Όχι στη νόθευση του ορθοδόξου μαθήματος Θρησκευτικών

Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αλλά παρ όλα αυτά κάποιοι κύκλοι δεν φαίνονται να το κατανοούν: το να διδάσκονται τα παιδιά μας το ορθόδοξο χριστιανικό μάθημα θρησκευτικών είναι δικαίωμα κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, τις διεθνείς συμβάσεις, τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Τυχόν απαγόρευση η νόθευσή του θα σήμαινε καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών μας. Η απλή αυτή αλήθεια θα έπρεπε να είχε γίνει κατανοητή τόσο από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, όσο και από όλους ανεξαιρέτως τους θεολόγους. Βεβαίως η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτικών, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων θεολόγων έχει δηλώσει, ότι αναγνωρίζει και υποστηρίζει την αλήθεια αυτή.

Αντιθέτως μία μερίδα του πολιτικού κόσμου δηλώνει πρόθυμη να αλλάξει τον χαρακτήρα του μαθήματος και μία ολιγάριθμη ομάδα θεολόγων δημιούργησε και επιχειρεί να επιβάλει ακατάλληλα προγράμματα θρησκευτικών για το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο.

Τα προγράμματα αυτά, για τα οποία έχουμε ήδη δημοσιεύσει εκτενείς αρνητικές κριτικές, είναι πολυθρησκειακά, δεν είναι καν δυνατόν να ονομασθούν θρησκειολογικά. Δεν ενημερώνουν απλώς για τις βασικές δοξασίες διαφόρων θρησκειών, αυτό γίνεται και με το ήδη καθιερωμένο μάθημα θρησκευτικών, αλλά διδάσκουν σε κάθε μάθημα ταυτοχρόνως έξι  επτά θρησκεύματα, συχνά υπό παραπειστικούς τίτλους. Εάν δε τελικά επιβληθούν, θα έχουν ως αποτέλεσμα να επιφέρουν τρομερή σύγχυση στα παιδιά μας, τα οποία θα είναι υποχρεωμένα να υφίστανται ένα αξεδιάλυτο πολυθρησκειακό μείγμα από την τρυφερή ηλικία των οκτώ ετών μέχρι και την ενηλικίωσή τους. Ακόμη στα προγράμματα αυτά έχει παντελώς περιφρονηθεί η ιστορική σειρά των γεγονότων και αν επιβληθούν, τότε τα παιδιά μας δεν θα μάθουν ποτέ, αν προηγήθηκε χρονολογικά ο Μωυσής η ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο μέγας Βασίλειος η ο Κοσμάς ο Αιτωλός – θα κυριαρχεί στη μνήμη τους ένα αξεδιάλυτο κουβάρι «γνώσεων». Πολλά και σημαντικά θέματα ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως και ζωής, τα οποία επί γενεές γενεών τα διδάσκονταν τα παιδιά της Ελλάδας, έχουν παραλειφθεί από τα προγράμματα αυτά. Σοβαρά θεολογικά σφάλματα τα καθιστούν ακατάλληλα για ορθοδόξους χριστιανούς μαθητές. Δεν είναι π.χ. δυνατόν να διδάσκονται τα παιδιά μας, ότι η μουσουλμανική σαρία είναι ο νόμος του Θεού. Τα ιστορικά σφάλματα τα οποία περιέχουν τα προγράμματα αυτά είναι εξ ίσου σημαντικά. Τα παιδαγωγικά σφάλματα επίσης δεν λείπουν, μολονότι οι δημιουργοί τους πιστεύουν ότι τα δημιουργήματά τους εναρμονίζονται με τα πλέον σύγχρονα πορίσματα της παιδαγωγικής επιστήμης! Για όλους αυτούς τους λόγους είναι αδύνατον τα προγράμματα αυτά να αναπτύσσουν τη θρησκευτική συνείδηση των ορθοδόξων χριστιανών μαθητών, η οποία συνείδηση δεν είναι άλλη από την ορθόδοξη χριστιανική, γι αυτό και κρίνονται απολύτως αντισυνταγματικά.

Επανειλημμένως έχουμε δημοσιεύσει και το εξής επιχείρημα, το οποίο οι δημιουργοί των εν λόγω προγραμμάτων δεν φαίνονται να λαμβάνουν υπ΄ όψη, μολονότι ουδέποτε επιχείρησαν να το ανασκευάσουν: γιατί δεν επιχειρείται η ταυτόχρονη, εντός του ιδίου μαθήματος, διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας μαζί με άλλες έξι η επτά; Διότι απλούστατα θα επέλθει σύγχυση. Το ίδιο θα συμβεί και στην προκειμένη περίπτωση, όμως η σύγχυση δεν θα είναι μόνο διανοητική, αλλά σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου, διότι η πίστη καθορίζει και επηρεάζει ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη.

Είναι εξ άλλου αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι θετικές κριτικές έχουν λάβει τα προγράμματα αυτά μόνο από τους δημιουργούς τους. Έχουν όμως λάβει πλείστες όσες πολυσέλιδες αρνητικές κριτικές από πολλούς καθηγητές πανεπιστημίου, σχολικούς συμβούλους, διδάκτορες θεολογίας, αλλά και απλούς μάχιμους θεολόγους καθηγητές. Το σύνολο δε των αρνητικών κριτικών έχει σχηματίσει δύο ογκώδεις τόμους, πράγμα πρωτοφανές στα χρονικά της ελληνικής παιδείας! Τους τόμους αυτούς έχει παραδώσει η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων τόσο στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, όσο και στην ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τι δηλώνει το γεγονός αυτό; Ότι ο κλάδος των θεολόγων τα έχει μελετήσει και εν τέλει απορρίψει ως παντελώς ακατάλληλα.

Και όμως οι δημιουργοί τους απτόητοι επιθυμούν να τα επιβάλουν στα σχολεία της ελληνικής δημοκρατίας. Με ποιά δικαιολογία; Ότι τάχα η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών θα εκμηδενίσει τις απαλλαγές από το μάθημα!!! Πιο φρικτή ανακρίβεια δεν έχουμε ποτέ ακούσει από τότε που αποκτήσαμε την αίσθηση της ακοής!!! Για το ζήτημα αυτό έχουμε ήδη εξηγήσει επανειλημμένως, πλην όμως οι δημιουργοί των προγραμμάτων δεν το έλαβαν υπ΄ όψη, ότι οι αλλόθρησκοι γονείς και μαθητές δεν νοιάζονται εάν το μάθημα των θρησκευτικών περιλαμβάνει και στοιχεία από τη δική τους πίστη η και από πολλές και διάφορες άλλες. Θέλουν ακραιφνές μάθημα για τη δική τους πίστη, οι μουσουλμάνοι μουσουλμανικό, οι ισραηλίτες ισραηλιτικό κ.ο.κ., και εφ όσον δεν το έχουν, θα εξακολουθούν να απαλλάσσονται τόσο από το ορθόδοξο χριστιανικό μάθημα, όσο και από το πολυθρησκειακό. Και όχι μόνο θα εξακολουθούν να απαλλάσσονται οι αλλόθρησκοι από το πολυθρησκειακό μάθημα, αλλά θα αποκτήσουν και οι ορθόδοξοι χριστιανοί πλήρες και αναφαίρετο δικαίωμα απαλλαγής από αυτό, διότι όπως έχουμε ήδη αποδείξει το μάθημα αυτό θα είναι αντισυνταγματικό και παντελώς ακατάλληλο να αναπτύξει τη θρησκευτική τους συνείδηση. Του δικαιώματος απαλλαγής από το πολυθρησκειακό μάθημα θα κάνουν οπωσδήποτε χρήση οι ορθόδοξοι χριστιανοί, όπως έχει ήδη δηλωθεί πολλές φορές δημόσια από πολλούς. Θα προκληθεί δηλαδή ουσιαστική κατάργηση του μαθήματος και υπεύθυνοι θα είναι όσοι δημιούργησαν και προωθούν τα προγράμματα αυτά!

Και όσο συμβαίνουν όλα αυτά τα ευτράπελα, κανένας δεν διανοείται να αφαιρέσει το δικαίωμα των μουσουλμάνων μαθητών της ελληνικής Θράκης να απολαμβάνουν μουσουλμανικό μάθημα στα δημόσια σχολεία! Και μάλιστα δημιουργείται ειδικό πρόγραμμα στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα καταρτίζει καθηγητές οι οποίοι θα διδάσκουν τη μουσουλμανική πίστη στα παιδιά αυτά. Γιατί να ισχύσουν στην Ελληνική Δημοκρατία δύο μέτρα και δύο σταθμά; Δεν είναι οι ορθόδοξοι χριστιανοί ισότιμοι Έλληνες πολίτες, ώστε να δικαιούνται τα παιδιά τους το ορθόδοξο χριστιανικό μάθημα θρησκευτικών, όπως δικαιούνται οι μουσουλμάνοι της ελληνικής Θράκης το μουσουλμανικό;

Γιατί να στερηθούν τα παιδιά μας τα ανθρώπινα δικαιώματά τους; Όποιος αφαιρεί από τον άλλον τα ανθρώπινα δικαιώματά του, τον καθιστά εν τέλει δούλο. Τα παιδιά μας δεν θα γίνουν δούλοι, ενώ το ελληνικό κράτος πλησιάζει να συμπληρώσει διακόσια έτη υπάρξεως. Θα αγωνισθούμε με κάθε νόμιμο μέσο για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των παιδιών μας. Θα αγωνισθούμε με συνεχή ενημέρωση τόσο των υπευθύνων, όσο και του συνόλου του ελληνικού λαού. Και αν επιχειρηθεί επιβολή στα σχολεία των παιδιών μας των ακατάλληλων προγραμμάτων για τα οποία ήδη μιλήσαμε, θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, η οποία έχει επανειλημμένως δικαιώσει τους ορθοδόξους χριστιανούς στην Ελλάδα. Οι Έλληνες ορθόδοξοι θεολόγοι καθηγητές, γονείς και μαθητές δεν θα υποχωρήσουν ποτέ μέχρι την τελική δικαίωση, διότι δεν είναι καιροσκόποι, αργυρώνητοι και προδότες.

Επειδή δε πληροφορηθήκαμε, ότι θα δημιουργηθεί από το υπουργείο παιδείας ειδική επιτροπή, η οποία θα ασχοληθεί με το μάθημα των θρησκευτικών, θα ερωτήσουμε κατ αρχήν γιατί απαιτείται η συγκρότηση επιτροπής ειδικά για το μάθημα αυτό και όχι για όλα τα άλλα μαθήματα. Κατόπιν οφείλουμε να τονίσουμε ότι τέτοια επιτροπή δεν θα έχει κανένα κύρος εάν δεν συμμετέχουν σε αυτήν και εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ενώσεως Θεολόγων, διότι αυτή εκπροσωπεί τον κλάδο των θεολόγων καθηγητών, αφού έχει αρκετές χιλιάδες ενεργά μέλη. Δεν θα ήταν δηλαδή ποτέ δυνατόν ο κλάδος των θεολόγων καθηγητών να εκπροσωπηθεί από ένα κάποιο σύλλογο, ο οποίος αριθμεί ελάχιστες δεκάδες μέλη, ούτε από σύλλογο ο οποίος δεν έχει ως μέλη του μόνο θεολόγους.

Στον χώρο της παιδείας, και μάλιστα της ελληνικής παιδείας, η οποία είναι η μητέρα της παγκόσμιας παιδείας, δεν είναι δυνατόν να ισχύσει το «ου με πείσης καν με πείσης» συνεπικουρούμενο από το «απεφασίσαμεν και διατάσσομεν». Η παιδεία υπηρετεί ανθρώπινα δικαιώματα, διέπεται από νόμους και επιστημονική δεοντολογία και γι΄ αυτό οποιαδήποτε αυθαιρεσία εις βάρος των παιδιών μας θα γίνει αμέσως αντιληπτή και θα πυροδοτήσει αγωνιστική δράση.

Ας έχουν λοιπόν υπ΄ όψη τους, όσοι ονειρεύονται να επιβάλουν στα παιδιά μας νόθευση της ορθόδοξης χριστιανικής παιδείας, ότι το εγχείρημα αυτό δεν θα είναι απλό και εύκολο, διότι θα προσκόψει στην αντίσταση του ορθοδόξου χριστιανικού ελληνικού λαού. Ας έχουν επίσης υπ΄ όψη, ότι όποιος τόλμησε να τα βάλει με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη, είτε ειδωλολάτρης αυτοκράτορας λεγόταν αυτός, είτε αιρετικός λαοπλάνος, είτε εικονομάχος αυτοκράτορας, είτε τύραννος του εικοστού αιώνος, εν τέλει ζημιώθηκε αυτός ο ίδιος χωρίς να κατορθώσει να τη ζημιώσει στο ελάχιστο.

Του Ευάγγελου Στ. Πονηρού Δρ Θ., Μ.Φ.

Σχολικού Συμβούλου Πειραιώς, Δ Αθηνών, Κυκλάδων