρημίτες, ένας Kpιτικός Βαρνασούφιος καί δυό Πελοποννήσιος Αλέξιος Ιερομόναχος καί πνευματικός ιών ερημιτών πατέρων καί ό μοναχός Ιουστίνος, μείνανε πίσω άπό τούς άλλους ασκητές. Γυρίζοντας έξω από τή μονή είδαν σαληγκάρια. Λέγει ό Γέρων Βαρνασούφιος «Πατέρες δέ μαζεύουμε μερικά σαλιγκάρια νά φάμε τό έδέσιμο τής ημέρας;» Άφησαν τούς τορβάδες καί σκαρ­φαλωμένοι στά βράχια μάζευαν σαλιγκάρια. Σ’ ένα σημείο ό γέρων Βαρνασούφιος αίσθάνθηκε «άρρητη εύωδία». Ρώτησε τούς άλλους άν αίσθάνθηκαν κί αύτοί άλλά άπάντησαν άρνητικά. Ό Γέρων μέ άπορία δέν μπορούσε νά καταλάβη τί ήταν ή εύωδία. Ή έρημος ήταν κατάξερη, δέν είχε ούτε πράσινο φύλλο, ούτε λουλούδι, κάτι μυστήριο είχε συμβή. Σέ λίγο διεπίστωσε ότι ή εύωδία έβγαινε άπό μιά μικρή τρύπα, ή όποία είχε δημιουργηθεί μέ τή διάβρωση τού λιγοστού χώματος πού ύπήρχε στήν πλαγιά. Ήταν ή είσοδος τού σπηλαίου, όπου είχαν τοποθετήσει τά λείψανα τών πατέρων πού σφαγιάσθηκαν. Καί ή εύωδία ήταν τών άγίων λειψάνων.

Σιγά σιγά καί οί άλλοι δυό μο­ναχοί αισθανόντουσαν τήν άρρητη αύτή εύωδία πιό έντονη. Ό Γέρων έφθασε στήν τρύπα χωρίς νά τό θέλει, προσηλωμένος στά σαλιγκάρια, έκεΐ αίσθάνθηκε πιό δυνατή τήν εύωδία. Τότε κατάλαβε ότι εκεί μέσα στήν έρημο κάτι έχει. Άφησε τά σαλιγκάρια χάμω καί μέ τά χέρια του έβγαλε τά χώματα, μεγάλωσε τήν τρύπα καί μέ τήν κοιλιά σέρνοντας, μετά άπό τρία- τέσσερα μέτρα βάθος, βρέθηκε ό Γέρων οτό κενό τού σπηλαίου. Σηκώθηκε κι είδε τά σώματα τών Αγίων άκέραια, μέ τά μαλλιά των καί τίς σάρκες τους, σάν νά τούς είχανε βάλει έκείνην τήν ώραν στό σπήλαιο. Ό Γέρων έσκυψε κι έπιασε ρούχα καί σάρκες, αλλά βλέπει καί στά χέρια του αίματα. Φοβήθηκε ό Γέρων  έμεινε ξηρός νομίζοντας ότι είναι φαντασία, δαιμονική πείραξη. Όταν όμως ειδε πώς καί μετά τήν μικρή προσευχή δέ χάθηκαν τότε κατάλαβε ότι είναι  οι σφαγιασθέντες πατέρες.

Φώναξε καί τούς άλλους δυό γέροντες, μπήκαν και αύτοί μέσα, είδανε τά άκέραια σώματα, προσκύνησαν καί βγήκαν έξω. Ήλθαν στό μοναστήρι καί είπαν τι και πώς είδαν. Αμέσως ό ήγούμενος κι οί Πατέρες της  Μονής μέ θυμιατά, άμφια,καί λαμπάδες, καμπάνες και  σήμαντρα, πήγαν στό σπήλαιο. Μπήκαν μέσα και είδαν  οστά καθαρά, χωρίς σάρκες καί ράσα. Αλλά μέχρι μερα, ύπάρχουν ρούχα μέ τά αίματα, πόρπες ,ζώνες,τεμάχια άπό τά σχήματα Αρχιερέων, καί τεμάχια απο τα ωμοφόρια. Οί πατέρες γύρισαν στή Μονή καί οί γέροντες ερημίτες γύρισαν στά άσκητήρια τους. Ό Γέρων Βαρσανούφιος πού είχε μπει πρώτος στό σπήλαιο βρισκόταν σέ μεγάλη σκέψη και άπορία καί παρακαλούσε  τόν Κύριο κάθε μέρα νά τού δείξει τί είναι αυτοί άραγε σωσμένοι ή κολασμένοι.

Περίεργος ό Γέρων, ύστερα άπό τρεις μήνες στις  δύο ή ώρα έκανε τόν έσπερινό του στήν είσοδο του σπηλαίου μέ τό φώς τού ήλιου. Σέ μιά στιγμή άκουσε ο Γέρων φωνή από το βάθος του σπηλαίου να του λέει:''Γέροντα ανέβα στο σπήλαιο για να πληροφορηθείς αυτό που ζητάς''.Ο Γέροντας τρόμαξε και δεν μπορούσε να καταλάβει που τον στέλνει η φωνή και τί νά πληροφορηθεί, καί τί φωνή είν’ αύτή. Κατάμονος ό Γέρων μπήκε στό σπήλαιο. Έμεινε όρθιος μέ τή μα­γκούρα σιό στήθος, κί ακουμπισμένος σιήν πατερίτσα του, καί μέ τό κομποσχοίνι στό χέρι, προσευχόταν τρία μερόνυχτα χωρίς νά φάει ούτε νά πιει. Μέ τή γεροντική του κούραση άκούμπησε τό κεφάλι του στήν πατερίτσα καί τόν πήρε ό ύπνος λίγα λεπτά καί βλέπει στό δάπεδο τού σπηλαίου, μεταξύ των άγίων λει­ψάνων, χιλιάδες καντήλια αναμμένα, κούπες κρυστάλινες καθιστές. Ακόμα βλέπει στό βόρειο μέρος τού σπηλαίου, νέο Μοναχό μέ ράσο καί πού στό ένα χέρι του κρατούσε λαδικό μέ λάδι καί στό άλλο κομμάτι ύφασμα καί μέ κερί άναμμένο, ανανέωνε τά καντήλια καί όπου χρειαζόταν λάδι έβαζε. Τού λέγει ό Γέρων «Ευλόγησον πάτερ». Τού απάντησε ό ξένος μοναχός καντηλανάφτης «Ο Κύριος νά σ’ ευλογεί Γέροντα». Τότε ό π. Βαρσανούφιος τόν ρώτησε τί κάνει έδώ κί εκείνος απάντησε πώς άνάβει τά καντήλια τών πα­τέρων. Ύστερα τόν ρώτησε από ποιό μοναστήρι είναι κί εκείνος τού είπε πώς είναι άπ' εδώ στό μοναστήρι αλλά λείπει χρόνια. Πάτερ τού λέει ό γέροντας Βαρσανούφιος «γύρισε πίσω, άφησες στή γωνία τού σπη­λαίου κανδήλια σβηστά, άναψε τά». Τότε ό ξένος μο­ναχός είπε: «Γέροντα, τά είδα ότι είναι σβηστά, δέν μπορώ όμως νά τ’ άνάψω γιατί είναι τών ζώντων πα­τέρων τής μονής. Είναι κί άυτά μαρτυρικά άλλά όχι μέ αίμα». Τότε ό γέροντας κατάλαβε ότι αύτός δέν είναι μοναχός, άλλά άγιος τού σπηλαίου, «έκ τών κατακειμένων πατέρων», ή Άγγελος Κυρίου. Τότε βλέπει ό γέροντας τόν ξένον Μοναχόν, άνοιξε τό ράσο του, και φάνηκαν οί φτεροϋγες του καί πέταξε. Η φτερούγα κτύπησε τόν γέροντα λίγο στό μέτωπο καί τότε τρο­μαγμένος ξύπνησε κι είδε τήν σκιάν τού αγγέλου, πού βγήκε άπ' τό σπήλαιο καί χάθηκε. Όταν ό γέροντας ξύ­πνησε δέν είδε ούτε τόν άγγελον ούτε τά καντήλια, μόνον τά λείψανα είδε όπως καί προηγουμένως. Ο Θεός έλυσε τήν άπορία τού γέροντα».

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ΄.

Θείας πίστεως. Ὥσπερ φοίνικες, ἐν τῇ ὀάσει, ὡραΐσατε τὴν ἐν χειμάῤῥῳ, τοῦ Χοῤῥὰθ Ἀββάδες θεῖοι περίοικον, τοῦ Χοζεβᾶ μυρίπνοοι ἴασμοι, οἱ ταῖς αἱμάτων ῥοαῖς ἐξανθήσαντες· ὦ τρισχίλιοι, Πατέρες Ὁσιομάρτυρες, Χριστῷ ὑπὲρ ἡμῶν ἀεὶ πρεσβεύετε.

Η Μνήμη τους τελείται στις 9 Ιανουαρίου.

Πηγή:ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΧΟΖΕΒΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑ ΑΥΤΩΝ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΙΕΡΙΧΩ

 

 

Πηγές:

http://www.diakonima.gr/

http://agiosioannispatron.blogspot.gr

http://www.in-agiounikolaoutouneou.gr

http://proskynitis.blogspot.gr/2011/08/5-1960.html

http://paradeka.blogspot.gr/2013/07/blog-post_19.html

http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/history/iera_monh_xozeba_palaistinhs.htm

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2013/07/blog-post_15.html

http://www.pigizois.net/galery/fotothiki/xoris_logia2.htm

    Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
     
  •   
  •   
  • Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
  • «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου
«
»

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα