Χριστός ανέστη! νέοι, γέροι και κόρες,

όλοι μικροί μεγάλοι ετοιμαστήτε.

Μέσα στις εκκλησιές τις δαφνοφόρες

με το φως της χαράς συμμαζωχτείτε.

Ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες

ομπροστά στους αγίους και φιληθείτε.

Φιληθήτε γλυκά χείλη με χείλη,

πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι.

(Δ.Σολωμός,ο ύμνος της Λαμπρής)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

 

Δέν τό γνωρίζατε; 

Γιατί ἐγώ πίστευα πώς τό γνωρίζατε;

Καταγγελίες ἀπὸ κάθε πλευρά. Τὸ σύστημα ὑγείας κατέρευσε. Νοσοκομεῖα κλείνουν ἢ συγχωνεύονται. Κι ὀ Λοβέρδος κάνει ταξειδάκια τῶν 16,5 χιλιάδων εὐρόπουλων γιὰ σάμπα(;;;)!!!

Αὐτὰ εἶναι τὰ γενικὰ ποὺ μαθαίνουμε. 

Τὰ εἰδικὰ δὲν τὰ μαθαίνουμε. 

Ἐκτὸς ἐὰν ἀναγκαστοῦμε νὰ νοσηλευτοῦμε ἢ ἐὰν νοσηλευθῆ κάποιος δικός μας. 

Πρὸ δύο μηνῶν λοιπόν, συγκενικό μου πρόσωπο, εἰσῆλθε σὲ Νοσοκομεῖο τῶν Ἀθηνῶν. Ἀσαφῆ τὰ αἴτια τῆς ἀσθενείας του, συνεπῶς ἔπρεπε νὰ γίνουν κάποιες ἐξετάσεις. 

Ἡ εἰσαγωγὴ συνέβῃ Πέμπτη. 

Ἔχοντας μίαν ἀνάλογο ἐμπειρία ἀπὸ ἄλλες περιπτώσεις στὸ παρελθόν, ἐκτιμήσαμε πὼς βάσει τῶν ἀναγκαίων ἐξετάσεων, τὸ πολὺ σὲ μίαν ἐβδομάδα ὁ ἀσθενὴς θὰ ἐπέστρεφε στὰ τοῦ οἴκου του. (Ἐκτὸς ἀπροόπτου φυσικά!)

Ἂμ δέ! Σιγὰ μὴν καὶ ἐπέστρεφε! 

Μία ἁπλῆ γαστροσκόπησις, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ γίνῃ ἐντὸς τῶν ἐπομένων 48 ὡρῶν, συνέβη μετὰ μόλις 11 ἡμερῶν!!!

Καλὰ διαβάσατε! 

Χρειαζόταν ἄδεια ἐπὶ ἀδείας, κι ἄλλη ἄδεια, καὶ ὑπογραφὲς κι ἄλλες ὑπογραφὲς καὶ ὑπογραφὲς νὰ δεῖτε!

Ὅταν μὲ τὸ καλὸ τὴν εἴδαμε τὴν γαστροσκόπησι, κι ἐφ’  ὅσον εἴχαμε ξεπεράσει δύο ἢ τρεῖς ἀπεργίες (ἢ στάσεις ἐργασίας ἢ κάτι τέλος πάντων ποὺ μάζευε 15 ἰατρούς σὲ ἕνα δωματιάκι 2Χ3 πρὸ κειμένου νὰ συνδικαλιστοῦν) ἔως τότε, προέκυψε ἄλλο θέμα. Δὲν ἦταν καλὴ ἡ γαστροσκόπησις κι ἔπρεπε νὰ ἐπαναληφθῇ!!!

Στὸ μεταξὺ ὁ ἀσθενὴς ἄρχισε νὰ νοσῇ ἀπὸ τὰ πάντα. Ἀπὸ πυρετούς, ἀδυναμίες, ζαλᾶδες… Ἦταν κι ἐκεῖνο τὸ ῥᾶντζο ποὺ μόλις μετὰ τὴν 8η ἡμέρα καὶ ἐφ’ ὅσον προηγήθησαν τέσσερις θάνατοι ἄλλαξε σὲ κλίνη.

Ἐξετάσεις καθημερινές. Αἱματοληψίες, οὐροληψίες, κοπρανοληψίες… Τῆς λήψεως… Γενικῶς. 

Τελικῶς, μετὰ ἀπὸ πολλὲς περιπέτειες, δίχως ἀσφαλῆ διάγνωσι καὶ μὲ μόλις δύο σοβαρὲς ἐξετάσεις, ὁ ἀσθενής μας ἐξῆλθε τοῦ νοσοκομείου μετὰ ἀπὸ ….27 ἡμέρες! Δίχως νὰ μάθουμε φυσικὰ τὴν πάθησί του! 

Στὴν ἀρχή δὲν κάθισα νὰ ἀσχοληθῶ περισσότερο μὲ τὸ περιστατικό. Πήραμε τὸν ἄνθρωπό μας ζωντανό. Τί καλλίτερο; 

Λίγες ὅμως ἡμέρες ἀργότερα, σε ἐπικοινωνία μὲ φίλη ποὺ διαμένει στὴν Βόρειο Ἑλλάδα, ἔμαθα  πὼς τὰ ἴδια καὶ χειρότερα συμβαίνουν κι ἐκεῖ. Σὲ κάποια Πανεπιστημιακὰ Νοσοκομεῖα, ποὺ εἶναι ἡ βιτρίνα, κάποιοι τομεῖς ἀκόμη δουλεύουν. Ὅμως ἔχουν συγκεντρωθεῖ γιὰ παράδειγμα σὲ ἕνα τέτοιο νοσοκομεῖο 15 ἢ 20 ἢ 25 ὀφθαλμίατροι, τὴν στιγμὴ ποὺ στὰ κέντρα ὑγείας δὲν ὑπάρχει οὐδεῖς ἢ ποὺ κι ἐὰν ὑπάρχῃ, εἶναι μόνος του. 

Τὸ αὐτὸ μὲ κάθε εἰδικότητα. 50 παιδίατροι στὸ Χ νοσοκομεῖο τῆς τάδε πόλεως καὶ οὐδεῖς ἢ μόνον ἕνας στὰ κέντρα ὑγείας. (Σᾶς λέει κάτι αὐτό μήπως;)

Τὶς αὐτὲς πληροφορίες ἔλαβα κι ἀπὸ τὴν Νότιο Ἑλλάδα κι ἀπὸ κάποια νησιά μας. Τίποτα δὲν δουλεύει σωστά. Ὀρθότερα, τίποτε πλέον δὲν δουλεύει!

Φάρμακα οὔτε γιὰ ἀστεῖο! Γιὰ νὰ λάβουν (παραδείγματος χάριν) ταινίες σακχάρου (ἀπὸ τὰ πιὸ ἀπαραίτητα κι ἄφθονα σὲ κάποιο νοσοκομεῖον, κάτι σὰν τὶς δικές μας ἀσπιρίνες ἕνα πρᾶγμα) παρακαλοῦν, ξαναπαρακαλοῦν, ἀπειλοῦν, φωνάζουν, καυγαδίζουν, οὐρλιάζουν… Γίνεται τῆς τρελλῆς καὶ τῆς παλαβῆς στὰ φαρμακεῖα τῶν νοσοκομείων. Δὲν ὑπάρχει οὔτε σύριγγα! (Σχόλιο φίλου ἀπό νησί: οἱ ἀσθενεῖς θεραπεύονται μόνον ἀπὸ τὸ …αἷμα τους πλέον! Εἶπε κι ἄλλα, ἀλλὰ ἂς μὴν γίνουμε τόσο ἀποκαλυπτικοί σήμερα.)

Στὸ μεταξὺ οἱ ΛΑΘΡΟέποικοι ἐξακολουθοῦν νὰ ἀπολαμβάνουν πάσῃς φύσεως περίθαλψι. Μεγάλη ὑπόθεσις νὰ παραμένουμε ἀνοικτοχέρηδες! Δὲν θὰ μᾶς βρίζουν φεύγοντας! 

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ἔμαθα, ὄχι ἀπὸ ἕναν, ἀλλὰ ἀπὸ τέσσερις παρακαλῶ ὑπαλλήλους νοσοκομείων,  (θὰ ἤθελα παρακαλῶ ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ νὰ τὸ διαψεύσῃ) πὼς ἐὰν γίνῃ λόγος γιὰ ἐλλείψεις στὰ νοσοκομεῖα θὰ ὑπάρξουν κυρώσεις.  (Αὐτό πῶς νά τό ἐκλάβουμε; Ὡς ἀπειλή; Ὡς προειδοποίησι; Ὡς λόγια τοῦ ἀέρος;)

Τὴν ἴδιαν στιγμὴ ἔχουν καταληφθεῖ ἀνώτερες θέσεις (βᾶλτε ὅ,τι θέλετε, ἀπὸ διευθυντὲς καὶ προσωπᾶρχες ἔως ὁδοκαθαριστές) ἀπὸ κάθε μΠΑτΣΟΚόσκυλο, τὰ ὁποῖα μΠΑτΣΟΚόσκυλα φτιάχνουν λίστες γιὰ ἐφεδρεῖες, γιὰ ἀνακατατάξεις, γιὰ παύσεις…

Μμμμμμ…. Σάν πολλές δέν εἶναι οἱ καταγγελίες πού μοῦ κατέθεσαν;

Μιλᾶ κάποιος; 

Ποιός νά μιλήσῃ;

Τὰ γιατρουδάκια (περὶ αὐτῶν πρόκειται) σιωποῦν διότι μόλις τρούπωσαν. Μὴν καὶ πληρώσουν τὴν ὅποιαν πολυλογία τους.

Διοικητικοὶ ὑπάλληλοι ἐπίσης σιωποῦν. Ἰδίως ἐὰν ἔχουν ἀπὸ πίσω οἰκογένειες και ἐξαρτώμενα μέλη. Ποιός τούς βεβαιώνει πώς δέν θά φιγουράρῃ τό ὄνομά τους πρῶτο σέ κάποια λίστα;

Ὅσο γιὰ τοὺς μεγαλογιατρούς… Ἐεεε, αὐτοί πιά! 

Ἐὰν δὲν ἔχουν στήριγμα ἀπὸ τὸν συνδικαλισμό, τότε ἔχουν στήριγμα ἀπὸ ἄλλες πλᾶτες. Πάντως ξεκρέμαστοι δὲν εἶναι.  Βολεμένοι ὅμως, περισσότερο ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους, εἶναι! (Φίλος οἰκογενειακός, μεγαλογιατρός, δήλωσε πρὸ μηνῶν πὼς δὲν πρόκειται ΠΟΤΕ νὰ ἀντιδράσῃ σὲ ὅσα συμβαίνουν διότι εἶναι βολεμένος καὶ πρέπει νὰ πληρώσῃ αὐτός ἰδίως. Τοὐλάχιστον αὐτὸς εἶχε συνείδησι. Ἀλλὰ φυσικὰ καὶ σιωπή!)

Ἐρχόμαστε λοιπὸν στὸ ζητούμενον. 

Ἐθνικὸν Σύστημα Ὑγείας ΤΕΛΟΣ!!!!!!

Συζητῆστε μὲ ὅποιον συμπολίτη μας ἔχει σχέσι μὲ αὐτό! Εἶτε ὡς ὑπάλληλος, εἶτε ὡς ἀσθενὴς εἶτε ἀκόμη κι ὡς προμηθευτής! Ἰδίως οἱ τελευταῖοι ἔχουν μόνον νὰ λαμβάνουν! Τόσο χρῆμα ποῦ στά κομμάτια πῆγε; Ποιός τό ἔφαγε; 

Μήν μοῦ πεῖτε πώς τό ἔφαγαν οἱ ΛΑΘΡΟέποικοι διότι θὰ οὐρλιάξω. 

Οἱ ΛΑΘΡΟέποικοι εἶναι ἠ βιτρίνα. Σαφῶς καὶ καρποῦνται  κάτι ποὺ οὔτε πλήρωσαν, οὔτε στηρίζουν καὶ οὔτε θὰ στηρίξουν ποτε. Ἀλλὰ ἄλλο νὰ τρῶνε κάποια (πολλά) ἑκατομμύρια κι ἄλλο νὰ συζητᾶμε γιὰ ἐλλείψεις δισεκατομμυρίων. 

Κι ἂς λέει ἡ ὑπουργάρα μας πὼς οἱ ΛΑΘΡΟέποικοι κατέστρεψαν τὸ ΕΣΥ. 

Ποιός τούς προσφέρει περίθαλψι; Ὁ ὑπουργός δέν ὑπογράφει;

Συνεπῶς ὁ ὑπουργός (κάθε ὑπουργός) κατέστρεψε τὸ ΕΣΥ. Δῆλα δή ὁ Λοβέρδος συνέπραξε (καὶ συστηματικὰ συμπράττει) ὡς τε νὰ ἀποδομηθῇ πλήρως.

Ξέρετε κάτι φίλοι μου;

Ὅταν μία ἐπιχείρησις λαμβάνει μηνύματα κακοδιαχειρήσεως, ἀποφασίζει νά πάρῃ μέτρα. Κάνει περικοπὲς ἐξόδων, μειώσεις μισθῶν κι ἀγορῶν, αὐξήσεις ἐσόδων. Δὲν κάθεται νὰ χαζεύῃ δεξιὰ ἀριστερὰ ὁ ἐπιχειρηματίας, χασκογελῶντας, ῥίπτοντας εὐθῦνες στὴν κακή του Μοίρα καὶ στὸν κακό του τόν καιρό. 

Ὁ ἐπιχειρηματίας ὅμως. Αὐτὸς ποὺ πονᾶ τὴν ἐπιχείρησι διότι τὴν ἔστησε ἢ τὴν κληρονόμησε ἀπὸ τὸν πατέρα του. 

Ἡ ὑπουργάρα μας ὅμως, καθῶς καὶ κάθε ἄλλη ἀνάλογη ὑπουργάρα, οὐδόλως ἠσχολήθῃ μὲ τὰ ἄνωθι. Σιγά; Δικό της ἦταν τό μαγαζάκι; Ὑπάρχει κάτι πού να αἰσθάνονται δικό τους οἱ ὑπουργᾶρες, πλήν τῶν ταμείων; 

Ὄχι φυσικά! 

Ποιός ἀπὸ ὅλους αὐτούς μπῆκε σέ κάποιο ὑπουργεῖο καί λειτούργησε σάν νά ἦταν δική του, προσωπική ὑπόθεσις, ἡ παράδοσίς του σέ καλλιτέρα κατάστασι ἀπό αὐτήν πού τό παρέλαβε;  Ντόλτσε βίτα, ταξειδάκια, γκόμενες, καφέδες, ποτάκια, κομπίνες, προμήθειες, προσκυνήματα, ξεπουλήματα, ἐξουσία!!!!

Ἐπίσης, ὅταν μία ἐπιχείρησις ἔχει λιγότερα ἔσοδα (ποὺ διαρκῶς φθίνουν) ἀπὸ ἔξοδα, ἀκούει καμπανάκια. Ἀντιλαμβάνεται πὼς ἡ χρεοκοπία μίαν ἀνάσα ἀπέχει. Μόνον. 

Ἐὰν ὁ ἐπιχειρηματίας ἔχει γερὰ νεῦρα, τὸ παλεύει. Ἐὰν εἶναι ὑπουργὸς ἢ ἀπατεώνας, δανείζεται πρὸ κειμένου νὰ κρατήσῃ μερικὰ τέρμενα ἀκόμη τὴν καρέκλα του.

Ὅμως τὸ μαγαζὶ εἶναι ἄδειο. Οἱ προμηθευτὲς ἔχουν ἐξαφανιστεῖ, οἱ πελᾶτες ἐπίσης καὶ τὸ κτίριο βρωμᾶ καὶ ζέχνει. 

Πιστεύει κάποιος πώς ὑπάρχῃ πιθανότης νά ἀνακάμψῃ κάτι σέ αὐτόν τόν τόπο ὑπό τίς παροῦσες συνθῆκες;

Σᾶς προλαμβάνω ἐκ νέου. Ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες δὲν θὰ ἀλλάξῃ τίποτα! Μὰ τίποτα! 

Τὰ δίς τῶν δανεῖων ἔρχονται, μᾶς χαιρετοῦν κι ἀναχωροῦν γιὰ τὶς τράπεζες. 

Τὰ δίς ποὺ θὰ ἔεεεεεεελθουν κάποτε, δὲν ἔχουν φθάσει ἀκόμη. 

Τὸ μαγαζάκι χρεοκόπησε. 

Λυπᾶμαι μόνον τοὺς ἀνημπόρους, τούς γέρους καὶ τοὺς ἀνικάνους πρὸς ἐργασίαν.

Αὐτοί, κατὰ τὶς πράξεις τῆς ὑπουργάρας μας, εἶναι ξεγραμμένοι! 

Κι ὄχι μόνον αὐτοὶ φυσικά. Οὐρὰ πιάνουν οἱ ἄστεγοι, οἱ ἄνεργοι,  οἱ μονογονεϊκὲς οἰκογένειες… Καὶ φυσικὰ ἀκολουθοῦμε ὅλοι οἱ ἄλλοι. 

Δὲν μὲ τρομάζει αὐτό. Ἐὰν ἐμεῖς παραμείνουμε δεμένοι, δὲν μᾶς νικοῦν μὲ καμμίαν δύναμι. 

Μὲ ἐξοργίζει ὅμως ποὺ ἄνθρωποι πετάγονται στὰ σκουπίδια, καθῶς κι ὅλος τους ὁ κόπος κι ὁ πόνος μίας ζωῆς, ὡς ἄχρηστα ἀντικείμενα. Αὐτῶν την ζωή ποιός θά τήν ἀποτιμήσῃ; Ποιός θά τήν ἀποζημιώσῃ; Ποιός θά τούς τήν ἐπιστρέψῃ;

Τὸ ΕΣΥ μᾶς τελείωσε. Ἀδημονῶ φυσικὰ νὰ μᾶς τελειώσῃ καὶ ἡ ὑπουργάρα τῶν διαπιστώσεων, τῶν ταξειδίων καὶ τῶν δηλώσεων. 

(Τώρα πῶς ἀκριβῶς θὰ γίνῃ αὐτό… Δὲν ξέρω… Ξέρω μόνον πὼς θὰ εἶναι μεγάλη ἡ ἔκπληξις!!!)

Σκεφτεῖτε.

Πάντως, καλοῦ κακοῦ, ἀγοράζουμε κάποιο παυσίπονο, κάποιο ἀναλγητικό, βιταμῖνες, σύριγγες, ἴσως ἀντιβιώσεις, ὁροὺς ἀντιτετανικούς… Ἐὰν χρειαστοῦμε περίθαλψι τοὐλάχιστον νὰ ἔχουμε τὰ φάρμακα. Διότι ἀπὸ Λοβέρδο ἂς μὴν περιμένουμε καλλίτερα. 

Φιλονόη. 

Υ.Γ.1. Ἐπεὶ δὴ τὸ αἷμα μας θὰ μᾶς θεραπεύῃ ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἐξῇς, καλὸ θὰ ἦταν νὰ προμηθευθοῦμε ἐπίσης βδέλες, βεντοῦζες καὶ λαδάκι γιὰ  εὐχέλαια.

Υ.Γ. 2.Τέτοιες ὑπουργᾶρες εἴχαμε πολλές. Μία ἀπὸ αὐτὲς ὁ Ἀβραμόπουλος. Τί ἀκριβῶς ἔπραξε κι αὐτός; Τῆς Σάρας, τῆς Μάρα καὶ τοῦ κακοῦ συναπαντήματος ἔπραξε. Χώρια τὰ ἐμβόλια. Αὐτά ποῦ τά βάζουμε;

Υ.Γ.3. Σὰν τὸν Λοβέρδο ὅμως καμιά…

 

Πηγή

    Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
     
  •   
  •   

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

  • Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
  • «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Κυπρος η πραγματική αλήθεια για το '74

 Μέρος Α κ'   Μέρος Β'


 

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα