Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Πόσο ἀξίζει γιὰ σένα ἡ τιμή σου; Αὐτή σου παίρνουν σήμερα κι ἐσὺ σιωπᾶς...  Ἡ χώρα μας, ἡ πατρίδα μας, ἡ Ἑλλάδα μας, εἶναι οἱ σύγχρονες Θερμοπύλες ποὺ θέλουν νὰ ἰσοπεδώσουν οἱ παγκοσμιοποιητὲς καὶ νὰ κατακτήσουν οἱ νεοταξίτες μὲ τὰ δουλικά τους.  Σ' αὐτὲς τὶς Θερμοπύλες δὲν στέκονται ὅλοι. Μόνο ἐκεῖνοι οἱ "ὡραῖοι τρελοὶ" ποὺ παίζουν μὲ τὸν χάρο καὶ ποὺ τὴν τιμὴ τοὺς τὴν ὁρίζουν πάνω ἀπὸ τὰ χρυσάφια καὶ τὰ πλούτη ὅλου του κόσμου. Ἐκεῖνοι οἱ τρελοὶ ποὺ ζοῦνε σὰν πρόβατα καὶ πεθαίνουν σὰν ἥρωες, χαράζοντας δρόμους κι ἀνοίγοντας ὁρίζοντες γιὰ τοὺς ἄλλους ποὺ ἀκολουθοῦν...
Ναί, θὰ πεινάσουμε...  Ναί, θὰ ὑποφέρουμε... Ναί, θὰ μαυρίσει τὸ μάτι μας ἀπὸ τὴν δυστυχία καὶ τὴν ἐξαθλίωση... Ὅλα αὐτὰ θὰ συμβοῦν, γιὰ νὰ 'ναι ὁ ἀγώνας δίκαιος ἀνάμεσα στὰ θηρία καὶ στοὺς Ἕλληνες... Ἂν δὲν ξεχάσουμε τὴν πίστη μας, ποὺ μᾶς κράτησε σὰν ἔθνος ζωντανὸ ὅταν ἀλύπητά μας χτυποῦσαν οἱ πασάδες καὶ οἱ ἀγάδες... Ἂν μείνουμε στέρεοι στὰ ἰδανικὰ τῆς φυλῆς μας... Ἂν τιμήσουμε τὸ ὄνομα ποὺ ἡ ἱστορία μᾶς ἔβαλε νὰ κουβαλᾶμε... Ἂν ἐπικαλεστοῦμε ἐκεῖνες τὶς δυνάμεις ποὺ πάντα στάθηκαν στὸ πλευρὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους καὶ ποὺ τιμήθηκαν καὶ δοξάσθηκαν στὸ διάβα τοῦ χρόνου ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες...
Τότε νὰ εἶστε βέβαιοι πὼς γιὰ κάθε θυσία μας, γιὰ κάθε ὥρα ποὺ θὰ περνᾶμε μαρτυρώντας στὰ ἀόρατα κελιὰ καὶ τὶς φυλακὲς τῶν τραπεζιτῶν, κάθε στιγμὴ ποὺ....

θὰ ὑποφέρουμε γιὰ νὰ τιμήσουμε τὴν κληρονομιά μας, θὰ μᾶς ἐπιστραφεῖ στὸ πολλαπλάσιο καὶ θὰ ἀπολαύσουμε στὸ τέλος τοὺς καρποὺς αὐτῆς τῆς θυσίας.  Θὰ ξαναχορέψουμε καὶ πάλι μὲ τοὺς ἀγγέλους, θὰ ξαναπλώσουμε τὰ χέρια μας πρὸς τὸν ὁλόγιομο ἀπὸ ἀστέρια οὐρανό, θὰ σταθοῦμε αἰτία νὰ ἁπλωθεῖ τὸ φῶς καὶ νὰ κατακλύσει τὸ σκοτάδι.  Εἶναι τῆς μοίρας μᾶς γραφτὸ νὰ πολεμᾶμε μὲ θηρία καὶ νὰ πετυχαίνουμε νίκες, ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὶς ἧττες μας, παραδίδοντας μαθήματα ἀνθρωπισμοῦ καὶ ἀξιῶν σὲ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη.
Ναί, θὰ μείνουμε γιὰ νὰ παλέψουμε, γιατί σὲ ἐτούτη τὴ γῆ αὐτὸ μάθαμε πάνω ἀπὸ ὅλα.  Νὰ παλεύουμε καὶ νὰ νικᾶμε.  Νὰ παλεύουμε μὲ ὁρατὲς καὶ ἀόρατες δυνάμεις καὶ νὰ ἐξυψωνόμαστε μέσα ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες μας.  Κι ἄλλο ἀπὸ ἀγώνα δὲν γνωρίζει ἡ φυλή μας ποὺ ἔσπειρε αὐτὴ τὴ γῆ μὲ κόκκαλα ἡρώων καὶ τὴν πότισε μὲ αἷμα γενναίων.  Δὲν εἶναι δειλὸς ὅποιος φύγει τώρα ἀπὸ τὴν πατρίδα.  Ἁπλά, θὰ στερηθεῖ τὴν χαρὰ τοῦ δύσκολου ἀγώνα καὶ τῆς δόξας τῆς νίκης.  Κι εἶναι κρίμα ὅταν φτάνεις στὸ τέλος νὰ παραδίνεσαι λίγο πρὶν αὐτὸ ἔρθει, ἐνῶ ξέρεις πὼς στὸ χέρι σου εἶναι νὰ νικήσεις καὶ νὰ τιμηθεῖς...
Καὶ νὰ θυμάστε, ἀδέρφια, πὼς μᾶς φοβοῦνται οἱ μισεροί, γι' αὐτὸ καὶ μᾶς χτυπᾶνε ἀνελέητα.  Τρέμουν τὴ ρίζα ποὺ μᾶς γέννησε, σκιάζονται τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ σηκωθοῦμε ὄρθιοι καὶ περήφανοι θὰ φορέσουμε τ' ἅρματα τῆς φυλῆς μας γιὰ ν' ἀπαιτήσουμε τὰ κλεμμένα πίσω...  Νομίζουν πὼς θὰ μᾶς λυγίσουν καὶ ξεχνοῦν οἱ δύσμοιροι πὼς ἐτούτη τὴ φυλὴ ὅταν τὸν χτυπᾶς πεισμώνει κι ὅταν τὴν φοβερίζεις τὴν ὀργίζεις... 
Ἄντε, λοιπόν, καλὸ ἀγώνα νὰ ἔχουμε, κι ὅσο πιὸ δύσκολος γίνει, τόσο καλύτερα γιὰ ἐμᾶς ποὺ θὰ εἴμαστε οἱ νικητές.  Γιατί τὸ γόνυ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὸ κλίνουμε μόνο στὸν Θεὸ καὶ τοὺς Ἁγίους του καὶ σὲ κανέναν ἄλλον...ΥΓ: Ἡ πολυδιαφημισμένη ἔξοδος - φυγή μας ἀπὸ τὴν πατρίδα μας, εἶναι ἡ λύση ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν οἱ ἐθελόδουλοι "διασῶστες" μας. Καὶ πρέπει νὰ ἀναλογισθοῦμε πὼς ἀκόμη καὶ ἡ ξενιτειὰ σήμερα γιὰ τὸν Ἕλληνα εἶναι μία ἐπιπλέον ταπείνωση γιὰ τὴν ψυχή του. 
Κι αὐτὸ ἐπειδὴ ἀφοῦ θὰ ἐξαναγκασθεῖ ὄχι μόνο νὰ ἐγκαταλείψει τοὺς τάφους τῶν προγόνων του, θὰ ἐργαστεῖ σὰν εἵλωτας, μὲ κάκιστες ἐργασιακὲς συνθῆκες, πολλὲς φορὲς χωρὶς ἀσφάλιση καὶ παγιωμένα χαμηλότερους μισθούς, πρὸς ὄφελος ἐκείνων ποὺ καμώνονται πὼς εἶναι καλύτεροί του, πὼς εἶναι ἔντιμοι, ἀλλὰ "συμπτωματικὰ" ξεχνοῦν πὼς ἱστορικὰ ἐπέζησαν πατώντας πάνω σὲ νεκρούς, καὶ ἀναδείχθηκαν σὰν λαοὶ μέσα ἀπὸ ἀπάνθρωπες μεθόδους, πολέμους καὶ ἀδικίες ποὺ ἐπέβαλαν σὲ ἄλλους εὔπιστους ἢ συγκυριακὰ ἀδύναμους λαούς. 
Ἐὰν κάποιος σήμερα ξενιτεύεται γιὰ ἕνα πιάτο φαγητό, θὰ πρέπει νὰ ξέρει πὼς παρέδωσε τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσιά του γὶ αὐτὸ τὸ πιάτο φαγητὸ καὶ θὰ 'ναι κρίμα γιὰ τὸν ἴδιο... γιατί θὰ χάσει τὴν γιορτὴ ποὺ ἔρχεται... 
kostasxan
    Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
     
  •   
  •   

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

  • Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
  • «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Κυπρος η πραγματική αλήθεια για το '74

 Μέρος Α κ'   Μέρος Β'


 

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα