Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Πίσω ἀπό τό τέλειο σύστημα, κάρτα ἐξυπηρετήσεως,
ἀσφαλείας κομπιοῦτερ κρύβεται ἡ παγκόσμια
δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ Ἀντιχρίστου.
π. Παΐσιος

Ὁ ὑφυπουργός διοικητικῆς μεταρρύθμισης καί ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης κ. Μανοῦσος Βολουδάκης σέ διάφορες ἀναρτήσεις του στήν προσωπική του ἱστοσελίδα ἀναφέρεται στήν ἠλεκτρονική ταυτότητα. Ἔτσι κάνει λόγο γιά «επιλογή ενός μοντέλου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο θα είναι προαιρετικό στη χρήση και θα διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πολιτών......»

QR Code agiooros10Καί ἀλλοῦ γράφει : «Έτσι, για παράδειγμα, ξεκαθαρίζω ότι για εμάς η ψηφιακή ταυτοποίηση αποσυνδέεται από την υποχρεωτική ταυτοποίηση. Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι επιδιώκουμε να παρέχει η δημόσια διοίκηση το μέγιστο δυνατό αριθμό υπηρεσιών της ψηφιακά, δεν σημαίνει ότι ο πολίτης θα είναι υποχρεωμένος να έχει ένα δελτίο ταυτότητος το οποίο θα φέρει ηλεκτρονικό κύκλωμα, το περιεχόμενο του οποίου ο ίδιος ο πολίτης δε θα μπορεί να ελέγξει...Για τους ίδιους λόγους, στα πλαίσια της στρατηγικής μας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επιλέγουμε να μην ενοποιήσουμε τα μητρώα των ψηφιακών δεδομένων της πολιτείας, αλλά να δομήσουμε ένα τρόπο διασύνδεσης, όπου μόνο κατά περίπτωση, αναλογικά και για συγκεκριμένο λόγο θα μπορεί ο διαχειριστής του ενός μητρώου να αντλήσει (τα απολύτως απαραίτητα) στοιχεία ενός πολίτη από άλλο μητρώο...»


Μέ ἄλλα λόγια στά πλαίσια τῆς ἑτοιμαζομένης ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης ὄχι μόνο ἀφηρημένα τοῦ κράτους ἀλλά καί τῆς κοινωνικῆς καί προσωπικῆς μας ζωῆς ὁ κ. Βολουδάκης ὑπόσχεται τή δυνατότητα νά ἐπιλέξουμε ἤ ὄχι τήν ἠλεκτρονική ταυτοποίησή μας. Σημαίνουν τά παραπάνω, ὅπως ἐξήγησε σέ ἐπιμέρους συζητήσεις ὁ κ. ὑφυπουργός ὅτι α) ὅλοι οἱ ἕλληνες πολίτες θά ἔχουν μιά συμβατική ταυτότητα χωρίς μικροκύκλωμα (microchip) γιά τήν ταυτοποίησή τους στίς δημόσιες ὑπηρεσίες καί ὅπου ἀλλοῦ τούς ζητεῖται β) ὅσοι ἐπιθυμοῦν ἠλεκτρονική ἐξυπηρέτηση-διευκόλυνση θά ἔχουν καί τήν ἠλεκτρονική τους ταυτότητα ἤ ἕνα μικρό stick πού θά τοποθετεῖται στόν ὑπολογιστή τους ἤ ὅπου ἀλλοῦ ἀπαιτεῖται γιά νά ἔχουν γρήγορη καί ἀσφαλῆ ἐξυπηρέτηση. γ) τά ἠλεκτρονικά ἀρχεῖα, οἱ βάσεις δεδομένων τῶν πολιτῶν δέν θά ἑνοποιηθοῦν μέ βάση ἕνα καί μόνον ἀριθμό.

Πῶς μᾶς ἀκούγονται ὅλα τοῦτα; Ἀσφαλῶς ἀνακουφιστικά ἀφοῦ θά δίνεται ἡ δυνατότητα, σέ ὅσους δέν θέλουν νά πάρουν ἠλεκτρονικές ταυτότητες μέ microchip νά ἔχουν τή συμβατική τους ταυτότητα! Καί ὅμως! Δέν εἶναι τόσο ἁπλᾶ τά πράγματα, ὅση καλή διάθεση κι ἄν ἔχει ὁ κ. Βολουδάκης. Τί φαντάζεσθε; ὅτι θά κρατήσετε τήν παλιά σας ἀστυνομική ταυτότητα; Λάθος! Θά πάρετε, ἄν τελικά τό ἀποφασίσετε, μιά νέα ταυτότητα πλαστικοποιημένη, ὅπως εἶναι οἱ πιστωτικές κάρτες. Δέν θά ἔχει microchip. Θά ἔχει ὅμως... QR code!

QR Code2

Τό παραπάνω σχῆμα εἶναι ἠλεκτρονικός κωδικός πού συναντᾶται ἀποτυπωμένος σήμερα σέ διάφορα ἔγγραφα. Περιέχει διάφορες πληροφορίες, οἱ ὁποῖες μποροῦν νά ἀναγνωσθοῦν μέ τή βοήθεια κάποιου ἠλεκτρονικοῦ μηχανήματος. Ὀνομάζεται QR code καί εἶναι ἐξέλιξη τοῦ γνωστοῦ μας Barcode. Ἔτσι ἡ νέα συμβατική ταυτότητα θά ἔχει πάνω τόν ὡς ἄνω κωδικό. Ἔστω καί χωρίς microchip ἡ συμβατική ταυτότητα δέν εἶναι καί τόσο...συμβατική.

Κατά σύμπτωση(;;;) στό Ἅγιον Ὄρος τόν τελευταῖο καιρό τά διαμονητήρια, τά ἔγγραφα δηλαδή πού ἐπιτρέπουν τήν διακίνηση καί διαμονή τῶν λαϊκῶν μέσα στό Ἅγιον Ὄρος φέρουν καί αὐτά QR code. Μετά τόσους ἀγῶνες κληρικῶν, μοναχῶν καί λαϊκῶν κατά τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων εἶναι ὁμολογουμένως τοὐλάχιστον ἀταίριαστο καί ἀσύμβατο πρός τά φρονήματα καί τή συνείδηση τῶν περισσοτέρων μοναχῶν, ἀλλά καί πολλῶν ἐπισκεπτῶν ἡ παρουσία ἠλεκτρονικῆς σήμανσης σέ ἁγιορείτικα ἔγγραφα.

Ἁγιορεῖτες πατέρες μᾶς ἔστειλαν ἐδῶ καί πολύ καιρό μιά διαμαρτυρία, τήν ὁποία καί δημοσιεύουμε στή συνέχεια :


Τά κάστρα πέφτουν ἀπό μέσα...

Σεβαστοί Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας καί τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Εἶναι ἄξιον ἀπορίας μετά ἀπό τόσους ἀγῶνες ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας καί γενικότερα ἑλλήνων πολιτῶν, καθώς καί ἀνθρώπων ἀπό ἄλλα ἔθνη τῆς γῆς, μετά ἀπό ἡμερίδες, στίς ὁποῖες μίλησαν εἰδικοί ἐπιστήμονες, ἀλλά καί θεολόγοι πού ἐξήτασαν τό θέμα ἀπό ἁγιογραφικῆς πλευρᾶς, μετά ἀπό συγκεντρώσεις καί διαμαρτυρίες τόσων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι εἶναι εὐαίσθητοι σ'αὐτά τά θέματα πού ἔχουν νά κάνουν μέ τήν ἐλευθερία καί τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου, καθώς ἐπίσης καί μέ τήν χριστιανική συνείδηση τῆς μή ἀποδοχῆς τοῦ δυσώνυμου ἀριθμοῦ τοῦ ἀντιχρίστου, τοῦ 666, τόν ὁποῖο ὡς γνωστόν τοποθετοῦν στό Barcode γιά νά τό διαβάζουν οἱ ἀνάλογες μηχανές, πῶς ἐσεῖς μέ τό QR code, (ἐξέλιξη τοῦ «παραδοσιακοῦ» Barcode) πού βάλατε στά διαμονητήρια, ἀνοίγετε σάν ἄλλη κεκρόπορτα τόν δρόμο τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης πού ἐπιμένουν νά ἐπιβάλουν οἱ ἀντίχριστες κυβερνήσεις. Ἔτσι γιά νά περάσουν οἱ πιστοί στόν ἱερό αὐτό τόπο, θά τούς «χτυπάει» μία συσκευή σάν τά ψώνια τοῦ supermarket ! Καί πῶς μετά θά ἀντιδράσετε ἐσεῖς καί ὅλη ἡ Ἐκκλησία σέ μιά τέτοια ἐπιβολή, ὅταν ἐσεῖς θά εἶστε οἱ πρῶτοι πού τήν ἐφάρμοσαν;

Ποῦ πάει ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου καί οἱ προφητεῖες τῶν Ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἀπό τό στόμα τοῦ Χριστοῦ καί τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μᾶς προειδοποίησαν γιά ὅλα αὐτά τά ἐπερχόμενα;

Τί ἔγιναν τά λόγια καί τά γραπτά τοῦ Γέροντος Παϊσίου καί πολλῶν ἄλλων ἀναγνωρισμένων Γερόντων πού μίλησαν ἀπόλυτα ἀρνητικά γιά ὅλα αὐτά τά συστήματα ἀναγνώρισης καί ἐλέγχου τῆς ἀνθρωπίνης ταυτότητας;

Ποῦ εἶναι ἡ ἀνακοίνωσή σας περί τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, στήν ὁποία ἐκφράζετε τήν ἔντονη ἀνησυχία σας καί συστήνετε στούς χριστιανούς «νά χρησιμοποιοῦν τά συμβατικά μέσα ταυτοποιήσεώς τους»; Δηλαδή ὅ,τι δέν ἔκαναν οἱ ἀντίχριστες κυβερνήσεις ξένες καί ἑλληνικές, λόγω τῆς ἀντίδρασης τῶν λαῶν, τό κάνετε ἐσεῖς πού ὑποτίθεται ὅτι πρέπει νά «φυλάττετε Θερμοπύλες»;

Δέν ὑπῆρχε ἄλλος τρόπος ἀντιμετώπισης τῆς πλαστογραφίας τῶν διαμονητηρίων, τήν στιγμή πού ὅλα τά γνήσια διαμονητήρια εἶναι καταχωρημένα στό κομπιούτερ τοῦ γραφείου προσκυνητῶν, καί προτιμήσατε νά μιάνετε τά ἱεροσφράγιστα ἔγγραφά σας μέ τό ἄρμα τοῦ ἀντιχρίστου, τό σύστημα τῆς ἠλεκτρ. διακυβέρνησης; Τότε τί πρέπει νά κάνουν αὐτοί πού δῆθεν χτυποῦν τήν τρομοκρατία καί τήν κάθε παρανομία, έφαρμόζοντας τήν «Συμφωνία Σένγκεν», πού ἔχουν νά κάνουν μέ ἐπικίνδυνα καί κακοποιά στοιχεῖα; Μέ τό ἀνάλογο πρόσχημα θά προωθήσουν το ἠλεκτρονικό τσιπάρισμα τῶν ἀνθρώπων, ἀρχικά μέ τήν ἠλεκτρ. ταυτότητα καί τήν «κάρτα τοῦ πολίτη» καί στή συνέχεια μέ ἐμφυτεύσιμο μικροτσίπ.

Ἐπαναλαμβάνουμε τά λόγια τῆς ἀνακοίνωσής σας πρός τήν ἑλληνική κυβέρνηση λέγοντας ὅτι ἡ ὁμήγυρις τῶν Πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑποβάλλει θερμή παράκληση πρός τήν Ἱερά Κοινότητα νά μή συνεχίσει τήν ἔκδοση τῶν ἠλεκτρονικά μαρκαρισμένων διαμονητηρίων.

ὑπογράφουν
Ἁγιορεῖτες Πατέρες 


Μήπως οἱ Ἁγιορεῖτες μοναχοί εἶναι ὑπερβολικοί; Μποροῦμε στή σημερινή ἐποχή τῶν εὔκολων χαρακτηρισμῶν, τήν ἐποχή τῆς ἐτικέτας νά τούς χαρακτηρίσουμε φανατικούς, στενόμυαλους καί φοβικούς ἔναντι τῆς τεχνολογίας; Γιά νά κατανοήσουμε τήν ἀνησυχία τους καί νά δοῦμε μέ μάτια ἀνοιχτά, χωρίς τρόμο καί ἄγχος, μέ πνευματική ἀνδρεία ποῦ βρισκόμαστε πραγματικά, ποιά κοινωνία, μᾶλλον ποιά τυρρανία μᾶς ἑτοιμάζει ἡ Νέα Τάξη, ἄς διαβάσουμε τή γνώμη ἑνός εἰδικευμένου σέ θέματα ἠλ